Βιβλιογραφία Ελληνικής Γλωσσολογίας

Greek Linguistics Bibliography

ερωτήσεις - απαντήσεις για τη βιβλιογραφία

 

 1. Γιατί δεν μπορώ να βρω κάποιο κείμενο;

  Πιθανότατα γιατί δεν έχει καταχωριστεί ακόμη στη βάση. Μπορεί, όμως, να πρέπει να συνεχίσετε την αναζήτησή σας δίνοντας διαφορετικά στοιχεία.

  Αν ο συγγραφέας είναι Έλληνας, ίσως πρέπει να τον αναζητήσετε με διαφορετικό τρόπο. Ψάξτε, π.χ. για Παπαδόπουλος και Papadopoulos ταυτόχρονα. Σημειώνουμε ότι τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα είναι ισότιμα στην αναζήτηση.

  Προσέξτε όμως τους τόνους. Η αναζήτηση Παπαδοπουλος δε θα φέρει αποτελέσματα.

  Αν ψάχνετε με λέξεις του τίτλου, ελέγξτε αν τα στοιχεία που δώσατε είναι περισσότερο περιοριστικά από όσο θα θέλατε. Αν ψάχνετε κείμενα τόσο για αναφορικές όσο και για ερωτηματικές προτάσεις, θα πρέπει να επιλέξετε αναζήτηση με κάποια από αυτές τις λέξεις και όχι με όλες τις λέξεις.

 2. Γιατί δεν μπορώ να δω πολυτονικούς ή τονούμενους λατινικούς χαρακτήρες;

  Η δυνατότητα αυτή θα προστεθεί στην επόμενη εκδοχή της ιστοσελίδας.

 3. Γιατί δεν μπορώ να ψάξω με λέξεις κλειδιά εκτός από λέξεις στον τίτλο;

  Η πληροφορία αυτή θα προστεθεί αργότερα για όσα κείμενα υπάρχει, όπως τα άρθρα από τα τελευταία συνέδρια του ΑΠΘ.

 4. Πώς μπορώ να βοηθήσω;

  Μπορείτε να προσθέσετε νέες καταχωρίσεις ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Μπορείτε επίσης να μας υποδείξετε λανθασμένες καταχωρίσεις.

 1. Παραδείγματα αναζήτησης

Δίνοντας όνομα συγγραφέα Μπαμπινιώτης προβάλλεται η σελίδα
Δίνοντας όνομα συγγραφέα Martinet προβάλλεται η σελίδα
Δίνοντας τη λέξη Υποκείμενο (ψάχνοντας δημοσιεύσεις που την περιέχουν) προβάλλεται η σελίδα
Δίνοντας τη λέξη Υποκείμενο
(ψάχνοντας δημοσιεύσεις που την περιέχουν) και ταυτόχρονα όνομα συγγραφέα Φιλιππάκη προβάλλεται η σελίδα
Δίνοντας τη λέξη ρήμα (ψάχνοντας δημοσιεύσεις που την περιέχουν) προβάλλεται η σελίδα