Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

δημοσιεύσεις - publications

Recent Publications

In Proceedings of the 6th International Conference on Networked Learning, Halkidiki, Greece 2008
  • Markantonatou S., Karkaletsis V. and Maistros Y. 2002. "An Authoring Tool for Controlled Modern Greek". To be included in Proceedings of the 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN-2002), Thessaloniki, 11-12 April 2002 (pamphlets 1, 2)
  • Maistros Y., Vassiliou M. and Markantonatou S. 2001. "QUICKLEM: How you find the lemma without a morphological lexicon". To be included in Proceedings of the 5th International Conference in Greek Linguistics, Universite Paris 5, Sorbonne, 13-15 September 2001
  • Vassiliou M., Markantonatou S., Karkaletsis V. and Maistros Y. 2001. "Controlled Greek: Specifications and Implementation". To be included in Proceedings of the 5th International Conference in Greek Linguistics, Universite Paris 5, Sorbonne, 13-15 September 2001

 

Publications (short list)

  • Kotsanis, Y. Maistros, Describing Morphological Phenomena of Modern Greek Using a Unification Grammar Formalism, Information Systems, Vol 16, No 6, Pergamon Press, 1991.
  • Kotsanis, Y. Maistros, A. Zavras, "Quicklem" - A Software System for Greek Word-Class Determination, Literary and Linguistic Computing, Oxford University Press, Vol. 2, No 4, 1987 (abstract)
  • Kotsanis Y., Y. Maistros, "Lexifanis" - A Lexical Analyzer of Modern Greek, 2nd Conference of the European Chapter of the ACL, Geneva 1985.