Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

πρωτοσέλιδο

Συλλογές Βιβλιογραφίας για 
  • το ερευνητικό έργο και τις μεταπτυχιακές σπουδές (state of the art)
  • τις κοινωνικές επιπτώσεις της Πληροφορικής στην Κοινωνία (link)

Υπολογιστικά Εργαλεία

Σχηματοποίηση - Υφολογικός Ελεγκτής ΕΜΠ


technology transfer

music machine (Iowa University)