ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
universitas.net@gmail.com


Η ιστοσελίδα της Βουλής


 • "πρότυπος οργανισμός" (απόσπασμα για ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΔΙΠ) (πρόταση στη σύνοδο πρυτάνεων 26-11-2013
 • Ο νόμος 4115/2013 (ΦΕΚ): Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.
 • Ο νόμος 4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
 • Οι Νόμοι 4009/2011 - 4076/2013 - 4015/2013  (σε σύνθεση)
 • Το κείμενο "διαβούλευσης" της Υπ. Παιδείας (23-10-2010) για τον υπό ψήφιση Νόμο
Οι ΝΟΜΟΙ  2010, 2011, 2013
 • Νόμος: Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης" (05-03-2010) {pdf, 774.3 KB}
 • Νόμος για την ασφάλιση {pdf, KB}
Οι ΝΟΜΟΙ  (Ιουλ. 2003-09)Νομολογία για την εκλογή - εξέλιξη μελών ΔΕΠ - ΑΕΙ
,
Ν. Σπυρόπουλος, Προϊστ. Δ/σης Διοικ. Γεωπονικού Παν/μίο Αθηνών, Σεπ. 2005 {pdf, ~ 1MB}


Το (αντι)Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο - Πετραλιά (Μάρ 2008)Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ - Προσχέδιο Νόμου, Αιτιολογική Έκθεση
Πειθαρχική Νομοθεσία
  • NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3528, 9 Φεβρουαρίου 2007:  Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ
  • NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4057, 14 Μαρτίου 2012: Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
  


Αποδοχές και συντάξεις μελών ΔΕΠ - ΕΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ (δες επίσης σελίδα)
 • Το Σχέδιο Νόμου για το νέο μισθολόγιο (4 Νοε. '03) - Η εισηγητική έκθεση, ο ψηφισθείς Νόμος (26-11-2003)
 • N. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003): Μισθολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων - Ειδικά Μισθολόγια (διακαστικών - πανεπιστημιακών)
 • N. 3075/2002 (ΦΕΚ 297/5-12-02): Συνταξιοδοτικό - Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας {pdf}- άρθρο 10 δ
 • Σύσταση Επιτροπής Διαλόγου Κυβέρνησης με ΠΟΣΔΕΠ {13-09-2002} (pdf) - Το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για τα μισθολογικά των μελών ΔΕΠ (html, doc)
 • Προεδρικά Διατάγματα για τη μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών ΕΕΔΙΠ (ΠΔ 117) και ΕΤΕΠ (ΠΔ 118) {pdf}
 • ΝΟΜΟΣ 2530/97 ΦΕΚ 218/23-10-97 {doc, pdf} - Υπηρεσιακή κατάσταση και μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ - Εισηγητική Έκθεση, Συγκριτικοί Πίνακες
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην αλλοδαπή (pdf, ~1,6 MB) 


Συζητήσεις για θέματα Παιδείας στη Βουλή
 • Συζήτηση για την Παιδεία "προ Ημερήσιας Διάταξης" (Πρακτικά Βουλής 18-11-04: doc, html)
 • Δια Βίου Μάθηση Πρακτικά Συζήτησης στη Βουλή (14-05-06) 
 • Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής: Αναστολή διαδικασίας εκλογής (14-06-04) - Ανακλήσεις Προκήρυξης 43 θέσεων μελών ΔΕΠ - ΕΠΕΑΕΚ (22-02-05): 1, 2Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α., 15 Οκτ. '03): Ο Νόμος - Η εισηγητική έκθεση - Η Έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. (Αφορά τη Β-βάθμια Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση.)Τα νέα Τμήματα ΑΕΙ - ΤΕΙ (2004 - 2006).


Βιβλιοθήκες

Σχέδιο Νόμου για τις Βιβλιοθήκες και άλλες Διατάξεις (καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετονομασίες Τμημάτων) - Εισηγητική Έκθεση. Η τελική του μορφή (όπως ψηφίστηκε)

 
ειδικοί λογαριασμοί (ΕΛΕ)

 • Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας (Π.Δ.432-1981)
 • Τροποποίηση της απόφασης Β1/819 για τη Σύσταση Ειδικών Λογαρασμών Έρευνας (ΦΕΚ Αριθ. ΚΑ/679/22.08.96),
 • Οργάνωση και λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών (30-12-1997), Υπ. Απόφαση για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΦΕΚ178-2002)παλαιότεροι νόμοι - νόμος πλαίσιο

ΝΟΜΟΣ 3027/2002 (Ο.Σ.Κ., θέματα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ) - Εiσηγητική Έκθεση
ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (Ανωτατοποίηση των ΤΕΙ)
ΝΟΜΟΣ 2683/1999 Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
ΝΟΜΟΣ 2517/1997 ΦΕΚ 160/11-8-97 (Εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ) {doc, pdf}
ΝΟΜΟΣ 2454/1997  ΦΕΚ 7/30-1-97 (Επαναφορά σε ισχύ του άρθρου 7 παρ 1. του Ν.2083/92) {htm}
Νόμος Πλαίσιο 1268/82 (με τις τροποποιήσεις του)
Νόμος Πλαίσιο 1268/82 (με τις τροποποιήσεις του, πηγή Τράπεζα Νομικών Πληροφορικών ΔΣΑ)
πρώτη σελίδα, η τρίτη σελίδα του πρωτοτύπου)Συμβασιούχοι Διδάσκοντες (Προεδρικό Διάταγμα 407/1980)Σύνταγμα - ΕυρωπαΪκή Συνθήκη

Το Άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος
Για την αναθεώρηση του Συντάγματος (άρθρο 16) δες σελίδα (ΠΟΣΔΕΠ 2004-2008)


ΕυρωπαΪκή Συνθήκη

TREATY ON EUROPEAN UNION - Official Journal C 191, 29 July 1992
Σχέδιο Συνθήκη - Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (pdf: ελλ, eng)