Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

εργαλεία (tools)

 
Mobile Robotics - Motor - Action    
SWI Prolog    
PC-PatrII pcp097a9.zip (το σύστημα), applic.zip (παραδείγματα)  
Eliza eliza.zip, elizapro.zip  
Semantic Corpus    
Prolog (example programs) from Covington book