Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

Συνέδρια - Ημερίδες

Lexical Functional Grammar Conference - Athens 2002 (LFG2002)

Διημερίδα "Πληροφορική και Κοινωνία" - Το πρόγραμμα (Ινστ. "Ν. Πουλαντζά")

Workshop¨Text processing for Modern Greek: from symbolic to statistical approaches", Sep. 20, 2003 - 6th International Conference of Greek Linguistics, Rethymno, September 18-21 2003

 

Συνέδριο "Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Επιπτώσεις και Προοπτικές", 31/05 - 01/06/2007, Ερέτρια

«Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»
Εισήγηση Γ. Μαΐστρου:  "Κοινωνικές Επιπτώσεις Πληροφορικής"