Για τον Λογικό Προγραμματισμό (Οδηγός Μελέτης)


ΑΝΑΦΟΡΕΣ
: Βιβλία - Εγχειρίδια

ΓΛΩΣΣΑΡΙ όρων: http://www.cse.unsw.edu.au/~billw/nlpdict.html

Ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα (πρόγραμμα) σε NLTKhttp://www.nltk.org/_modules/nltk/sem/chat80.html

Οι εκφωνήσεις των εργασιών (pdf).
Aσκήσεις (zip)
Εφαρμογές (zip)
Πρόγραμμα με πιθανότητες (σε Prolog)  (.pl)Το βιβλίο του Covington (Κεφάλαια - παράγραφοι:)

3.5.1
5.1 ... 5.5
7 (σύντομο διάβασμα για θεωρητικό υπόβαθρο)
8.2.2 ... 8.2.4
8.3.1, 8.3.2
8.4.1, 8.4.2

Prolog
Α.2.4 ... Α.2.7
Α.3.5
Α.5.5
Α.6.3, Α.6.4

Β.3 (Παράδειγμα Tokenizer)

3.7 και 9.42 ... 9.4.5 (αυτόματα, εφαρμογή στη Μορφολογία)


          γ. μαΐστρος