Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

εργασίες

 
  Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας  
  FSA Probabilistic Parsing  
  Web Semantic: A web server to answer user questions  
  Trees to SVG  
  Semantic Search  
     
  Διπλωματικές  
  Εννοιακοί Γράφοι: technical report (eng) - επισκόπηση ( ελλ)  
     
  Εργασίες 2017-2018  
 
  Εργασίες 2018-2019