Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

μαθήματα

προπτυχιακά

 
Προγραμματιστικές Τεχνικές 2ο εξάμηνο Σ. ΗΜ-ΜΥ (παραδείγματα)
Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης - συμπληρωματική σελίδα  8ο εξάμηνο (υποχρεωτικό κατ' επιλογήν) Σ.ΗΜ-ΜΥ
Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ 9ο εξάμηνο (υποχρεωτικό κατ' επιλογήν) Σ.ΗΜ-ΜΥ

 

μεταπτυχιακά

 
Παράσταση και Επεξεργασία Γλωσσικής Γνώσης Μεταπτυχιακό (εξαμηνιαίο ανά διετία: χειμερινό, περιττού έτους)
Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας Μεταπτυχιακό (εξαμηνιαίο ανά διετία: εαρινό, αρτίου έτους)
Τεχνικές Συντακτικής Ανάλυσης (Parsing Techniques) Μεταπτυχιακό (εξαμηνιαίο στην "Τεχνογλωσσία"Διαπανεπιστημιακό Μ.Δ.Ε.)

 

σεμινάριο

 
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Μεταπτυχιακό. Απευθύνεται σε τελειόφοιτους και μετπατυχιακούς φοιτητές θετικής και κλασικής κατεύθυνσης.