[1] Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Κατάστασης εναντίον καταστάσεως. Δομική ανάλυσι των τύπων γενικής ενικού των θηλυκών ουσιαστικών σε -I. Γλωσσολογία, 1:119 - 127, 1982.
[ bib ]
[2] Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Σύγχρονη Σημασιολογία. Από την πρότασι στο κείμενο. Γλωσσολογία, 1:143 - 172, 1982.
[ bib ]
[3] Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Η διδασκαλία της γλώσσας στην εκπαίδευση. Σύγχρονες τάσεις και παράδοση. Γλωσσολογία, 4:39 - 46, 1985.
[ bib ]
[4] Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Αξιοποίηση των δεδομένων από την μηχανική επεξεργασία του Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας (TLG). Γλωσσολογία, 5 - 6:95 - 101, 1988.
[ bib ]
[5] Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Η θέση της Μακεδονικής στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους. Το πρόβλημα της κατατάξεως της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου. Γλωσσολογία, 7 - 8:53 - 69, 1991.
[ bib ]

This file has been generated by bibtex2html 1.75