ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  -  ΕΠΕΤ ΙΙ
 
 
 
 

ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ:
ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΓΛΩΣΣΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
 
 
 

Κοινοπραξία:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (ΕΜΠ)
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΔΗΜ)
UNISOFT A.E.
ALTEC

Ανάδοχος:  ΙΕΛ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΙΕΛ, Δρ Σ. Μαρκαντωνάτου
Συγγραφείς Εγχειριδίου:  Μαρίνα Βασιλείου (ΙΕΛ), Δρ. Σ. Μαρκαντωνάτου(ΙΕΛ), Γ. Μαΐστρος (ΕΜΠ)

Ιούνιος 2001
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή
 

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Απαιτήσεις σε λογισμικό και υλικό

Ταχύτητα - Πόροι


Εγχειρίδιο Χρήσης
 

Γενικές οδηγίες συγγραφής

Κανόνες συγγραφής

Υποχρεωτικοί κανόνες

Απαγορευμένες Λέξεις και Φράσεις
Λέξεις & Φράσεις
Αντωνυμίες
Προθέσεις
Σύνδεσμοι

Επιρρήματα
Επιτρεπτά επιρρήματα με κατάληξη –ως
Απαγορευμένα επιρρήματα με κατάληξη –α

Μετοχές

Χρόνοι του ρήματος

Αριθμητικά

Μήκος κειμένου

Πολύπλοκες δομές

Σημεία στίξης

Μορφοποίηση κειμένου
Λεζάντες
Λίστες

Ορολογία
Συνώνυμοι όροι

Συστάσεις
Παθητική φωνή
Σειρά αντωνυμιών – ουσιαστικού 
 
 
 
 
 
 

Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση του Υφολογικού Ελεγκτή που αναπτύχθηκε από το ΕΜΠ καθώς επίσης και τις γενικές οδηγίες συγγραφής στην ελεγχόμενη γλώσσα που συνέταξε ο εταίρος ΙΕΛ.

Πρόκειται για ένα γενικό εργαλείο ελέγχου της μορφής και της γλώσσας τεχνικών κειμένων. Οι έλεγχοι αυτοί προδιαγράφονται από την ελεγχόμενη γλώσσα για το συγκεκριμένο πεδίο που καλύπτουν τα τεχνικά κείμενα. Η προσαρμογή του εργαλείου ελέγχου σε ένα νέο πεδίο απαιτεί την προσαρμογή των γραμματικών και λεξικών του εργαλείου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αντίστοιχης ελεγχόμενης γλώσσας. Η τρέχουσα υλοποίηση του εργαλείου περιλαμβάνει ελέγχους για το πεδίο της συγγραφής τεχνικών εγχειριδίων Η/Υ. Οι έλεγχοι αυτοί προδιαγράφτηκαν από τον εταίρο ΙΕΛ σε συνεργασία με τους εταίρους ΔΗΜ και ΕΜΠ.

Το εργαλείο ελέγχου μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε επεξεργαστή / συντάκτη κειμένου (word processor / text editor). Αυτό που απαιτείται μόνο γιαυτή τη συνεργασία είναι ο επεξεργαστής κειμένου να συντάσσει το κείμενο ή να το μετατρέπει σε φορμαλισμό XML.

Για τις ανάγκες επίδειξης και αξιολόγησης συντάχθηκαν:

 • κείμενα στον συντάκτη κειμένων MS Word τα οποία μετατράπηκαν (αποθηκεύτηκαν) σε μορφή HTML, και
 • κείμενα στον συντάκτη υπερκειμένων FrontPage απευθείας σε μορφή HTML
 • Τα κείμενα αυτά, στη συνέχεια, μετατράπηκαν σε νόμιμο φορμαλισμό XML, με ταυτόχρονο "καθάρισμα" από τα μη αυστηρά στοιχεία της μεταγλώσσας υπερκειμένων HTML, μέσω του "HTML-Kit" (Ελεύθερος Συντάκτης Κειμένου XML και Μετατροπέας υπερκειμένου HTML σε νόμιμο XML). Σημειώνουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα παρόμοια εργαλεία

  Η ενότητα 2 περιέχει τις οδηγίες εγκατάστασης και τις προϋποθέσεις χρήσης του Υφολογικού Ελεγκτή, η ενότητα 3 τις οδηγίες χρήσης του και η ενότητα 4 τις γενικές οδηγίες συγγραφής στην ελεγχόμενη Ελληνική γλώσσα.
   
   

  Εγχειρίδιο εγκατάστασης

  Απαιτήσεις σε λογισμικό και υλικό

  Ο ελεγκτής που υλοποίησε το ΕΜΠ μπορεί να κληθεί και να λειτουργήσει από το οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, αρκεί να διαθέτει "Φυλλομετρητή" (Browser) και σύνδεση στο διαδίκτυο.

  Εναλλακτικά, ο ελεγκτής μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν εξυπηρετητή (server) στο περιβάλλον του χρήστη και να κληθεί μέσα από τον ίδιο αυτόν υπολογιστή ή από οποιονδήποτε σταθμό εργασίας βρίσκεται στο ίδιο τοπικό δίκτυο (intranet), με παρόμοια διαδικασία. Στις σελίδες αυτού του Εγχειριδίου ακολουθούν οι οδηγίες χρήσης της πρώτης και απλούστερης εκδοχής.

  Για την ορθή λειτουργία του ελεγκτή συνιστούμε να χρησιμοποιηθεί ο Φυλλομετρητής (browser) Internet Explorer 5.0 (ή νεώτερη εκδοχή). Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί άλλος Φυλλομετρητής, τότε υπάρχει περίπτωση να μην παρουσιάζεται το αρχείο με τις υποδείξεις όπως σχεδιάστηκε (αυτό οφείλεται στην διαφορετική υλοποίηση των προσθέτων στοιχείων της Java).

  Επειδή στον υπολογιστή του τελικού χρήστη δεν εγκαθίσταται κανένα στοιχείο λογικού (software) το υπολογιστικό του περιβάλλον δεν αλλάζει κι επομένως δεν απαιτείται καμία πράξη "επαναφοράς" του στην αρχική μορφή (π.χ. αποεγκατάσταση).

  Ταχύτητα - Πόροι

  Μια σημαντική αρετή της υλοποίησης αυτής (ΕΜΠ) είναι η ακόλουθη. Αν ο χρήστης επιθυμεί να ελέγξει ένα κείμενό του, χρησιμοποιώντας τον Υφολογικό Ελεγκτή, μπορεί να συντάξει το κείμενο αυτό στον υπολογιστή του (off line) και όταν θελήσει να προχωρήσει στον έλεγχο να συνδεθεί (on line) με τον εξυπηρετητή (server), εν προκειμένω με αυτόν του Ερργαστηρίου Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας) οπότε υποβάλει σ' αυτόν το αρχείο με το κείμενό του και ζητά τον έλεγχό του.

  Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να αποσυνδεθεί από τον εξυπηρετητή, όπου είναι εγκατεστημένος ο Υφολογικός Ελεγκτής, εξοικονομώντας έτσι πόρους (χρόνο σύνδεσης εν προκειμένω) και να μελετήσει με την ησυχία του τις παρατηρήσεις που επισημειώθηκαν για το κείμενό του, χωρίς σύνδεση (off line). Σημειώνουμε ότι στον Φυλομετρητή του χρήστη παραμένει το επισημειωμένο κείμενο και μετά την αποσύνδεση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο με το επισημειωμένο κείμενο που επιστρέφεται από τον Ελεγκτή είναι "αντίγραφο" του πρωτότυπου αρχείου του χρήστη, το οποίο δεν τροποποιείται. Ο χρήστης μπορεί να διορθώσει, να αλλάξει το κείμενό του (πρωτότυπο) εν μέρει ή συνολικά και να ξανα-ακολουθήσει την ίδια διαδικασία.
   

  Εγχειρίδιο Χρήσης
  Για να χρησιμοποιηθεί το Ελεγκτικό εργαλείο πρέπει να αναζητηθεί μέσω του Φυλλομετρητή η ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) όπου αυτός βρίσκεται δημοσιευμένος και προβάλλεται:

  htpp://thais.cs.ntua.gr/schema

  Σ' αυτή την ιστοσελίδα βρίσκονται σύντομα στοιχεία τεκμηρίωσης και οδηγίες χρήσης.

  Συγκεκριμένα, ο χρήστης έχοντας αποκαταστήσει επικοινωνία με το διαδίκτυο (internet) "ανοίγει" ή "καλεί" τον Φυλλομετρητή (browser) του και ζητά να "επισκεφθεί" τη διεύθυνση htpp://thais.cs.ntua.gr/schema. Μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία με το διαδίκτυο και την διεύθυνση αυτή, στην οθόνη του χρήστη παρουσιάζεται το σχήμα:  Στο αριστερό μέρος της οθόνης, ανάμεσα στα στοιχεία ενημέρωσης, υπάρχει η ένδειξη "Χρησιμοποιήστε τον" (ενν. Τον Υφολογικό Ελεγκτή). Πατώντας αυτή την ένδειξη με το ποντίκι (με ένα "κλικ") εμφανίζεται η κυρίως οθόνη επικοινωνίας του χρήστη με τον Υφολογικό Ελεγκτή:


  Στο δεξιό μέρος της οθόνης, ο χρήστης καλείται:
 • να επιλέξει ένα αρχείο, από τον υπολογιστή του, που να είναι σύμφωνο προς τις προδιαγραφές XML,
 • να επιλέξει ποιον (ή ποιους) ελέγχους επιθυμεί να επιτελεστούν σ' αυτό, και
 • να υποβάλει το αρχείο του για έλεγχο.
 • Για να επιλέξει ο χρήστης ένα αρχείο (XML) για έλεγχο, θα πρέπει να βρίσκεται αυτό σε μια αποθηκευτική περιοχή του υπολογιστή του (π.χ. στον σκληρό δίσκο "D:\usr\myfile.xml"). Πατώντας με το ποντίκι το κουμπί "Browse"περιοδεύει ο χρήστης στις αποθηκευτικές του περιοχές, ενοπίζει κι επιλέγει το αρχείο του.

  Για να επιλέξει έναν ή περισσοτέρους ελέγχους αρκεί να πατήσει ("τικ") μέσα στα ειδικά τετραγωνάκια που βρίσκονται δίπλα στα συνεκτικά ονόματα: "Έλεγχος Μορφής", "Έλεγχος Ορολογίας", Συντακτικός Έλεγχος" και "Έλεγχος Μη Επιτρεπτών Λέξεων".

  Αφού γίνουν τα πιο πάνω, για να αρχίσει ο έλεγχος, ο χρήστης πατά το κουμπί "Υποβολή για Έλεγχο". Τότε καλείται η Γλωσσική Μηχανή (του ΕΜΠ) και υποσημειώνει το κείμενο αυτό με γλωσσικές πληροφορίες. Στη συνέχεια το καθαυτό Ελεγκτικό τμήμα του Υφολογικού Ελεγκτή επιτελεί τους ελέγχους και επιστρέφει το κείμενο του χρήστη επισημειωμένο με τις υποδείξεις - μηνύματα.
   

  Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζουμε ένα στιγμιότυπο - εικόνα του επισημειωμένου αυτού κειμένου - αποτελέσματος:


  Παρατηρούμε σ' αυτή την εικόνα δύο είδη επισημειώσεων:
 • Τα (κόκκινα) άγκιστρα, τα οποία περιβάλλουν το τμήμα του κειμένου για το οποίο έχει επισημανθεί κάποιο μήνυμα, και
 • Τα (κίντρινα) τριγωνάκια, τα οποία βρίσκονται ακριβώς δίπλα από το τέλος αυτού του τμήματος.
 • Αν πατηθεί ένα τριγωνάκι θα αναδυθεί ένα μικρό παράθυρο, μέσα στο οποίο περιέχεται το μήνυμα, το σχετικό με το κάθε "λάθος" ή "απόκλιση" από τους κανόνες της Ελεγχόμενης Ελληνικής Γλώσσας (προδιαγραφές ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ).
   

  Παραδείγματος χάρη, στο ακόλουθο σχήμα έχει πατηθεί το τριγωνάκι που βρίσκεται δεξιά από το { θα } οπότε εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα:

  "Το θαυμαστικό επιτρέπεται μόνο μετά ... "


  Στο επόμενο σχήμα εμφανίζεται η ανάδυση του παραθύρου που σημειώνει τον όρο "ενότητα". Το παράθυρο με τις πληροφορίες για τους όρους εμφανίζεται σε κάθε μία από τις εκδοχές:
 • όταν πατήσουμε το αντίστοιχο τριγωνάκι (δεξιά από τον όρο)
 • όταν περάσουμε το ποντίκι (mouse over) από τον όρο (είτε είναι η πρώτη φορά εμφάνισης είτε όχι) •  
   

  Το ακόλουθο σχήμα εμφανίζει την ανάδυση παραθύρου με μήνυμα σχετικό με τη μορφή:
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Γενικές οδηγίες συγγραφής
   
  Το κύριο σημείο στο οποίο θα πρέπει να δώσετε σημασία είναι η χρήση όσο το δυνατό πιο σύντομων και απλών προτάσεων. Να αποφεύγετε αμφίσημες, πολύπλοκες και ασαφείς εκφράσεις και να μη χρησιμοποιείτε περίπλοκο και δυσνόητο λεξιλόγιο.

  Στη συνέχεια θα αναφέρουμε αναλυτικά όλους τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε. Παράλληλα, θα εξηγούμε τα προειδοποιητικά μηνύματα, τα οποία εμφανίζονται κάθε φορά που παραβιάζεται κάποιος από αυτούς τους κανόνες.
   
   

  Κανόνες συγγραφής

  Για ορισμένους κανόνες θα παίρνετε προειδοποιητικά μηνύματα και για άλλους όχι. Θα ονομάσουμε τους πρώτους "υποχρεωτικούς κανόνες" και τους δεύτερους "συστάσεις".
   
  Υποχρεωτικοί κανόνες

  Οι υποχρεωτικοί κανόνες αφορούν στην αποφυγή συγκεκριμένων λέξεων και φράσεων και στη χρησιμοποίηση ορισμένων μόνο σημείων στίξης. Επίσης υπάρχουν κάποιοι τρόποι έκφρασης που δεν επιτρέπονται. Αντίστοιχοι κανόνες ισχύουν για τον τρόπο γραφής των αριθμητικών, ενώ περιορισμοί τίθενται και στους χρόνους του ρήματος που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Τέλος, υπάρχουν κανόνες για τη μορφοποίηση του κειμένου και κανόνες για τη χρήση της ορολογίας και τον τρόπο εμφάνισής της μέσα στο κείμενο.
   

  Απαγορευμένες λέξεις & φράσεις

  Έχουν καταρτισθεί λίστες με απαγορευμένες λέξεις και φράσεις, οι οποίες ανήκουν σε διάφορα μέρη του λόγου. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί κάποια από αυτές, εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα που απαγορεύει τη χρήση της (1).
   

  (1) Αυτή η λέξη / φράση απαγορεύεται.


  Σε αρκετές περιπτώσεις οι απαγορευμένες λέξεις / φράσεις συνοδεύονται από μία εναλλακτική. Εάν χρησιμοποιηθεί κάποια από αυτές, τότε το προειδοποιητικό μήνυμα όχι μόνο απαγορεύει τη χρήση της, αλλά προσφέρει και την εναλλακτική της (2α). Στο (2β) δίνεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα.

  (2)

  α) "_____": Αυτή η λέξη / φράση απαγορεύεται. αντικαταστήστε την με τη λέξη "______".

  β) "δίχως": Αυτή η λέξη / φράση απαγορεύεται. αντικαταστήστε την με τη λέξη "χωρίς".


  Στη συνέχεια ακολουθούν ενδεικτικά μέρη από όλες τις λίστες με τις απαγορευμένες λέξεις και φράσεις.
   

  Απαγορευμένες λέξεις & φράσεις

  Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις ακόλουθες λέξεις / φράσεις. Χρησιμοποιείστε την εναλλακτική, όπου αυτή δίνεται.

   
  Απαγορευμένες  λέξεις
  Εναλλακτική λέξη
  Αγάλι σιγά
  Αθελα κατά λάθος
  Αίφνης ξαφνικά
  Ακόμη ακόμα
  Αναμεταξύ ανάμεσα
  Εκτοτε από τότε
  Ενγένει γενικά
  Ενθάδε εδώ
  Ενίοτε μερικές φορές
  Ερήμην
  Εστω
  Ιδια με τον ίδιο τρόπο
  ίσα-ίσα
  Ισαπέρα
  και ούτω καθεξής
  Κάλλιο καλύτερα
  Κάλλιστα
  Κάμποσο αρκετά
  κατ' αρχάς αρχικά
  Κόντρα ενάντια / αντίθετα
  Κρουνηδόν
  Λάσκα χαλαρά
  λες και
  λιανά
  μάλιστα
  μάλλον ίσως
  μάνι
  μεμιάς αμέσως
  μες μέσα
  μολαταύτα παρ' όλα αυτά
  μοναχά μόνο
  μονάχα μόνο
  μπορώ είναι πιθανό / έχω τη δυνατότητα
  μπρος εμπρός
  ξάφνου ξαφνικά
  ολοένα συνεχώς
  ολονυχτίς
  ολότελα εντελώς
  οποτεδήποτε όποτε
  ουδέποτε ποτέ
  ουδόλου καθόλου
  ουδόλως καθόλου
  ούτως έτσι
  πανταχού παντού
  πάντοτε πάντα
  παραδίπλα
  παραδώ
  πάτσι
  πέρα
  πέριξ γύρω
  πέρυσι πέρσι
  πιθανόν πιθανό
  πολλάκις πολλές φορές
  που ο οποίος - η οποία- το οποίο
  προπάντων κυρίως
  συνάμα συγχρόνως
  τάχατες δήθεν
  τελοσπάντων
  τέως πρώην
  τζάμπα δωρεάν
  τοιουτοτρόπως έτσι
  τωόντι πραγματικά
  φύρδην μίγδην
  φύσει εκ φύσεως
  χαλάλι
  χάμω κάτω
  χτες χθες
  χύμα
  χώρια χωριστά
  ψες χθες
  Επιφωνήματα
  Η χρήση των επιφωνημάτων γενικώς απαγορεύεται, γι΄ αυτό και δε δίνονται εναλλακτικές επιλογές. Η ακόλουθη λίστα είναι όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτική.
   
  Επιφωνήματα
  αλί
  αλίμονο
  αλλοίμονο
  αντίο
  αχ
  γεια
  εύγε
  ζήτω
  ήμαρτον
  καλημέρα
  καληνύχτα
  καλησπέρα
  κρίμα
  μπράβο
  μωρέ
  ολέ
  όπα
  οχ
  ωχ


  Αντωνυμίες

  Απαγορεύεται η χρήση των παρακάτω προσωπικών, δεικτικών, κτητικών, αόριστων και αναφορικών αντωνυμιών. Χρησιμοποιείστε τις εναλλακτικές, όπου αυτές δίνονται.
   
  Απαγορευμένες Προσωπικές Αντωνυμίες
  Εναλλακτική λέξη
  εγώ
  εμένα
  εσάς σας
  εσένα
  σου
  τα
  τες
  του
  τους
  Απαγορευμένες Δεικτικές Αντωνυμίες
  εκείνα αυτά
  εκείνες αυτές
  εκείνη αυτή
  εκείνην αυτή
  εκείνης αυτής
  εκείνο αυτό
  εκείνοι αυτοί
  εκείνον αυτόν
  εκείνος αυτός
  εκείνου αυτού
  εκείνους αυτούς
  εκείνων αυτών
  ετούτα αυτά
  ετούτες αυτές
  ετούτη αυτή
  ετούτην αυτή
  ετούτης αυτής
  ετούτο αυτό
  ετούτοι αυτοί
  ετούτον αυτόν
  ετούτος αυτός
  ετούτου αυτού
  ετούτους αυτούς
  ετούτων αυτών
  τέτοια
  τέτοιαν
  τέτοιας
  τέτοιες
  τέτοιο
  τέτοιοι
  τέτοιον
  τέτοιος
  τέτοιου
  τέτοιους
  τέτοιων
  τόσα
  τόσες
  τόση
  τόσην
  τόσης
  τόσο
  τόσοι
  τόσον
  τόσος
  τόσου
  τόσους
  τόσων
  τούτα αυτά
  τούτες αυτές
  τούτη αυτή
  τούτην αυτή
  τούτης αυτής
  τούτο αυτό
  τούτοι αυτοί
  τούτον αυτόν
  τούτος αυτός
  τούτου αυτού
  τούτους αυτούς
  τούτων αυτών
  Απαγορευμένες Κτητικές Αντωνυμίες
  μας
  μου
  σου
  της
  του
  τους
  τους
  Απαγορευμένες Αόριστες Αντωνυμίες
  άλλα
  άλλες
  άλλη
  άλλην
  άλλης
  άλλο
  άλλοι
  άλλον
  άλλος
  άλλου
  άλλους
  άλλων
  δείνα
  ένα
  έναν
  ένας
  ενός
  καθείς
  καθεμιά
  καθεμία
  καθεμιάν
  καθεμίαν
  καθεμιάς
  καθεμίας
  καθένα
  καθέναν
  καθένανε
  καθένας
  καθενός
  καθετί
  καμιά
  καμία
  καμιάν
  καμίαν
  καμιάς
  καμίας
  καμμιά
  καμμία
  καμμιάν
  καμμίαν
  καμμιάς
  καμμίας
  κάνα
  κανείς
  κανένα
  κανέναν
  κανένας
  κανενός
  κάτι
  κατιτί
  μερικά
  μερικές
  μερική
  μερικήν
  μερικής
  μερικό
  μερικοί
  μερικόν
  μερικού
  μερικούς
  μερικών
  μια
  μία
  μιαν
  μίαν
  μιας
  μίας
  τάδε
  τίποτα
  τίποτε
  Απαγορευμένες Αναφορικές Αόριστες Αντωνυμίες
  ό,τι
  ο,τιδήποτε
   
  Προθέσεις
  Μη χρησιμοποιείτε τις παρακάτω προθέσεις. Χρησιμοποιείστε τις εναλλακτικές, όπου αυτές δίνονται.
   
  Απαγορευμένες Προθέσεις
  Εναλλακτική λέξη
  άνευ χωρίς
  βάσει με βάση
  διά
  δίχως χωρίς
  εις σε
  εκ
  εν
  εναντίον ενάντια σε
  ένεκα εξαιτίας
  εξ
  επί
  έως
  ίσαμε μέχρι 
  λόγω εξαιτίας
  μεταξύ ανάμεσα σε
  μέχρις μέχρι 
  παρά
  περί γύρω από
  προ πριν από
  σαν ως
  συν μαζί με 
  υπέρ 
  υπό κάτω από 
   
  Σύνδεσμοι
  Μη χρησιμοποιείτε τους παρακάτω συνδέσμους. Χρησιμοποιείστε τους εναλλακτικούς, όπου αυτοί δίνονται.
   
  Απαγορευμένοι Σύνδεσμοι Εναλλακτική λέξη
  ακόμα και αν
  άμα εάν / όταν
  άρα επομένως
  αφού επειδή / όταν
  διότι επειδή
  είτε ή
  εκτός και αν
  εκτός κι αν
  ενώ όταν
  έως ότου μέχρι να
  καθό επειδή
  καθώς επειδή / όταν
  μέχρις ότου μέχρι να
  μια και επειδή
  μια που επειδή
  μιας και επειδή
  οπότε επομένως
  παρ’ όλο που αν και
  σαν όταν
  σαν να
  σε περίπτωση που εάν / όταν
  την ώρα που όταν
  ώσπου  μέχρι να
  ωστόσο όμως
   
  Επιρρήματα
  Για τα επιρρήματα χρησιμοποιείστε μόνο την κατάληξη –α. Εάν χρησιμοποιήσετε την κατάληξη –ως, τότε εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα (3):
  (3) Χρησιμοποιείστε την κατάληξη –α.

  π.χ. ταυτοχρόνως ® ταυτόχρονα
   

  Επιτρέπονται ορισμένα μόνο επιρρήματα με την κατάληξη –ως, αντιπροσωπευτικός πίνακας των οποίων δίνεται στην επόμενη ενότητα. Παράλληλα, έχουν ορισθεί κάποια απαγορευμένα με την κατάληξη –α, ένα μέρος από τα οποία παρατίθεται παρακάτω. Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιο από αυτά, τότε ενεργοποιείται το παρακάτω μήνυμα (4).

  (4) Χρησιμοποιείστε την κατάληξη –ως.

  π.χ. κύρια ® κυρίως
   
   

  Επιτρεπτά επιρρήματα με κατάληξη –ως

  Επιτρέπονται μόνο τα ακόλουθα επιρρήματα με την κατάληξη –ως.
   
  Αποδεκτά επιρρήματα με κατάληξη –ως
  αβαθώς
  αβλαβώς
  αγενώς
  αεροπορικώς
  αεροστεγώς
  αισχροκερδώς
  αιτιωδώς
  ακερδώς
  ακτοπλοϊκώς
  αληθοφανώς
  αμιγώς
  ανελλιπώς
  ανισοπαχώς
  ανομοειδώς
  ανομοιογενώς
  απρεπώς
  ατμοπλοϊκώς
  αυτοπροσώπως
  αυτοτελώς
  αφιλοκερδώς
  βραδυφλεγώς
  δευτερευόντως
  διμερώς
  διττώς
  δυστυχώς
  εγγενώς
  εγγράφως
  εκτενώς
  ενδεχομένως
  επειγόντως
  επιτυχώς
  επομένως
  ευγενώς
  ευθέως
  ευκρινώς
  ευτυχώς
  ευχαρίστως
  ευχερώς
  ημερησίως
  θορυβωδώς
  ιδίως
  ισοταχώς
  ίσως
  κακώς
  καλώς
  κάπως
  κατεπειγόντως
  κοινώς
  μακροσκελώς
  μακροσκοπικώς
  μερικώς
  μηνιαίως
  μονομερώς
  οικειοθελώς
  ολοταχώς
  ομοειδώς
  ομολογουμένως
  ουσιωδώς
  παραδόξως
  παραπλεύρως
  παρεμπιπτόντως
  προηγουμένως
  προσεχώς
  προφανώς
  πρωτευόντως
  πρωτίστως
  πώς
  σαφώς
  συγχρόνως
  συμπαγώς
  συναφώς
  συνεπώς
  συνεχώς
  συνήθως
  ταχέως
  τελείως
  υπερπλήρως
  υπερπολυτελώς
  υποδορίως
  υποτυπωδώς
   
  Απαγορευμένα επιρρήματα με κατάληξη –α
  Απαγορεύονται τα ακόλουθα επιρρήματα με κατάληξη –α.
   
  Απαγορευμένα επιρρήματα με κατάληξη -α
  ανειλικρινά
  ανενεργά
  άπειρα
  άπρεπα
  αρειμάνια
  άτυχα
  άφρονα
  έγγραφα
  ενδεχόμενα
  επόμενα
  ημερήσια
  κακά
  καλά
  κοινά
  κύρια
  μερικά
  μηνιαία
  οδικά
  όμοια
  παράπλευρα
  παρόμοια
  πιθανά
  ποικίλα
  προηγούμενα
  σύγχρονα
  ψευδά
  ωριαία
   
  Μετοχές
  Μη χρησιμοποιείτε τις άκλιτες μετοχές του Ενεστώτα με κατάληξη -ώντας / -οντας. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μία πρόταση. Κοιτάξτε το ακόλουθο παράδειγμα (5):
  (5)

  Λάθος: Πατώντας στο κουμπί, μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα καταχώρηση στο βιβλίο διευθύνσεων.

  Σωστό: Πατήστε στο κουμπί, για να δημιουργήσετε μία νέα καταχώρηση στο βιβλίο διευθύνσεων.

  Σωστό: Αν πατήσετε στο κουμπί, μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα καταχώρηση στο βιβλίο διευθύνσεων.
   

  Χρόνοι του ρήματος
  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανέναν μελλοντικό χρόνο. Το σχετικό απαγορευτικό μήνυμα έχει ως εξής (6):
  (6)

  Ο Μέλλοντας απαγορεύεται. Χρησιμοποιείστε κάποιον άλλο χρόνο

  π.χ.

  Σε όλα τα προγράμματα για Windows 98 θα υπάρχει ένα μενού Αρχείο (File).

  Σε όλα τα προγράμματα για Windows 98 υπάρχει ένα μενού Αρχείο (File).
   

  Αριθμητικά
  Χρησιμοποιείστε ψηφία για τα απόλυτα αριθμητικά, ενώ τα τακτικά πρέπει να γράφονται ολογράφως. Σε αντίθετη περίπτωση ενεργοποιούνται τα ακόλουθα μηνύματα (7) – (8).

  (7) Τα απόλυτα αριθμητικά πρέπει να γράφονται με ψηφία.

  π.χ.

  Κάθε βύσμα διαθέτει δύο ειδικές βίδες, τις οποίες πρέπει να χαλαρώσετε.

  Κάθε βύσμα διαθέτει 2 ειδικές βίδες, τις οποίες πρέπει να χαλαρώσετε.

  (8) Τα τακτικά αριθμητικά πρέπει να δίνονται ολογράφως

  π.χ.

  Πληκτρολογείστε το 1ο γράμμα του αλφαριθμητικού.

  Πληκτρολογείστε το πρώτο γράμμα του αλφαριθμητικού.
   
   

  Μήκος κειμένου

  Να είστε όσο το δυνατό πιο σύντομοι και πιο απλοί. Να χρησιμοποιείτε το ανώτερο

 • 3 προτάσεις σε κάθε περίοδο
 • 10 περιόδους σε κάθε παράγραφο
  1. Πολύπλοκες δομές
     Διαδοχές ουσιαστικών σε Γενική πτώση

      Μη χρησιμοποιείτε πάνω από 2 ουσιαστικά σε Γενική πτώση στη σειρά.
     Διαδοχές επιθέτων

      Μη χρησιμοποιείτε πάνω από 2 επίθετα στη σειρά.
     Διαδοχές Προθετικών φράσεων

      Μη χρησιμοποιείτε πάνω από 2 Προθετικές φράσεις στη σειρά.
    Σημεία στίξης
     
     Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μόνο τα ακόλουθα σημεία στίξης:
     1. τελεία [.], στο τέλος περιόδων
     2. κόμμα [,] για χωρισμό προτάσεων ή παρατασσόμενων όρων
     3. άνω και κάτω στιγμή [:], για επεξηγήσεις κειμένου, καθώς και πριν από απαρίθμηση στοιχείων ή βημάτων διαδικασιών
     4. θαυμαστικό [!], μόνο μετά τη λέξη «προσοχή» σε προειδοποιητικά κείμενα
     5. ενωτικό [-],
     6. για τους ξενόγλωσσους (συντετμημένους ή μη) όρους π. χ. MS-DOS, pull-down menus
     7. για τους αριθμούς π.χ. 15-20 χρόνια
     8. για τους συνδυασμούς πλήκτρων π.χ. Alt-R
     9. παρενθέσεις [( )], για επεξηγήσεις ακρωνυμίων / αρκτικόλεξων / συντομογραφιών και, στις περιπτώσεις ορολογίας, τον αντίστοιχο ξενόγλωσσο όρο

    Μορφοποίηση κειμένου
     
     Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθήσετε σχετικά με τη μορφή του κειμένου.
   Στυλ (Style)
   Γραμματοσειρά (Font)
   Στυλ γραμματοσειράς (Font style)
   Μέγεθος γραμματοσειράς (Font size)
   Διάστημα

   (Spacing)

   Κυρίως κείμενο (normal)
   Times New Roman
   12
   0 πριν

   0 μετά

   Επικεφαλίδα 1 (heading1)
   Times New Roman
   Bold
   15
   12 πριν

   6 μετά

   Επικεφαλίδα 2 (heading2)
   Times New Roman
   Bold
   14
   6 πριν

   6 μετά

   Επικεφαλίδα 3 (heading3)
   Times New Roman
   Bold
   13
   6 πριν

   3 μετά

   Επικεφαλίδα 4 (heading4)
   Times New Roman
   13
   0 πριν

   0 μετά

   Τίτλος κεφαλαίου (title)
   Times New Roman
   Bold
   19
   12 πριν

   12 μετά

   Λεζάντα (caption)
   Times New Roman
   Italics
   12
   6 πριν

   6 μετά

   Λίστα (list)
   Times New Roman
   12
   0 πριν

   0 μετά

   Πίνακας (table)
   Arial
   12
   0 πριν

   0 μετά


    
   Λεζάντες
   Οι λεζάντες πρέπει να τοποθετούνται μετά την εικόνα που επεξηγούν.
   Λίστες
   Οι λίστες πρέπει να είναι αριθμημένες με αραβικούς αριθμούς, όταν δίνονται τα βήματα μίας διαδικασίας (9). Η απαρίθμηση στοιχείων ή αντικειμένων θα γίνεται με μορφή λίστας με κουκκίδες (10). Για λίστες που εμπεριέχονται σε άλλες, θα χρησιμοποιείτε λατινικούς αριθμούς (11).
   (9)
  2. Πατήστε στο κουμπί Έναρξη.
  3. Διαλέξτε Ρυθμίσεις.
  4. Διαλέξτε Πίνακας Ελέγχου.
  5. (10)

   Η κεντρική μονάδα του υπολογιστή περιέχει τα ακόλουθα:

  6. τη μητρική κάρτα
  7. το σκληρό δίσκο
  8. τη μονάδα δισκετών
  9. την κεντρική μνήμη
  10. (11)

   1. Πατήστε στο κουμπί Έναρξη. Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

  11. Προγράμματα (Programs)
  12. Ρυθμίσεις (Settings)
  13. Βοήθεια (Help)
  14. 2. Διαλέξτε Ρυθμίσεις.

    
   Ορολογία
   Πρώτη φορά εμφάνισης ενός όρου μέσα στο κείμενο
   Την πρώτη φορά εμφάνισης των όρων μέσα στο κείμενο, θα γράφετε τον ελληνικό όρο ο οποίος θα ακολουθείται από τον αντίστοιχο ξενόγλωσσο μέσα σε παρένθεση. Δείτε το ακόλουθο παράδειγμα (12):

   πληκτρολόγιο (keyboard)

   Για τα αρκτικόλεξα, δηλαδή τους όρους που σχηματίζονται από τα αρχικά γράμματα λέξεων (π.χ. WWW = World Wide Web), πρέπει να γράφετε το αρκτικόλεξο και μέσα σε παρένθεση την ανάλυση και τη μετάφρασή του στα ελληνικά σύμφωνα με το παράδειγμα (13):

   (13)   USB (Universal Serial Bus - Γενικός Σειριακός Δίαυλος)

   ΠΡΟΣΟΧΗ!

   Κάθε όρος θα σημειώνεται με έντονα γράμματα (bold) την πρώτη φορά εμφάνισής του μέσα στο κείμενο.
   Υπόλοιπες εμφανίσεις ενός όρου μέσα στο κείμενο

  15. Γράψτε μόνο τον ελληνικό όρο.
  16. Γράψτε μόνο το αρκτικόλεξο.
  17. Συνώνυμοι όροι
   Εάν υπάρχουν συνώνυμοι όροι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε όποιον από αυτούς θέλετε, αλλά πάντοτε τον ίδιο.
    
    
   Συστάσεις
    
   Παθητική φωνή
   Σας συνιστούμε – όπου αυτό είναι δυνατό – να αποφεύγετε την Παθητική φωνή (14).
   (14)
     Παθητική Φωνή: Η γραμμή μενού των παραθύρων ενεργοποιείται με το πλήκτρο Alt.

     Ενεργητική Φωνή: Το πλήκτρο Alt ενεργοποιεί τη γραμμή μενού των παραθύρων.
      

   Σειρά αντωνυμιών – ουσιαστικού
   Σας συνιστούμε να τοποθετείτε τις δεικτικές αντωνυμίες πριν από το ουσιαστικό που προσδιορίζουν (15).
   (15)
   Το καλώδιο αυτό συνδέεται στην ειδική υποδοχή.

   Αυτό το καλώδιο συνδέεται στην ειδική υποδοχή.