Βιβλιογραφία Ελληνικής Γλωσσολογίας

Greek Linguistics Bibliography

συνεργάτες - λογισμικό

Για τη συλλογή και συντήρηση των βιβλιογραφικών παραπομπών συνεργάστηκαν:

ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών:
Δρ. Γιάνης Μαΐστρος

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας:
Δρ Μαίρη Σηφιανού, Μαρία-Όλγα Γιαννοπούλου, Δέσποινα Τσεκούρα

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ):
Δρ Στέλλα Μαρκαντωνάτου, Προκόπης Προκοπίδης

Χρησιμοποιήθηκε 'ελεύθερο' λογισμικό (open source software): Η γλώσσα προγραμματισμού Perl, ο Apache web server, το ΒibTeX για το σχεδιασμό και διαχείριση της βιβλιογραφικής βάσης και το bibtex2html για τις αναζητήσεις στη βάση και τη μετατροπή των αποτελεσμάτων σε υπερκειμενική μορφή (html).