Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

State of the Art


Natural Language Processing
Artificial Intelligence (AI) ==>
Semantic Web - Knowledge Representation
TOWARDS THE SEMANTIC WEB: KNOWLEDGE REPRESENTATION IN A DYNAMIC, DISTRIBUTED ENVIRONMENT
PhD Thesis, Jeffrey Douglas Heflin, Doctor of Philosophy, 2001
Web Intelligence
Yao Y.Y. et als

Multilingual WEB sites: Best practice, guidelines and architectures - Overview of Language Processing Tools and Techniques

Motor theory of Language - Philosophical Issues - Mobile Robotics - Mirror Neurons

Extended_References Mirror_Neurons Affordances_Collection_of_publications

Conceptual Graphs (CGs)

23930205.pdf
23930220.pdf
23930250.pdf
23930285.pdf
ace.htm
ARCEdit.pdf
carpineto.ppt
cgbib.htm
cgdpansw.htm
cgexampw.htm
CharGer.pdf
Collaboration.html
CyrW97a.PDF
diafora.txt
iccs00.pdf
iccs97.pdf
IJCAI99-III.pdf
johannesson94using.pdf
KIF(dpans).html
martin00knowledge.pdf
Ontology.html
OWL_overview1.html
PICS.html
process.htm
roles.htm
ruleml.html
toplevel.htm
causality

 

CG-Standard cgstand.htm
DK_CG PrintablePart.php3
GET 93awocg.ps, get.tar.gz
Math_Background mathw.htm
PPCG AAU.zip, PPCG.zip

 
Multilingual-Images-Info Retrieval

multilingual Web
11batty.html
CoBra_finrap3.htm
cross_language.pdf
d34012.pdf
damianos_tides.pdf
dublin.html
EVA_wp62.pdf
iptc.html
metadata.shtml
mm2000s.pdf
oard94automatic.pdf
OLIF_lieske.pdf
SYSTRAN_NLP.pdf
weinberg.html

AAT

controlled_Voc-Thesauri.htm

index.html

Contents

definition.html
descriptor.html
history.html
introduction.html
maintenance.html
multilingual.html
translation.html

ICONCLASS ic.html

 

Ontologies
Annotated_Ling_Onto.html
Annotated_Top_Onto.html
BaseTypes.html
bigtop0.gif
celtic.jpg
corebcs.html
CoreWordnets.gif
Count.cgi
cover.html
envelope.gif
erdmann2.gif
ewn2cyc.html
frameOntology.html
hierarchyBrowser.html
index.htm
legal-ontologies-a-functional.pdf
M0015.html
newUM.html
node10.html
OntoCleanSynthesis.ppt
Ontology.html
ontologyFCGgrammars.html
OWL Web Ontology Language Test Cases.html
phOntology.html
Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification.html
Resource Description Framework (RDF) Schema Specification 1.0.html
Sowa_toplevel.htm
topLevelOntology.html
topont.html