ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Internet)

ΕΜΠ - Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Ο Υφολογικός Ελεγκτής αποτελεί προϊόν συλλογικού σχεδιασμού ο οποίος πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του χρηματοδοτημένου προγράμματος ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. Στο πρόγραμμα αυτό (ΕΠΕΤ ΙΙ ΓεΓΕΤ) συμμετείχαν οι φορείς: ΙΕΛ (συντονιστής), ΕΜΠ (Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων), ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", Unisoft και ALTEC.

Η υλοποίηση που παρουσιάζεται σ' αυτή την ιστοσελίδα αποτελεί την μία από τις δύο εκδοχές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, και λειτουργεί στο διαδίκτυο (internet). Η άλλη εκδοχή υλοποιήθηκε για τον Συντάκτη Κειμένου MS-Word σε περιβάλλον MS-Windows από τον Δημόκριτο σε συνεργασία με τους άλλους φορείς.

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τον Υφολογικό Ελεγκτή (υλοποίηση ΕΜΠ) ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται στο: Εγχειρίδιο Υφολογικού Ελεγκτή

Περισσότερες πληροφορίες για τον Υφολογικό Ελεγκτή μπορείτε να βρείτε στις σελίδες του Εγχειριδίου ("Εισαγωγή"), για το περιβάλλον σας προκειμένου να τον καλέσετε ("Εγχειρίδιο Εγκατάστασης")πώς πρέπει να είναι συνταγμένο το Ελεγχόμενο Κείμενο ("Κανόνες Συγγραφής") κ.λπ.

Τέλος, αν δεν έχετε έτοιμο κείμενο σε φορμαλισμό XML αλλά σε φορμαλισμό HTML, μπορείτε να το "καθαρίσετε" μετατρέποντάς το σε "νόμιμο" XML μέσω κάποιου από τα εργαλεία μετασχηματισμού (π.χ. TIDY , HTML-Kit , κλπ) τα οποία προφέρονται ελεύθερα στο διαδίκτυο από τους σχεδιαστές τους.

Εφιστούμε την προσοχή στις διαφορετικές υλοποιήσεις της μεταγλώσσας HTML. Είναι διαφορετικός ο φορμαλισμός της HTML που παράγει ο Συντάκτης Κειμένου MS-Word σε περιβάλλον MS-Windows 95/98 από αυτόν του Συντάκτη MS-Word 2000 στο ίδιο περιβάλλον ή σε περιβάλλον MS-Windows 2000.

Και μια σημαντική λεπτομέρεια: Η εσωτερική κωδικοποίηση της Ελληνικής γραφής είναι διαφορετική στα διάφορα περιβάλλοντα, π.χ. στα MS-Windows 95 (ISO-8859/7 = ΕΛΟΤ-928 και Win 1253), στα MS-Windows 2000 (ISO-8859/7 και Win 1253 και Unicode = ISO-10646/1).