[1] Ε. Φιλιππάκη-Warburton. Η σημασία της σειράς Ρήμα Υποκείμενο Αντικείμενο στα Νέα Ελληνικά. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 3ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, pages 135-158, Θεσσαλονίκη, 1985. Τομέας Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων.
[ bib ]
[2] Ε. Φιλιππάκη-Warburton. Η θεωρία των κενών κατηγοριών, το ελλείπον υποκείμενο και οι κλιτικές αντωνυμίες στη Νέα Ελληνική. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 6ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, pages 131 - 153, Θεσσαλονίκη, 1985. Τομέας Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Αφοί Κυριακίδη.
[ bib ]
[3] Γιώργος Καρανάσιος. Κενές κατηγορίες και συντακτικό υποκείμενο στα ελληνικά. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 10ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, pages 169 - 185, Θεσσαλονίκη, 1990. Τομέας Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Αφοί Κυριακίδη.
[ bib ]
[4] Γιάννης Βελούδης. Ποσοδεικτικές εκφράσεις και υποκείμενο. In Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, pages 394 - 405, Θεσσαλονίκη, 1995. Τομέας Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. A Festschrift for Professor M. Setatos.
[ bib ]

This file has been generated by bibtex2html 1.75