Βιβλιογραφία Ελληνικής Γλωσσολογίας

Greek Linguistics Bibliography

εισαγωγικά σχόλια

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί μια πρώτη συγκέντρωση βιβλιογραφίας

  • δημοσιεύσεων για την Ελληνική γλώσσα, στα Ελληνικά ή σε άλλες γλώσσες
  • δημοσιεύσεων για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη γλώσσα ή τη γλωσσολογία, από Έλληνες
  • δημοσιεύσεων που αφορούν τη γλώσσα ή τη γλωσσολογία, μεταφρασμένων στα Ελληνικά.
Τα πρώτα βιβλιογραφικά στοιχεία περιέχουν
  • τα άρθρα από τα Πρακτικά των Συνεδρίων του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης από το 1981 έως σήμερα
  • τα άρθρα από τα Πρακτικά των Διεθνών Συνεδρίων για την Ελληνική Γλωσσολογία από το πρώτο (1993) έως σήμερα
  • τα άρθρα από το περιοδικό Γλωσσολογία από το 1982 έως σήμερα.
Η βιβλιογραφία αποτελείται αυτή τη στιγμή από 2000 περίπου καταχωρίσεις που συγκεντρώθηκαν με ημιαυτόματο τρόπο. Μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένες καταχωρίσεις δίνοντας στοιχεία για τον συγγραφέα, τον τίτλο ή τη χρονολογία. Στόχος μας είναι η βιβλιογραφία να γίνει πλήρης κατά το δυνατόν και να συντηρείται. Ζητάμε από όσους ενδιαφέρονται για τη γλωσσολογία και την Ελληνική γλώσσα να συνεισφέρουν προσθέτοντας νέες βιβλιογραφικές καταχωρίσεις. (Ακολουθείστε τις σχετικές οδηγίες). Κάθε παρατήρηση, διόρθωση ημαρτημένων ή σχόλιο είναι ευπρόσδεκτο. Υπεύθυνοι για τη συντήρηση της ιστοσελίδας αυτής είναι η Στέλλα Μαρκαντωνάτου και ο Γιάνης Μαΐστρος.

* The english version of this website is under construction.