ΔΙΚΤΥΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
και ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
universitas.net@gmail.com
πρωτοβουλίες - παρεμβάσεις | Κινήματα: στην Ευρώπη, διεθνώςΝόμοι - Νομοσχέδια

2011


Τίτλος: Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών...
Τύπος: Σχέδιο νόμου
Υπουργείο: Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Επιτροπή: Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Ημ. Κατάθεσης: 21/07/2011
Φάση Επεξεργασίας: Ψηφισθέντα Νομοσχέδια
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας: 21/07/2011, 30/08/2011
Φωτοτυπημένο Αντίγραφο σ/ν ή π/ν  (Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις)
                    

Αιτιολογική Έκθεση:
                                   
Εισηγητές:
Σχετικές Συνεδριάσεις Επιτροπής
Πρακτικό Έκθεση της Επιτροπής    
Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής  
Σχετικές Συνεδριάσεις Ολομέλειας
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' Σ'
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' ΡϞΣΤ'
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' ΡϞΕ'
ΙΓ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) Β' ΡϞΔ'
Ψηφισθέν Νομοσχέδιο    
Ημ. Ψήφισης  30/08/2001
ΦΕΚ Α- 195-06.09.2011