Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

αναφορές εισηγήσεις γ. μαΐστρου

 
Θεσμοί και στρατηγικές επιλογές του ΕΜΠ για τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης Εισήγηση προς τη Συγκλητική Επιτροπή ΗΥ και Δικτύων (ΣΕΗΥ-Δ) 2000
Αρχές - Δεοντολογία για τη χρήση νέων τεχνολογικών πληροφόρησης στο ΕΜΠΕισήγηση προς τη Συγκλητική Επιτροπή ΗΥ και Δικτύων (ΣΕΗΥ-Δ) - Άνοιξη 2000
Σκέψεις και Παρατηρήσεις με αφορμή το θέμα "Δράσεις Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολείων (ΥπΕΠΘ)" Εισήγηση προς τη Συγκλητική Επιτροπή ΗΥ και Δικτύων (ΣΕΗΥ-Δ) - 29-10-2000
Για τα Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών (ΕΠΥ, PC Labs) - Θεσμός - Λειτουργία - Αποτίμηση Εισήγηση προς τη Συγκλητική Επιτροπή ΗΥ και Δικτύων (ΣΕΗΥ-Δ) - 10-11-2000
Για τη στρατηγική του ΕΜΠ στους ΗΥ και τα Δίκτυα - Νέες και υπέρχουσες υπηρεσίες Εισήγηση προς τη Συγκλητική Επιτροπή ΗΥ και Δικτύων (ΣΕΗΥ-Δ) - 14-06-2004
Οι Νέες Ιστοσελίδες του ΕΜΠ Απόφαση της ΣΕ ΗΥ-Δ (17-07-2001)

Για τις ιστοσελίδες της Σχολής ΗΜΜΥ

Εισήγηση προς τη ΣΗΜΜΥ

Για το Υπολογιστικό Κέντρο της ΣΗΜΜΥ - ΕΠΙΣΕΥ: 10-11-00, 02-05-01, 18-10-05

Εισηγήσεις προς τη ΣΗΜΜΥ και το ΕΠΙΣΕΥ

Ενοποίηση - Συνέργεια υπολογιστικών - δικτυακών υπηρεσιών ΣΗΜΜΥ

Εισήγηση προς τη ΣΗΜΜΥ

 

 
A Web based Multilingual Indexing and Retrieval System ML-Images (e-content project) Technical Report