Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης

περιεχόμενο

ενότητα Α. Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας. Βασικές Γλωσσολογικές έννοιες: Επίπεδα ανάλυσης Φυσικής Γλώσσας, Συστατικά, Κανόνες Φραστικής Δομής (Phrase Structure Rules), απλές Γραμματικές Ορισμένης Πρότασης (Definite Clause Grammars: DCGs). Συντακτικά Δέντρα (Parsing Trees), εισαγωγή περιορισμών (συμφωνία όρων και υποκατηγοριοποίηση), σύθετες Γραμματικές Ορισμένης Πρότασης (DCG). Δομές Ιδιοτήτων (Feature Structures), Ενοποίηση (Unification). Ενοποιητικές Γραμματικές (Unification Grammars). Συντακτικοί Αναλυτές (Parsers).
διδάσκοντες
  Γιάνης Μαΐστρος, Γιώργος Στάμου
εργασίες
  εργασίες
βιβλία - βοηθήματα
  Το σύγγραμμα - σημειώσεις από τις παραδόσεις του Γ. Μαΐστρου: "Παράσταση και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας" (html, zip)
Natural Language Processing for Prolog Programmers, M ichael A. Covington - Natural Language Processing for Prolog Programmers - Prentice-Hall (textbook).
  • Οι απαντήσεις των ασκήσεων (μεμονωμένα προγράμματα) του βιβλίου του Covington (σε αναλυτική και συμπυκνωμένη μορφή). Επίσης, ολοκληρωμένες οι εφαρμογές σε περιβάλλον Prolog: "NLP-FILES.tar (128K), NLP-FILES.zip, NLP-applic_tar.Z" ( 44KB).
  • Η γραμματική της Αγγλικής Γλώσσας
υπολογιστικό περιβάλλον
  Ο χώρος (ftp) με τα χρήσιμα αρχεία: http://glotta.ntua.gr/nlp/NLP/
Η Eliza του Weizenbaum, για DOS ("eliza.zip") και για Prolog ("elizapro.zip")
Το PC-Patr για Windows ("pcp097a9.zip", περιέχει εγχειρίδιο και άρθρο παρουσίασης του φορμαλισμού PATR II). Ένα παράδειγμα εφαρμογής ("applic.zip")
H Prolog {SWI, 610KB}, εγχειρίδιο χρήσης {"refman.pdf", 1MB}, και ολοκληρωμένες εφαρμογές { "NLP-FILES.tar (128K), NLP-FILES.zip, NLP-applic_tar.Z" ( 44KB), οι απαντήσεις του βιβλίου του Covington}.
GULP 3.1: Επέκταση της Prolog για Ενοποιητικές Γραμματικές (Unification-Based Grammar, .ps)
Πώς να χειριστείτε τους φορμαλισμούς: SGML/HTML/XML/RDF με την Prolog.