ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
"Ελπίδες και κίνδυνοι μιας νέας εποχής"


Παρασκευή 7 & Σάββατο 8 Μαϊου 2004

Αίθουσα Τελετών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(Πατησίων 42 - Αθήνα)

Ομιλητές

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΡΗΣ• ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ • ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ • ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΪΣΤΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ • ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 7 Μαϊου 2004

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονισμός
Αριστείδης Μπαλτάς
Καθηγητής Φιλοσοφίας των Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


18.00-19.00: Εισηγήσεις

Τεχνολογίες της γνώσης
Γιάννης Μαϊστρος

Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πληροφορική Ανάγνωση του Μαρξ
Γιάννης Βενέρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

19.00 - 19.30: Παρεμβάσεις - Συζήτηση

19.30 - 19.45: Διάλειμμα

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονισμός
Αριστείδης Μπαλτάς
Καθηγητής Φιλοσοφίας των Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

19.45 - 20.45: Εισηγήσεις

Πληροφορική επανάσταση και εργασία
Γιάννης Κουζής

Επίκουρος Καθηγητής Εργασιακών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Επιστημονικός Σύμβουλος ΓΣΕΕ


Υπολογιστής και απελευθερωτική εκπαίδευση
Ολύμπιος Δαφέρμος

Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

20.45 - 21.00: Παρεμβάσεις - Συζήτηση

 

Σάββατο 8 Μαϊου 2004

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Συντονισμός
Θανάσης Τσακίρης
Πολιτικός Επιστήμονας

10.00 - 12.00: Εισηγήσεις

Κοινωνία της γνώσης
Κώστας Σταμάτης

Καθηγητής Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας του Δικαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κυβερνητική, θεωρία πολυπλοκότητας και σύγχρονη αριστερά
Φίλιππος Νικολόπουλος

Δρ. Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημιακός

Πληροφορία - Επικοινωνία - Γνώση: Αντιθέσεις, αντιφάσεις , δυναμικές
Στέλιος Μπαμπάς
Νομικός - Κοινωνιολόγος

12.00 - 12.15: Διάλειμμα

12.15 - 13.00: Παρεμβάσεις - Συζήτηση