ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
net@cc.ece.ntua.gr

Οικονομικά Πανεπιστημίων και Πανεπιστημιακών

μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος του δημοσίου και συναφείς διατάξεις

2010

Νόμος 3865, ΦΕΚ 120/21-07-2010


οικονομικά Πανεπιστημίων - επιχορηγήσεις - προϋπολογισμοί

Σχέδιο προϋπολογισμού 2008, Ο Προϋπολογισμός 2008

Οι δαπάνες (2000-2007) από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα ΑΕΙ ανά κατηγορία (λειτουργικές, σίτιση, μισθοδοσία εκτάκτου προσωπικού, συγγράμματα) - Αριθμός Εισακτέων ανά Τμήμα και ΑΕΙ.Συγκριτικά στοιχεία για τα Οικονομικά των ΑΕΙ - Δημόσιες Δαπάνες προς ΑΕΙ (2000, 2002)

Oικονομικά στοιχεία - συγκρίσεις αποδοχών με αντίστοιχες άλλων χωρών

Δείτε τη σχετική ιστοσελίδα (αμοιβές - συγκριτικά στοιχεία)


οικονομικά πανεπιστημιακών - αποδοχές - συντάξεις

2007

Πρόταση (προσχέδιο νόμου) ενσωμάτωσης επιδόματος στις συντάξιμες αποδοχές μελών ΔΕΠ

Αποδοχές - Συντάξεις πανεπιστημιακών (2002, 2003, 2004, 2006, 2007)

Συγκρίσεις αποδοχών πανεπιστημιακών - δικαστικών (2002, 2006) - Πρόταση διυπουργικής επιτροπής (1996)

Σχέση αποδοχών μελών ΔΕΠ και ΑΕΠ 2000 - 2006 (ΕΣΥΕ)

Σχέση αποδοχών μελών ΔΕΠ και Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) 1975-2007 (Υπ. Οικονομικών)

Σύνοψη Νομοθεσίας για Ασφαλιστικό - Συντάξεις (Δ.Σ. ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ)

2006

Αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων (αναπροσαρμογή 2006)

N. 3075/2002: Συνταξιοδοτικό - Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας {pdf}- άρθρο 10 δ

 

2005

για το επίδομα 5-ετίας στα μέλη ΕΔΠ: Επιστολή προς το ΥπΕΠΘ

 
2004

Σχέδιο Νόμου - Εισηγητική Έκθεση (04-11-03)

 
2002 - 2003

Διαπιστώσεις για τα μισθολογικά των μελών ΔΕΠ (1975 - 2002)

Οι μισθοί των μελών ΔΕΠ στις 01-01-2003 {htm, pdf} - Στοιχεία 2002 και 2004 (ΕΣΥΕ)

Σύσταση Επιτροπής Διαλόγου για το μισθολογικό των μελών ΔΕΠ (13-09-2002)
Πρόταση ΠΟΣΔΕΠ στην επιτροπή Διαλόγου για το μισθολογικό των μελών ΔΕΠ
Προτάσεις Ν. Χριστοδουλάκη (31-10-03) για το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ
Το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για τα μισθολογικά των μελών ΔΕΠ (html, doc)

 
2000

Κωδικοποίηση νομοθεσίας για τις συντάξεις πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων (ΠΔ 166, ΦΕΚ 153/03-07-2000)

 
1998

Πρόταση ΠΟΣΔΕΠ στο ΥπΕΠΘ για το πανεπιστημιακό μισθολόγιο (1998)

 
1996

Πρόταση διυπουργικής επιτροπής για το πανεπιστημιακό μισθολόγιο (1996)

 


φορολόγηση επιδομάτων - δήλωση με επιφύλαξη - επιστροφή φόρου

Υπόδειγμα Δήλωσης φόρου εισοδήματος με επιφύλαξη
"Αντίκρουση" δήλωσης με επιφύλαξη (Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών - διαβιβαστικό έγγραφο)
Σωρεία δικαστικών αποφάσεων δικαιώνουν προσφεύγοντες συναδέλφους και επιστρέφονται οι (αχρεωστήτως καταβληθέντες) φόροι για τα δύο επιδόματα (βιβλιοθήκς και ερευνητικό). {Ενδεικτικά: Νέα προσφυγή και θετική απόφαση Πρωτοδικείου.}
Περισσότερα και συμπληρωματικά στοιχεία στην ιστοσελίδα (του Συλλόγου ΔΕΠ - ΕΜΠ)

 


επίδομα 25-ετίας - άλλα οικονομικά στοιχεία - διεκδικήσεις

Για την διεκδίκηση του επιδόματος 25-ετίας (περισσότερα στοιχεία στην ιστοσελίδα Συλλόγου ΔΕΠ - ΕΜΠ)
- Θετική απόφαση Πρωτοδικείου (pdf, 278 KB)
- Θετική απόφαση Εφετείου (pdf, 1.7 MB)

Συμπληρωματικά οικονομικά στοιχεία: σχετική ιστοσελίδα (του Συλλόγου ΔΕΠ - ΕΜΠ)

 


οικονομικά στοιχεία - συγκρίσεις από άλλες χώρες

Δείτε τη σχετική ιστοσελίδα (αμοιβές - συγκριτικά στοιχεία)