Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

Υλικό 2017-2018

Εισαγωγικές Σημειώσεις από το μάθημα "Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Ε.Φ.Γ.)", και
Βιβλιογραφία – Αναφορές (Κατηγοριοποίηση, μοντέλα γείωσης, αισθησιοκινητικά στοιχεία, affordances, ρήματα κίνησης)

Συμπληρωματικό Υλικό - Θεμέλια (Παράσταση Γνώσης - Κατηγοριοποίηση - Ανακλαστικοί Νευρώνες)


Εισαγωγικές Σημειώσεις για τη Δημιουργική Γραφή (Δ.Γ.)

Γενικά για τη Δ.Γ.

Αποτίμηση Δημιουργικής Γραφής, Ιωάννα Τύρου.