Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links


 

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

 
Εισαγωγικά: Παράσταση κ' Κατανόηση Γνώσης
Για το Υπόβαθρο (Παράσταση κ' Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας)
  • ΓΛΩΣΣΑΡΙ όρων" {html}

  • Natural Language Processing" {pdf} (Ορισμός, Ιστορία, Επίπεδα Ανάλυσης, Μεθοδολογία, Εφαρμογές)

  • Σύγγραμμα - Σημειώσεις (Γ. Μαΐστρος - Σ. Μαρκαντωνάτου): "Παράσταση και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας" (html, zip)

  • Natural Language Processing for Prolog Programmers, Michael A. Covington - Natural Language Processing for Prolog Programmers - Prentice-Hall. { pdf } - Πολύ συνοπτικά: Grammars - Parsers.

  • Daniel Jurafsky and James H. Martin. 2008.  Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition. Second Edition. Prentice Hall.

  • S. Russell and P. Norvig,  Artificial Intelligence: A Modern Approach. Second Edition

  • Η γραμματική της Αγγλικής Γλώσσας

  • Συμπληρωματικό υλικό - πηγές {pdf}υπολογιστικό περιβάλλον - εφαρμογές