Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

 
Τεχνικές Αναφορές - Εισηγήσεις
δείτε σελίδα
Συνέδρια
Συνέδριο LFG 2002 στην Αθήνα 
LFG 2002 Conference in Athens 
Υπολογιστικά Συστήματα
Σχηματοποίηση - Υφολογικός Ελεγκτής
"Schematopoiesis" - Coltrolled Greek Checker
Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων

Βιβλιογραφία Ελληνικής Γλωσσολογίας 
Greek Linguistics Bibliography 

Δημόσιο Πανεπιστήμιο - μαθήματα σε ιστοσελίδες

Σελίδες με υλικό που συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναδεικνύει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας. Το υλικό είναι ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό (παραδείγματα και αντιπαραδείγματα).


Ανωνύμου του νεοΈλληνος (ιδιότυπος 'ακαδημαϊκός' διάλογος με κείμενα επώνυμα κι ανώνυμα)
Διευθύνσεις Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δράσης
Open Access Art - γιώργος τσιλιγκιρίδης - θεσσαλονίκη - σεπτέμβριος 2015
Λεύκωμα με φωτογραφίες graffiti από την πανεπιστημιούπολη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης