Αποτελέσματα
Αρχική σελίδα Στοιχεία χρήστη Επιλογή κειμένων  Προτάσεις Πληροφορίες

Πατώντας στο δεσμό (link) για την πρόταση μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη πρόταση.

Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα     (Σελίδα 3 σε σύνολο 5 σελίδων - 1000 προτάσεις σε σύνολο 5000 προτάσεων)

Πρόταση Κείμενο Πρότασης
872141 Το Δημόσιο μπόρεσε πάντως να καλύψει τις δανειακές του ανάγκες.
877333 "Θέλω ένα νόμο που να ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων, μουσουλμάνων ή χριστιανών.
871732 Ο λόγος και οι ανάγκες της βιομηχανίας, όπως λέγουν, δεν μπορεί να τεθούν στο περιθώριο.
893649 Αλλά και υποκρύπτουν ανάγκες που είναι, αυτόχρημα, και "αδυναμίες" της άλλης πλευράς.
894309 Έγιναν 643 προσλήψεις ατόμων με ειδικές ανάγκες με επιβάρυνση του προϋπολογισμού κατά 1.405,5 εκατ. δρχ.
894310 Έγινε ένταξη στο 20 ΜΚ (τι είναι αυτό;) επιπλέον 392 ατόμων με ειδικές ανάγκες με επιβάρυνση 150 εκατ. δρχ.
874035 Τίποτε δεν πρέπει να μας απαλλάσσει από την ευθύνη για περισσότερο συνολικό έργο και καλύτερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των διαφόρων ατόμων τα οποία θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε.
875852 "Είναι άτομα που παρουσιάζονται μόνα τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, η προσφορά είναι μεγάλη και το μόνο που κάνουμε εμείς είναι να κατανέμουμε τα άτομα ανάλογα με τις ανάγκες.
870173 Γενικά πάντως υπάρχει η τάση για την παροχή διευκολύνσεων προς την τρίτη ηλικία, αν και μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
870180 Στην έκθεση αναφέρεται ότι στην Ελλάδα υπάρχει μικρή κοινωνική ευαισθησία για την τρίτη ηλικία, όπως και για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.
869804 Για όλα αυτά οι τρεχούμενοι λογαριασμοί ίσως ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες του σύγχρονου καταθέτη.
850203 Όχι μόνο γιατί οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές και, σε συνδυασμό με τις μεγάλες δανειακές ανάγκες, κρατούν τα επιτόκια στα σημερινά ύψη.
850520 Τραπεζικά στελέχη, σχολιάζοντας τις εξελίξεις αυτές, τόνιζαν ότι, με δεδομένες τις ανάγκες του προϋπολογισμού, η μείωση των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου θα πρέπει να μετατεθεί τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα.
863844 Το ζήτημα αυτό είναι κυρίαρχο γιατί η συμμετοχή της χώρας μας στον μονόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απειλήσει τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας και να οδηγήσει σε επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου και των δυνατοτήτων πολιτικής ενεργοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων: 450.000 άνεργοι, 500.000 χαμηλοσυνταξιούχοι, 300.000 άτομα με ειδικές ανάγκες, 10.000 μονογονεϊκές οικογένειες, 50.000 ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι, 300.000 ευκαιριακά εργαζόμενοι, 15.000 φορείς του AIDS, 100.000 ψυχικά ασθενείς, 20.000-30.000 χρήστες ναρκωτικών ουσιών, 200.000 αθίγγανοι και άγνωστος αριθμός Πομάκων, παλιννοστούντων, προσφύγων και αστέγων.
891973 Εν τούτοις, η αρχηγική συγκρότηση και δομή των ελληνικών κομμάτων φαίνεται ότι λειτουργεί αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σήμερα σε αδυναμία να ενσωματώσουν και εκφράσουν τις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες.
853453 Η απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης του κράτους, σε συνδυασμό με τα μεγάλα ελλείμματα, οδήγησε σε μια συνεχώς μεγαλύτερη προσφυγή του κρατικού ταμείου στη χρηματαγορά: το Δημόσιο έπρεπε να είναι σε θέση να πείθει τους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές ότι είναι προς το συμφέρον τους να επενδύουν στους τίτλους που εκδίδει για να καλύψει τις τεράστιες δανειακές του ανάγκες.
873972 Το σύστημα υγείας βρήκε τρόπο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών, και επιτέλους καρποφορεί το έργο που προσέφεραν από την αρχή πολυάριθμοι σύλλογοι, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, βελτιώνοντας την καθημερινή ζωή, εξανθρωπίζοντας την ασθένεια...
900065 Έτσι ώστε για πολλούς να θυμίζει το καταστατικό μιας οργάνωσης μαρξιστικής, που επιδιώκει μια κοινωνία όπου "ο καθένας προσφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητές του και λαμβάνει σύμφωνα με τις ανάγκες του".
900399 "ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητες του και στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του".
777981 Πέρα από τον, σημαντικό εξάλλου, συμβολικό χαρακτήρα του πράγματος, η έλλειψη αστικού ιστού και ιστορικών αναφορών στις περιοχές αυτές αποτέλεσε ένα πρώτης τάξης άλλοθι για την κατασκευή ανωνύμων κτιρίων (παλαιότερα) ή αποκρουστικών οικοδομικών εξαμβλωμάτων (πρόσφατα), τα οποία, ανατρέποντας κάθε έννοια συλλογικότητας, αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής αναζήτησης, στις χειρότερες περιπτώσεις προέκριναν σε συνθετικό κανόνα τις εντελώς προσωπικές "ανησυχίες" - ψυχοσωματικού, ως επί το πλείστον, χαρακτήρα - των εμπνευστών τους, στις δε καλύτερες τις ανάγκες μιας γρήγορης και φθηνής κατασκευής.
777196 Καινοτομία της διοργάνωσης είναι η Συνάντηση Σχολείων Βαλκανικών Χωρών, με τη συμμετοχή μαθητικών θεατρικών ομάδων από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Ν. Γιουγκοσλαβία και τη Ρωσία, καθώς επίσης και η συμμετοχή σχολείων για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
902297 Ο νομάρχης λοιπόν - με τη συνδρομή του νομαρχιακού συμβουλίου - φρόντισε να προσληφθεί στο τοπικό υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας μια κυρία, ως άτομο με ειδικές ανάγκες, βάσει των διατάξεων του νόμου 1648/86.
905020 Πρόκειται για προκατασκευασμένα κελιά, που τοποθετούνται εν σειρά και μπορούν να αυξομειώνονται, ανάλογα με τις ανάγκες.
779089 Και όλα αυτά, και πολλά παρόμοια που δεν θεωρούν τις γυναίκες ως πλήρως εντάξιμες σε μια γνήσια ανταγωνιστική διαδικασία, αρμόζουν πλήρως στους χειρισμούς που γίνονται για άτομα με ειδικές ανάγκες.
874251 Συνιστάται ένα διάλειμμα κάθε τόσο μεταξύ των συχνών εκθέσεων στον ήλιο. 11) Όποιος εκτίθεται στον ήλιο, θα πρέπει να προμηθευτεί κατάλληλα προφυλακτικά γυαλιά ηλίου και να τα φορά πάντα κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας. 12) Όταν η ηλιοθεραπεία προσφέρεται και διαφημίζεται από επιχειρηματία, είναι ευθύνη του να προμηθεύσει τα άτομα που θα εκτεθούν στον ήλιο με το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό (Σ.Σ: η σύσταση αυτή φαίνεται εντελώς ουτοπική για την Ελλάδα, όπου οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους τουρίστες δεν καλύπτουν ούτε τις βασικές ανάγκες καθαριότητας!).
884421 Σύμφωνα με το προωθούμενο νομοσχέδιο, όσοι θα προσλαμβάνονται για εποχικές ή άλλες ανάγκες θα συνάπτουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα γίνονται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος 2190/94.
891330 Είναι καθημερινό μέσο πολιτικής σκέψης και συμπεριφοράς. - Είναι το μέσο και το μέτρο αναδιάταξης και εξασφάλισης της ισορροπίας των θεσμών. - Είναι η διαδικασία ανασυγκρότησης του κράτους δικαίου. - Είναι το ανάχωμα προστασίας του πολίτη απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία και ο δρόμος που του επιτρέπει να επιβεβαιώσει την αξία του ως ανθρώπου και να αναπτύξει την προσωπικότητά του. - Είναι το όχημα μέσω του οποίου θα γίνει πράξη η προσαρμογή της κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής στις σύγχρονες ανάγκες του Τόπου, όπως οι ανάγκες αυτές διαμορφώνονται ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας γενικότερα. 3.
885691 Από την άλλη πλευρά, επίμονο αίτημα του φοιτητικού κινήματος είναι να προσαρμοστεί η εκπαίδευση στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και να εξοπλίζει τους αποφοίτους με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τη ζωή με αληθινούς και όχι θεωρητικούς όρους.
909564 "ειδικές ανάγκες"!
909612 Μας είπαν κατ' αρχήν, κύριε Ντελόρ μου, δηλαδή μας το είπε ο κ. Μητσοτάκης και γι' αυτό χρειάζομαι μια μικρή επιβεβαίωση (αντιλαμβάνεστε τον υπαινιγμό), ότι προτίθεστε (ως άνθρωπος και ως πακέτο, δεν διευκρινίζεται απολύτως...) να μας στείλετε τα προσεχή χρόνια 7 τρισεκατομμύρια δραχμές για τις τρέχουσες ανάγκες μας.
909829 Οι ανάγκες της συσκευής σε συντήρηση είναι ελάχιστες, δηλώνουν οι κατασκευαστές της, ενώ έχει επιπλέον το προσόν να αυτοτροφοδοτείται με τη βοήθεια ενός συσσωρευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
910025 ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Κέντρο για την Αποκατάσταση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε νέες περιπέτειες.
891330 Είναι καθημερινό μέσο πολιτικής σκέψης και συμπεριφοράς. - Είναι το μέσο και το μέτρο αναδιάταξης και εξασφάλισης της ισορροπίας των θεσμών. - Είναι η διαδικασία ανασυγκρότησης του κράτους δικαίου. - Είναι το ανάχωμα προστασίας του πολίτη απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία και ο δρόμος που του επιτρέπει να επιβεβαιώσει την αξία του ως ανθρώπου και να αναπτύξει την προσωπικότητά του. - Είναι το όχημα μέσω του οποίου θα γίνει πράξη η προσαρμογή της κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής στις σύγχρονες ανάγκες του Τόπου, όπως οι ανάγκες αυτές διαμορφώνονται ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας γενικότερα. 3.
883269 Ο Κλοντ Πικάσο, γιος του Πάμπλο και αδελφός της Παλόμα των αρωμάτων, των κοσμημάτων και των αξεσουάρ, δήλωσε στο "Art News Magazine" ότι αυτός και οι συγγενείς του θα προτιμούσαν να μην υπήρχαν σεντόνια και φλιτζάνια με την υπογραφή του πατριάρχη, αλλά οι ανάγκες του εμπορίου και η σημερινή κατάσταση των πραγμάτων τους αναγκάζουν να υποχωρήσουν.
910930 Μετά τον υπολογισμό και των θέσεων που κάλυψαν τα άτομα με ειδικές ανάγκες μένουν κενές 1.045 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών και 40 στην ΑΤΕ.
911073 Σας είπα, όταν έλθει η συζήτηση και αν υπάρξει απόφαση θα δούμε τι ανάγκες θα δημιουργηθούν.
876806 Ουσιαστικά η μισή παραγωγική δύναμη της κοινωνίας μας δούλευε για τις ανάγκες του στρατού ".
870473 Οι ίδιες δε οι εταιρείες - τόσο οι παραγωγικές όσο και οι εμπορικές - διεξάγουν έντονο ανταγωνισμό, προκειμένου να καλύψουν τις νέες ανάγκες καπνίσματος των καταναλωτών.
886231 Το πρόβλημα ωστόσο δεν είναι γιατί, αφού είχαν μία απογραφή, παρήγγειλαν και δεύτερη - αλλά ότι αυτή η δεύτερη δεν συμφωνεί με την πρώτη, αφού από τα στοιχεία που συγκέντρωσε προκύπτει ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι μόνο 150.000.
914312 Στόχος πάντως της κυβερνήσεως είναι να αρθεί εν μέρει το εμπάργκο που έχει επιβληθεί στις προσλήψεις μονίμου προσωπικού, με το αιτιολογικό ότι "έχουν διαμορφωθεί σοβαρές ανάγκες" που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με τους υπάρχοντες υπαλλήλους.
876641 Το ίδιο συνέβη και με την Ισπανία, η οποία εκτός του μεγάλου τουριστικού ρεύματος αντιμετωπίζει τώρα και τις έκτακτες ανάγκες που δημιουργεί η εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
891333 Όμως το Σύνταγμα του 1975: - Θεσπίστηκε σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, όπου η Χώρα επιχειρούσε και πραγματοποίησε επιτυχώς τη μετάβαση από την εθνικώς και πολιτικώς καταστροφική δικτατορία προς το δημοκρατικό της μέλλον. - Ανταποκρινόταν, κατά βάση, στις ανάγκες μιας ιστορικής συγκυρίας που έχει ήδη παρέλθει.
891341 Τώρα, όπου ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη αντιλαμβανόμαστε ότι, όταν το σημερινό πλειοψηφικό ρεύμα θα καταστεί πια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, οφείλουμε να είμαστε ήδη έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην ετυμηγορία του Λαού και στις ανάγκες των καιρών.
876812 Η αλλαγή όμως προϋπέθετε την αλλαγή ενός "συστήματος" όπου "μόνον το 6-8% της παραγωγής μας δούλευε για την αγορά, για τις ανάγκες του λαού".
877542 Σε ολόκληρο το Αφγανιστάν, οι άμεσες ανάγκες, εκτός από τη βοήθεια σε τρόφιμα και φάρμακα, είναι: η άμεση επιχείρηση ναρκαλιείας σε μεγάλες εκτάσεις, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή δύο εκατομμυρίων προσφύγων και η διανομή σπόρων και λιπασμάτων στα χωριά που έχουν δεχθεί τον μεγαλύτερο αριθμό επαναπατρισθέντων, για να μπορέσουν να ασχοληθούν και πάλι με τις καλλιέργειές τους, όπως και πριν από τον πόλεμο.
901271 Ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών κ. Π. Κωστάκος θεωρεί πως η "τυφλή δικαιοσύνη" ανήκει στο παρελθόν - δεν είναι "πρόσωπο με ειδικές ανάγκες".
891357 Τέλος, ως προς τον κρίσιμο τομέα της Δικαιοσύνης, η πρόταση Αναθεώρησης στοχεύει: - Στη θωράκιση των οργάνων απονομής της δικαιοσύνης από την επιρροή των άλλων εξουσιών, ιδίως μέσω της εγγύησης της προσωπικής και λειτουργικής τους ανεξαρτησίας. - Στον εξορθολογισμό του συστήματος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, ιδίως μέσα από την αποφασιστική διεύρυνσή του και τη δημιουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ελληνικής δικαστικής παράδοσης και κατάλληλου να διασφαλίσει την ενότητα του ελέγχου αυτού. - Στην ανάδειξη του ελεγκτικού ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. - Στη δημιουργία συστήματος κυρώσεων, ικανών να διασφαλίσουν την άμεση εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, ακόμη και έναντι των μελών της Κυβέρνησης.
851176 Όμως τα υψηλά επιτόκια προκαλούνται από τις υψηλές δανειακές ανάγκες του Δημοσίου και την ανεπάρκεια της αποταμίευσης.
879830 Η Ελλάδα, όπως σημειώνει η έκθεση, θα ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες της πολυεθνικής δύναμης ναρκοθηρικών και αμφιβίων μονάδων στη Μεσόγειο.
897259 Όμως με αυτές και κάποιες άλλες γενναιοδωρίες της η κυβέρνηση εξάντλησε ίσως το αποθεματικό του προϋπολογισμού, που προορίζεται για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες και να δούμε από πού θα βρεθούν τα αναγκαία πρόσθετα δισεκατομμύρια για τις εκτεταμένες ζημίες που προκάλεσαν οι πρόσφατοι σεισμοί στην Κοζάνη και τα Γρεβενά.
851920 Σχολιάζοντας την οικονομική πολιτική τόνισε ότι το Πρόγραμμα Σύγκλισης, προσανατολισμένο στους ονομαστικούς όρους της Συνθήκης του Μάαστριχτ, δεν ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της οικονομίας, αφού οι προβλεπόμενοι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ είναι περιορισμένοι και ουσιαστικά διατηρούν την υφεσιακή κατάσταση, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας.
879824 Πιθανή συμμετοχή του σε ανάγκες της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Δύναμης (Euromarfor).
896914 Όχι μόνον γιατί έτσι προβλέπει το Σύνταγμα για την ισότητα ανδρών και γυναικών, αλλά και γιατί έτσι θα μπορούν να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα με τόσους εχθρούς γύρω της.
907065 ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ να λειτουργήσει μονίμως μια Εθνική Στρατηγική Επιτροπή που θα καταγράφει, αξιολογεί και προβλέπει τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για εκπαιδευμένο ανθρώπινο υλικό και τους τρόπους ικανοποίησης αυτών των αναγκών από το εκπαιδευτικό σύστημα.
907066 ΤΙΠΟΤΑ δεν μπορεί τελικά να αποβεί χρήσιμο αν δεν υπάρχει αυτός ο χάρτης - πυξίδα για τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα, π.χ. για τα επόμενα πέντε - δέκα - δεκαπέντε χρόνια.
844970 Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των επιχειρήσεων σχετικά με τα ολοκληρωμένα προγράμματα επιμόρφωσης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας τους.
889909 Για μία φορά ακόμη τα βάζουμε με την ιστορία και τη γεωγραφία, προσαρμόζοντάς τες σε στενόμυαλες "εθνικές ανάγκες".
896198 Όταν οι ιδιώτες μελετητές προσπάθησαν να μας αποκλείσουν από την Επιτροπή του ΥΠΕΧΩΔΕ που μελετάει την εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας με την κοινοτική, εμείς μπήκαμε και ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα εξυπηρετήσουμε τις ειδικές ανάγκες του τόπου, εκεί που είμαστε καταλληλότεροι.
897329 Επιτελούμε ορθότερα το έργο μας όταν έχουμε προπαρασκευασθεί για να καλύψουμε συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας
911651 Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το υπουργικό συμβούλιο μετά και από σχετικό αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών έχει εγκρίνει την πρόσληψη στους δήμους περίπου 7.300 εποχικών υπαλλήλων που αναμένεται να καλύψουν παροδικές και πρόσκαιρες ανάγκες.
886584 Και όμως ο κ. Καρίμπαλης (άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, αλλά στην ψυχή γίγαντας) είχε επιχειρήσει άλλες δύο φορές να πετύχει αλλά δεν τα κατάφερε, αν και αρίστευε στα περισσότερα μαθήματα.
901689 Κούλογλου, Α34. 1Το Προς το Αύριο βρίσκεται στη σελ. Α34 - περιγράφει πώς στο μέλλον θ' απαλλαγούμε από το "φαινόμενο Νηστικάκη". 2Ας ισχυρίζεται το αντίθετο ο Πρωθυπουργός: νέα πρόσωπα εμφανίζονται στις δημόσιες υπηρεσίες, έκτακτες ανάγκες ανακαλύπτονται, ειδικοί σύμβουλοι διορίζονται, αποτελέσματα διαγωνισμών ανακοινώνονται, κατ' εξαίρεσιν προσλήψεις πραγματοποιούνται, οι προχρονολογημένες αποφάσεις δίνουν και παίρνουν.
884292 Όταν φτάσει η ώρα, θα υπάρξει από την πλευρά μας μια πρόταση που πιστεύουμε ότι θα ικανοποιεί τις συνολικές εθνικές ανάγκες.
918038 Παρά την απόφαση, όμως, η ΕΡΤ δεν έχει ακόμη παραχωρήσει στο κανάλι τη συχνότητα, προβάλλοντας δικές της ανάγκες.
891083 Όταν δανειζόμαστε κάθε μήνα 1 τρισ. για ταμειακές ανάγκες, όταν για να βγει ο προϋπολογισμός περικόπτεται κατά 350 δισ. το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αυτό λέγεται οπισθοδρόμηση.
914628 Προτού αποφασίσετε να αγοράσετε ένα σύστημα συναγερμού, βεβαιωθείτε ότι οι δυνατότητες των συσκευών του μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του σπιτιού σας.
924111 Ποιοι προσλαμβάνονται με κοινωνικά κριτήρια; - Κυρίως οι εποχικοί, που καλούνται κατά κανόνα να καλύψουν παροδικές ανάγκες στην περιοχή της κατοικίας τους.
897337 Σε μια εποχή που κυριαρχεί η τεχνολογία, το ΤΕΙ είναι ο ιδανικός τομέας για να συμφιλιώσει τον "πολιτισμό" και την παιδεία με την τεχνολογία " (!!) και" τα ΤΕΙ μπορούν καλύτερα από τα πανεπιστήμια, με την παραδοσιακή μορφή, να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και κυρίως αυτές που πηγάζουν από τις διαρθρωτικές αλλαγές στην απασχόληση, καθώς και στην ταχεία διάδοση των νέων τεχνολογιών ".
916150 Πολλοί πιστεύουν, και δικαιολογημένα ίσως, ότι δεν απέδωσε τη δέουσα προσοχή στις κοινωνικές ανάγκες και τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις.
897353 Είναι καιρός να αποδεχθούμε ότι επιτελούμε ορθότερα το έργο μας όταν έχουμε προπαρασκευασθεί για να καλύψουμε συγκεκριμένες ανάγκες της κοινωνίας και όχι όταν συνωστιζόμαστε στο αμφίβολης απόδοσης "παζάρι των ακαδημαϊκών τίτλων".
900655 Είμαστε σύμφωνοι, και αυτό πρέπει να γίνει κανόνας και όπου εξυπηρετεί κάποιες έξτρα ανάγκες του Δημοσίου να αποζημιώνεται.
919234 Δεν μπορεί να είναι άτομο με ειδικές ανάγκες! "- αυτή είναι η τολμηρή τοποθέτηση του αρεοπαγίτη και προέδρου των δικαστών κ. Π. Κωστάκου, ο οποίος ομιλεί προς" Το Βήμα "εφ' όλης της ύλης και αποκαλύπτει γιατί τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου απήντησαν στον κ. Κ. Καραμανλή, ποιοι επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη και ποιοι βάλλουν κατά της ανεξαρτησίας της.
913547 Ο υπουργός τόνισε ότι, ύστερα από πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε στη Βουλγαρία να διακόψει αμέσως τη λειτουργία του πυρηνικού αντιδραστήρα Νο 1 του εργοστασίου και να καλύψει τις ανάγκες της σε ηλεκτρική ενέργεια από γειτονικές χώρες, όπως η Ουγγαρία και η Ρουμανία.
912763 Και όμως δεν έχουν όλοι το προνόμιο να το απολαμβάνουν, αφού τα σημερινά κτίρια δεν διαθέτουν παντού παράθυρα ή αυτά δεν επαρκούν για τις ανάγκες τους.
919300 "Μα, μπορεί στην εποχή μας να θέλουμε τη Δικαιοσύνη πρόσωπο με ειδικές ανάγκες;
923256 Το υπάρχον δίκτυο, υποστηρίζει ο κ. Ιωαννίδης, ανταποκρίνεται άριστα στις ανάγκες και η επιμέλεια για τη συντήρησή του είναι καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια.
920971 Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των υπαλλήλων που προσλαμβάνονται ως έκτακτοι στη ΔΕΗ, έστω και αν έχουν ανανεωθεί πολλές φορές, και αν ακόμη κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να μετατραπούν αυτοδικαίως σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
914856 Εκείνο όμως που σηματοδοτεί τη λειτουργία της Σχολής και το αύριο της δικαιοσύνης είναι η διαμόρφωση δικαστών που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύνθετες συνθήκες λειτουργίας της Δικαιοσύνης και στις ανάγκες των καιρών.
914821 "Είναι η δουλοπρέπεια του Τούρκου, που εκφράζει την ευγνωμοσύνη του με αυτό τον τρόπο", εξηγεί ο κ. Γκίλο, ο οποίος πολλές φορές έχει συνδράμει και οικονομικώς κάποιους από αυτούς, που είχαν ανάγκες.
898542 Οι αντιρρήσεις όμως αυτές είναι γνωστές εδώ και δύο μήνες τουλάχιστον (άλλωστε "Το Βήμα" έχει πληροφορήσει κατ' επανάληψη για το θέμα αυτό τους αναγνώστες του) και, αν ο κ. Α. Παπανδρέου δεν τις έλαβε υπόψη του τον Νοέμβριο όταν συνετάσσετο ο αμφιλεγόμενος προϋπολογισμός, γιατί να πιεσθεί τον Φεβρουάριο, όταν μάλιστα η πολιτική του ηπίου κλίματος, του κοινωνικού διαλόγου και της σταδιακής προσαρμογής που εφαρμόζει ο κ. Γ. Γεννηματάς έχει αποδώσει σε σημαντικό βαθμό και απόδειξη είναι η πτώση του πληθωρισμού και των επιτοκίων και προπαντός το κλίμα εμπιστοσύνης που υπάρχει στην αγορά και εκφράζεται με τη βελτίωση του Χρηματιστηρίου και προπαντός με την άνεση με την οποία καλύπτει το Δημόσιο τις ανάγκες του με την πώληση των ομολόγων.
908262 Αντίθετα επιβάλλεται η προστασία και καλή διατήρηση της λίμνης ως πολύτιμου φυσικού πόρου για τις μελλοντικές ανάγκες του Έλληνα
920532 Για την εργασία αυτή η κοινοπραξία ζητεί τετραπλάσιο τίμημα από το πραγματικό. * Κατασκευές στο μετρό για την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες που δημιουργούν σωρεία προβλημάτων στην πράξη.
897935 Βέβαια, όταν ο εθνικισμός περάσει από το στάδιο της απλής ιδεολογίας στο στάδιο συγκρότησης ανεξάρτητου κράτους - έθνους, τότε οι ανάγκες αναπαραγωγής της κρατικής διοίκησης δεν μπορεί παρά να έχουν σοβαρές επιπτώσεις πάνω στην εθνική ιδεολογία.
852035 Δηλαδή την υπέρβαση στις ανάγκες δανεισμού του δημόσιου τομέα ο βρετανός υπουργός Οικονομικών θα καλύψει όχι με μείωση των δαπανών, αλλά με αύξηση του δανεισμού.
924188 Το εφετείο όμως αναγνώρισε στην εργοδότρια τράπεζα το δικαίωμα της επιλογής του προσωπικού της με κύριο γνώμονα τις ανάγκες και με κριτήριο το πώς η ίδια νομίζει ότι καλύτερα τις εξυπηρετεί.
852033 Σημειώνεται ότι οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου τρέχουν επί ετησίας βάσεως με ρυθμό περίπου 30 δισ. στερλινών έχοντας ξεπεράσει τον στόχο του υπουργείου Οικονομικών, που προέβλεπε 24 δισ. στερλίνες στον εκτελούμενο προϋπολογισμό.
854547 Ανάλογα με τις ανάγκες του ο δανειζόμενος μπορεί να επιλέξει τον χρόνο εξόφλησης του δανείου και να διαμορφώσει το δικό του... στεγαστικό πρόγραμμα.
906954 Αδυνατεί το σημερινό σχολείο να αγγίξει στόχους όπως: η συνεχής ενημέρωση και αλληλεγγύη με τη νέα γενιά που έχει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα των ναρκωτικών, του έιντς, της ανεργίας, η προετοιμασία του νέου Έλληνα για μια διαπολιτιστική και πολύμορφη ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα, η καλλιέργεια της αγάπης και δημιουργικής σχέσης με τα γράμματα, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, η συνεχής αναδιάρθρωση των προγραμμάτων μαθημάτων και της παιδαγωγικής του σχολείου αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία της πληροφορικής, η συνεχής αναπροσαρμογή της τεχνικής εκπαίδευσης ώστε να υπάρξει σύνδεση του σχολείου και των γνώσεων που αποκτά ο μαθητής με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ο σωστός και αποτελεσματικός επαγγελματικός προσανατολισμός
924352 Και εκείνα που κυρίως περιμένουν είναι: * Να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του 1995 οι τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες των ΑΕΙ. * Να εξασφαλιστούν πιστώσεις, ώστε να πληρωθούν 1.000 κενές θέσεις διδακτικού προσωπικού που προέκυψαν τα τελευταία δύο χρόνια. * Να ενισχυθεί οικονομικά το χαμηλόμισθο προσωπικό των ΑΕΙ. * Να κατανεμηθούν και να καταβληθούν στα πανεπιστήμια τα αναλογούντα κονδύλια εθνικής συμμετοχής για το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). * Να κατοχυρωθεί θεσμικά η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΑΕΙ. * Να καταρτιστεί νέο πανεπιστημιακό μισθολόγιο, σύμφωνα με τη συνταγματική παράδοση της εξίσωσης των μισθών των καθηγητών με τους ανώτατους δικαστικούς.
896192 Τα Πανεπιστήμια της χώρας και ειδικότερα τα Πολυτεχνεία και οι Πολυτεχνικές Σχολές και καλό επίπεδο σπουδών πενταετούς διάρκειας έχουν (που αντιστοιχούν σε ένα πτυχίο μπάτσελορ συν ένα πτυχίο μάστερ και περισσεύει και ένας χρόνος και καμιά δεκαριά μαθήματα!) και έντονη ερευνητική δραστηριότητα όλων των ειδών αναπτύσσουν και εξαιρετικά χρήσιμα στις κάθε λογής ανάγκες του κοινωνικού συνόλου έχουν αποδειχθεί.
896596 "Από τον Οκτώβριο ως τον Ιανουάριο", λέει ο κ. Αρσένης, "οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου θα είναι της τάξεως του ενός τρισ. τον μήνα!".
924830 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ελληνικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, τα γνωστά μικροτσίπ, άρχισαν να κατασκευάζονται στα εργαστήρια του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" και αναμένεται να καλύψουν στο μέλλον πολλές από τις ανάγκες της βιομηχανίας της χώρας.
915924 Γραφείο στην εκλογική τους περιφέρεια, ίσως και γραφείο στην Αθήνα, δυο σπίτια, οικογενειακές ανάγκες, παιδιά που σπουδάζουν, μετακινήσεις, ταχυδρομικά, ένας επιπλέον υπάλληλος, διαμονή στην Αθήνα, που δεν μπορεί να περιορισθεί κάτω από 20.000 δρχ την ημέρα.
922209 Ο τεράστιος όγκος των μηνύσεων ταλαιπωρεί εισαγγελείς και υπαλλήλους, ενώ η Εισαγγελία προσπαθεί ακροβατώντας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ποινικής δίωξης των παραβατών του νόμου, της εκδίκασης των χιλιάδων ποινικών υποθέσεων, της διεξαγωγής μεγάλων προκαταρκτικών εξετάσεων για σοβαρά θέματα που ανακύπτουν από την επικαιρότητα.
922187 Η διοίκηση του Πρωτοδικείου καταβάλλει προσπάθειες να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πολιτών για παροχή εννόμου προστασίας.
923936 Οι συντάξεις είναι για τη συντριπτική πλειοψηφία των ηλικιωμένων χαμηλές και εντελώς ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
916260 Παράλληλα ως προϋπόθεση για την καθιέρωση του Ειδικού Εκλογικού Κωδικού θεωρείται η αποκλειστική χρήση του για τις ανάγκες της εκλογικής διαδικασίας, καθώς έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για το "φακέλωμα" των πολιτών.
908298 Αντίθετα επιβάλλεται η προστασία και καλή διατήρηση της Τριχωνίδας ως πολύτιμου φυσικού πόρου για τις μελλοντικές ανάγκες του Έλληνα.
922803 Το νέο κτίριο θα διαθέτει χώρους φύλαξης που θα καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης του αρχειακού υλικού για 50 χρόνια, αμφιθέατρο, εργαστήρια συντήρησης και μικροφωτογράφησης, χώρους ειδικής ασφαλείας και εξυπηρέτησης του κοινού και αναγνωστήριο.
924334 Η διαβεβαίωση του πρωθυπουργού κ. Α. Παπανδρέου, ο οποίος συζήτησε μαζί τους επί δίωρο την περασμένη Πέμπτη, ότι θα δοθεί πρόσθετη επιχορήγηση για να αντιμετωπισθούν οι λειτουργικές ανάγκες των ΑΕΙ ως το τέλος του χρόνου, αλλά κυρίως η υπόσχεσή του ότι θα ξανασυναντηθούν στις 10_Δεκεμβρίου, οπότε και θα τους ανακοινώσει τις αποφάσεις που θα έχει λάβει ως τότε η κυβέρνηση "σχετικά με τον τρόπο και την έκταση της χρηματοδότησης θεσμικών και μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση", φαίνεται ότι καθησύχασε τους πρυτάνεις.
924342 Ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης κ. Άντ. Σαμαράς ομίλησε για ετήσια αύξηση 20% στην επιχορήγηση που δίδεται στα πανεπιστήμια προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες.
928693 Το ζητούμενο - λένε οι "εγκέφαλοι" στην οδό Αχαρνών - είναι να "εξυπηρετηθούν οι πραγματικές κοινωνικές ανάγκες των νέων, εκείνες που θα τους δώσουν κάποια εφόδια.
928737 Σας είπα όταν έλθει η συζήτηση και αν υπάρξει απόφαση θα δούμε τι ανάγκες θα υπάρξουν.
924490 Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που ως υποχρεωτική έπρεπε να καλύπτει δωρεάν τις βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες της μεγάλης πλειονότητας του άπορου και αναλφάβητου γεωργοκτηνοτροφικού ελληνικού πληθυσμού, ανατέθηκε στους δήμους, ενώ για την ίδρυση και τη λειτουργία των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης φρόντιζε το ίδιο το κράτος. 5.
924488 Στις ρυθμιστικές διατάξεις για την οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης αγνοήθηκαν τόσο οι προσπάθειες του Καποδίστρια όσο και οι προτάσεις της εξαμελούς Επιτροπής Παιδείας του έτους 1833, και πολύ περισσότερο οι κοινωνικές συνθήκες και οι εκπαιδευτικές ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού, για την εκπαίδευση του οποίου προοριζόταν το παραπάνω εκπαιδευτικό σύστημα. 3.
917244 Ο αυξανόμενος αριθμός των ατόμων που γηράσκουν και παίρνουν εγκαίρως σύνταξη έχει ως αποτέλεσμα οι αυξημένες ανάγκες τους για ιατρική περίθαλψη να αποτελούν μια νέα πρόκληση για την κοινωνία.
930667 Ο πρώτος τιμοκατάλογος δεν αποκλείεται να έχει ήδη κυκλοφορήσει. - Εκτός από το Τσινκουετσέντο η Φίατ θα συναρμολογεί στην Πολωνία και το Ούνο, για να καλύψει - κυρίως - τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς.
914925 Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2190/94 διότι κάλυπταν νόμιμες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης και οι συμβάσεις τους ήταν στην πραγματικότητα αορίστου χρόνου.
910185 Έχουν ήδη εφοδιασθεί με το σύστημα αυτό οι 10 από τις 80 ομάδες ελέγχου της Άμεσης Δράσης και ως το τέλος του χρόνου υπολογίζεται να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των σταθμών των μονάδων ελέγχου.
925294 Μετά τα μέτρα και τις παρεμβάσεις, στόχος είναι να ανακουφισθούν οι κάτοικοι και να διασφαλισθεί η στέγαση και η διατροφή τους, ενώ το βοήθημα των 200.000 δρχ., που άρχισε ήδη να διανέμεται, θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες των πρώτων ημερών σε 4.500 οικογένειες.
921854 Η προσαρμογή θα συνεχισθεί και σε δεύτερη φάση ώστε από τις αρχές του προσεχούς έτους οι απασχολούμενοι στο Δημόσιο να εντάσσονται σε τέσσερις και μόνον κατηγορίες: τους μονίμους, τους απασχολουμένους με σύμβαση αορίστου χρόνου, που θα διακόπτεται όταν δεν υπάρχει αντικείμενο απασχόλησης, τους απασχολουμένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που δεν θα ανανεώνεται, και τους εποχικούς, που θα προσλαμβάνονται αποκλειστικά για έκτακτες και μη προβλεπόμενες ανάγκες και δεν θα μπορούν να παραμένουν με την εκπνοή τους.
928169 ΤΑ ΤΡΕΝΑ του ΟΣΕ "τρέχουν" προς το έτος 2000 και εκτιμάται ότι τότε ο Οργανισμός θα διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο, ικανό να καλύψει τις ανάγκες της χώρας και να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων.
928259 Μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στην οδό Δραγατσανίου, λόγω της στάθμευσης φορτηγών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των καταστημάτων ηλεκτρικών ειδών, όπως και στις οδούς Αθηνάς και Μητροπόλεως.
925687 Το ίδιο συμβαίνει και με αποφάσεις που κρίνουν συμβάσεις έργου και αναγνωρίζουν όχι απλώς ότι υποκρύπτουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αλλά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, διότι εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας ".
937090 Παράλληλα με την αναμαρμάρωση του Σταδίου διαπλατύνθηκε η γέφυρα του Ιλισού και έγιναν και άλλα έργα διευθέτησης της περιοχής για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.
937109 Για τις ανάγκες των πανευρωπαϊκών αγώνων στίβου του 1969 (ως τότε το Παναθηναϊκό Στάδιο, με όλα τα γνωστά τεχνικά μειονεκτήματα στις στροφές των διαδρομών, τα προβλήματα στις ρίψεις κλπ., ήταν η καρδιά του στίβου, αλλά και με τη φιλοξενία και άλλων αθλημάτων, π.χ. μπάσκετ) έγιναν στο Στάδιο "Γ. Καραϊσκάκης" (ανήκει στην ΕΟΑ) πολλές εσωτερικές βελτιώσεις και διευθετήσεις του περιβάλλοντος χώρου, νέοι δρόμοι προσπέλασης κλπ.
920463 Στο Φρέαρ Ιάκχου, για τις ανάγκες κατασκευής του φρέατος εξαερισμού της γραμμής "Πεντάγωνο-Κεραμικός", το εργοτάξιο θα καταλάβει το κέντρο της Ιεράς Οδού, από το ύψος των οδών Λεωνίδου και Ιάκχου, μέχρι το ύψος των οδών Αλεξάνδρου και Τριπτολέμου.
925698 "Η έκδοση αποφάσεων κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που επιβάλλουν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ να συνεχίσουν να δέχονται τις υπηρεσίες μισθωτών ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχων έργου, των οποίων η σύμβαση έληξε ήδη και μάλιστα πολλές φορές με την αιτιολογία ότι εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες, οδηγούν ευθέως, πιστεύουμε, σε ικανοποίηση του δικαιώματος και όχι σε προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης.
939895 Η Σουμπαρού καλύπτει το κενό μεταξύ των μικρών και των μεγάλων μοντέλων της με το Ιμπρέζα 4Χ4, που ανταποκρίνεται σε όλες τις μεταφορικές ανάγκες μιας οικογένειας, στην πόλη και στην εξοχή, για τη μεταφορά προσώπων και πραγμάτων, προσφέροντας ασφάλεια, άνεση και πρακτικότητα
939922 Η επιλογή των τεχνικών λύσεων που χρησιμοποιούνται δείχνει ότι στόχος των σχεδιαστών του ήταν η δημιουργία ενός οικογενειακού αυτοκινήτου που να μπορεί όμως να καλύψει όλες τις μεταφορικές ανάγκες μιας οικογένειας, στην πόλη και στην εξοχή, για τη μεταφορά προσώπων και πραγμάτων, προσφέροντας ασφάλεια, άνεση και πρακτικότητα.
921852 Με τις ίδιες διατάξεις περίπου 3.000 υπάλληλοι που έχουν σήμερα συμβάσεις έργου ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου αλλά απασχολούνται - με ανανέωση των συμβάσεων - πολλά χρόνια και καλύπτουν πάγιες ανάγκες θα αποκτήσουν σύμβαση αορίστου χρόνου.
928785 Μετά τον υπολογισμό και των θέσεων που κάλυψαν τα άτομα με ειδικές ανάγκες μένουν κενές 1.045 θέσεις στο υπουργείο Οικονομικών και 40 στην ΑΤΕ.
925686 "Παρά ταύτα, παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση μονομελών ιδίως πολιτικών δικαστηρίων να εκδίδουν αποφάσεις με τις οποίες είτε αναγνωρίζεται ότι η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μισθωτού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ είναι αρχήθεν αορίστου χρόνου, διότι εξυπηρετεί πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας είτε ότι αυτή μετετράπη σε αορίστου χρόνου διότι ακολούθησαν μία ή δύο ανανεώσεις της.
923929 Το εισόδημά τους καλύπτει τις βασικές ανάγκες τους και τους επιτρέπει να ζήσουν με κάποια άνεση και αξιοπρέπεια ώστε να έχουν τη δυνατότητα επιλογής και ελέγχου της ζωής τους;
928645 Στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην παροχή ειδικών υπηρεσιών (π.χ. άτομα με ειδικές ανάγκες). - Α.Μ.Κ.
916721 "Παιδιά, σε κάθε ξενοδοχείο και πέντε πόρνες για τις ανάγκες μας".
928296 Η προσφορά στάθμευσης, συγκρινόμενη με τις ανάγκες, είναι περιορισμένη τόσο μέσα όσο και γύρω από το εμπορικό τρίγωνο.
927169 "Κάνουμε κλειστή ζωή, με κίνδυνο ορισμένες φορές να μας θεωρούν αντικοινωνικούς και ιεραρχούμε αυστηρά τις ανάγκες μας.
927918 Με το όνομα αυτό παρουσιάσθηκε στη Γενεύη ένα τυπικό σπίτι του μέλλοντος, το οποίο απευθύνεται στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, υποδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, καθώς περί τα 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ειδικές ανάγκες, από μικρές ως πολύ σοβαρές.
923369 "Οι ανάγκες για ταχύπλοα φέρι μπόουτ θα αυξάνονται συνεχώς στη Μάγχη, καθώς αυξάνεται και η διακίνηση επιβατών.
938765 Ο κινητήρας αυτός κατασκευάζεται στην Πορτογαλία και έχει βελτιωθεί σημαντικά ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
927918 Με το όνομα αυτό παρουσιάσθηκε στη Γενεύη ένα τυπικό σπίτι του μέλλοντος, το οποίο απευθύνεται στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, υποδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, καθώς περί τα 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ειδικές ανάγκες, από μικρές ως πολύ σοβαρές.
948253 Στα πρώτα χρόνια τα σύνορα είναι θολά, γιατί τα δύο οχήματα έχουν πάνω-κάτω την ίδια τεχνολογία, τις ίδιες ανάγκες εξυπηρέτησης, προσφέρουν σχεδόν τις ίδιες υπηρεσίες και την ίδια ικανοποίηση.
941784 Τον τελευταίο καιρό ήρθαμε σ' επαφή με δεκάδες επιχειρήσεις του χώρου της μοτοσικλέτας για τις ανάγκες σύνταξης του Ετήσιου Καταλόγου που ετοιμάζουμε.
949177 Έτσι, οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι πάνω στους οποίους θα κυλούσε τις ρόδες της η μοτοσυκλέτα, της οποίας η διάδοση θα έκανε ένα άλμα το 1925, κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες του αυτοκινήτου, μερικά μόλις χρόνια πριν.
927581 Για να ανταποκριθούν με αξιοπρέπεια στις καθημερινές ανάγκες επιβίωσης χιλιάδες συνταξιούχοι, που μια παλαιότερη έρευνα των συνδικάτων τους υπολόγιζε σε περίπου 400.000 άτομα, αναγκάζονται να δουλεύουν στη μαύρη αγορά εργασίας.
949455 Οι διαφορετικές ανάγκες του Bandit σε σχέση με το πιο σπορ GSX ανάγκασαν τους μηχανικούς να προβούν σε μικρές αλλαγές και τελειοποιήσεις, με στόχο την βελτιωμένη αξιοπιστία, αλλά και την καλύτερη απόδοση στις χαμηλές / μεσαίες στροφές.
949456 Έτσι, εκκεντροφόροι και ηλεκτρονική ανάφλεξη είναι επανασχεδιασμένα, ενώ συνακόλουθα έχει αλλάξει και η εξάτμιση, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του διαφορετικού χρονισμού.
941785 Μάλιστα, επειδή οι ανάγκες συνεργασίας ήταν εκτεταμένες, ξεκινούσαν από πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των μοντέλων τους κι έφθαναν ως το Δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων, ήταν εύκολο να διαπιστώσεις το επίπεδο οργάνωσης των εταιρειών.
951730 Σύμφωνα με μια μεταπολεμική οικονομική ανασκόπηση στην εφημερίδα __AΘHNAΪKA__ NEA, το εθνικό εισόδημα μετά την απελευθέρωση μειώθηκε κατά τα 2/3 του προπολεμικού, σ' ένα επίπεδο τόσο χαμηλό, που δεν αντακρινόταν πια ούτε στις στοιχειώδεις ανάγκες του πληθυσμού.
949297 Ακόμα κι αν δεν πρόκειται για μοτοσυκλέτες ήδη χρησιμοποιημένες από την Αντάντ, αυτές ήταν μοτοσυκλέτες από τα στοκ που παρήχθησαν σε μεγάλους αριθμούς για τις ανάγκες του πολέμου.
927105 Τριάντα χρόνια μετά και ενώ οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιασθεί, μετά βίας ο μισθός του εκπαιδευτικού αρκεί για τα ίδια πράγματα.
926607 Πρέπει επίσης ο ενδιαφερόμενος να πληρώνει στον ασφαλιστικό του φορέα εισφορές υπέρ του ΟΕΚ και να μην έχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία να καλύπτουν τις στεγαστικές του ανάγκες.
926788 Βέβαια οι ασθενείς αυτοί αποτελούν μέρος της μεγάλης σχετικά ομάδας των "ατόμων με ειδικές ανάγκες".
949848 Ο μηχανισμός αυτός παρείχε στο φετινό Dakar 40.000 γεύματα συνολικά (!), ετοίμασε και πρόσφερε 30.000 καρβέλια ψωμί, 1400 ειδικά γλυκίσματα για τις ανάγκες των αγωνιζομένων, ενώ μετέφερε (και ξόδεψε) 30.000 μπουκάλια νερού.
936878 Θα μας καλεί να ελέγξουμε τις ανάγκες μας μέσα από την έρευνα και την εκπαίδευση, εξηγεί.
929352 Στις ανάγκες αυτές προσπάθησε να δώσει πρακτικές απαντήσεις η "Χάρτα της Αθήνας", που συνετάχθη πριν περίπου 60 χρόνια και περιελάμβανε τις πρωτοποριακές για την εποχή απόψεις για την σύγχρονη μορφή των πόλεων.
929382 Πρόκειται όμως για "μικροποσότητες", αφού οι εισαγωγές αυτές φθάνουν σε 650.000 τόνους αδασμολόγητου χάρτου ετησίως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδια ώρα που οι συνολικές ανάγκες της αγοράς υπερβαίνουν τα 7 εκατ. τόνους.
943613 Ακολουθεί τις γενικές σχεδιαστικές αρχές των μοτοσικλετιστικών πλαισίων, μόνο που οι διαστάσεις του έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες στήριξης του πελώριου αυτοκινητιστικού κινητήρα.
943833 Ένας ακόμη τομέας που ο ΜΟΓ μπορεί και πρέπει να είναι υπερήφανος, είναι η καλή διάθεση και το δυναμικό του ομίλου, που βοηθούσε σε κάθε στιγμή υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν.
939791 Χρειάζεται π.χ. έλεγχος προϋποθέσεων για να γίνει ένα στάδιο σύμφωνα με τις δυνατότητες της συγκεκριμένης περιοχής και με τις ανάγκες της.
944393 Τόσο η ροπή - που είναι επίπεδη από τις 5000 ως τις 9000 σαλ-, όσο και η διάρκεια λειτουργίας - αφού αρχίζει ν' αποδίδει από τις 2500 και συνεχίζει γραμμικά μέχρι τις 9000-, ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της χρήσης enduro.
945057 Αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα στα βορειοδυτικά, μέσα στον βαρύ σιβηρικό χειμώνα του Irbit, μερικές εκατοντάδες άνθρωποι ξεκινούσαν να παράγουν μοτοσικλέτες σε ένα παλιό εργοστάσιο μπίρας καλύπτοντας ένα μέρος από τις κρατικές παραγγελίες και ελάχιστες από τις ανάγκες της Σοβιετικής Ένωσης.
959018 Πρέπει κατ' αρχάς να ευχαριστήσουμε τον κ.Θωμάκο που μας τιμά τόσα χρόνια ως Εταιρεία με την εμπιστοσύνη που δείχνει στα οχήματά μας: τον Ιούνιο του 1993 αγόρασε ένα ZIP, τον Φεβρουάριο του 1994 2 SKIPPER, τον Φεβρουάριο του 1995 ένα FREE και τον Μάρτιο του 1996 αγόρασε ένα TYPHOON 125.Η επιστολή του κ. Θωμάκου πραγματικά μας αναστάτωσε, γιατί πρόκειται για πελάτη που μας έχει επανειλημμένως τιμήσει καθώς, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μετακίνησης της εταιρείας του, επέλεξε οχήματα PIAGGIO.
945060 Ποιος ο λόγος άλλωστε να ξοδευτείς για να παράγεις κάτι νέο, όταν το παλιό επαρκεί για τις ανάγκες που θέλεις να καλύψεις;
947604 "... δεσμευόμαστε να καταλάβουμε τις ανάγκες του και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία κι ανάπτυξη νέων αξιών... 2.
936934 Υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις που παρακολουθούν, ενημερώνουν τον άνθρωπο και τον παρακινούν να περιορίσει τις ανάγκες του και τη φθορά που επιφέρει στη φύση.
951807 Στο μεταπολεμικό χάος η μοτοσυκλέτα έγινε αναπάντεχα αντιληπτή ως ένα "όχημα για όλες τις δουλειές", εξυπηρετώντας πιεστικές βασικές κοινωνικές ανάγκες, σε ρόλους αφάνταστους στους "ευγενείς" σπόρτσμεν Έλληνες μοτοσυκλετιστές της δεκαετίας του '20, οι οποίοι είχαν δεν την μοτοσυκλέτα αποκλειστικά ως αντικείμενο ιδιωτικής διασκέδασης και αφοσίωσης που προϋπέθετε εξειδικευμένες γνώσεις και προπαντός αυστηρό σεβασμό στο υλικό. "
952002 Σχεδιασμένο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς των ΗΠΑ, το Adventurer δεν είναι μια καινούργια μοτοσικλέτα.
942162 Το πραγματικά υψηλότατο επίπεδο της διοργάνωσης από την μία μεριά και η έλλειψη αντιστοίχων εμπειριών από τους Έλληνες αναβάτες από την άλλη, τους έφερε σε μειονεκτική θέση στη διάρκεια της εκδήλωσης, ιδιαίτερα απέναντι στους διεθνείς αναβάτες που τα δύο προηγούμενα χρόνια έδειχναν σαφώς πιο έτοιμοι για τις ανάγκες ενός τέτοιου αγώνα.
954162 Η άδεια χορηγείτο "εφ' όσον οι ανάγκες της επιχείρησης το δικαιολογούσαν, με υποβολή αίτησης και βεβαίωσης οικονομικού εφόρου περί του είδους της επιχειρήσεως και φορολογικής κλάσεως, από επιτροπή εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, γνωμοδοτούσα επί του φορτίου, της ακτίνας κυκλοφορίας, ίππων, αμαξώματος, κ.λπ."
953551 Στα Sachs της μεταπολεμικής περιόδου ή σε ιδιοκατασκευές για άτομα με ειδικές ανάγκες.
948851 Ξέχωρα από την αυτάρκεια που προσέφερε η ελληνική βιομηχανία στις ανάγκες του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος είχε κατορθώσει ώστε η Αντάντ ως τον Ιούνιο του 1919 και ο Καναδάς μετέπειτα, να αναλάβουν τον επισιτισμό της χώρας.
957002 Αντίθετα από ό,τι συνέβη στην ορθολογιστικότερη Δύση, στην Ελλάδα οι εξελίξεις κατά κανόνα ενεργοποιήθηκαν όταν δύο ιδέες / θεσμοί / συμφέροντα / ανάγκες / αντικείμενα αφέθηκαν να γιγαντωθούν πέρα από τα όριά τους και να έλθουν μοιραία σε κατά μέτωπον σύγκρουση, σε ένα είδος ωμής διαλεκτικής μετάλλαξης.
964273 Η Yamaha έφτιαξε το Majesty για να καλύπτονται και οι ανάγκες αυτών των ειδικών κατηγοριών κοινού.
954503 Η ποσότητα του αέρα που έφτανε στον κινητήρα δεν επαρκούσε για τις ανάγκες του, μειώνοντας τελικά την ιπποδύναμη.
954543 Ο Νίκος Αντζουλάτος ήρθε στο συνεργείο, έψαξε μέτρησε και κόψε - ράψε έφτιαξε ένα ειδικό τετραπλό εργαλείο για τις ανάγκες του 660.
968349 Εννοώ τις ασάφειες και τις αυθαιρεσίες, δια πράξεων ή παραλείψεων, που επέτρεπαν και επιτρέπουν πάντα οι θεσμοί και οι θεσμικές ρυθμίσεις που διαμορφώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, κυρίως στην μεταπολιτευτική περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες και στα μέτρα της κομματικής και εκτελεστικής εξουσίας του κ. Α. Παπανδρέου, αλλά όχι μόνον αυτού, μια και το υπόδειγμά του έδωσε γόνιμες ιδέες και σε πολλούς άλλους.
972317 Δημιούργημα μεταναστών που έπρεπε μαζί με τις θρησκευτικές να καλύπτει και τις κοινωνικές, πολιτιστικές και εθνικές τους ανάγκες, τώρα καλείται από τους σημερινούς πιστούς της να επικεντρώσει την προσοχή της στην ικανοποίηση των θρησκοπνευματικών τους κυρίως αναγκών.
963022 "Ένας μοτοσικλετιστής που πέφτει με 140 χλμ/ώρα σε μια ανοιχτή πόρτα αυτοκινήτου, παράγει τόση ενέργεια από την πρόσκρουση, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα μιας οικογένειας με τέσσερα μέλη για οκτώ μέρες τουλάχιστον". *** 228.
957978 Στο Quarter Bridge μπορεί και να προλάβεις μια βαθιάν ανάσα πριν να πάρεις την κατηφόρα που κατεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει, ώσπου κάποτε να τελειώσει, περνάς το παμπ στα αριστερά σου και αγωνίζεσαι για την ζωή σου στην πλατεία -- που για τις ανάγκες του ΤΤ αποτελεί μέρος της πίστας.
972659 Άρχισαν κιόλας να το δείχνουν: οι ανάγκες της εξουσίας θα θρυμματίσουν το "νέο ύφος και ήθος" τους και τα μεγέθη της οικονομίας, καθώς επιδεινούνται, θα τους θυμίσουν εύκολες και δοκιμασμένες λαϊκιστικές πρακτικές.
963592 Έμαθα ότι για τις οργανωτικές ανάγκες του εξαήμερου αγώνα απασχολήθηκαν συνολικά 500 άτομα, όλοι εθελοντές από τις λέσχες της χώρας (έτσι είναι, όλα τα σπορ και οι λέσχες του κόσμου προϋποθέτουν εθελοντικά συμμετοχή.
956013 Βετεράνος ο ίδιος -- νικητής δύο φορές στο Paris Dakar με Cagiva και άλλη μία με αυτοκίνητο, έχει κερδίσει και το Ράλι Παρίσι Πεκίνο -- ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον τις ανάγκες τόσο της διοργάνωσης, όσο και των οδηγών.
974231 Αντίθετα, επίκεντρο της συζήτησης πρέπει να είναι η αναβάθμιση και η παροχή υψηλότατων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις σημερινές ανάγκες τις χώρας.
958203 Προσπάθησε πολύ να αναπτύξει τεχνικές γνώσεις και εμπειρίες, ώστε τώρα έχει την δυνατότητα να αλλάζει την μοτοσυκλέτα σύμφωνα με τις ανάγκες του.
957167 Και εδώ οι κρίσεις είναι σχετικές, αφορώντας αποκλειστικά τις ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο πιρούνι.
957012 Το 1944, όταν στην Αθήνα η συγκοινωνία Ομόνοια - Πατήσια γινόταν με BSA M20, όπως είδαμε πριν, στην Ισπανία ο Pedro Permanyer συναντούσε τον Francisco Bulto κι αποφάσιζαν να φτιάξουν μια μοτοσικλέτα για τις βασικές ιδιωτικές μεταφορικές ανάγκες της χώρας τους.
967768 Προτεραιότητα, όμως, έχουν τα μεγάλα προβλήματα, οι κοινωνικές ανάγκες, οι προκλητικές πιέσεις και καθυστερήσεις της χώρας.
968459 Μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της νέας εποχής;
973927 Κατά συνέπεια οι πολίτες δεν οφείλουν να δουν την ενότητα του ΠΑΣΟΚ ως "ιερή αγελάδα" παρά μόνο στο βαθμό που μπορεί να έχει αξιόπιστη και πειστική πολιτική, ανταποκρινόμενη στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας και ενιαία ηγετική ομάδα ικανή να κυβερνήσει αποτελεσματικά κι όχι να αλληλοσπαράσσεται.
945185 Από τους πρώτους κιόλας μήνες εκείνης της χρονιάς, η ελληνική αντιπροσωπεία φρόντισε να καλύψει τις ανάγκες του ντόπιου αγοραστικού κοινού, εισάγοντας τα δύο ολόφρεσκα RD που αποτελούσαν μια διαφορετική πρόταση για τα δεδομένα εκείνης της εποχής.
944068 Στο μικρόφωνο ο "Τιτίκος" (ο παλιός μοτοκροσέρ) είχε το απαραίτητο κέφι, φάνηκε όμως απροετοίμαστος για τις ανάγκες ενός τέτοιου αγώνα.
962638 Για τις ανάγκες της ιαπωνικής αγοράς η Honda έχει προσδώσει στο Joker 50 κυβικά εκατοστά που κατά την ίδια αποδίδουν 5 Hp / 5750σαλ.
969264 Δεν αντέχει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τις πολιτικές στρατηγικές που επιβάλλουν οι ανάγκες και καιροί.
974911 Οι ανάγκες για την επιβίωση του καθεστώτος, σε συνδυασμό με τη μεγαλομανία του προέδρου Μπερίσα, είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσουν σε "φυγή προς τα εμπρός".
973135 Υπάρχει λοιπόν ένα μέρος με μια Αριστερά που προσπαθεί να ερμηνεύσει τις κοινωνικές ανάγκες και ένα μέρος με μια δημαγωγική Δεξιά που ερμηνεύει τα χειρότερα αισθήματα του κόσμου.
975825 "Χρειαζόμαστε, πραγματικά, μια" μεγάλη έκρηξη "από την οποία θα προκύψει ένα καινούργιο πολιτικό σύμπαν, με μεγαλύτερη αντιστοιχία προς τις, ούτως ή άλλως, αντιφατικές ανάγκες της κοινωνίας μας".
969266 Υποβιβάζει τις ιστορικές ανάγκες και προκλήσεις στα μέτρα των προσωπικών ανταγωνισμών και παραγοντισμών.
974162 Τον Απρίλιο ο πληθωρισμός "έτρεχε" με ρυθμό 9,2% (έναντι 9,1 τον Μάρτιο), οι δανειακές μας ανάγκες ξεπέρασαν αισίως το 1,5 τρισ. δραχμές, ενώ στη μεγαλύτερη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου - στο Πέραμα - το ποσοστό των ανέργων έφθασε το 75%...
972490 Η πιο εγκληματική ενέργεια του ΠΑΣΟΚ ήταν όμως η υπερχρέωση της οικονομίας και η ιλιγγιώδης αύξηση του δημόσιου χρέους, που δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου για παραγωγικές επενδύσεις αλλά χρηματοδότησε δημόσιες και ιδιωτικές καταναλωτικές ανάγκες και δημιούργησε, μέσω των τόκων και ομολόγων, χρηματικές προσόδους όχι εξ εργασίας, που μαζί με την αύξηση του χρηματιστικού κεφαλαίου δεν μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, την παραγωγική της αναδιάρθρωση, την αύξηση της παραγωγικότητας και την απορρόφηση της ανεργίας.
960704 Η πρότασή της στον χώρο της αυτοκίνησης έπρεπε να είναι πρωτότυπη, να καλύπτει όλες τις ανάγκες που την δημιούργησαν και να δημιουργήσει ένα ρεύμα που θα διαρκούσε για πολλές δεκαετίες.
930942 Μόνο που δεν ξέρουμε αυτό το μεγάλο ποσόν τι ανάγκες καλύπτει, γιατί ασφαλώς δεν είναι τόσες οι δαπάνες για τα λεγόμενα λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο γραφείων και σχετικά έξοδα, αποδοχές προσωπικού, με επικεφαλής ως "μάνατζερ" τον ευφήμως γνωστό διεθνή διαιτητή κ. Κ. Ρήγα, που έβαλε πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα "σαλόνια" καθώς προορίζεται για μέλος της Τεχνικής Επιτροπής τής FIBA, του πολυπρόσωπου Γραφείου Τύπου, κ.ο.κ.).
975683 Είμαι υπέρ της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, αρκεί αυτό να αγγίζει όσους έχουν πραγματικές ανάγκες, δηλαδή όσους ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές, τους χαμηλόμισθους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όσους χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία για τη βασική εκπαίδευση.
975653 Συνέπεια: το κυνήγι των βαθμών, η εντατικοποίηση της προσπάθειας των μαθητών να ανταποκριθούν στις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, η αύξηση της παραπαιδείας...
976906 Και ο λόγος δεν είναι μόνον ότι το κινητό τηλέφωνο καθαυτό καλύπτει πολλές και ποικίλες ανάγκες του σύγχρονου - "κινητικού" - πολίτη αλλά και ότι παράλληλα η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της τηλεματικής και της πληροφορικής διευρύνει τις δυνατότητες συνδέσεων και με άλλες υπηρεσίες της πληροφορικής.
975683 Είμαι υπέρ της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, αρκεί αυτό να αγγίζει όσους έχουν πραγματικές ανάγκες, δηλαδή όσους ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές, τους χαμηλόμισθους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όσους χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία για τη βασική εκπαίδευση.
974641 Με τη μόνη διαφορά, πως οι κυρίαρχες ομάδες σήμερα στηρίζουν τον ιδεαλισμό τους σε διαφορετικούς θεσμούς και διαφορετικά ιδεώδη, ίσως λιγότερο αυταρχικά από τον μαρξισμό-λενινισμό, μα σίγουρα εξίσου αποκομμένα από τις βασικές καθημερινές ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών.
975689 Βαθμιαία συρρίκνωση του κύρους των Πανεπιστημίων, απομάκρυνσή τους από την κοινωνική πραγματικότητα και τις ανάγκες της.
987995 Οι ανάγκες που οδήγησαν στην ανακάλυψη των τεχνικών μεθόδων της "Διατύπου λογιστικής" ήταν η μείωση του χρόνου που απαιτείτο για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων και ο περιορισμός των λογιστικών λαθών που γίνονται κατά τις μεταφορές των ποσών στα διπλογραφικά συστήματα τηρήσεως χειρόγραφα των λογιστικών βιβλίων.
975691 - Υπάρχει θέμα επανασύνδεσης των πανεπιστημίων με την κοινωνική πραγματικότητα και τις ανάγκες της.
983764 Η χωρητικότητά του είναι 125 ΜΒ, απευθύνεται στην πλειοψηφία των παραθυρομανών και θα τους καλύψει τις περισσότερες ανάγκες τους για αρκετό χρονικό διάστημα (εξαιρούνται βέβαια οι "συλλέκτες" προγραμμάτων).
988871 Η χωρητικότητά του είναι 125 ΜΒ, απευθύνεται στην πλειοψηφία των παραθυρομανών και θα τους καλύψει τις περισσότερες ανάγκες τους για αρκετό χρονικό διάστημα (εξαιρούνται βέβαια οι "συλλέκτες" προγραμμάτων).
978834 Για να είμαστε ακριβείς, οι προεκλογικές συμπεριφορές του παρελθόντος που σήμερα ξορκίζονται χάριν της μικρής οθόνης, ποτέ δεν υπήρξαν ανεξάρτητες από την τηλεόραση, τις ανάγκες του μέσου και τη δύναμη επηρεασμού που διαθέτει.
975919 Η πολιτική αυτή απόφαση, που έβαλε ταφόπετρα στη δημόσια EΛBHΛ, γέννησε και την πρώτη σύμβαση των ψηφιακών το 1988, με την οποία δεσμεύτηκε ο ΟΤΕ να προμηθευτεί όλες του τις ανάγκες σε ψηφιακά για την πενταετία 1988-1992 απο τις εταιρείες ΙΝΤΡΑΚΟΜ και ΖΙΜΕΝΣ-ΤΗΛΕ.
975712 Για τις λειτουργικές ανάγκες των ΤΕΙ έχουν εγγραφεί στο φετινό προϋπολογισμό 12,3 δις.
988010 Οι δυνατότητες που παρείχε η "Διάτυπος λογιστική" για ταυτόχρονη ενημέρωση περισσοτέρων του ενός βιβλίων και καταστάσεων σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των οικονομικών μονάδων για λογιστική πληροφόρηση οδήγησαν σταδιακά στη χρήση μηχανικών μέσων για την εφαρμογή των διαφόρων συστημάτων αυτής.
988011 Ειδικότερα οι ανάγκες για την έκδοση μεγάλου αριθμού αντιγραφών, όπου με τις χειρόγραφες καταχωρήσεις αυτό ήταν πολύ δύσκολο, αφού τα τελευταία αντίγραφα δεν ήταν ευδιάκριτα, οδήγησαν στη χρήση μηχανών (Λογιστική μηχανικής αναπαραγωγής - Comptabilite par Decalque Machinelle).
985521 Οικ/κών αποτελεί συμβιβασμό; - Από πολλών ετών το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να περαιώσει τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις οι οποίες κινδυνεύουν να παραγραφούν, αλλά και να εισπράξει αμέσως έσοδα για τις ανάγκες του Δημοσίου, εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες καλεί τους φορολογουμένους να επιδώσουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για να κλείσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις τους.
960175 Νέο δισκόφρενο 300 mm, για τις ανάγκες της χρήσης δρόμου.
975713 Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για κτιριακές ανάγκες και υποδομές το ύψος πιστώσεων για τα ΑΕΙ είναι 40,4 δισ. και για τα ΤΕΙ 5,2 δισ.
985629 Πράγματι, είναι χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη, να δημιουργούν κέντρα παροχής υπηρεσιών, για να θεραπεύουν διαμέσου αυτών ανάγκες που σχετίζονται με τη διοίκηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας τους ως συνόλου.
975738 Πιστεύω πως τα εκπαιδευτικά πρότυπα που τελικά επιλέγονται είναι συχνά εκείνα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του μοντέλου της εξουσίας που έχει επιβληθεί σε κάθε χώρα.
931440 Έτσι, όταν για τις ανάγκες του προγράμματος κατασκευάστηκε ένας δρόμος παράλληλος με τα σύνορα της Βιρμανίας, αντί να κόψουν 15 γιγάντια "ιερά" δένδρα, τα μεταφύτευσαν.
987515 Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια χρηματοδοτικών μισθώσεων (εκμισθωτής) παραχωρεί με αντάλλαγμα (μίσθωμα), για ορισμένο χρόνο, τη χρήση πράγματος κινητού ή ακινήτου στον αντισυμβαλλόμενό της (μισθωτής), για τις ανάγκες της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του, παρέχοντάς του συγχρόνως το δικαίωμα, είτε να αγοράσει το πράγμα, είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο.
987555 Ειδικά, οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι δυο χιλιάδες (2000) κυβικά εκατοστά, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι ογδόντα τοις εκατό 80%) του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
989078 Με αυτό το ατού, το CD-ROM είναι ένα μέσο που απαντά σε πολλές πρακτικές ανάγκες μας, έχει ωστόσο και αυτό τους δικούς του, αρκετά σοβαρούς περιορισμούς.
960726 Από την μια έπρεπε να καλυφθούν οι μεταπολεμικές ανάγκες για προσιτή αυτοκίνηση και από την άλλη έπρεπε, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος και χρήμα, να ξαναγίνει εκμεταλλεύσιμο το τεράστιο δυναμικό μιας εταιρίας σαν την Piaggio, αλλάζοντας το ταχύτερο τομέα δραστηριοτήτων.
981763 Εκτός από τα 4 τρισ. που θα ζητήσει η πρώτη (πενταετής) φάση του και τα δύο τρισ. για την αποπληρωμή δανείων από ήδη υλοποιημένα προγράμματα, θα ακολουθήσουν περισσότερα από δέκα τρισ. για μικρά προγράμματα εξοπλισμών, για λειτουργικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, για αγορές αναλωσίμων ειδών και για μισθούς και συντάξεις αξιωματικών.
980955 Το γεγονός είναι πάντως, ότι δεν προετοίμασαν κατάλληλα τη χώρα, για ν' ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες.
984458 Ευνόητο είναι, ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί κάτω από τον 54.08, αναλόγως προς τις ανάγκες της επιχείρησης, εφ' όσον βεβαίως δεν είναι δεσμευμένοι από το Γ.Λ.Σ.
989075 Αμέσως, οι ανάγκες για μεγάλη αποθήκευση αναφύονται.
989216 Πριν από κάθε απόφαση αγοράς, πρέπει να εξετάσετε τις πραγματικές ανάγκες σας, καταγράφοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις σε άλλη θέση από τα απλώς ευπρόσδεκτα χαρακτηριστικά.
975765 Η απάντηση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι η ενίσχυση, διεύρυνση και εμβάθυνση μιας δημόσιας παιδείας κοινωνικά δίκαιης, που θα αφορά κυρίως όσους έχουν πραγματικές ανάγκες, π.χ. χαμηλόμισθους, κατοίκους υποβαθμισμένων περιοχών, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.τ.λ.
990964 Με όλ' αυτά τα εφόδια, αγαπητοί αναγνώστες, νομίζουμε ότι έχετε ό,τι χρειάζεται για την καλύτερη επιλογή για τις δικές σας ανάγκες.
992269 Καθόλο το διάστημα αυτό ο ενάγων - αναιρεσείων χρησιμοποιήθηκε ως τακτικός οδηγός του (*) λεωφορείου, ιδιοκτησίας του εναγομένου, για την εκτέλεση τακτικής, προβλεπόμενης και προκαθοριζόμενης εργασίας, που εξυπηρετούσε μόνιμες και συνεχείς συγκοινωνιακές ανάγκες, εκτελώντας τακτικά και προγραμματισμένα δρομολόγια καθημερινώς και απασχολούμενος κατά πλήρες ωράριο και όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα στη λεωφορειακή γραμμή Αιγίου - Κρήνης - Αγ.
994113 Τα μικρά δίκτυα μπορούν να είναι μια πολύ καλή λύση για μικρές ανάγκες, ας πούμε για διασύνδεση περί των 5 χρηστών, όντας σαφώς πιο οικονομικά από τα πλήρη δίκτυα με αφοσιωμένο εξυπηρετητή.
975765 Η απάντηση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι η ενίσχυση, διεύρυνση και εμβάθυνση μιας δημόσιας παιδείας κοινωνικά δίκαιης, που θα αφορά κυρίως όσους έχουν πραγματικές ανάγκες, π.χ. χαμηλόμισθους, κατοίκους υποβαθμισμένων περιοχών, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.τ.λ.
990315 Η εταιρία τα παίζει όλα για όλα σε μια τολμηρή επίθεση που υλοποιείται από τρία καινούργια σημειωματάρια, βελτιώσεις στην υπάρχουσα σειρά Deskpro/Μ, μια καινούργια σειρά Deskpro/Ι για μεσαίου επιπέδου ανάγκες και - το μεγαλύτερο άλμα απ' όλα - την καινούργια σειρά προϊόντων ProLinea με τιμές καταλόγου που ξεκινούν από κάτω απ' το μαγικό όριο των 1.000 δολλαρίων.
989546 Με την τρέχουσα κατάσταση στο λογισμικό, τα συστήματα 386SX/25 με 4ΜΒ, 80ΜΒ, και χρώμα 1024Χ768 είναι πλέον τα ελάχιστα που πρέπει να σκέπτεται κανείς για να είναι στοιχειωδώς έτοιμος για τις ανάγκες του αμέσως προσεχούς μέλλοντος.
989905 Ο δείκτης αυτός δίνει μια γενική εικόνα του προϊόντος με βάση την ανάλυσή μας, ωστόσο μπορεί να μην σημαίνει τίποτε για κάποια επιχείρηση που έχει συγκεκριμένες ανάγκες που μπορεί να καλύπτονται ή όχι από κάθε προϊόν.
989907 Η ορθότερη επιλογή λοιπόν γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, και αφού βέβαια συνεκτιμηθούν το συνολικό κόστος και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της δουλειάς.
992544 Παροχές σε είδος προς εργαζομένους, οι οποίες χορηγούνται αυτούσιες εξ ελευθεριότητας του εργοδότη δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικοασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων, εφ' όσον εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα.
990348 Για τις ηχητικές ανάγκες επιχειρήσεων τα μηχανήματα της σειράς Μ δίνονται με ένα μικρό μικρόφωνο με το οποίο θα μπορείτε να μιλάτε στα αρχεία Windows που φτιάχνετε (δίνεται επίσης και στα μοντέλα της σειράς Deskpro/Ι), έναν εξωτερικό προσαρμοστή ήχου και το λογισμικό.
990371 Αν θέλετε ισχύ, τα καθοριζόμενα από τις ανάγκες της αγοράς μηχανήματα αυτά δεν είναι για σας.
990852 Αν οι ανάγκες σας βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία, τότε συνεχίζοντας πρέπει να ζυγίσετε χαρακτηριστικά όπως μέγιστη ανάλυση, απόδοση φωτογραφίας και αλλά.
989545 Ισχύς του σήμερα για τις ανάγκες του σήμερα.
954468 Από ένα σημείο και μετά όλες οι βίδες κ.λπ. μπήκαν σ' ένα ταψάκι και ανάλογα με τις ανάγκες γινόταν η επιλογή.
994495 Στη συνέχεια μπορείτε να ζητήσετε από τις αντίστοιχες εταιρείες να σας κάνουν μια επίδειξη για τις δικές σας ανάγκες και να κάνετε τις επιλογές σας.
994499 Στην Αμερική μάλιστα ανθούν οι ειδικές εταιρείες προγραμματιστών που έχουν ειδίκευση να προσαρμόζουν το Lotus ή το Excel ή το Quattro στις πιο περίεργες ανάγκες - κάτι βέβαια που μπορεί να κάνει κανείς και μόνος του αν διαθέσει τον απαιτούμενο χρόνο.
999470 Παροχές σε είδος προς εργαζομένους, οι οποίες χορηγούνται αυτούσιες εξ ελευθεριότητος του εργοδότη, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικο-ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα.
994504 Αν λοιπόν ένα γενικό πακέτο φύλλου εργασίας σε συνδυασμό με έναν προχωρημένο επεξεργαστή κειμένου αρκούν για τις ανάγκες σας, έχετε μια λύση που είναι πολύ πιο οικονομική, πολύ πιο μοντέρνα και εύχρηστη και πολύ πιο ανθεκτική στο χρόνο.
994511 Σε γενικές λοιπόν γραμμές σήμερα οι ανάγκες σε προγράμματα των περισσότερων από μας καλύπτονται άριστα από τυποποιημένα και μοντέρνα προϊόντα.
992540 Οι παροχές αυτές, λοιπόν, που χορηγούνται αυτούσιες από ελευθεριότητα του εργοδότη, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συνεπώς δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος ούτε σε εισφορές ασφαλιστικών φορέων.
947210 Εκτός από μέσον επίδειξης και πρόκλησης της προσοχής στον δρόμο, η μοτοσυκλέτα μετετράπη κατά καιρούς κι ανάλογα με τις ανάγκες τού πληθυσμού σε λεωφορείο, σε φορτηγό, ακόμα και σε βάρκα.
999737 Για τις ανάγκες στελέχωσης του Σ.Δ.Ο.Ε. συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομικών πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
999734 Είναι όμως δυνατόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του Σ.Δ.Ο.Ε., να στελεχώνεται και με υπαλλήλους άλλων κλάδων, διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών.
994949 Η τελική απόφαση όμως, και η ευθύνη, είναι πάντα δική σας, μιας και σεις ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.
994942 Έχοντας όλ' αυτά κατά νου, και τους λαμπρούς νέους δρόμους που έχουν ανοίξει τα προγράμματα των PC, μπορούμε να εκτιμήσουμε τις προτιμήσεις και τις ανάγκες μας και να κάνουμε τις επιλογές μας όσο γίνεται πιο ανθεκτικές στο χρόνο.
991204 Θα εξετάσουμε μερικές τυπικές "ανάγκες".
995275 Οι πολύ πρόσφατες ανακοινώσεις των απωανατολικών κλώνων που θα που πουλάει η ΙΒΜ με την μάρκα Ambra καθώς και οι νέες ανακοινώσεις της Compaq (βλ. ειδησεογραφία και πρώτες εντυπώσεις στις πρώτες σελίδες αυτού του τεύχους) μας δείχνουν ότι ΟΛΟΙ πια υιοθετούν την άποψη ότι υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες χρηστών και διαφορετικά βαλάντια και ότι δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να αγοράζουν ένα PC φτιαγμένο σαν το Space Shuttle μόνον και μόνον για να πληρώνουν μεγάλα ποσά και να λένε ότι έχουν κάποιο όνομα.
1002767 Περιοριστήκαμε μόνο στην υποστήριξη των λειτουργιών που καλύπτουν τις ανάγκες του λογιστηρίου των μικρών και μεσαίων εταιρειών και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην εφορεία.
1002929 Είναι πολύ λογικό κάποιος να μην ενδιαφέρεται για ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που βάζουμε στην αξιολόγησή μας, γι' αυτό και στη συνέχεια θα περιγράψουμε ένα-ένα τα στοιχεία και την μέθοδο, ώστε καθένας να μπορέσει να κάνει τις αξιλογήσεις του, με τυχόν ιδιαίτερές του ανάγκες.
995279 Και εδώ που τα λέμε, όταν έχουν κυριεύσει τον κόσμο με τις πωλήσεις τους, σίγουρα έχουν ένα προϊόν που καλύπτει καλά τις ανάγκες μεγάλης μερίδας του αγοραστικού κοινού - κατά τεκμήριο. *Κατά τα άλλα, το σώου της Ταϊπέϊ, πέρα από πολύ Intel, είχε πολύ Multimedia και Soundblaster (πρόκειται για αμιγώς και πρωτοδίκως ταϊβανέζικη εταιρεία), πολύ 486 και πολύ Local Bus, που αναμένεται να είναι η κρατούσα τεχνολογία τον χειμώνα που έρχεται - τουλάχιστον στα κορυφαία συστήματα υψηλών επιδόσεων.
1001529 - Στην έννοια της επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης περιλαμβάνεται κάθε επιφάνεια η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του επαγγέλματος ή συμβάλλει στην εξυπηρέτηση του σκοπού τους.
999763 Το προσωπικό του Σ.Δ.Ο.Ε. είναι δυνατόν να αποστέλλεται για εκπαίδευση σε Αστυνομικές Σχολές ή άλλες σχολές, μονάδες ή κέντρα εκπαίδευσης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής του και της άσκησης των καθηκόντων του.
1002563 Εμείς πάντως, γνωρίζοντας τις ανάγκες φίλων και γνωστών, στους μισούς περίπου θα συστήναμε το ένα και στους άλλους μισούς το άλλο.
1007118 Οι δισκέτες των PC, πέρα από την εξυπηρέτηση των βασικών αποθηκευτικών αναγκών, προσέφεραν στους χρήστες και την δυνατότητα εύκολης και φθηνής μεταφοράς δεδομένων από μηχάνημα σε μηχάνημα. με την έλευση των σκληρών δίσκων, οι δισκέτες ουσιατικά έπαψαν να χρησιμοποούνται για αποθηκευτικό μέσο γενικής χρήσης και περιορίζονται σε δύο χρήσεις: - Στην μεταφορά δεδομένων και προγραμμάτων από σημείο - είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος πώλησης πακέτων προγραμμάτων απ΄τις εταιρείες προς τους χρήστες. - Στην εφεδρική αποθήκευση δεδομένων, μιας και είναι πολύ εύχρηστες και φθηνές για μιρκομεσαίες ανάγκες εφεδρείας.
1007119 (Για σοβαρές ανάγκες εφεδρείας δεδομένων χρησιμοποιούνται μονάδες ταινίας, ή ακόμη και συστήματα διπλών σκληρών δίσκων)
1002676 Στα πολύπλοκα δίκτυα υπάρχουν συγκεκριμένοι γενικώς αποδεκτοί τρόποι να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας και θα πρέπει να μάθετε πως σκοπεύει να τις αντιμετωπίσει ο τεχνικός, ώστε να μπορέσετε να συνεργαστείτε μαζί του μέχρι το τέλος.
999645 Τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα έχουν διανομαρχιακή κατά τόπον αρμοδιότητα, που εκτείνεται είτε στα όρια των διοικητικών περιφερειών του π.δ/τος 51/1987 (ΦΕΚ 26 Α') είτε στα όρια ειδικών περιφερειών, οι οποίες ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και δυνατότητες καλύτερης λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και αποτελεσματικότερης άσκησης του έργου τους.
1005023 Συνολικά με την δοκιμή μας αυτή ανακαλύψαμε ότι οι εκτυπωτές ψεκασμού προσφέρουν πολύ αξιόλογες λύσεις, ενώ για μερικές ειδικές ανάγκες είναι αναντικατάστατοι.
999722 Οι υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυκτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών τους.
1003604 Όχι μόνον προσφέρουν προϊόντα που κάλλιστα ανταποκρίνονται στις ανάγκες μεγάλου μέρους του κοινού, αλλά παρέχουν και γενικότερη υποστήριξη ενώ φαίνονται ιδιαίτερα επιθετικές και στον τομέα του μάρκεντιγκ.
1003407 Έχοντας λοιπόν υπόψη το υψηλό κόστος προγραμματίστε προσεκτικά τις ανάγκες σας.
1004245 Αναντίρρητα ο χειρισμός χαρτιού από δύο πηγές και η διπλή επιφάνεια περιπλέκουν την κατασκευή μηχανολογικά, αλλά 300 χιλιάρικα παραπάνω είναι πολλά - με αυτά τα λεφτά μπορεί να είναι καλύτερα να πάρει κανείς έναν απλό III και ένα __ΙΙΙp__, ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες τις εφαρμογής.
1005049 Ωστόσο, οι ανάγκες αυτές είναι μάλλον ειδικές, μιας και ο κύριος όγκος των εκτυπώσεων σήμερα γίνεται με μαύρο και σε Ά4, γι' αυτό και το κύριο ατού των εκτυπωτών ψεκασμού στον πολύ κόσμο είναι το χαμηλό κόστος της ποιότητας και ησυχίας που προσφέρουν (περίπου στα μισά των φθηνότερων λέηζερ).
1003617 Στα PC ελληνικής συναρμολόγησης η σχεδίαση είναι τέτοια ώστε να είναι συμβατά με τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, ενώ παράλληλα παρέχεται αμεσότητα στο σέρβις και στην υποστήριξη... "
1003902 Η ουσία είναι ότι και η MSC 7.0 και η BCC 3.0 θα ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατασκευαστών εφαρμογών DOS και Windows που δουλεύουν με C και C++.
1009000 Όμως οι ανάγκες μετάδοσης πληροφοριών δεν σταματούν εκεί.
1004069 Συνολικά πρόκειται για μια άριστη αγορά, που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες σας για χρώμα (ουσιαστικές και μη) δίνοντας ταυτόχρονα και κορυφαία πραγματικά ποιότητα εκτύπωσης στα μαύρα σε πολύ λογική τιμή για όλ' αυτά.
1009119 Αυτή η κατηγορία καλύπτει χρήστες με ιδιαίτερες ανάγκες ταχύτητας και ποιότητας σύνδεσης.
1005914 Γι' αυτό και τα Windows μας δίνουν την δυνατότητα να τον απενεργοποιούμε και ενεργοποιούμε ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες μας.
1005886 Θα μπορούσαμε βεβαίως να είχαμε εγκαταστήσει λιγότερους ή περισσότερους οδηγούς, ανάλογα με τις ανάγκες μας, ενώ όλοι οι οδηγοί υπάρχουν στις δισκέτες των Windows, έτοιμοι για μελλοντική εγκατάσταση όταν τους χρειαστούμε.
1009174 Πώς θα μπορέσετε να ξέρετε αν ένα modem καλύπτει τις ανάγκες σας;
1017510 Για προγραμματιστές με επαγγελματικές ανάγκες.
1002630 Πιο φτηνό είναι επειδή κάνετε εσείς τμήμα της εργασίας και πιο αποδοτικό επειδή έτσι έχετε μεγαλύτερη ανάμιξη στην διαδικασία, κι ως εκ τούτου η τελική εγκατάσταση αντικατοπτρίζει πιστότερα τις ανάγκες σας.
1014162 Οι φόρμες αυτές θα τον εφοδιάζουν μ' ένα υποτυπώδες σενάριο το οποίο ο καθένας θα μπορεί να προσαρμόσει στις ανάγκες του.
1010950 Ο μεγάλος σκληρός του δίσκος τον καθιστά αυτόματα μια καλή επιλογή για λογιστές που κρατούν "βιβλία" πολλών εταιρειών και έχουν μεγάλο όγκο δεδομένων ενώ ταυτόχρονα οι υπολογιστικές τους ανάγκες είναι περιορισμένες λόγω εργασίας στο DOS κυρίως.
1006511 Χάρη λοιπόν στην ανοικτή αρχιτεκτονική του PC μας πετυχαίνουμε δύο πράγματα: - Αντιμετωπίζουμε χωρίς πολλά έξοδα νέες ανάγκες μας, απλά προσθέτοντας εύκολα δυνατότητες στο υπάρχον σύστημά μας. - Σε περίπτωση που κάποια από τις υπομονάδες που το συνθέτουν δεν μας επαρκεί, μπορούμε να την αλλάξουμε εύκολα, αντί να αλλάξουμε ολόκληρο το σύστημα.
1003977 Αυτό δεν εμποδίζει τον κάθε ένα υποψήφιο αγοραστή να διαφοροποιήσει τα βάρη ανάλογα με τις ανάγκες του και να φτιάξει δική του βαθμολογία.
1010968 Οι υπολογιστικές επιδόσεις του συστήματος καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες αλλά υστερούν σημαντικά έναντι παρόμοιων σχεδιάσεων υπολογιστών γραφείου όπως και (λιγότερο) απέναντι στον άλλο 33άρη DX της Quest.
1011476 Με αυτή την εξέλιξη, όπως καταλαβαίνετε, "καλή τιμή" για το παλιό δεν νοείται. και στις αναβαθμίσεις όμως, ο PS/1 είναι πολύ δύσκολος, όπως διαπιστώσατε, οπότε αν η ισχύς του δεν επαρκεί για τις ανάγκες σας, φρονιμότερη λύση είναι η απλή αγορά ενός νέου ισχυρότερου και η πώληση του παλαιού.
960834 D με τη σειρά του φροντίζει για τις μικροδιαφορές των μοντέλων που καλύπτουν λειτουργικές ή νομοθετικές ανάγκες.
1018542 Η μπάρα αυτή μπορεί να τροποποιηθεί από τον χρήστη με προσθήκες-αφαιρέσεις ανάλογα με τις ανάγκες του.
1018598 Πώς εκτιμώνται οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς για υποστήριξη, και πώς βαδίζει ο σχετικός κλάδος της εταιρείας;
1016552 Οι καιροί όμως ωριμάζουν, οι ανάγκες ανεβαίνουν, η τεχνολογία καλπάζει, και να που σήμερα βλέπουμε να χαράζουν μπροστά μας τα Πολυμέσα (Multimedia) μια νέα υπολογιστική πραγματικότητα, με μηχανές που θα υποστηρίζουν πλήρως Κινούμενη Εικόνα με άπειρα χρώματα και πλούσιο στερεοφωνικό ήχο Υψηλής Πιστότητας. __Tο__ στρυφνό και κατσούφικο μηχανάκι μας σχεδιάζει να ζωντανέψει και να μας πλημμυρίσει με ήχους και εικόνες που θα του παρέχουν τα Νέα Μέσα.
384892 Καθώς αναπτύσσεται γνωστικά, το παιδί μπορεί να καταλάβει τις ανάγκες μιας ολόκληρης ομάδας ανθρώπων (π.χ., φτωχοί, καταπιεσμένοι, καθυστερημένοι).
1014505 Το πακέτο ενσωματώνει τέσσερα διαφορετικά υποπρογράμματα σκοπεύοντας να καλύψει όλες τις ανάγκες για παρουσιάσεις.
1020315 Ταυτόχρονα σήμερα υπάρχει μια τεράστια ποικιλία έτοιμων προγραμμάτων που κάνουν τον υπολογιστή πολύτιμο και εξαιρετικά εύχρηστο εργαλείο για χίλιες ανάγκες, από τα παιχνίδια και το απλό γράψιμο κειμένων, μέχρι της σχεδίαση ουρανοξυστών και τον βιομηχανικό έλεγχο.
1020319 Από την άλλη μεριά, η υπολογιστική τους ισχύς ήταν αρκετά μικρή, τόσο που μόνον στοιχειώδεις ανάγκες μπορούσαν να καλύψουν.
1020340 Βεβαίως και σήμερα υπάρχουν ειδικές ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από έτοιμα πακέτα, και εδώ όμως η μοντέρνα λύση είναι σε τυποποιημένο πακέτο, με μεγάλη δυνατότητα τροποποιήσεων κατά περίπτωση (παραμετρικά πακέτα).
1016659 Μόνον που αποδεικνύεται ξανά η σοβαρότατη καθυστέρηση της Πολιτείας στις ανάγκες της εποχής.
1015714 Οι μεταπωλητές θα προωθούν κάθετες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας.
1020341 Για παράδειγμα σε κάθε λογιστήριο επιχείρησης, πέρα από τις γενικές ανάγκες, υπάρχουν πάντα και μερικές πιο ειδικές, ανάλογα με την φύση τις επιχείρησης και τις προτιμήσεις των ανθρώπων που την επανδρώνουν.
1020343 Με ασφάλεια μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι τα κατά-παραγγελία προγράμματα είναι μια απαρχαιωμένη λύση, απομεινάρι της πρώτης εποχής των υπολογιστών, λύση που σήμερα επιβάλλεται μόνον σε πολύ ειδικές ανάγκες, όπως τραπεζικά δίκτυα ή συστήματα ελέγχου βιομηχανιών.
1020344 Το τυποιημένο πρόγραμμα είναι ένα αυτοκίνητο με το κλειδί στο χέρι, το βλέπει κανείς, εξετάζει αν καλύπτει τις ανάγκες του και το παίρνει.
1018213 Είναι ένα πρόγραμμα επιτραπέζιας τυπογραφίας που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν τις δικές τους εκδόσεις χωρίς να χρειαστεί να σπαταλήσουν αρκετές ώρες από την ζωή τους ασχολούμενοι με kerning pairs και άλλα, αδιάφορα γι' αυτούς και συχνά εξωτικά, χαρακτηριστικά που σίγουρα θέλουν περισσότερο οι μακετίστες.
1017724 Φαρδύς εκτυπωτής για επαγγελματικές ανάγκες
1009064 Αν οι ανάγκες σας περιορίζονται στην επικοινωνία μεταξύ δύο σημείων που θα διαθέτουν τα ίδια modems τότε θα έπρεπε να δώσετε περισσότερη προσοχή στα έξτρα αυτά χαρακτηριστικά.
1020550 Οι κατηγορίες μηχανημάτων και προγραμμάτων πρέπει να αγοράσει κανείς σήμερα έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί τις καλύτερες αγορές που προσφέρονται, να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μοντέρνα τεχνολογία προγραμμάτων και να είναι στοιχειωδώς εξασφαλισμένος για τις ανάγκες του αύριο.
1020469 Για τις σημερινές ανάγκες ένας σκληρός δίσκος 40ΜΒ είναι πρακτικά απαραίτητος, ενώ για μια στοιχειώδη εξασφάλιση για το μέλλον ένας δίσκος 80ΜΒ είναι το ελάχιστο.
1020393 Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπει κανείς στο χορό όσο πιο γρήγορα γίνεται, ακόμη και αν δεν έχει άμεσες ανάγκες.
1019016 Η νέα, γεμάτη χαρακτηριστικά έκδοση του δημοφιλέστερου λειτουργικού συστήματος στον κόσμο, αποτελεί μια μείζονα αναβάθμιση η οποία ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του σημερινού software εφαρμογών.
1022199 Στο τρίτο μέρος εξηγείται η προσαρμογή των Windows με το σύστημά μας και τα περιφερειακά που υπάρχουν σε αυτό, καθώς και η τροποποίησή τους ώστε να ταιριάζει με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες μας.
1022213 Στο έκτο και τελευταίο μέρος περιγράφονται τρόποι να προσαρμόσετε τα Windows στο προσωπικό σας γούστο και ανάγκες.
1008867 Ανάγκες επέμβασης στο DOS.
1024058 Η δική μου υποψηφιότητα πάντως θα έβγαινε ενισχυμένη, μια που απαντά σε συγκεκριμένες πολιτικές ανάγκες και έχει ξεκάθαρο πολιτικό περιεχόμενο.
1020348 Κανείς όμως δεν παίρνει υπολογιστή μόνον και μόνον για τα παιχνίδια, συνήθως υπάρχουν μερικές πιο σοβαρές ανάγκες απ' όπου ξεκινά κανείς.
1002666 Μόλις τελειώσετε τα σχέδια θα πρέπει να σημειώσετε την θέση που θα μπει το hardware του δικτύου, κατά τις ανάγκες σας.
1008816 Επεξεργαστής, μνήμη, μηχανή εκτύπωσης, διαχείριση χαρτιού - Κρουστικοί - Inkjets (+Thermals) - Lasers - Εκτυπωτικές ανάγκες, ποιος, ποιον και γιατί. - Τα χειριστήρια των εκτυπωτών, on line, off line, CR, LF, FF
1026906 Οι εκσκαφές αυτές έγιναν εντελώς παράνομα και αυθαίρετα από το Δήμο Ιωνίας σε ξένη ιδιοκτησία στις δε έντονες διαμαρτυρίες μας λάβαμε την εξωφρενική απάντηση ότι το έδαφος στην περιοχή αυτή παρουσιάζει κλίση "βολική" για τη συλλογή των απόνερων, ισχυρισμός αστήρικτος καθώς ακριβώς δίπλα στον αγρό ιδιοκτησίας μας ευρίσκεται κοινόχρηστος χώρος, ιδιοκτησίας του Δήμου... .., στο εμπρόσθιο τμήμα του υπ'αριθμ.... .. γειτονικού αγροτεμαχίου, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί ως τόπος των εκσκαφών από το Δήμο τόσο για τη δημιουργία συλλεκτήριων λεκανών όσο και για την αμμοληψία που έκανε ο Δήμος για να καλύψει ανάγκες τεχνικών έργων.
1026955 Βάσει των δύο αυτών συμβάσεων πωλήσαμε και παραδώσαμε στην πτωχή, για τις ανάγκες της εμπορικής της δραστηριότητας, τα παρακάτω αναλυτικώς αναφερόμενα προϊόντα μας, για τα οποία εκδώσαμε αντίστοιχα Τιμολόγια, έναντι του, επίσης, αναλυτικά αναφερόμενου τιμήματος κατά κατηγορία και ποσότητα εμπορεύματος, με τις ανάλογες επιβαρύνσεις Φ.Π.Α., το οποίο πιστώθηκε.
960709 Αδιαφορώντας για τις παραδοσιακές μορφές και ίσως αγνοώντας τα κλασικά σχήματα, στο μυαλό τους γεννιόνταν πλήθος φρέσκες ιδέες που δεν έσερναν στην καμπούρα τους ανάγκες και περιορισμούς που είχαν διαμορφωθεί σε άλλους τόπους και χρόνους.
1022251 Οι μελλοντικές πληροφορικές ανάγκες στο πεδίο της μάχης θα απαιτούν σημαντικά άλματα στην επεξεργαστική ισχύ και την χωρητικότητα της μνήμης, χωρίς αύξηση στο μέγεθος και την κατανάλωση ενέργειας.
1022663 Η Microsoft φαίνεται να καταννοεί καλά τις ανάγκες των σοβαρών χρηστών και φροντίζει εκτός από τα προγράμματά της που τους αυξάνουν την παραγωγικότητα να τους εφοδιάζει και με τα μέσα για λίγη ξεκούραση και μείωση της έντασης μέσα από καλά και ευχάριστα παιχνιδάκια.
1022732 Τα Windows ΝΤ έρχονται να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες και παράλληλα να κρατήσουν την συμβατότητα με τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και να προσφέρουν ένα εύκολο δρόμο αναβάθμισης στους κατασκευαστές εφαρμογών.
1030208 Στις γυναίκες εκτός αυτών είναι κι ένα όργανο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κύησης με αποτέλεσμα είναι λοιπόν πιο φαρδιά προς όλες τις κατευθύνσεις.
1025184 Πρόγραμμα Φιλοξενίας ατόμων με ειδικές ανάγκες
1035012 Συνεταιρισμού, που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες των μελών του.
1025194 Αρχίζει σήμερα 10/6/97 το Πρόγραμμα Φιλοξενίας 20 ατόμων με ειδικές ανάγκες, από την
1029966 Έτσι, αναπτύχθηκε η ειδικότητα της Εφηβικής Ιατρικής, άγνωστη ακόμη στον τόπο μας, την οποία ασκούν παιδίατροι που έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση στις πολύπλευρες ανάγκες των εφήβων (Σκεντέρης 1991).
1030369 Πιο συγκεκριμένα, η ορμονική δράση στις περιοχές που συντελείται η αύξηση των μακρών οστών, διαφοροποιεί το χρόνο που ολοκληρώνεται η σωματική διάπλαση, έτσι ώστε η τελική μορφή να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις λειτουργικές ανάγκες του ατόμου στις συγκεκριμένες συνθήκες.
1038491 Από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ΥΑΕ σημειώνουμε την προσπάθεια που καταβάλλεται για τη δημιουργία αρχείου έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, για τις δραστηριότητες του απόδημου Ελληνισμού. * Οι Πρεσβείες, τα Προξενεία και τα Yποπροξενεία που λειτουργούν σε πολλές πόλεις της Αυστραλίας, του Καναδά και των ΗΠΑ. * Οι Ελληνικές εφημερίδες και τα περιοδικά, που αν και αποστέλλονται μάλλον τακτικά, λόγω διαφοράς ώρας δεν είναι πάντα τόσο πρόσφατα όσο απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες πληροφόρησης. * Οι ανταποκριτές των ΜΜΕ στην Ελλάδα, αν και λόγω των οικονομικών δυσχερειών ελάχιστα ΜΜΕ είναι σε θέση να διατηρούν μόνιμους ανταποκριτές στην Ελλάδα. * Ελληνικά περιοδικά που εκδίδονται ειδικά για την ομογένεια (πχ. το περιοδικό "Νόστος"). * Προσωπική πληροφόρηση από φίλους και συγγενείς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή την έχουν πρόσφατα επισκεφθεί. * Πληροφόρηση από προσωπικά ταξίδια στην Ελλάδα ή από τη συμμετοχή των ομογενών σε συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα και αφορούν στον απόδημο Ελληνισμό. * Τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία ή οι ανταποκριτές τους στην
1024874 Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη διοίκηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (__AΣEΠ__) και ζητεί να διενεργήσει έλεγχο πριν ανακοινωθούν τα ονόματα των εποχικών υπαλλήλων, που θα προσληφθούν για να καλύψουν τις ανάγκες της εταιρείας στις υπηρεσίες εδάφους (εργάτες πίστας, οδηγοί, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, έλεγχος εισιτηρίων κ.λπ.).
995722 Αν είστε ανήσυχη φύση ή ήδη έχετε βρει το πρόγραμμα που θα τον υποστηρίξει και θα καλύψει τις ανάγκες σας, ο EPSON GT-6000 είναι μια συμφέρουσα πρόταση μιας και κοστίζει λίγο παραπάνω από τους καλύτερους "ασπρόμαυρους".
1044339 Η ανάγκη της δημιουργίας αυτού του πλεονάσματος γίνεται εμφανής, εφόσον οι αποθηκευτικοί χώροι της Ασσήρου μαλλον προορίζονταν για μόνιμη αποθήκευση και όχι ως αποθηκευτικός χώρος που κάλυπτε τις καθημερινές ανάγκες.
1038549 Οι ανάγκες για πληροφόρηση και οι διαφορετικές προτεραιότητες για τα διαφορετικά είδη πληροφορίας διαφέρουν.
1044416 Το ΙΠΟΔΕ είναι επιτελικό όργανο που εξασφαλίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην προσπάθεια για την ανταπόκριση στις ανάγκες παιδείας των ομογενών. ε. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προετοιμασία, στην επιμόρφωση και στη μετεκπαίδευση των Εκπαιδευτικών που αποσπώνται ή υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού (άρθρα 19,20,21).
1031977 Σε τέτοιες περιπτώσεις οι προϊστορικοί κάτοικοι άλλαζαν το διαιτολόγιο τους, ώστε να μπορέσουν να αντέξουν τις ανάγκες που δημιουργούσε η αριθμητική αύξηση του πληθυσμού και να μην εξαντλήσουν τα περιορισμένα αποθέματα που υπήρχαν γύρω τους.
1023709 Όταν ένα έργο ανατίθεται γιά μελέτη δεν υπάρχει, έστω και σε γενικές γραμμές, η άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας για τις ανάγκες που πρόκειται να καλύψει το νέο έργο.
1045372 Ο νέος ρόλος των αστικών κέντρων δημιούργησε νέες ανάγκες και απαιτήσεις, για την ικανοποίηση των οποίων ιδρύθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο τριτογενής τομέας παραγωγής, αυτός της παροχής υπηρεσιών.
1038561 Ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα υποδομής και μέσων o Τα υπάρχοντα σχολεία διαπιστώνεται ότι είναι λίγα και ότι δεν καλύπτουν τις ανάγκες των ομογενών.
1011779 Το σ90 εκμεταλλεύεται πλήρως το περιβάλλον ανάπτυξης (Clipper) και προσφέρει την σύνδεση με το σύστημα ερωτήσεων (query) από όπου ο χρήστης μπορεί να αντλήσει διάφορα στοιχεία ανάλογα τις ανάγκες του.
997118 Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1078/80 ορίζεται ότι απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης η σύμβαση αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου για απόκτηση πρώτης κατοικίας, που πραγματοποιείται από έγγαμο πολίτη εφόσον εκτός των άλλων προϋποθέσεων τόσο ο αγοραστής όσο και η σύζυγος και τα προστατευόμενα παιδιά του που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 25ο προκειμένου για παιδιά που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο, που να βρίσκονται (οικία, διαμέρισμα ή οικόπεδο) σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 3.000 κατοίκους ή σε τουριστική περιοχή.
1025199 Απόδημους γονείς που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες.
1038563 Σε απομονωμένες και ολιγομελείς ομογενειακές κοινότητες οι ομογενείς αισθάνονται κυριολεκτικά εγκαταλειμένοι. o Τα χρησιμοποιούμενα Ελληνικά βιβλία αντικατοπτρίζουν άλλες συνθήκες και περιβάλλοντα διαβίωσης - καμμιά φορά με εντελώς γραφικό τρόπο σε σύγκριση με τις υπερπόντιες χώρες - και κρίνονται ως αποξενωμένα από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών των ομογενών. o Δεν υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για να χρησιμοποιηθεί για την παροχή δίγλωσσης εκπαίδευσης. o Διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει εποπτικό υλικό για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων (πχ. σύγχρονα εποπτικά μέσα για τη διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας, της Γεωγραφίας και του
1047218 Η κατανομή της οικονομικής στήριξης προς τις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία διεύρυνσης θα βασίζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, ανεξαρτήτως του χρόνου προσχώρησης, θα δίνεται δε ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες.
924157 Το "σχέδιο Κούβελα" - όπως αποκαλείται - προβλέπει διορισμούς μονίμων υπαλλήλων κατ' εξοχήν στην επαρχία καθώς και προσλήψεις ειδικευμένου προσωπικού προκειμένου - όπως λένε... - να καλυφθούν "έκτακτες ανάγκες".
1038569 Σάββατο) και σε πολύ περιορισμένο βαθμό, έτσι ώστε δεν καλύπτει ούτε καν τις στοιχειώδεις ανάγκες των ομογενών. 4.
927919 "Ένας στους δέκα" ανθρώπους του πλανήτη μας είναι ηλικιωμένος ή έχει ειδικές ανάγκες.
927935 Στον δρόμο υπάρχει τηλέφωνο κοινής χρήσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1041835 Στην πιθανή ένσταση που ο θεωρητικός της νομικής επιστήμης θα μπορούσε να προβάλει ενδεχομένως, ότι δηλαδή το βιβλίο είναι προσανατολισμένο κατά κύριο λόγο στο στόχο της ικανοποίησης διδακτικών αναγκών, απαντούν εκ προοιμίου ήδη οι συγγραφείς του, τονίζοντας ότι το βιβλίο τους "δεν διεκδικεί πληρότητα" καθώς είναι ασφαλώς δύσκολη η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του στόχου τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος και του στόχου τους να κατατοπίσουν συνοπτικά το νομικό της θεωρίας και της πράξης για τις νεότερες εξελίξεις στον κλάδο.
997120 Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο ενήλικος άγαμος φοιτητής ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του και σπουδάζει σε αναγνωρισμένη σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής δικαιούται απαλλαγής, εφόσον οι γονείς του έχουν ακίνητο (οικόπεδο - οικία - διαμέρισμα) που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και συνεπώς δεν έχουν δικαίωμα απαλλαγής κατά την αγορά άλλου ακινήτου ώστε να προσαυξήσουν το αφορολόγητό τους με το αφορολόγητο του προστατευόμενου φοιτητή όταν τυχόν ζητήσουν απαλλαγή μελλοντικά ή έτυχον απαλλαγής για αγορά πρώτης κατοικίας στο παρελθόν είτε με τις προϊσχύουσες διατάξεις είτε με τις διατάξεις του ν. 1078/80 και δεν έχουν προσαυξήσει το αφορολόγητό τους μ' αυτό του ενήλικου φοιτητή.
997965 Ειδικότερα, το αυτοκίνητο αυτό είναι κοινό ανοικτό φορτηγό ΙΧ μάρκας MITSUBISHI PAJERO χωρίς καθίσματα στο πίσω μέρος, όπως ταξινομήθηκε με την άδεια κυκλοφορίας, με την οποία επίσης ορίστηκε ότι θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τετηγμένου βουτύρου, δεδομένου ότι είναι βιοτέχνης παρασκευής βουτύρου και το έτος 1989 το αγόρασε για τις ανάγκες του επαγγέλματός του.
936350 Ο φόβος και η αδυναμία δεν έχουν θέση στις ψυχές τους, αν και κάποιες φορές φαίνεται πως διαθέτουν τις ίδιες ζωτικές ανάγκες με τους κοινούς θνητούς.
935835 Το δημόσιο ταμείο δεν αρκεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της;
927939 Διευκολύνσεις και εδώ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες:
1057246 Αν οι διοικητικές και λογιστικές ανάγκες της Φαιστού καλύπτονταν από το σύστημα με τα σφραγίσματα, τότε γιατί χρησιμοποίησαν\33 τελικά και μια γραφή, και γιατί, εφόσον χρειάστηκαν μία γραφή, δεν χρησιμοποίησαν αυτή που ήδη υπήρχε;
914984 Τούτο, διότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει (υπό την προϋπόθεση ότι το νερό πληροί κάποιες προδιαγραφές υγιεινής και ορισμένα φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά) την απόληψη νερού από δίκτυο υδρεύσεως και την εμφιάλωσή του για τις ανάγκες της αγοράς.
918687 Αντιθέτως, στον τομέα των προδιαγραφών έχει υπάρξει μια αξιόλογη προσαρμογή στις κοινοτικές οδηγίες, ασχέτως αν αυτή έχει υποκινηθεί περισσότερο από τις ανάγκες ανταγωνισμού των επιχειρήσεων παρά από τη σπουδή της ελληνικής διοίκησης.
934080 Ο καμερουνέζος πρόεδρος διέθεσε περίπου ένα δισ. δραχμές από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες της Εθνικής, τα οποία όμως μπήκαν στην τσέπη των διαφόρων αρμοδίων (κάτι θυμίζει αυτό, αλλά δεν είναι της στιγμής...).
855372 Ο κ. Αναστασάκος θεωρεί ότι η αγορά των χωρών της πρώην Ανατολικής Ευρώπης μπορεί να γίνει σημαντικός πελάτης των ελληνικών εταιρειών συμβούλων καθώς εκεί αντιμετωπίζουν προβλήματα οργάνωσης και υποδομής που έχουν κάποια σχέση με τις αντίστοιχες ανάγκες της χώρας μας.
1062389 Ο Φώτης πότε κοιμόταν, πότε ξυπνούσε και ήθελε νερό ή τη σιχαμένη εκείνη "πάπια" για τις ανάγκες του.
927154 Οι αποδοχές είναι πολύ λιγότερες για τους νέους γιατρούς, οι οποίοι όμως έχουν και αυξημένες ανάγκες ενημέρωσης για τις εξελίξεις της επιστήμης τους.
910682 Βρανόπουλος, με τον οποίο επικοινώνησε ο "Ταχυδρόμος", δήλωσε ότι αυτός θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα του 1992 ή θα είναι ενδεχομένως αυξημένος για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες.
846368 Η τελευταία προσανατολίζεται να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες του στρατού με την εισαγωγή πεπαλαιωμένων, αντιοικονομικών και περιβαλλοντικά ακατάλληλων φορτηγών από το εξωτερικό.
846369 Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο γερμανικός στρατός απέρριψε τα οχήματα αυτά κρίνοντάς τα ακατάλληλα για τις σύγχρονες ανάγκες του.
821714 Όμως κάθε κανόνας επιβεβαιώνεται από τις εξαιρέσεις του - εξαιρέσεις που στοχεύουν στη λήψη μέτρων χωριστά από κάθε κράτος-μέλος για να εξυπηρετηθούν ανάγκες και σκοπιμότητες ιδιαίτερης σημασίας.
839355 Η αγορά των χρηστών που προτιμούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με μη επώνυμα προϊόντα υπολογίζεται σε 40% του συνόλου, ενώ έχει την τάση μείωσης.
853218 Ο ΣΕΒ θέτει ως πρότυπο την περίπτωση του Προγράμματος της Πορτογαλίας και υπολογίζει ότι οι επενδυτικές ανάγκες της υφιστάμενης ελληνικής βιομηχανίας για την περίοδο μέχρι το 2000 ανέρχονται σε 1,6 τρισ. δραχμές
1042861 Ευτυχώς όμως δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως απεδείχθη, η διατριβή του ήταν υπεραρκετή για τις ανάγκες των στρατιωτικών εφαρμογών.
1042858 Κατόπιν του εξήγησε: τον καιρό αυτό συνεργαζόταν με το Υπουργείο Αμύνης σε θέματα βαλλιστικής, για τις πολεμικές ανάγκες του Βρετανικού Πυροβολικού.
853227 Γνωρίζει άλλωστε ότι το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, όπως είναι η επίσημη ονομασία του λεγόμενου Πακέτου Ντελόρ ΙΙ ακόμα και αν ήταν δέκα φορές μεγαλύτερο και πάλι δεν θα ήταν αρκετό για να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες κεφαλαίων της ελληνικής οικονομίας.
853249 Η ίδια έρευνα, που όμως δεν έχει ολοκληρωθεί, εκτιμά - με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία - ότι οι συνολικές ανάγκες επενδύσεων της ελληνικής βιομηχανίας για την περίοδο μέχρι το 2000 υπερβαίνουν τα 2,5 τρισ. δραχμές.
853226 Οπωσδήποτε η κυβέρνηση έχει να λύσει ένα πολύ δύσκολο σταυρόλεξο και να συνδυάσει απαιτήσεις και ανάγκες πολλών ειδών, ώστε να διαμορφώσει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας.
853222 Κι αυτό ενώ η Πορτογαλία για τις ανάγκες της δικής της βιομηχανίας έχει προγραμματίσει ένα ποσοστό που πλησιάζει το 14%.
847943 Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των προϊόντων ατομικής υγιεινής μιας χρήσεως, έχει σχεδιάσει και προωθεί ένα φιλόδοξο πολιτιστικό, κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό πρόγραμμα, το οποίο προέκυψε από επιτόπιες έρευνες στα νησιά αυτά με στόχο να καταγραφούν τα ιδιαίτερα προβλήματα των εκατό, περίπου, κατοίκων κάθε νησίδας και να καλυφθούν, στο μέτρο του δυνατού, συγκεκριμένες ανάγκες τους.
1090662 Τα γράμματα άρχισαν να μιλούν για πιο συνηθισμένες ανάγκες ενός κρατουμένου, για βιβλία, γραφική ύλη και για κεριά, χωρίς τα οποία τα βιβλία κι οι πένες θα 'ταν εντελώς άχρηστα, μέσα στο μισοσκόταδο του μεγάλου μεσαιωνικού φρουρίου.
847874 Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται αφενός με το ότι οι περιοχές αυτές έχουν ανεπαρκές υδροδοτικό δίκτυο και αφετέρου ότι οι πόλεις και τα νησιά αποτελούν παραθεριστικά κέντρα μεγάλης τουριστικής κίνησης, με αποτέλεσμα το υδροδοτικό δίκτυο, ακόμη και αν είναι ικανοποιητικό, να μην μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες.
855658 Επιπλέον, η εφαρμογή του άρθρου 85 της Συνθήκης, το οποίο απαγορεύει τις περιοριστικές συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων και του άρθρου 86, το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, σε συνδυασμό με τη νομοθετική ρύθμιση των κρατικών μονοπωλίων σύμφωνα με το άρθρο 90 της Συνθήκης, έχει από πάσης πλευράς σημασία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.
1046316 Σαν ανθρώπινες ανάγκες μπορούμε να θεωρήσουμε την ένδυση, την μόρφωση, και την αναψυχή.
1046367 Τα καταναλωτικά αγαθά διακρίνονται στα αμέσου καταναλώσεως όσα χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση μιας ανάγκης και για μία μονάχα φορά (λ.χ. τρόφιμα) και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά όσα ικανοποιούν τις ανάγκες μας πολλές φορές - έστω και εάν φθείρονται βαθμιαία (λ.χ. αυτοκίνητα).
1046317 Τα κριτήρια που διαφοροποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες μπορεί να είναι η ηλικία, η μόρφωση, και οι κλιματολογικές συνθήκες.
1046361 Οι ανθρώπινες ανάγκες αποτελούν τους τελικούς σκοπούς της οικονομικής δραστηριότητας.
1046362 Οι ανθρώπινες ανάγκες έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά:
1046364 Αγαθά είναι τα μέσα με τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων.
1046313 Τα στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας είναι οι ανθρώπινες ανάγκες και οι παραγωγικοί συντελεστές.
1046315 Οι ανθρώπινες ανάγκες διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία, αλλά και μεταξύ των ατόμων της ίδιας κοινωνίας.
856768 Πρέπει να σημειωθεί ότι τα επιτόκια των καταθέσεων αυτών μεταβάλλονται καθημερινά ανάλογα με την πορεία της διατραπεζικής αγοράς και τη θέση της τράπεζας, δηλαδή τις ανάγκες της για "ρευστό".
1041822 Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ζ. Παπασιώπη-Πασιά και Ε. Βασιλακάκη ήρθε να καλύψει ένα κενό κατ΄ αρχήν στην πανεπιστημιακή διδασκαλία ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος αλλά και δύσκολου, ως τεχνικού, κλάδου δικαίου, στοιχεία του οποίου δίνονταν έως σήμερα μάλλον αποσπασματικά σε τευχίδια πανεπιστημιακών σημειώσεων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια του σχετικού μαθήματος της Νομικής Α.Π.Θ.
1046422 Όσο περισσότερο καλύπτονται οι ανάγκες τόσο έχουμε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο.
1046421 Βιοτικό επίπεδο προσδιορίζει τον βαθμό κάλυψης των αναγκών μιας κοινωνίας (όπως λ.χ. τις ανάγκες διατροφής, ένδυσης, υγείας, εκπαίδευσης κλπ).
1055414 Ένιωθε μια πραγματική απόλαυση να κάθεται εκεί, χωρίς σκοπό, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ανάγκες.
1040572 Είχε πράγματι ένα πολύ εύστροφο και ευέλικτο μυαλό, που πολύ συχνά το χρησιμοποιούσε για να εκλογικεύσει τις ανάγκες και τα πάθη του.
1055895 Αυτό την παραξένεψε πάρα πολύ, γιατί φανταζόταν ότι οι άνθρωποι του παλιού καιρού έβγαιναν όλοι στο ύπαιθρο για τις ανάγκες τους.
1046606 Τα σημαντικότερα αποθέματα είναι του λιγνίτη (που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροπαραγωγή), και σε μικρότερο βαθμό τα κοιτάσματα πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και υδροδυναμικού τα οποία όμως δεν καλύπτουν την συνολική ζήτηση και τις ανάγκες της χώρας.
1098764 Χωρίς άξονες λειτουργικούς, χωρίς κέντρα οργανικά για τις σημερινές τις ανάγκες.
1047644 Εκεί κοιμόμασταν, εκεί κάναμε τις ανάγκες μας, κι ήρθε το βότσαλο κι έγινε μέσα στο σκατό.
1046687 Τις δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα παρατηρούμε στον Πίνακα 17.
1045126 Η εμπειρική γνώση των οικολογικών αναγκών των έμβιων όντων υπήρχε ήδη στον προϊστορικό άνθρωπο (ο οποίος αντιμετώπιζε τις ανάγκες του άμεσα, σαν μέρος του οικοσυστήματος, σε αντίθεση με τον σύγχρονο άνθρωπο, που προσπαθεί να προσεγγίσει το θέμα "απ' έξω").
1047010 Επειδή ωστόσο η χρήση της εθνολογίας (της επιστήμης που μελετάει, δηλαδή, τις σύγχρονες μη-βιομηχανικές κοινωνίες) στην υπηρεσία της αρχαιολογίας προϋποθέτει προσαρμογή στα αρχαιολογικά επίπεδα και ανάγκες, είναι φυσικό να περιμένει κανείς διαφορετικές απόψεις, κυρίως όσον αφορά στο σκοπό αυτής της χρήσης.
1097952 Και μια τέτοια, λοιπόν, ανιδιοτέλεια πρέπει να 'ρχεται απ' άλλες ανάγκες του ανθρώπου - και πολύ βαθιές - από την ανάγκη του, λέω, να ξαναφτιάσει με τη δική του θέληση και με τη δική του τη διάνοια αυτόν τον άμορφο κι άλογο κόσμο.
1098047 Πολύ λίγο τον γνώρισα και δεν ξέρω να πω γι' αυτόν γιατί το 'κανε - για το έργο της ίσως, γι' αυτήν που την είδε μ' άλλα μάτια, από δικές του, ποιος ξέρει, ποιες ανάγκες - δεν ξέρω.
1098753 Από τη ζωή, τις κοινωνικές συνθήκες, τις ανάγκες των κατοίκων τους.
1100504 Οι δυνατότητες προσαρμογών των επιχειρήσεων ξοδεύονται σ΄ αυτή την περίπτωση, στις ανάγκες προσαρμογών στο μακροοικονομικό πλαίσιο, το οποίο εξάλλου μεταβάλλεται πολύ γρήγορα.
1099313 Οι προοδευτικοί είναι εκείνοι που πιστεύουν σε μία οικονομία και μία κοινωνία ισχυρά ολοκληρωμένη στον δυτικό καπιταλιστικό κόσμο, θυσιάζοντας τις ανάγκες ενός διαφορετικού χειρισμού που επιβάλλει η ελληνική περίπτωση.
1099306 Για να λεχθεί διαφορετικά, η "υπαγωγή" των οικονομικών επιδόσεων στις πολιτικές (εκλογικές) ανάγκες των κομμάτων που συνιστούν εκάστοτε την κυβέρνηση, επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας.
1099328 Το πρόβλημα συνίσταται στο να προσπορίζεσαι ικανή ποσότητα συναλλάγματος ώστε να ικανοποιείς τις ανάγκες για ξένα προϊόντα.
1101643 Εξάλλου οι ανάγκες για συνεργασίες και ανάπτυξη δικτύων διανομών σε διαπεριφερειακό επίπεδο ανασυντάσσει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο.
1047040 Ο Binford ζητά να καθορίσει, για παράδειγμα, την οργάνωση και τη δομή μίας θέσης προκειμένου να κατανοήσει τη συμπεριφορά των ανθρώπων, τις ανάγκες τους, και τους οικολογικούς παράγοντες που τους οδήγησαν στο να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
1101242 Στην πορεία και ανάλογα με τις συνθήκες που μεταβάλλονται και τις ανάγκες της διεθνικής εταιρείας που καθορίζονται σφαιρικά, η διεθνοποίηση προχωρά σε επόμενα στάδια, όπως είναι η πώληση τεχνολογιών σε τρίτους (δες παρακάτω).
1100589 Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ήταν ωστόσο βασισμένο στις ανάγκες βελτίωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας κυρίως έναντι της Τριάδας, αλλά και έναντι του υπόλοιπου κόσμου.
1102811 Να αναλογισθούμε το περιβάλλον και τις σύγχρονες ανάγκες.
1099385 Αφού ανέλυσε τους τεχνολογικούς παράγοντες, την δυνατότητα για νεωτερισμούς και καινοτομίες, την προσαρμογή στις νέες ανάγκες σχετικά με την διανομή και τις επενδύσεις, ο Fageberg οδηγήθηκε στην διαπίστωση ότι ο παράγων που θα μπορούσε να εξηγήσει καλύτερα την ανάπτυξη των εξαγωγών των τριών χωρών, ήταν η αδυναμία των επενδύσεών τους, η οποία προστιθέμενη στο τεχνολογικό επίπεδο και τα συγκριτικά κόστη περιόριζε τις δυνατότητές τους.
1107906 «Οι επιτροπές που συγκροτεί η κ. Δαμανάκη, οι μόνες ανάγκες που καλύπτουν είναι οι δικές της προεκλογικές ανάγκες».
1110116 Οικογένειες με μικρά παιδιά, άστεγοι, ηλικιωμένοι, μοναχικοί, νέοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και πολλοί ξένοι μετανάστες, ανώνυμοι και επώνυμοι, ασυνήθιστοι σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις στην πόλη τους, βρήκαν διέξοδο στην πρόταση του Δήμου Αθηναίων και υποδέχτηκαν όλοι μαζί το νέο χρόνο στο Σύνταγμα.
1099345 Αυτό προσδιορίζει ότι οι ανάγκες σε προμήθεια ενδιάμεσων αγαθών και αγαθών εξοπλισμού, είναι εξαιρετικά διαφορετικές μεταξύ των δύο κατηγοριών αυτών χωρών.
1091555 Η κατανομή των ρόλων είχε αλλιώς διαμορφωθεί, ακολουθώντας τις τρέχουσες ανάγκες, στην υπηρεσία μιας άχαρης ισορροπίας εύθραυστης μα και ακλόνητης στην καθημερινότητά της. "
1107906 «Οι επιτροπές που συγκροτεί η κ. Δαμανάκη, οι μόνες ανάγκες που καλύπτουν είναι οι δικές της προεκλογικές ανάγκες».
1091901 Οι ανάγκες ήταν τόσο πολλές και πιεστικές, που έκαναν τους δισταγμούς της να υποχωρούν, χωρίς ωστόσο να μπορεί ν' απαλλαγεί από τις ενοχές και τις φοβίες.
1093957 Οταν άρχιζαν οι Ελληνες μετανάστες να βρίσκουν το δρόμο της δημιουργίας έπειτα από τις πρόχειρες εργασίες με τις οποίες αντιμετώπιζαν τις καθημερινές ανάγκες της ζωής τους, όταν πια άρχιζαν μια τακτική επιχείρησι και έβαζαν γερά θεμέλια για την οικονομική και την κοινωνική τους αποκατάστασι, ήθελαν κάποιος να τους προσέξει, κάποιος να αναγνωρίσει σ' αυτούς την προσπάθεια που είχαν καταβάλλει και την επιτυχία που εξησφάλισαν, επιτυχία που την ένοιωθαν όχι μόνο προσωπικά δική τους, αλλά γενικά ως μια ελληνική πρόοδο στην Αμερική.
1099771 Την τόνωση του εσωτερικού ανταγωνισμού κατά τρόπο ώστε να συνυπάρχει με τις ανάγκες ανταγωνιστικότητας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 4.
1094622 Το Τραστ κάλυπτε όλες τις ανάγκες του, ακόμα και τις ερωτικές.
1057238 Σημεία που χρησιμοποιούνταν για χιλιάδες χρόνια κλήθηκαν να συνδράμουν στη δημιουργία μιας γραφής, όταν οι περιστάσεις (οι ανάγκες της οικονομίας, δηλαδή) απαίτησαν τη δημιουργία της.
1057240 Η δυσκολία που εμφανίζει αυτή η θεωρία είναι το ότι ο αριθμός των σημείων που είναι κοινά στην ιερογλυφική γραφή και στις σφραγίδες της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού είναι περίπου μία δωδεκάδα. Όσον αφορά στα υπόλοιπα, φαίνεται να είναι καινούργια και να δημιουργήθηκαν επι τούτου για τις ανάγκες της γραφής.
1057241 Ποιές ανάγκες ήρθε να καλύψει η γραφή;
1057243 Η επόμενη ερώτηση είναι γιατί το ανάκτορο της Φαιστού δεν χρησιμοποίησε την ιερογλυφική γραφή: είναι δυνατόν να μην είχαν ανάγκες διοικητικής φύσης; Όπως φαίνεται, αυτές οι ανάγκες υπήρχαν, αλλά η κάλυψή τους γινόταν με άλλο τρόπο: εκεί προτίμησαν να υιοθετήσουν το σύστημα με τα σφραγίσματα της Εγγύς Ανατολής και το μέτρημά τους.
1057243 Η επόμενη ερώτηση είναι γιατί το ανάκτορο της Φαιστού δεν χρησιμοποίησε την ιερογλυφική γραφή: είναι δυνατόν να μην είχαν ανάγκες διοικητικής φύσης; Όπως φαίνεται, αυτές οι ανάγκες υπήρχαν, αλλά η κάλυψή τους γινόταν με άλλο τρόπο: εκεί προτίμησαν να υιοθετήσουν το σύστημα με τα σφραγίσματα της Εγγύς Ανατολής και το μέτρημά τους.
1116182 Κλιμακώνοντας τις αιτιάσεις τους εναντίον ορισμένων τραπεζών, οι ίδιοι παράγοντες αναφέρουν ότι οι τράπεζες έχουν εκλάβει τις δημοπρασίες των τίτλων ως αδυναμία του Δημοσίου να καλύψει τις δανειακές του ανάγκες.
1056852 Σε αυτό τον τύπο του συλλαβαρίου ο αναμενόμενος αριθμός των συλλαβών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μίας γλώσσας είναι μεταξύ 50 και 100.
1107765 Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται τα σχετικά κουπόνια Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και οι συνταξιούχοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες Τρίτη - Πέμπτη από τις 8 π. μ. και έως τις 4 το απόγευμα.
1102071 Τόλμησαν να λειτουργήσουν σ ' έναν τόπο όπου όλα διχάζονται: οι κάτοικοι - χριστιανοί και μουσουλμάνοι - η γλώσσα, η λαϊκή κληρονομιά, οι τάσεις, οι ανάγκες.
1107768 Δικαιούχοι δελτίων αγοράς βιβλίων για την τρέχουσα χρονιά είναι οι εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει 50 ημερομίσθια εντός του 1997 ή το 1998, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με αφετηρία άνω του 67%, απολυμένοι από το στράτευμα το τελευταίο 6μηνο, επιδοματούχοι άνεργοι του ΟΑΕΔ, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει αυτοί οι δικαιούχοι δελτία κοινωνικού τουρισμού ή εισιτήρια εκδρομών.
1102386 Οι υποψήφιοι αγοραστές διαθέτουν ισχυρά διαπραγματευτικά ατού και μπορούν να επιτύχουν καλύτερες συμφωνίες καθώς οι ντόπιοι χρειάζονται ρευστό για να προγραμματίσουν τις τοποθετήσεις τους ή να καλύψουν ανάγκες της τελευταίας στιγμής.
1103736 H καταγραφή των αναγκών αφορά: τις ανάγκες σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε τεχνικές υποδομές και σε βασικές υποδομές.
1111257 Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η Siemens και η Motorola θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη μιας σειράς υπηρεσιών που θα επιτρέψουν στις εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες φωνητικής τηλεφωνίας των πελατών τους.
1099541 Το όνομα τέτοιων συμφωνιών, δηλ. συμφωνίες προγράμματος, υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο χρόνος δραστηριότητας μιας ενιαίας επιχείρησης, που ιδρύθηκε ad hoc, είναι πολύ περιορισμένος και καθορισμένος από τις ανάγκες μεταξύ του απαραίτητου χρόνου σύλληψης της αρχικής ιδέας και της εμπορίας του προϊόντος, στα πλαίσια ενός σαφώς οριζόμενου προγράμματος.
1103742 Παράλληλα με την παραπάνω διαδικασία εξετάσθηκε και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υλικές και τεχνικές υποδομές και οι ανάγκες που υπάρχουν για επισκευές ή ανακατασκευές προκειμένου να γίνουν λειτουργικά.
1107897 Η επιτροπή - σύμφωνα με τον Στέλιο Ζωντό, υπεύθυνο του γραφείου Τύπου των δύο συνδυασμών της αντιπολίτευσης του δήμου θα χρησιμοποιήσει τις κυκλοφοριακές μελέτες της «Αττικό Μετρό» , για τις ανάγκες στάθμευσης στην Αθήνα, μελέτες οι οποίες έχουν εκπονηθεί από συγκεκριμένους επιστήμονες και «δεν αξιοποίησε ο Δήμος Αθηναίων ενώ είχε τη δυνατότητα».
1104459 Οι ετήσιες ανάγκες της Κύπρου μαζί με τα δύο εκατομμύρια των τουριστών (συν τα κατεχόμενα) και τη γεωργία ανέρχονται στα 100 εκ. κυβικά μέτρα.
1057418 Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών με ειδικές ανάγκες
1112396 Η ΕΠΑΕ, εξάλλου, ενημέρωσε χθες τις ΠΑΕ - μέλη ότι δεν αποδέχεται το έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης (πως, για να κάνουν αυτό τον μήνα μεταγραφές όσες ΠΑΕ δεν έχουν «καθαρή θέση» , οφείλουν να συνάψουν άτοκο δάνειο) , θεωρεί ότι το έγγραφο στηρίζεται σε διάταξη νόμου που έχει καταργηθεί και αντιβαίνει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, όμως (για τις τρέχουσες ανάγκες αυτής της μεταγραφικής περιόδου) συνιστά - παρά ταύτα - τη σύναψη άτοκου δανείου, που «θα καλύπτει τη δαπάνη απόκτησης ποδοσφαιριστή ως τις 30 Ιουνίου 1998».
1114019 Ο Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ) είναι μια επέμβαση, που γίνεται συνήθως σε κορίτσια μεταξύ 4 και 10 ετών, κατά την οποία αφαιρούνται ή νεκρώνονται τα ευαίσθητα μέρη του αιδοίου, κατόπιν το αιδοίο ράβεται, αφήνοντας μια μικρή οπή για τις ουρητικές ανάγκες και τις ανάγκες της εμμηνόρροιας.
1114019 Ο Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων (ΑΓΓΟ) είναι μια επέμβαση, που γίνεται συνήθως σε κορίτσια μεταξύ 4 και 10 ετών, κατά την οποία αφαιρούνται ή νεκρώνονται τα ευαίσθητα μέρη του αιδοίου, κατόπιν το αιδοίο ράβεται, αφήνοντας μια μικρή οπή για τις ουρητικές ανάγκες και τις ανάγκες της εμμηνόρροιας.
1057197 Οι μέχρι τώρα γνώσεις μας για τα ντοκουμέντα της Γραμμικής Α δείχνουν ότι η γραφή αυτή χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει διοικητικές και οικονομικές ανάγκες, και το ίδιο ακριβώς έχει προταθεί και για την ιερογλυφική γραφή: αν χρησιμοποιούνταν για τον ίδιο σκοπό, τότε ποιά η ανάγκη υιοθέτησης δύο ξεχωριστών συστημάτων γραφής;
1057416 Η Γ.Γ.Α.Ε πραγματοποιεί κάθε καλοκαίρι, τον Ιούνιο, πρόγραμμα φιλοξενίας για παιδιά Αποδήμων Ελλήνων με ειδικές ανάγκες, σε συνεργασία με τον
1120802 Οι... έκτακτες ανάγκες μπορούν να περιμένουν προφανώς το άνοιγμα των υπηρεσιών!
927987 Για να προστατεύονται και να αυτοεξυπηρετούνται οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
927983 "εύκολα σπίτια" για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σχεδιασμός πιο ανθρώπινων πόλεων μέσω κομπιούτερ, παιχνίδια που μιλούν, τηλέφωνα με οθόνη για να μιλούν τέσσερα πρόσωπα και άλλες πρωτοποριακές προτάσεις της ηλεκτρονικής βιομηχανίας
1115845 «Ο προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός και η ομάδα είναι ομάδα. Έχει ανάγκες, είναι εξώφθαλμο...»
1116187 Τον Ιανουάριο, ανέφεραν οι παράγοντες, οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου θα είναι μικρότερες κατά 40% από αυτές του ίδιου μήνα του 1997 και στο πρώτο φετινό εξάμηνο μικρότερες κατά 20-25% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.
1116186 Υποστηρίζουν ακόμη ότι η διατήρηση των επιτοκίων του Δημοσίου σε υψηλά επίπεδα δεν δικαιολογείται ούτε από την πορεία των ελλειμμάτων του Δημοσίου που μειώνονται στο 4,2% στο τέλος του '97 καθιστώντας μικρότερες από τώρα και στο εξής τις δανειακές ανάγκες του Δημοσίου.
1116188 Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχή της εβδομάδας ο υφυπουργός Οικονομικών Ν. Χριστοδουλάκης ανέφερε ότι οι μέσες δανειακές ανάγκες του Δημοσίου κατά μήνα ανέρχονται το 1998 σε 867 δισ. δρχ. ή 2,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, έναντι 1.052 δισ. το 1997 ή 3,2% του ΑΕΠ.
928008 Το σπίτι για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες
928010 Για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα κομπιούτερ παρέχουν πλέον τη δυνατότητα συμμετοχής στη ζωή.
1106334 Άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, ανάλογα με τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής.
1106680 Σ' αυτό το χωριό ακόμα υπάρχουν οι ξύλινες εγκαταστάσεις, όλες φτιαγμένες στο χέρι, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες χιλιάδων ανθρώπων.
1110211 Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η Siemens και η Motorola θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη μιας σειράς υπηρεσιών που θα επιτρέψουν στις εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες φωνητικής τηλεφωνίας των πελατών τους.
1117178 Επίσης, να μην έχει ο δικαιούχος ή η σύζυγος ή τα παιδιά την κυριότητα, επικαρπία ή νομή άλλης κατοικίας που να καλύπτει τις στεγαστικές σας ανάγκες.
1111728 Θα αφορά την πολιτική, επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα, περιλαμβάνοντας την κίνηση του χρηματιστηρίου και έναν οδηγό διασκέδασης και θα καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες ξεχωριστών πελατών.
1112350 Στην αποστολή, που βρίσκεται από χθες το απόγευμα στην Πάτρα, συμπεριλήφθηκε και ο Πίτερ Οφορίκουε, τον οποίο ο Μπάγεβιτς δεν σκοπεύει να επαναφέρει στην αρχική ενδεκάδα, αλλά θα τον χρησιμοποιήσει ως αλλαγή ανάλογα με την εξέλιξη και τις ανάγκες του αγώνα.
1117907 «Έτσι θα γίνεται καλύτερη χρήση του χρόνου στάθμευσης αλλά και θα ανακαλυφθεί ποιες ώρες την ημέρα υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, σε ποιες ζώνες και πόσος είναι ο μέσος όρος στάθμευσης των οχημάτων» , αναφέρει ο κατασκευαστής.
1112268 Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η Siemens και η Motorola θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη μιας σειράς υπηρεσιών που θα επιτρέψουν στις εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες φωνητικής τηλεφωνίας των πελατών τους.
1114618 Παρότι το Ιράν υποστηρίζει ότι το εργοστάσιο θα καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού, η Ουάσιγκτον κατηγόρησε την Τεχεράνη πως επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία σε ένα πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών όπλων.
1116358 Ο A. Φούρας στο υπουργικό συμβούλιο της 5ης Δεκεμβρίου είχε εισηγηθεί τη μέριμνα και άλλες οργανωτικές ανάγκες, όπως:
1118736 Τι θα τα κάνατε τα λεφτά, αφού έχετε τόσο λίγες ανάγκες;
1118739 Άρα ούτε κι εκείνος έχει ανάγκες τα λεφτά σας - έχει παιδιά;
1118737 - Ναι, δεν έχω πολλές ανάγκες, αλλά έχω κι ένα γιο που έρχεται μια φορά το χρόνο από την Αμερική να με δει, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, και πάντα θέλω να τσοντάρω.
1114152 Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η Siemens και η Motorola θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη μιας σειράς υπηρεσιών που θα επιτρέψουν στις εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες φωνητικής τηλεφωνίας των πελατών τους.
1121421 Παράλληλα ο κ. Παπαϊωάννου ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν τις προσεχείς ημέρες και ειδικότερες παρεμβάσεις με προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, παρεμβάσεις στις ομαδικές απολύσεις (όπως Good year) , αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές (θυλάκους ανεργίας) ή κλάδους.
1114676 Γιατί, ενώ τίποτε δεν μετατρέπεται με την περιγραφή του, λίγοι ήταν πάντα αυτοί που είχαν το θάρρος να ιεραρχούν και να ονοματίζουν τις ανάγκες.
1130318 Θα τολμούσα δε να προτείνω να εκλέγονται απευθείας οι κηδεμόνες, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται και οι ανάγκες διαφοροποίησης διαφόρων βουλευτών.
1132519 Τα 2.000 εισιτήρια που εξασφάλισαν για τον αποψινό αγώνα Άλμπα-ΠΑΟΚ αποδείχθηκαν λίγα για τις ανάγκες αυτών που επιθυμούν να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ για πρόκριση στην Ευρωλίγκα.
1116273 Όταν αγοράζεται εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακίνητο και ο αγοραστής (άγαμος ή έγγαμος) ή τα παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη κατοικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες.
1128632 (Δηλ. η γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί ανάγκες καταβολής συντάξεων και η πτώση της γονιμότητας δεν αυξάνει τα έσοδα των ταμείων, αφού όλο και λιγότεροι νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας.)
1116560 Το δικαστήριο έκρινε ότι παρ' όλο που επί τόσα χρόνια κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας του, η σύμβασή του δεν υποχρέωνε το κράτος ως εργοδότη να τον μονιμοποιήσει, ούτε να τον αποζημιώσει για τη λήξη της σύμβασης.
1129169 Αυτό αφορά ακίνητα που δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες και δεν ισχύει σε περιπτώσεις ακινήτων που είναι εντός οικοδομήσιμου οικοπέδου.
1129183 - Αν εσείς, η σύζυγος ή τα παιδιά σας έχετε οικία ή διαμέρισμα, συμβόλαιο ή βεβαίωση του οικονομικού εφόρου ότι η οικία ή το διαμέρισμα δεν πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς σας.
1119023 Υπερπαρκής κατ' αρχήν θεωρείται η ποσότητα που εντοπίσθηκε, ώστε να καλύψει τις ανάγκες μιας μελλοντικής βάσης.
1128121 Τις στρατιωτικές ανάγκες μιας πιθανής αεροπορικής επιδρομής κατά του Ιράκ επεξεργάζονται οι ΗΠΑ και η Βρετανία, ενώ σενάρια που κυκλοφόρησαν στο δυτικό Τύπο αναφέρουν ότι, αν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν, η επίθεση θα εξαπολυθεί στις 17 Φεβρουαρίου.
1057598 Αιγαίου για τη βοήθειά τους στη διεκπεραίωση του πραγματικά τεράστιου όγκου της αλληλογραφίας που διακινήθηκε για τις ανάγκες του έργου αυτού. * Σε όλους τους εκπρόσωπους των ομογενειακών οργανώσεων που δέχθηκαν να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια που τους αποστείλαμε, καθώς και σε όσους συνόδευσαν τις απαντήσεις τους με θερμές παραινέσεις και ευχές για την πετυχημένη ολοκλήρωση του έργου μας. * Στους απόδημους Πανεπιστημιακούς κκ.
1116238 Δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε άλλο σπίτι ή διαμέρισμα το οποίο να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του.
1121446 Στη χώρα μας το σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων από διάφορες λοιμώξεις δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες.
1122292 Η μεγάλη ένσταση στις εξαγγελίες του Δημ. Αβραμόπουλου προ δεκαημέρου («γκαράζ» για 2.200 νέες θέσεις, «μίνι μπας» , ηλεκτρικά αυτοκίνητα για άτομα με ειδικές ανάγκες κ.τ.λ.) δεν είναι γιατί τα λέει τώρα - οχτώ μόλις μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές.
1130950 Στη σημερινή εποχή αυτά τα πρότυπα δεν αρκούν για να μπορέσουν τα κόμματα να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις προσδοκίες των Ελλήνων.
1129818 Από την άλλη πλευρά, αυξάνει τη στρατιωτική συνεργασία των ΗΠΑ με χώρες της Μεσογείου και για την ακρίβεια «προσαρμόζει» τις χώρες αυτές στις σύγχρονες αμερικανικές στρατιωτικές ανάγκες στην περιοχή.
1129118 Πράγματι, οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου, σύμφωνα με τους αρμόδιους της Τράπεζας Ελλάδος θα είναι τον Ιανουάριο μειωμένες κατά 40% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 1997 και κατά 25% περίπου στο πρώτο εξάμηνο του 1998.
1133294 K. Παρασκευάς: «Ανάγκη ανασυγκρότησης-ανασύνταξης του συνδικαλιστικού κινήματος, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στα συμφέροντα των εργαζομένων και όχι να σέρνεται παγιδευμένο στα αδιέξοδα των μονοδρόμων του κεφαλαίου, να είναι καταδικασμένο σε αποτυχημένες και αναποτελεσματικές ενέργειες...».
1120893 Οι ανάγκες τους σε μάρμαρο είναι πολύ μεγάλες αν σκεφτεί κανείς πως συμπληρώνουν τους φθαρμένους - καμένους τρεις κίονες του προνάου που θα αναστηλώσουν με τα επιστήλιά τους και πως για κάθε σπόνδυλο χρειάζονται 2 κυβικά μάρμαρο (αξίας 1,1 εκ. δρχ.) και ενός περίπου χρόνου δουλειά για την λάξευσή του.
1132053 Οι εκτιμώμενες ανάγκες βιοπορισμού των μικρομεσαίων, κυρίως, επιχειρηματιών είναι σαφώς ανώτερες των δηλωθέντων εισοδημάτων τους.
1131721 Απέναντι σ' αυτούς τους νέους κινδύνους, τα δόγματα που διαμορφώθηκαν για τις ανάγκες των συγκρούσεων του χθες, χάνουν την ουσία τους.
1132112 Μία που συνετάχθη σε συνεργασία με τις ρωσικές αρχές ασφαλείας και, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει πολλά ονόματα Ρώσων παρανόμων και καταζητούμενων στη χώρα τους που κατόρθωσαν να «ελληνοποιηθούν», εκμεταλλευόμενοι τις «ανάγκες» πολλών υπαλλήλων ελληνικών υπηρεσιών του υπουργείου Εξωτερικών και τις διασυνδέσεις τους στην Ελλάδα.
1135570 Δεν πρέπει, π. χ., να δούμε συμφωνίες για επανακατάρτισή τους, ώστε ν' ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της επιχείρησης;
1132114 Και η άλλη λίστα, πάντοτε σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς οι έρευνες διενεργούνται υπό καθεστώς μυστικότητας, περιλαμβάνει ονόματα Ελλήνων μεσαζόντων, υπαλλήλων του ελληνικού κράτους που με το αζημίωτο εξυπηρετούν τις ανάγκες των «ελληνοποιήσεων».
1132520 Ένα διπλάσιο νούμερο ίσως θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των Ελλήνων της Γερμανίας.
1141537 Τα αμιγή αμοιβαία κεφάλαια θεωρούνται ασφαλής επένδυση, αλλά το ποσοστό συμμετοχής στο χαρτοφυλάκιο εξαρτάται από τις ανάγκες του επενδυτή.
1135575 Μ' αρέσει η λέξη «προσαρμοστικότητα» στις νέες ανάγκες.
1120595 Οι αποθήκες δεν υπέστησαν ζημιές και καλύπτουν ανάγκες αγοράς δύο μηνών πανελλαδικά.
1143173 ΑΛΛΑΓΕΣ: Ναι μεν θα γίνει Παρασκευή (18.30, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη) ο αγώνας της Δάφνης με την ΑΕΚ, αλλά ο ΕΣΑΚΕ δεν ξέρει ποιο παιχνίδι να βάλει την Κυριακή για τις ανάγκες του ANT1.
1145695 Ο γενικός διευθυντής της Συμφωνικής της Άγκυρας Νεντίμ Τανρίκουλου, χθες, δήλωσε ότι θα ετοιμαστούν κασέτες με έργα Μπετόβεν, Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι, Μέντελσον και Μπαχ για τις ανάγκες των αστυνομικών.
1135294 Στις πολιτικές απασχόλησης το σημείο - κλειδί είναι να διαμορφώσουμε ανθρώπινο δυναμικό στη λογική που είπε ο πρωθυπουργός, να είναι δηλαδή «απασχολήσιμο», να έχει τη δυνατότητα εύκολης ανεύρεσης εργασίας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.
1139810 Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ΔΕΗ έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την E. E. για τη διαμόρφωση ενεργειακής στρατηγικής στη Ρουμανία, μέσω του οποίου γνώρισε από κοντά την ενεργειακή δομή της χώρας και τις ανάγκες της.
1137821 Αρκεί αυτές οι ανάγκες να μην παραβαίνουν την αρχή που είχε διατυπώσει μόλις ένα μήνα πριν από την απονομή:
1135592 Αν εμείς ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες και στα προβλήματα της χώρας, ιδιαίτερα των ανθρώπων του μόχθου και της εργασίας, δεν έχουμε καμία εξάρτηση από την πορεία των άλλων κομμάτων.
1121970 Θα εξακολουθήσει να είναι δεσμευτική για τον οφειλέτη η υπογραφή, την οποία πειθαναγκάζεται από τις πιεστικές οικονομικές ανάγκες του και βάζει στη δανειακή σύμβαση που έχει έτοιμη - τυποποιημένη και τυπωμένη - η εκάστοτε δανείστρια τράπεζα, αναδεχόμενος τον υπολογισμό τόκων επί των τόκων ήδη από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης;
1143795 Ανάλογα τώρα με την αποδοχή του κοινού, τις δημόσιες σχέσεις, αλλά και με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του κάθε μουσικού - μέλους, ένα μουσικό σχήμα μπορεί να εμφανίζεται πολύ συχνά ή... πολύ σπάνια.
1134093 Είναι χωρίς αμφισβήτηση το μεγάλο ζευγάρι των ημιτελικών, ενώ θα παίξουν ΠΑΟ - Άρης στον άλλο ημιτελικό, που θα γίνει στις 9.10 μ. μ. της ίδιας ημέρας, για τις ανάγκες της τηλεοπτικής μετάδοσης.
1135198 Επίσης, καλούνται οι διοικήσεις να αναφέρουν με βάση τα σχέδια δράσης τις εκτιμήσεις τους για τις ανάγκες:
1136427 • Την απελευθέρωση των αγορών εμπορευμάτων (που έχει οδηγήσει στην αποβιομηχάνιση και την καταστροφή του αγροτικού τομέα των λιγότερο ανταγωνιστικών χωρών), κεφαλαίου (που δημιουργεί τις περιοδικές νομισματικές και συναλλαγματικές κρίσεις, οι οποίες ήδη κατέληξαν στο τέλος του ασιατικού «θαύματος», ενώ απειλούν συνεχώς τη δραχμή) και κυρίως της αγοράς εργασίας, η οποία πρέπει να γίνει περισσότερο «εύκαμπτη», δηλαδή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς (ο υποτιθέμενος «εκσυγχρονισμός» των ΔΕΚΟ αποβλέπει ακριβώς στο στόχο αυτό).
1130252 Ειδικότερα, στους οργανισμούς και τις υπηρεσίες που θα απασχολούν πάνω από 15 υπαλλήλους η διοίκηση θα έχει το δικαίωμα να ζητεί τη μετακίνηση εργαζομένου από χώρο δουλειάς που έχει υπεράριθμο προσωπικό σε άλλον όπου υπάρχουν ανάγκες.
1149793 Πέντε χιλιάδες εισιτήρια ζητά ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ για τις ανάγκες των οπαδών του, εν όψει του κυριακάτικου αγώνα των δύο ομάδων.
1119067 Όπως λοιπόν διαφαίνεται σήμερα, η αξιοποίηση των αποθεμάτων πάγου της Σελήνης θα βοηθήσει στη συστηματική λειτουργία μιας βάσης που θα εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες.
1148868 Συγκλονίστηκαν όλοι, αλλά οι ανάγκες του αγώνα δεν τους επέτρεπε να μείνουν στη Θεσσαλονίκη.
1143967 H ίδια πηγή σημείωνε ότι έτσι κι αλλιώς οι ανάγκες δανεισμού του Δημοσίου είναι - παρά τα περί αντιθέτου διαδιδόμενα και γραφόμενα - στο πρώτο φετινό εξάμηνο κατά 25% χαμηλότερες έναντι του αντίστοιχου περσινού.
1144109 Το ΠΑΣΟΚ όμως κέρδισε πρόσφατα τις εκλογές, έχει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πολιτών, που σημαίνει ότι ανταποκρίνεται στις σημερινές τους ανάγκες.
1150183 Διότι μεγαλύτερη αξία από το ψωμί ενός άνεργου εργάτη ή το σχολειό της κόρης του έχουν οι δείκτες και τα διαγράμματα των τραπεζών με τα κορεσμένα θησαυροφυλάκια, οι όροι για προσφορότερες επενδύσεις χαμηλού κόστους και υψηλών αποδόσεων και άλλα τέτοια δυσνόητα για όσους αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις ανάγκες της οικονομίας.
1154180 Άρα, δεν καλύπτει τις τωρινές ανάγκες.
1154185 Θα εισέπραττε ένα «βουνό» λεφτά, που θα της επέτρεπε να περιορίσει σημαντικότατα τις δανειακές ανάγκες του Δημοσίου, καθώς επίσης και τα επιτόκια με τρόπο υγιή κι όχι διοικητικό.
1144265 Το φαρμακευτικό υλικό υπερκαλύπτει τις ανάγκες και των δύο καταυλισμών.
1149261 Βεβαίως λόγος δεν γίνεται για την αδυναμία ενός ανέργου να πάρει καταναλωτικό δάνειο, να εκδώσει πιστωτική κάρτα, να κάνει αγορές με δόσεις, να ενοικιάσει διαμέρισμα, καθώς για όλες αυτές τις «σύγχρονες» ανάγκες απαιτείται βεβαίωση αποδοχών από τον... εργοδότη.
1149939 Επίσης, στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, οι «4» δεσμεύονται να καταβάλλουν το ποσό των 2 εκατ. δολαρίων το χρόνο, ως επιχορήγηση για τις ανάγκες της μικρής.
1149638 Και στο «πολιτικό» θέμα που έθεσε ο βουλευτής του KKE, ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων όσοι θέλουν να διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, η απάντηση Μαντέλη ήταν πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη διοίκηση του ΟΤΕ, μετά και τη μετοχοποίηση του 25% του Οργανισμού.
1151865 «Εκτιμήσαμε», ανέφερε μεταξύ άλλων, «ότι η προσπάθεια που γίνεται από την Πολιτεία για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στον τομέα υγείας, καθώς και οι προοπτικές που διαμορφώνει η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σηματοδοτούν νέες συνθήκες ανταγωνισμού και ως εκ τούτου νέες ανάγκες για σύγχρονες υψηλής τεχνολογίας εφαρμογές».
1151821 Στους βοηθητικούς χώρους περιλαμβάνονται τα χωριστά κτίρια που έχουν προβλεφθεί για τις ανάγκες των μαγειρείων και του πλυντηρίου, καθώς και οι αίθουσες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και οι βιβλιοθήκες.
1151864 Αναφερόμενος στις ανάγκες του δημόσιου τομέα της χώρας μας, όσον αφορά την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας στους τομείς υγείας και πρόνοιας, ο κ. Κόκκαλης τόνισε ότι για το Ελληνικό Δημόσιο θα απαιτηθούν 100 δισ. δραχμές, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του τομέα, ενώ προέβλεψε ότι ο κύκλος εργασιών της Medisoft, μετά από τρία χρόνια, θα πλησιάσει τα 50 δισ. δραχμές.
1155004 Εθνικής Οικονομίας αναφέροντας ότι η ενθάρρυνση και η επιχορήγηση των ιδιωτικών επενδύσεων μπορεί να γίνει πληρέστερα και αποτελεσματικότερα από τους φορείς που έχουν άμεση γνώση για τις παραγωγικές δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε νομού.
1144301 Τα θρανία μεταφέρθηκαν και το πάτωμα στρώθηκε με χαλιά και φλοκάτες για να καλύψει τις ανάγκες της προσευχής.
1155132 Για παράδειγμα, ο κ. Πέρρος αναφέρεται στο «δάνειο» των 10 δισ. δρχ. που πήρε η Ο. A. για να πληρώσει τους μισθούς των υπαλλήλων, ενώ πρόκειται για αλληλόχρεο λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα (σ. σ. και στην Ιονική, με την οποία συνεργάζεται) όπου το πλαφόν είναι 10 δισ. δρχ. και σ' αυτό το λογαριασμό εισρέει ένα μέρος των εσόδων της από εισιτήρια, αλλά ταυτοχρόνως αποταμιεύονται και ποσά για τρέχουσες ανάγκες.
1155520 Ο K. Σημίτης προσπάθησε να «ντύσει» ιδεολογικά όλο αυτό το κατασκεύασμα με μια ομιλία που είχε πολλά αξιοπρόσεκτα σημεία, αλλά οι ανάγκες της «ισορροπίας» δεν άφηναν και πολλά περιθώρια.
1154886 Έτσι - είπε - απορροφώνται υπερβολικά πολλοί πόροι και επιβαρύνεται η θέση εκείνων που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε όφελος εκείνων που δεν έχουν».
1153477 Στις ιστορίες της περιόδου εκείνης ο Μίκυ συγκρούστηκε αρκετές φορές με τον Μαύρο Πιτ, τον Κάπτεν Γύπα, τον Σιλβέστερ Σάιστερ και άλλους κακοποιούς οι οποίοι, για τις ανάγκες της προπαγάνδας, είχαν φορέσει το μανδύα του δολιοφθορέα ή κατασκόπου.
1152596 Στα σκαριά είναι και «Ο ταλαντούχος κύριος Ripley», από το σκηνοθέτη του «Άγγλου ασθενή», ένα καθαρό θρίλερ, όπου ο Ντέμον γίνεται για τις ανάγκες του φιλμ ψυχωτικός, ικανός να μας τρελάνει όλους.
1153745 - H κατανομή του προσωπικού πρέπει να γίνει με βάση νέα οργανογράμματα, τα οποία θα καθορίσουν οι ανάγκες, και τα οποία πρέπει να τηρούνται αυστηρά.
1145880 Έκαναν, όμως, κι άλλα, όπως ένα σύστημα κυλιόμενων επιπέδων, που θα αλλάζει κατά περίσταση τη μορφή της βασικής αίθουσας, ένα άλλο σύστημα αυξομείωσης του μεγέθους της σκηνής, ένα «πιτ» ορχήστρας και φρόντισαν για την πλήρη ηχομόνωση του χώρου και την απόκτηση ηχοακουστικού και φωτιστικού εξοπλισμού που θα ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες.
1160468 H σοσιαλιστική πρόταση για το επιτελικό κράτος, που επικεντρώνει την πρόνοια σ' όσους έχουν πραγματικές ανάγκες σε μια κοινωνία καθολικής ποιότητας, αντιμετωπίζει ως εναλλακτική νεοφιλελεύθερη πρόταση το λιγότερο κράτος σε μια απολύτως ευέλικτη
1144373 H πράσινη κάρτα θα έχει διάρκεια από ένα έως τρία χρόνια και θα ανανεώνεται με βάση τη δυνατότητα του αλλοδαπού να αποδείξει ότι εργάζεται (καταθέτοντας το βιβλιάριο ενσήμων) και ανάλογα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
1145870 Κτισμένος το 1962, στην οδό Αμοργού (18) στην Κυψέλη, ο κινηματογράφος «Αττική» ήταν, διαβεβαιώνουν οι ειδικοί, «η επιτυχημένη εφαρμογή μιας τυπολογίας αυστηρά λειτουργικής και βέβαια μονοσήμαντης, αφού αναφέρεται στις συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες χρήσης του κτιρίου ως κινηματογράφου».
1162220 Μια ανθρώπινη ζωή ίσως να μη χανόταν αν υπήρχε ελικόπτερο παντός καιρού και αν η πολιτεία δεν καθυστερούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων των μικρών νησιών.
1156679 -Δυνατότητα πρόσληψης εκτάκτων υπαλλήλων που θα καλύπτουν εποχικές ανάγκες υπογράφοντας ατομικές συμβάσεις και οι οποίοι θα απολύονται στη συνέχεια αυτοδικαίως.
1146215 «Είτε το ένα γίνει είτε το άλλο, γίνεται σαφές ότι θα μειωθεί το διαθέσιμο δυναμικό σε υλικό και προσωπικό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της εθνικής άμυνας».
1155070 H ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ τόνισε ότι ο εκσυγχρονισμός ή θα έχει ανθρώπινο πρόσωπο ή δεν θα είναι εκσυγχρονισμός και ισχυρίστηκε ότι αυτό που η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια πρέπει να κάνει είναι η διόρθωση στους θεσμούς και τις λειτουργίες του κράτους, ενώ στο πεδίο της οικονομίας να μη στοχεύει μόνο στη βελτίωση των μεγεθών παραγνωρίζοντας τις κοινωνικές ανάγκες.
1158204 «Να τους διώξουμε όλους», «Τι τα κρατάνε τα όπλα και δεν ρίχνουν στο ψαχνό;», ήταν μερικές από τις αυθόρμητες (με ή χωρίς ερωτηματικό) αντιδράσεις εξαγριωμένων πολιτών μέσα στο πλήθος που συγκεντρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον τόπο της συμπλοκής, για να καλύψει τη δικιά του περιέργεια, αλλά και τις ανάγκες των απευθείας μεταδόσεων των τηλεοπτικών σταθμών.
1160644 Είναι και η εκτίμηση που κάνει για τις ανάγκες της κοινωνίας.
1164992 Στα 580 στρέμματά του υπήρχαν συνολικά 15.000 δέντρα, βαλμένα όχι τυχαία, αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες του παιχνιδιού.
1158707 Ο κλάδος αυτός είναι διυπουργικός, καλύπτει δηλαδή τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών.
1155979 Σημαίνει περισσότερη δουλειά, πιο ανταγωνιστική δουλειά και δουλειά περισσότερο προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης.
1160473 Αυτό που σήμερα λέγεται εσωτερικός διάλογος στα κόμματα είναι μια παραθετική διατύπωση σκέψεων για τις ανάγκες μιας εκδήλωσης ή των δελτίων των MME.
1162936 Για παράδειγμα, η περίπτωση του Νίκου Συνοδινού, προέδρου της κοινότητας Χώρας Αμοργού, που χθες το πρωί στο υπουργείο Αιγαίου, παραλαμβάνοντας ένα από τα ασθενοφόρα που αγόρασε το υπουργείο για τις νησιωτικές ανάγκες, απέσπασε τα δημόσια συγχαρητήρια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου για την κατάσταση στην οποία διατηρούσε το ελικοδρόμιο του νησιού.
1162240 Όπως έλεγαν τα μέλη του συλλόγου, τα 100 ταξί και τα 19 αγοραία που υπάρχουν στο νομό επαρκούν για τις ανάγκες και δεν χρειάζεται καινούργια άδεια και κατά συνέπεια η αύξηση των κυκλοφορούντων οχημάτων.
1155990 Για παράδειγμα, πρέπει και στα λεωφορεία και στις άλλες επιχειρήσεις να υπάρχει μια προσαρμοστικότητα του χρόνου εργασίας προς τις ανάγκες της κατανάλωσης, των χρηστών.
1148405 Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τις νέες εγκρίσεις, στοχεύει στη σωστή και αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EKT) την επόμενη διετία (1998-1999), βάζοντας σε υψηλή προτεραιότητα τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες για ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργαζομένων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι».
1162937 Έχοντας φροντίσει για την αγορά μέχρι και εφεδρικής γεννήτριας ρεύματος για τις έκτακτες ανάγκες, που πιθανόν να δημιουργούνταν κάποτε!
1163786 β) Συμφωνήθηκε η άμεση πρόσληψη εποχικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες εν όψει του Πάσχα, αλλά και λόγω των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού.
1160189 » Αρα, το νέο ΠΑΣΟΚ είναι ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο στηρίζει την ισχυρή οικονομία και το αποδείξαμε τα τελευταία 4 χρόνια, και ανασυντάσσει το κοινωνικό κράτος, ώστε να ανταποκριθεί αυτό το θεσμικό κράτος στις νέες κοινωνικές ανάγκες οι οποίες συνδέονται με τις αναδιαρθρώσεις και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς.
1160174 Είναι βέβαιο ότι υπάρχει ένα νέο ΠΑΣΟΚ που είναι συνέχεια του παλιού, και αυτό το νέο ΠΑΣΟΚ είναι ένα ΠΑΣΟΚ που είναι περισσότερο προσανατολισμένο στις τωρινές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και όχι στις ανάγκες της δεκαετίας του '70 ή της δεκαετίας του '80.
1160174 Είναι βέβαιο ότι υπάρχει ένα νέο ΠΑΣΟΚ που είναι συνέχεια του παλιού, και αυτό το νέο ΠΑΣΟΚ είναι ένα ΠΑΣΟΚ που είναι περισσότερο προσανατολισμένο στις τωρινές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και όχι στις ανάγκες της δεκαετίας του '70 ή της δεκαετίας του '80.
1166516 Όμως, στην πραγματικότητα, το «χάος» της σημερινής οικονομίας δεν είναι παρά η συνέπεια της απελευθέρωσης των αγορών και κυρίως της αγοράς κεφαλαίου, η οποία κάθε άλλο παρά «αθέλητη» ήταν, αλλά αντίθετα ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες της σημερινής διεθνοποιημένης οικονομίας της αγοράς.
1165001 H αποκατάσταση θα είναι άμεση, τουλάχιστον όσον αφορά τις ανάγκες των παικτών».
1173033 «Ναι, ζητήσαμε 5.000 εισιτήρια, κατ' αρχάς, για να τα δεσμεύσουμε, αλλά βάλαμε και κάποιο χρονικό όριο στους συνδέσμους να μας δηλώσουν τις ανάγκες τους.
1163897 Προβλεπόταν αρμοδιότητα του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 558) να επιτρέπει κάτω από προϋποθέσεις να βγει ο κατάδικος από τη φυλακή για ορισμένες ώρες και με ασφαλή συνοδεία, για να εκπληρώσει εξαιρετικές οικογενειακές ή επαγγελματικές ανάγκες αποδεδειγμένες.
1160188 Αρα, παράλληλα με τη στήριξη των κλασικών - ας το πω έτσι - κοινωνικών υπηρεσιών, που είναι η υγεία, που είναι η παιδεία, που είναι η απασχόληση, χρειαζόμαστε και πολύ πιο αποτελεσματικά κοινωνικά προγράμματα για να απαντήσουμε σ' αυτές τις καινούργιες κοινωνικές ανάγκες.
1168894 Δεν το παίρνουμε στα σοβαρά, έχουμε μεγάλη κατανόηση όμως για τις ανάγκες που υπαγορεύουν στη Ν.Δ. μια τέτοια στάση».
1167030 Με τη χθεσινή ομιλία του ο νέος Αμερικανός πρέσβης κάλεσε τις δύο πλευρές να γυρίσουν σελίδα στις σχέσεις τους και να τις οικοδομήσουν σε νέα, σύγχρονη βάση, που να καλύπτει τις ανάγκες του 21ου αιώνα.
1160175 » Και αυτές οι καινούργιες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας πιστεύω ότι συνδέονται με δύο πολύ θεμελιώδεις εξελίξεις.
1171174 Να επικεντρώσουμε την κοινωνική πολιτική σε όσους έχουν πραγματικές ανάγκες.
1136458 Περιττό να σημειωθεί ότι τα μεν εκπαιδευτικά προγράμματα σπάνια βοηθούν τους άνεργους να βρουν δουλειά, ενώ τα προγράμματα εργασίας καταλήγουν σε εξοικονόμηση «τζάμπα» εργατικών πόρων για ανάγκες που δεν καλύπτει ο μηχανισμός της αγοράς.
1155989 Αυτό που προέχει είναι να προσαρμοστεί ο τρόπος, ο χρόνος εργασίας και οι όροι εργασίας με τις ανάγκες της επιχείρησης.
1172705 Το πρόγραμμα αυτό διαθέτει για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του 200 θέσεις και επιπλέον 40 θέσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες και για κατοίκους ακριτικών περιοχών (20 θέσεις για κάθε μία κατηγορία).
1176074 Τα άτομα της τρίτης ηλικίας, η οικογένεια και το παιδί, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (Τσιγγάνοι, πρόσφυγες), όπως και αυτές που αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες (πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς) πρέπει να έχουν τη στήριξη κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο.
1176074 Τα άτομα της τρίτης ηλικίας, η οικογένεια και το παιδί, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (Τσιγγάνοι, πρόσφυγες), όπως και αυτές που αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες (πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς) πρέπει να έχουν τη στήριξη κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο.
1173712 1. Επιδεικνύεται ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς παρέχεται εξουσιοδότηση για λήψη μέτρων, ώστε να συμμετέχουν στην κυκλοφορία με ειδικά μέσα σήμανσης και σηματοδότησης.
1176059 Στη δημιουργία ενός ευέλικτου Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας αποφάσισε να προχωρήσει η κυβέρνηση με την κατάθεση σχετικού σχεδίου νόμου στοχεύοντας στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς και την παροχή βοήθειας σε περισσότερους και κυρίως σε αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες.
1176063 Θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερο τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να αναπτύξουμε τα προγράμματα.
1177552 Για να κινηθεί χρειάζονταν κάθε χρόνο 300 με 350 εκ. δρχ., ενώ με την ταχύτητά του -13 μίλια - ήταν αστείο να λέμε πως θα καλύψει τις ανάγκες του Αιγαίου.
1176104 Στη λογική της περαιτέρω συρρίκνωσης των δημοσίων υπηρεσιών πρόνοιας και της ιδιωτικοποίησης μιας σειράς βασικών υπηρεσιών για την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, βρίσκονται οι βασικές κατευθύνσεις του νομοσχεδίου για την πρόνοια, υποστηρίζει το KKE.
1169869 Η μητέρα τους όμως, η οποία έχει ήδη άλλα επτά παιδιά, ζήτησε από τις αρχές να μην προχωρήσουν στην έκδοση εξιτηρίου, καθώς το πενιχρό εισόδημα της οικογένειας δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των επτά νέων μελών.
1176084 Μέτρα για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
1176093 H παροχή ανοικτής και κλειστής περίθαλψης σε άτομα με ειδικές ανάγκες από περίπου 110 φορείς παροχής προνοιακών υπηρεσιών.
1176097 Προγράμματα κατασκηνώσεων για παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και οικογένειες, καθώς και προγράμματα για ευπαθείς ομάδες.
1170498 Αυτές ήταν οι δύο προτεραιότητες του Θανάση Βέγγου μόλις ολοκληρώθηκε και το τελευταίο πλάνο της συμμετοχής του στο «Αίνιγμα», τη νέα ταινία του Γιάννη Σολδάτου, περνώντας με μιας από τη γοητευτική ακαταστασία του γυρίσματος στις πρακτικές ανάγκες και επιθυμίες μίας οικείας και ανθρώπινης καθημερινότητας.
1183600 Τριγωνικά ρέπος, εικονικό factoring και παιχνίδια με τις προμήθειες των αμοιβαίων δημιούργησαν οι... ανάγκες των καιρών
1176551 Ανάγκη μπορεί να μην ήταν γι' αυτούς, ήταν, όμως, για την κυβέρνηση, η οποία πασχίζει να περιορίσει τις δαπάνες του Δημοσίου, αλλά πολλοί φοβούνται ότι μαζί με τα ξερά (δηλαδή τα ζιζάνια που τρέφονται με τα κονδύλια που προορίζονται για κοινωνικές ανάγκες) καίγονται και τα χλωρά, τουτέστιν οι ίδιοι οι αδύναμοι και αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας...
1171071 -Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα υπάρξει ανάλογος σχεδιασμός στους δρόμους και τα πεζοδρόμια με αυτόν που ήδη έχει υλοποιηθεί στις περισσότερες κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.
1176510 Και περιμένει, ελπίζοντας πως αυτές τις μέρες, που οι ανάγκες τους είναι πιο έντονες, κάποιοι να τους θυμηθούν.
1176506 Αντιμετωπίζουμε τις ίδιες ανάγκες, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες», διευκρίνιζε, τονίζοντας μία μία τις λέξεις, ο Χασίμ Μεχμέτ Αλί, πρόεδρος του Συλλόγου των «Απανταχού Θρακιωτών», με έδρα το Γκαζοχώρι της Αθήνας.
1173495 Τα παραπάνω δεδομένα έχουν αδειάσει τα ταμεία της Ο. A. από τα αποθεματικά και την ανάγκασαν να λάβει δάνειο για να καλύψει τρέχουσες ανάγκες.
1188434 Αν θα έχουμε δηλαδή μια παιδεία που θ' αποβλέπει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτών με μια σφαιρική γνώση της επιστήμης και του κόσμου ή θα οδηγηθούμε αποκλειστικά στην παραγωγή στενά εξειδικευμένων προσώπων, με μόνη προοπτική τις εκάστοτε οικονομικές ανάγκες...
1182794 Νέο έμβασμα από το Λονδίνο (1 εκ. λίρες) περιμένει αύριο η ΠΑΕ για τις τρέχουσες ανάγκες.
1187497 Τις ικανοποιεί συμμέτρως και ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν για την απορρόφηση της ρευστότητας από την αγορά.
1183579 Σύμφωνα με πληροφορίες η Cosmote θα καλύψει τις ανάγκες της με μεταγραφές μεγαλοστελεχών, είτε από τον ΟΤΕ, είτε από το φιλανδό συνέταιρο...
1187938 • Τα επιδόματα που καταβάλλονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες αυξάνονται κατά 10%.
1189133 - Κι άλλες περικοπές στα εισιτήρια επέβαλαν οι ανάγκες περί σωστής περιφρούρησης και ο φόβος των επεισοδίων.
1187737 Και αυτό, καθώς οι «ανάγκες της παραγωγής» απαιτούν και φθηνή εργατική δύναμη εξαθλιωμένων ανθρώπων.
1177178 Επιστήμονες επιρρίπτουν ευθύνες στη ΔΕΗ, που αντλεί τεράστιες ποσότητες νερού για τις ανάγκες των γειτονικών ατμοηλεκτρικών σταθμών, ενώ άλλοι αποδίδουν τη μείωση των νερών σε υπόγειες «ρουφήχτρες».
1191151 Διατύπωσε, όμως, επιφυλάξεις για τη δημοσιονομική πολιτική και υποστήριξε ότι πρέπει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στα πλαίσια της ΟΝΕ.
1184698 Το νοερό τείχος που υψώθηκε με την εφαρμογή της συνθήκης του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χώρων γύρω από τα σύνορα της Ενωμένης Ευρώπης επιβάλλει το δραστικό επαναπροσδιορισμό της πολιτικής η οποία εφαρμόζεται στην περιοχή ώστε να συμπεριλάβει τις ανάγκες και των λαών που βρίσκονται έξω από τα σύνορά της.
1196735 Εκεί θα μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε καυσόξυλα, λαχανικά και τα άλλα υλικά για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες της τροφής, του ρουχισμού και της στέγης.
1198000 3. Πόσες θέσεις στο δρόμο έξω από το σπίτι μπορώ να δεσμεύω για τις ανάγκες μου και μάλιστα με την άδεια και την προστασία της Τροχαίας;
1191149 H Ελλάδα, που περιμένει στη δεύτερη θέση, ελπίζει ότι η ασιατική κρίση θα έχει οριακές επιπτώσεις στη δραχμή και υποστηρίζει ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός πρέπει να καλύψει όλες τις ανάγκες της ΟΝΕ για το ευρώ.
1191158 H Ελλάδα δέχεται τη δημοσιονομική πειθαρχία της κοινοτικής οικονομικής πολιτικής, αλλά ζητεί να αναγνωριστούν οι αυξημένες ανάγκες της ΟΝΕ και να καλυφθούν από ενισχυμένο κοινοτικό προϋπολογισμό.
1171328 Όλα τα κομμάτια, κατά παρέκκλιση των εθίμων, κόβονται για το σπίτι και μοιράζονται ανάλογα με τις ανάγκες, όχι απαραίτητα επιχειρησιακές.
1192062 Δεν θεωρώ ότι αποσχισθέντες βουλευτές μπορούν να εκφράσουν τέτοιες ανάγκες και να διατυπώσουν τέτοια πολιτική.
1177951 H ανάγκη για λήψη (πρόσθετων) μέτρων ασφαλείας είναι πλέον κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη, καθώς χθες η διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης έδωσε στους ερυθρόλευκους πέντε εκατομμύρια δρχ. και πήρε 5.000 εισιτήρια για την ανάγκες των (Θεσσαλονικέων και μη) φίλων του ΠΑΟΚ.
1171103 Με τις χθεσινές εξαγγελίες παρέχεται η δυνατότητα, αυθαίρετα, η εργοδοτική πλευρά να αυξομειώνει το χρόνο εργασίας, ανάλογα με τις παραγωγικές ανάγκες και έτσι να εκμηδενίζει το πρόσθετο εργατικό κόστος λόγω υπερεργασίας ή υπερωρίας.
1190646 Πάντως, οι πραγματικές ανάγκες της «Ολυμπιακής» σε αεροσυνοδούς αναμένεται να αναδειχθεί σε ένα από τα κρίσιμα θέματα που θα τεθούν σε διαπραγμάτευση τις επόμενες μέρες.
1191259 Θα ήταν η κάλυψη του δημοκρατικού ελλείμματος ένα σοβαρό αντίβαρο στον αχαλίνωτο καπιταλισμό, ο οποίος αδιαφορεί παντελώς για τα κύματα των ανέργων και των οικονομικών προσφύγων, για την καταστροφή του πλανήτη από την αλόγιστη εκμετάλλευση του πλούτου του, για την κοινωνική αλληλεγγύη, για το κοινωνικό κράτος, για τον ίδιο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
1179990 Αν ως το καλοκαίρι τον κερδίσει, θα παραχωρηθεί στην ΕΟΑ για τις ανάγκες του στίβου, που θα προκύψουν από την ανακατασκευή του Σταδίου Καραϊσκάκη.
1195486 Παρασκευή βράδυ στην Αλεξανδρούπολη, δύο γυναίκες μιλούν για τα παραμύθια που θέλουν να εκδικηθούν την οργή, το Αιγαίο ανταριάζει από φωνές, που πίσω από συνθήματα για μίλια θέλουν να κρύψουν το πόσα μίλια μακριά από τα δικά μας θέλω είναι οι δικές τους ανάγκες.
1190673 Για εμφανή έλλειψη οργανωμένου συστήματος μεταφοράς, υποδοχής και αντιμετώπισης του πολυτραυματία κάνει λόγο, σε χθεσινή του ανακοίνωση, ο Σύλλογος Ειδικευομένων Ιατρών ΑθήναςΠειραιά, προσθέτοντας ότι οι λίγες κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αδυνατούν να απορροφήσουν όλες τις ανάγκες.
1180485 Έτσι πολυάσχολοι καθώς είμαστε, δεν έχουμε την ευαισθησία να τους επιτρέψουμε να εκφράσουν τις δικές τους ανάγκες σαν παιδιά και να φτιάξουν την προσωπικότητα τους χωρίς να χάσουν τον εαυτό τους»...
1198102 H ιδέα ότι μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά την κοινωνία, για να τη συμφιλιώσουμε με τις βαθύτερες ανθρώπινες ανάγκες και με τα αιτήματα της ελευθερίας και της ισότητας, προϋποθέτει μιαν αισιόδοξη και μαχητική θεώρηση του κόσμου, που δύσκολα μπορεί να αναδυθεί σε περιόδους γενικής κρίσης.
1198138 Το κίνημα του Μάη γεννιέται για να εκφράσει νέες κοινωνικές ανάγκες και προαναγγέλλει τους κοινωνικούς αγώνες του μέλλοντος.
1181835 Αυτό μ' εξοργίζει, γιατί πιστεύω ότι αυτό που λείπει από την Ελλάδα, και το μόνο που δεν ενισχύεται από τους δημοσιογράφους, είναι ένα θέαμα που θα καλύψει τις ανάγκες του μεγάλου αστικού κοινού.
1202545 Λέμε, λοιπόν, ότι είναι ωραία η πρόταση, επειδή οι δαπάνες για τους εξοπλισμούς ξεπερνούν κατά πολύ τις ανάγκες της άμυνας της κάθε χώρας (όλο και κάποια αμφίβολης αξίας προγράμματα χώνονται στους προϋπολογισμούς), αλλά και ανεδαφική, διότι πλήττει ευθέως τη... συμπαθή τάξη των μιζαδόρων, οι οποίοι επιζούν κάθε κυβερνητικής αλλαγής.
1207377 Το πλοίο είχε προσεγγίσει, το προηγούμενο βράδυ, το λιμάνι, προκειμένου να εκφορτώσει εκεί μεγάλη ποσότητα καυσίμων για τις στρατιωτικές ανάγκες του νησιού.
1204327 Οι προσθήκες είναι μεταγενέστερες και έχουν ήδη κατεδαφιστεί για τις ανάγκες του έργου.
1203275 -H διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που ως μέτρο αποβλέπει στη μείωση του κόστους εργασίας από τη μη πληρωμή των υπερωριών, αφού οι πρόσθετες ανάγκες των επιχειρήσεων θα καλύπτονται με το υπάρχον δυναμικό, που θα αυξομειώνει το εβδομαδιαίο ωράριό του.
1198268 Άλλωστε και να τους δίναμε κάτι στις περισσότερες των περιπτώσεων θα τους τα έπαιρναν οι γονείς τους για δικές τους προσωπικές ανάγκες.
1171231 Στην πρόνοια εμείς μιλάμε για επικέντρωση σ' αυτούς που έχουν πραγματικές ανάγκες.
1169672 Ο πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ Γιώργος Κουτρουμάνης δήλωσε στην «E» ότι «η ομοσπονδία μας έθεσε το θέμα στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου για το Ασφαλιστικό», χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση «σοβαρότατη αδικία σε βάρος των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των αναπήρων που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα αυτοί της κοινωνικής στήριξης».
1136442 Και αυτό τη στιγμή ακριβώς που τα αποτελέσματα της διεθνοποίησης της οικονομίας της αγοράς (μαζική ανεργία, φτώχεια κ.λπ.) έχουν αυξήσει ριζικά τις ανάγκες σε κοινωνικές υπηρεσίες.
1208384 3. Τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή των εθνικών στρατιωτικών ασκήσεων στις ανοιχτές θάλασσες και στο διεθνή εναέριο χώρο που απαιτούν την έκδοση ΝΟΤΑΜ ή όποιας άλλης μορφής αναγγελία ή προειδοποίηση, θα διεξάγονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν τα ακόλουθα: α) απομόνωση ορισμένων περιοχών. β) δέσμευση περιοχών ασκήσεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα. γ) παρεμπόδιση ή δημιουργία προβλημάτων σε θαλάσσιες και εναέριες συγκοινωνίες, με την κατανόηση ότι οι ανάγκες εναέριας και θαλάσσιας επικοινωνίας δεν θα χρησιμοποιηθούν για να παρεμποδίσουν τη διεξαγωγή των στρατιωτικών ασκήσεων. δ) διεξαγωγή τους κατά την περίοδο αιχμής της τουριστικής περιόδου και των κυριοτέρων εθνικών και θρησκευτικών εορτών.
1143704 Δεν τα αγοράζει για να πουληθούν περισσότερο, αλλά για να καλύψει τις ανάγκες της.
1119129 Οι ανάγκες για την επιβίωση μερικές φορές είναι σημαντικότερες και περισσότερες από την ανάγκη για μόρφωση.
1198386 Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα θα έχουν εξέλθει λόγω συνταξιοδότησης περίπου 1.600 άτομα, οπότε η συρρίκνωση των θέσεων αφορά 1.500 άτομα και τούτο χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της νέας τράπεζας καθώς θα αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς.
1210881 H «Νόβα Μακεντόνια» συμπληρώνει τέλος ότι ο βαλκανικός δρόμος χρησιμοποιείται επίσης για την αντίστροφη μεταφορά σύγχρονων και περισσότερο ακόμα επικίνδυνων συνθετικών ναρκωτικών προς τις αγορές της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι από τις ποσότητες που μεταφέρονται μέσω Σκοπίων, ένα ποσοστό που φτάνει περίπου στο 10% παραμένουν εδώ για τις «ανάγκες» της τοπικής αγοράς, η οποία βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στα νότια της πρώην αυτής γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας.
1125558 12. Οργάνωση πληροφόρησης σε ειδικές κατηγορίες πολιτών όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, άνεργοι νέοι, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα εξαρτημένα από ουσίες, μειονότητες, αντιρρησίες συνείδησης.
1191721 Αγαπημένοι, λοιπόν, με τα κόμματα μακριά και χωρίς κομπλεξισμούς, αλλά στο μεταξύ η πόλη έχει ανάγκες, έχει τα προβλήματά της και χρειάζεται παρεμβάσεις.
1208351 1. Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν την υποχρέωση σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων της κάθε πλευράς, καθώς και τις αμοιβαίες ανάγκες για τη χρήση των ανοιχτών θαλασσών και του διεθνούς εναέριου χώρου στο Αιγαίο.
1209323 Ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο παραμένει κλειστό εδώ και δύο χρόνια, ενώ νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς και άλλες κατηγορίες ασθενών στριμώχνονται για θεραπεία στα άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, σε συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
1208509 Άλλωστε, απορρίπτω τις ευκαιριακές συνεργασίες και είναι γνωστό ότι μόνον οι καθαρές στρατηγικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του τόπου και οι προγραμματικές θέσεις που τις στηρίζουν μπορούν να δώσουν μια βιώσιμη και αποδοτική συνεργασία».
1209331 Όπως είπαν, αποτελούν μία ιδιαίτερη ομάδα του πληθυσμού, η οποία συσσωρεύεται καθημερινά στα νοσοκομεία της πόλης, αλλά και της βόρειας Ελλάδας γενικότερα, στα οποία οι συνθήκες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, ενώ ο τεχνικός εξοπλισμός είναι πεπαλαιωμένος.
1209344 » Προβλέπεται επίσης εγκατάσταση πανεπιστημιακών κλινικών σ' αυτό και θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του συγκροτήματος των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται πλήρως οι υγειονομικές ανάγκες της περιοχής.
1208488 Και θέλω να επισημάνω ότι τις κινήσεις και τα κόμματα δεν τα δημιουργούν τα πρόσωπα, αλλά οι κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες.
1208464 Αφήνει σαφέστατες αιχμές για τον Στέφανο Μάνο και τις προθέσεις του να δημιουργήσει νέο κόμμα, αναφέροντας ότι «τις κινήσεις και τα κόμματα δεν τα δημιουργούν τα πρόσωπα, αλλά οι κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες» και προσθέτοντας ότι «οι δηλώσεις του, είναι δική του υπόθεση».
1218229 «Μια κυβέρνηση που αποφασίζει μονομερώς, αγνοώντας προκλητικά τους εργαζόμενους χωρίς διάλογο, ευτελίζοντας την ΠΑΣΚΕ και εξαπατώντας ασύστολα συνδικαλιστικά στελέχη, με πολυετείς αγώνες, δεν μπορεί να έχει σχέση ούτε με τις σύγχρονες απαιτήσεις και το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, ούτε με κοινωνικές ανάγκες και αυτό γιατί, όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τάσεις είναι ο "γιγαντισμός'', οι συνεργασίες και η δημιουργία ισχυρών ομίλων, ενώ εδώ επιχειρείται άλλοτε η διάλυση των ομίλων (Ιονικής - Εμπορικής) και άλλοτε η συγχώνευση (Εθνικής - Κτηματικής) ανάλογα με τις διαθέσεις ιδιωτών "επενδυτών'' που καραδοκούν να αποκομίσουν τεράστια κέρδη, αποκτώντας δημόσια περιουσία...».
1218354 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και τα βρέφη, οι υπερήλικες, οι προσωρινά ανάπηροι...
1211167 Προκόπης Παυλόπουλος δήλωσε χθες ότι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση αρνείται την πρόσληψη επιλαχόντων, οι οποίοι έχουν μετάσχει και επιτύχει σε δημόσιο διαγωνισμό, τη στιγμή που ομολογεί ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησαν το δημόσιο τομέα ως καταφύγιο κομματικών εγκαθέτων που προσλήφθηκαν με φαύλες διαδικασίες, χωρίς καν να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του Δημοσίου.
1208355 Τα δύο μέρη θα λάβουν επίσης υπόψη τους τις ανάγκες των θαλάσσιων και εναέριων επικοινωνιών, καθώς και τις κύριες εθνικές και θρησκευτικές εορτές, καθώς και την αιχμή της τουριστικής περιόδου, κατά το σχεδιασμό των ασκήσεων.
1210019 Ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης, στη συνέντευξή του, είπε ότι το νέο πρόγραμμα προσαρμόστηκε μόνο κατά τη διαφορά που προκάλεσε η υποτίμηση αλλά στην πραγματικότητα έχει «επικαιροποιηθεί» σύμφωνα με τις ανάγκες επίτευξης δύο επάλληλλων στόχων:
1208483 Πιστεύω, λοιπόν, για να μην προχωρήσω σε άλλες αναλύσεις, ότι οι πολιτικές ανάγκες θα οδηγήσουν σε αναδιάταξη του κομματικού μας συστήματος.
1198466 H ανακοίνωση του συμβουλίου υπουργών (ECΟ/FIN) εκτιμάται ότι καλύπτει τις εσωτερικές πολιτικές «ανάγκες» του πρωθυπουργού κ. Σημίτη, ο οποίος, σε συνεργασία με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Παπαντωνίου επιδίωξε με έμφαση μια θετική αναφορά των «15» στη μέχρι σήμερα πορεία της ελληνικής οικονομίας.
1211431 Τα κόμματα συνήθως υπάρχουν, διότι υπάρχουν ανάγκες και δυνάμεις κοινωνικές οι οποίες εκφράζονται μέσα από τα κόμματα.
1216692 Ο υπεύθυνος σε θέματα Παιδείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Γιάννης Καπράλος, σημείωσε ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί σύντομα, αφού βρίσκεται στην τελική φάση κατασκευής του νέο σχολικό συγκρότημα, όπου θα φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες.
1215181 Επισημαίνουν ότι οι ενέργειες αυτές υπαγορεύονται από τις ανάγκες μιας ασύστολης ρουσφετολογίας και αναφέρονται σε περιπτώσεις υπαλλήλων, που αποσπάσθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων μηνών τρεις ή και τέσσερις φορές σε διαφορετικές εφορίες.
1199994 Όμως πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα βλέπουμε σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης και την ασφάλεια των εργαζομένων.
1219110 «Πιστεύουμε», υπογράμμισε η κ. Δαμανάκη, «σε ένα σχεδιασμό για όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς» και τόνισε ότι προτείνει τη δημιουργία δικτύου μετακίνησης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ανήμπορους πολίτες με τη χρησιμοποίηση ειδικών προδιαγραφών mini bus.
1219137 Σε περίπτωση, όμως, που δεν γίνουν οι προσλήψεις αυτές αλλά οι ανάγκες διαχείρισης και ελέγχου του συστήματος καλυφθούν εσωτερικά από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους του δήμου, τα έσοδα θα αυξηθούν κι άλλο.
1220866 Οι διάρθρωση των ειδικοτήτων και των θέσεων ευθύνης δεν γίνεται με βάση τις ανάγκες της παραγωγής, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι προϊστάμενοι είναι ισάριθμοι των υφισταμένων.
1215439 Οι ενδεχόμενες αναταραχές, πρόσθεσε ο Πρόεδρος, δεν θα προέλθουν από ιδεολογικούς λόγους, αλλά μπορούν να προέλθουν από τις κοινωνικές ανάγκες.
1218852 H αποζημίωση του ευρωβουλευτή, την οποία δώρισε ο Αλέκος Αλαβάνος στο τμήμα κοινωνικής επανένταξης, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες ενός χώρου συλλογικής δημιουργίας, μελέτης, αναψυχής, ανάπτυξης, ομαδικών δραστηριοτήτων, συναντήσεων, έκφρασης, προβληματισμού.
1220901 Από τις ζημιές αυτές μετά την αφαίρεση των κρατικών επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό ύψους 76,7 δισ. δρχ. προκύπτει, όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα, άνοιγμα 202 δισ. δραχμών, ενώ υπολογίζεται ότι οι δανειακές ανάγκες τους θα ανέλθουν σε 171,6 δισ. δρχ.
1221705 Το δεύτερο πακέτο κρίθηκε επιβεβλημένο καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες και θα υπάρξουν σημαντικές εκκρεμότητες απ' αυτή τη φάση των έργων.
1220874 Συσσωρευμένα χρέη που φτάνουν το 1,5 τρισ. δρχ. για τις μεγαλύτερες ΔΕΚΟ, ζημιές χρήσης που υπολογίζονται για το 1997 σε 290 δισ. δραχμές στις 21 ζημιογόνες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και δανειακές ανάγκες συνολικού ύψους 172 δισ. δραχμών για τις ίδιες επιχειρήσεις, συνθέτουν τη μελανή εικόνα των μεγαλύτερων ΔΕΚΟ.
1217287 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, ακόμη εφτάμισι χιλιάδες Φιλιππινέζες, Σριλανκέζες και λοιπές δεν θα έφθαναν να καλύψουν τις οικιακές ανάγκες των Κυπρίων σε... δούλες!
1217713 Το Ρυθμιστικό Σχέδιο, είπε, εκφράζει τις ανάγκες της πόλης για την προηγούμενη δεκαετία.
1217887 Εικάζεται όμως, με δεδομένες και τις υπάρχουσες ανάγκες, ότι ο νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής, σε περίπτωση που «καταπλεύσει» στο λιμάνι, θα είναι επιτελικός μέσος.
1223549 Αντιθέτως κατήγγειλαν τη συμφωνία ο αναπληρωτής πρόεδρος Γ. Μαυρίκος και ο αναπλ. γεν. γραμματέας Αλ. Καλύβης, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι «η αύξηση στο ημερομίσθιο είναι 123 δρχ. τη μέρα» κατά τον αν. πρόεδρο Γ. Μαυρίκος (σ. σ. 156 δρχ. το α' εξάμηνο και άλλες 128 δρχ. από 1/1/98) και ότι βρίσκεται «σε αναντιστοιχία με τις ανάγκες των εργαζομένων» (Αλ.
1223536 Παρ' όλα αυτά ο κ. Μόντι δήλωσε ότι «η πρόοδος που πραγματοποιείται πρέπει να επιταχυνθεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες συντονισμού των εθνικών οικονομικών πολιτικών».
1223791 Σε πιο ήπιους τόνους κινήθηκαν και οι δηλώσεις του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Δ. Αποστολάκη, που επισήμανε ότι οι ανάγκες ευτυχίας, ευημερίας και προόδου των δύο λαών απαιτούν και επιβάλλουν να αναζητήσουμε ειρηνικό τρόπο συμβίωσης και η Ελλάδα έχει συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.
1223663 Θα περιλαμβάνει τον κυρίως αγωνιστικό χώρο, μια βοηθητική πίστα νερού για την προθέρμανση και εκγύμναση των αθλητών, χώρους στάθμευσης για τις ανάγκες 40.000 θεατών, κερκίδες για 10.000 άτομα και βοηθητικά κτίρια.
1223857 -Θα επαναλάβει ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά θα παρεμβαίνει συνεχώς «όπου υπάρχουν ανάγκες και όταν κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή».
1219152 Το θέμα της στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό επισημάνθηκε και από το συντονιστή της συζήτησης και πρόεδρο του TEE Κώστα Λιάσκα, ενώ ο εντεταλμένος σύμβουλος της EPT Γιάννης Έξαρχος μίλησε για τις ευρύτατες ανάγκες που προκύπτουν στον τομέα της εκπαίδευσης, λέγοντας ότι στη διάρκεια των Αγώνων θα πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με την τηλεόραση να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα.
1219645 Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ δήλωσε ότι η απάντηση της χώρας του στις πυρηνικές δοκιμές της Ινδίας θα αποφασιστεί με βάση τις ανάγκες της ασφάλειάς της και απέρριψε «υπαγορεύσεις από οποιονδήποτε», απαντώντας ουσιαστικά στον πρόεδρο Κλίντον και στις εκκλήσεις για πακιστανική αυτοσυγκράτηση.
1226884 Αυτό που πάνω απ' όλα θα ήθελα να καταλάβετε όλοι όσοι δεν έχετε ανάγκη ένα αναπηρικό αμαξίδιο, μια ράμπα ή ένα κατάλληλα διαμορφωμένο ασανσέρ για να πάτε στο σχολείο σας, στη δουλειά σας, σε μια δημόσια υπηρεσία, ένα θέατρο, ένα σινεμά, μια ταβέρνα, ένα μπαράκι, που τρία-τέσσερα σκαλοπάτια δεν σας εμποδίζουν να επικοινωνήσετε ή να διασκεδάσετε, είναι ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες είμαστε άνθρωποι με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες με τους άλλους πολίτες υποχρεώσεις, γεγονός που αιτιολογεί τη λήψη μέτρων για την κατάργηση όλων των εμποδίων όσον αφορά την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή μας στην εκπαίδευση, στη δουλειά και γενικότερα στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
1226887 Το ενδιαφέρον τόσο της πολιτείας όσο και του κάθε μέλους του κοινωνικού συνόλου ξεχωριστά προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τόνισε ο πραγματικά φέρελπις βουλευτής, πρέπει να πηγάζει από τις βασικές αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».
1220906 Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι με αυτή την κερδοφορία ο προϋπολογισμός θα έχει συνολικά έσοδα 14,7 δισ. δραχμές, ενώ οι δανειακές ανάγκες θα είναι θετικές κατά 32 δισ..
1218370 Το 60% των κατοικιών που δημοπρατήθηκαν από τον ΟΕΚ μετά το 1992 είναι προσαρμοσμένες στις νέες απαιτήσεις, ενώ και ο ΕΟΤ επιβάλλει στα ξενοδοχεία να έχουν δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες.
1209481 Αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του ΚΟΚ, τον κυκλοφοριακό φόρτο στη συγκεκριμένη περιοχή και οδό, το πλάτος της οδού, τις ανάγκες στάθμευσης αυτοκινήτων, την οικιστική διαμόρφωση και τα τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, ώστε ο καθορισμός και η κατανομή των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων να γίνεται ορθολογικά και από την άποψη της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και από την άποψη της προστασίας, κατά το δυνατόν,
1212259 Παράλληλα πρότεινε να ληφθεί διακομματική απόφαση για μονιμοποίηση όσων υπαλλήλων του δήμου είναι απαραίτητοι για τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
1199764 Ζυμώσεις όμως γίνονταν και στο γραφείο μέσα στο ναό, που για τις ανάγκες της ημέρας είχε μετατραπεί σε ένα είδος κυλικείου.
1213712 Ενας χώρος δυόμισι δωματίων έχει δοθεί για τις ανάγκες του Ερασιτέχνη ΠΑΟ, για την παραχώρηση των οποίων ο Ερασιτέχνης τον έχει ευχαριστήσει.
1218816 Οι ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ήταν το θέμα της χθεσινής συνέντευξης Τύπου που έδωσε ο Κώστας Λαλιώτης.
1126274 για τη συμμετοχή τους σε κάθε εκπομπή οι «Στόουνς» εξακολουθούν να παίρνουν τη βασική αμοιβή των μόλις 7 λιρών για κάθε τρίωρη εμφάνισή τους και 8 λίρες επιπλέον για τις ανάγκες της μεταφοράς των ντραμς.
1116239 (Σύμφωνα με το νόμο, οι στεγαστικές ανάγκες καλύπτονται με ένα ακίνητο 35 τ. μ. για ένα άτομο, 70 τ. μ. για δύο άτομα και 15 τ. μ. για κάθε άτομο επιπλέον).
1060625 Οι φιάλες εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα σε όλα τα στρώματα, αλλά αυξάνονται γύρω στο 900 π.Χ. ανταποκρινόμενες στις ανάγκες που εξυπηρετούσαν.
1068864 Βέβαια, τον βόλευε που είχε εξασφαλίσει βαστάζο να τον κουβαλάει έξω για τις σωματικές του ανάγκες.
1224163 Άμεση η απάντηση του αντιδημάρχου Αθηναίων I. Πιερρουτσάκου στο χθεσινό σημείωμα της στήλης που αναφερόταν στην άρνηση του δήμου να προσκαλέσει την επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Δαμανάκη να μιλήσει στην έναρξη του συνεδρίου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1226316 H αφύπνιση των αρχών και των αξιών, πάνω στις οποίες οικοδομούνται και οι ανάγκες, έχει ανατραπεί.
1224339 Σημαδεμένος για πάντα από το γεγονός ότι όταν ήταν 16 ετών έκανε έρωτα στη γυναίκα του Καστούρμπα τη στιγμή του θανάτου του πατέρα του, ο Γκάντι αποκήρυξε τις σεξουαλικές σχέσεις αλλά έφθασε μέχρι το γήρας με τα "πειράματα μπραχμαχαρίγια", όπου νεαρές γυμνές γυναίκες, συχνά οι σύζυγοι φίλων και συντρόφων του, ξάπλωναν πλάι του όλη νύχτα ώστε να αποδείξει εκείνος ότι δαμάζει τις φυσικές του ανάγκες.
1224484 Δηλαδή, ποιες είναι οι δυνατότητες και οι ανάγκες του σε συνάρτηση πάντα με το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου, του «ρίσκου» που προτίθεται να αναλάβει.
1228906 Τα δορυφορικά κινητά απευθύνονται κυρίως σε επιχειρηματίες και άτομα που ταξιδεύουν συνεχώς, στις επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές, στις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς για διοικητικούς και κοινωνικούς σκοπούς, φυσικές καταστροφές και έκτακτες ανάγκες.
1229136 Το νέο Σαμπ 9-5 Estate προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό πρακτικών χαρακτηριστικών με σκοπό να ικανοποιήσουν τις πολύπλευρες ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας:
1227259 Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο διπλωμάτης ανέφερε ότι «η Ρωσία μπορεί να αλλάξει γνώμη και να μην πωλήσει τους πυραύλους, αφού πρόκειται σε τελική ανάλυση για εμπορική συμφωνία» και αναφερόμενος στο θέμα των διαγωνισμών για τις ανάγκες των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων είπε ότι «δεν είναι ξεκάθαρη η στάση της Τουρκίας» ως προς την εύνοια των Ρώσων.
1013803 Αν έχετε παιδευτεί με τον δίσκο σας που είναι πάντα απελπιστικά μικρός για τις ανάγκες σας, σίγουρα θα έχετε ψάξει για κάτι πολύ μεγαλύτερο.
1231267 Και οι δύο λέξεις εκφράζουν ανάγκες της εποχής τους, που οι δύο ηγέτες επιχειρώντας να πιάσουν το σφυγμό τις έκαναν «ευαγγέλιο».
1231279 Για τους φίλους σημαίνει η προσαρμογή της χώρας στις σύγχρονες ανάγκες.
1231035 Κοινή διαπίστωση είναι ότι τα εθνικά συστήματα υγείας όπως και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, δέχονται πρωτοφανείς προκλήσεις και για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται πρέπει να υποστούν γενναίες μεταρρυθμίσεις.
1226943 Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για την ενημέρωση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
1226317 Τώρα, οι ανάγκες εξυπηρετούνται από ιδεολογικές φαντασιώσεις, οι οποίες κρίνονται ως αποτελεσματικές όταν μπορούν με αποτελεσματικότητα να αποκρύψουν το ατομικό συμφέρον ή το συμφέρον της ομάδας...
1218726 Αν ορισμένες από τις αρχές αυτές είναι κατάλοιπα παλαιότερων συνθηκών και ως ξεπερασμένες δημιουργούν δυσλειτουργίες και προβλήματα, τότε είναι επιτακτική η ανάγκη της αναθεώρησης και του εκσυγχρονισμού τους, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις καινούργιες ανάγκες:
1218727 Ανάγκες που σίγουρα πηγάζουν από τη δική μας, πολυσύνθετη πραγματικότητα και όχι φυσικά από τις...
1202160 Δεν υπάρχουν ειδικές διαρρυθμίσεις στις υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1202159 12. Καμία μέριμνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1202265 Ένας σέντερ μπακ και δύο προωθημένοι (χαφ και φορ) εκτιμά ο Σέρβος ότι είναι οι άμεσες ανάγκες της ΑΕΚ.
1229967 Μεγάλοι «μπίσνεσμεν» του εγκλήματος - ναρκωτικά, όπλα, λαθρεμπόρια τσιγάρων, καυσίμων και άλλα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας - στρατολογούν διάφορους για τις ανάγκες συντήρησης των τραπεζικών τους λογαριασμών και βεβαίως οι ίδιοι απέχουν από κάθε επίσημη τραπεζική συναλλαγή.
30253 Όλα αυτά τα χρήματα καταναλώθηκαν στις λειτουργικές ανάγκες του δήμου και στην αποπληρωμή προηγουμένων δανείων.
1229756 Με τη δημοπρασία αυτή και σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα διαθέσιμα υπερκαλύφθηκαν οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου για το μήνα Ιανουάριο.
4058 Στην προσπάθειά της αυτή πρέπει να στηριχθεί στους νέους ανθρώπους, να προκαλέσει τα δημιουργικά ανακλαστικά της σημερινής νεολαίας, να αναδείξει και να εκφράσει τις ανάγκες, τις ευαισθησίες και τις φιλοδοξίες της.
4073 Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να εξυπηρετεί τις μορφωτικές, πολιτιστικές και οικονομικές ανάγκες της σημερινής και αυριανής ελληνικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας που πρέπει να επιβιώσει και να αναδειχθεί, διατηρώντας την ταυτότητά της σ' ένα ανοιχτό και έντονα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
4185 Η αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, σε σύνδεση με τις ανάγκες της παραγωγής και της οικονομίας και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα συνιστούν βασικούς άξονες της πολιτικής
1172652 «Ο άνθρωπος πάντα θα έχει ανάγκες, άλλωστε η δουλειά μας δεν έχει σχέση μόνο με το γήρας.
1136745 Κι επιβάλλεται η άποψη ότι οι ανάγκες έχουν δημιουργήσει αυτή τη σκηνοθεσία.
4242 Η γενικότερη αυτή βελτίωση επέτρεψε τους τελευταίους μήνες μια αξιοσημείωτη μείωση των επιτοκίων, που έδωσε τη δυνατότητα τόσο στο Δημόσιο, όσο και στις επιχειρήσεις να καλύψουν με χαμηλότερο κόστος τις ανάγκες τους, και να ενισχύσουν έτσι από πλευράς κόστους την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
4277 Η αύξηση και η τιμαριθμοποίηση των αγροτικών συντάξεων, η μετατροπή του ΟΓΑ σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης, η αύξηση στα επιδόματα ανεργίας, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα της πολιτικής για τη κοινωνική συνοχή που ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
1229612 Για τις ανάγκες του έκτακτου αυτού γεγονότος, παρουσιάστηκε και... εκπρόσωπος Τύπου επί των αγώνων.
1231960 H «διαμάχη» αυτή εξηγείται από τις ανάγκες - διαφορετικές βέβαια - της εσωτερικής αμερικανικής και ισραηλινής πολιτικής σκηνής.
1231961 Όμως, το πλαίσιο στο οποίο τίθεται η οποιαδήποτε εξέλιξη του Μεσανατολικού είναι κατά κάποιο τρόπο «προκαθορισμένο» από τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις συμμαχίες της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.
1234560 Πόσο άλλαξαν τα αιτήματα, οι ανάγκες, ακόμη και οι ιδέες.
5385 Με το θεσμό αυτό, στον οποίο εντάξαμε τη Μαγνησία, εσείς, τοπική αυτοδιοίκηση και παραγωγικές τάξεις, θα σχεδιάσετε και θα υλοποιήσετε ένα ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων για την Απασχόληση που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της Μαγνησίας και θα αναζωογονήσει την επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στον τόπο σας.
7787 Αυτό σημαίνει μια δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων, που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ιδιομορφίες, τις ανάγκες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του γεωγραφικού χώρου της Ηπείρου.
1228336 Όσον αφορά το προσωπικό που απασχολήθηκε για τους αγώνες, έφτασε στα 2.683 άτομα (δεν υπολογίζονται βέβαια οι αστυνομικοί) και ο αριθμός δεν θεωρείται μεγάλος με βάση τις ανάγκες της διοργάνωσης και τους τομείς που καλύφθηκαν και εκτός του ΟΑΚΑ.
1137034 3. Εκδοση τίτλων με ρήτρα ECU προκειμένου, αφενός να τονιστεί η εμμονή στην συναλλαγματική σταθερή ισοτιμία της δραχμής με το ECU - εύρο και αφετέρου να καλυφθούν δανειακές ανάγκες του Δημοσίου με χαμηλότερο, σε σχέση με το δραχμικό, επιτόκιο.
1232978 Όσοι και όσες εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες, ασθενείς ή υπερήλικους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.
1234032 Ακόμη και θέση στον... καύσωνα, με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη ΔΕΗ πήρε ο κ. Στράτος, λέγοντας ότι «η ηλεκτροδότηση δεν ικανοποιεί στο βαθμό που θα το επιθυμούσαμε, για λόγους ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, τις ανάγκες παραγωγής.
1237479 Εχει, λοιπόν, το υπουργείο Παιδείας στη διάθεσή του 400 δισ., που είναι απαράδεκτο να λιμνάζουν όταν υπάρχουν τόσες ανάγκες, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν για να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση.
1237717 -Δανειακές ανάγκες:
1243079 Απαντώντας, τέλος, σε ερώτημα σχετικά με τη μη κάλυψη της θέσης του παιδιάτρου της Χίου επί 15 χρόνια, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου σημείωσε ότι «ερωτήματα πρέπει να γεννήσει και το ότι επί 15 χρόνια, και παρά τα όσα ορίζουν οι νόμοι, η θέση του παιδιάτρου στη Χίο έμεινε κενή, αν και θα μπορούσε να καλυφθεί από το ίδιο το κράτος με αποσπάσεις ειδικευμένου παιδιάτρου ανά εξάμηνο από άλλα νοσοκομεία της χώρας, όπου οι ανάγκες είναι πλήρως καλυμμένες».
1236766 Ο τύπος του έφιππου ήρωα Ήρωνος, όπως τον συναντάμε στις τοιχογραφίες της Θεαδέλφειας (σήμερα, Μπατν Ιχρίτ, στο οροπέδιο του Φαγιούμ), καλείται τώρα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των χριστιανών, αναβαπτισμένος σε Άγιο Γεώργιο - κι αυτός κρατάει το δόρυ του με την ίδια λεβεντιά.
1243054 Συγκεκριμένα, μάλιστα, η έκθεση υποστηρίζει ότι η εισοδηματική πολιτική που έχει συμφωνηθεί, αν και είναι «θετική», παραμένει πίσω από τις ανάγκες της οικονομίας, αν συγκριθεί με τη χαμηλή - κατά 0,5% σε σύγκριση με το 3,5% στην Ελλάδα - αύξηση του κόστους εργασίας στις ανταγωνιστικές προς την ελληνική οικονομίες της E. E.
1230387 Οι απαγορεύσεις που επιβάλλει το εμπάργκο επιδεινώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πιο αδύναμοι σε βασικές ανάγκες τους, όπως η διατροφή, η υγεία, η εκπαίδευση», είπε ο Πάπας.
1232713 Στην ειδικότητα αυτή απασχολούνται περίπου 130 άτομα και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αξιοποίησής τους σε άλλες θέσεις όπου υπάρχουν ανάγκες.
1242720 Σε ορισμένους από τους τομείς που προαναφέρθηκαν, η Εκκλησία υποκαθιστά το κράτος, το οποίο για διαφόρους λόγους (οικονομικούς, έλλειψης προγραμματισμού, ιεράρχησης αναγκών κ.λπ.) δεν ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες ανάγκες.
1242721 Τέτοιοι τομείς είναι η αιμοδοσία, η φροντίδα για τους γέροντες και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, η πρόνοια για τους φτωχούς κ.ο.κ.
1245450 Ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου της Μυτιλήνης αγοράστηκε και τοποθετήθηκε στο νοσοκομείο πριν από ένα χρόνο από το IKA, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των ασφαλισμένων του IKA, αλλά και κατ' επέκταση, του συνόλου του νησιωτικού πληθυσμού.
1232726 Το πρόβλημα επιτείνεται και από προσωπικό που έρχεται στον ΗΛΠΑΠ βάσει του νόμου 1648 και είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και τέκνα πολυτέκνων, αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, το οποίο δεν μπορεί να απασχοληθεί σε παραγωγικές δραστηριότητες.
1230036 Υπολογίζεται μέχρι στιγμής ότι μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες 34.000 μαθητών.
1230037 H διδασκαλία θα γίνεται εκτός του σχολικού ωραρίου, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.
1230656 H «Diana - Yiulia» δεν επιδιώκει προφίλ μόνο εμπορικό, αλλά και ανθρωπιστικό, με πρωτοβουλίες όπως αυτή του Τάκι, που περιλάμβανε έκθεση έργων παιδιών με ειδικές ανάγκες και ομιλίες για τη θεραπευτική αξία της τέχνης.
1230669 H «Down Town People» καταλαμβάνει ενιαίο χώρο 170 τ. μ. στον 1ο όροφο ενός κτιρίου της δεκαετίας του '80, ο οποίος διαμορφώνεται σε μικρότερα τμήματα, αναλόγως με τις εκθεσιακές ανάγκες.
1237784 -Το Συμβούλιο ακόμα επιβεβαίωσε την προτεραιότητα που δίνει στην πολιτική τής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και επιβεβαίωσε - κάτι που καθησυχάζει την Ελλάδα - τις προτεραιότητές της για την αύξηση του ανταγωνισμού των μη αναπτυγμένων περιοχών ή των περιοχών που αντιμετωπίζουν δομικές αλλαγές, ενώ αναγνωρίζει τις ειδικές ανάγκες διαφόρων περιοχών.
1230681 Θα αυξηθεί οπωσδήποτε το αφορολόγητο όριο όλων των φορολογουμένων. «Δεν μπορεί να πάει άλλο» φέρεται δηλώσας ο κ. Δρυς, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, κρίνει κατ' αρχάς ότι το αφορολόγητο όριο πρέπει να αυξηθεί κατ' ανώτατο όριο στα 2 εκατ. δρχ. και, στην περίπτωση που οι δημοσιονομικές ανάγκες το επιβάλλουν, στο 1,5 εκατ. δρχ.
1232714 Αυξημένες ανάγκες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, παραδείγματος χάρη, στο θέμα της φύλαξης των σταθμών και των συρμών του Ηλεκτρικού, καθώς πληθαίνουν τα φαινόμενα βανδαλισμού από οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλους.
5388 Περνάμε από μια πολιτική παροχών, που δεν ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες, σε μια πολιτική εφαρμογής μέτρων κατάρτισης και απασχόλησης, επικεντρώνοντας στην παροχή επιδομάτων ανεργίας για τη στήριξη συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων.
1232901 Τέσσερα τρισεκατομμύρια θα δοθούν για το πενταετές εξοπλιστικό πρόγραμμα, δύο τρισεκατομμύρια για την αποπληρωμή δανείων εξοπλιστικών προγραμμάτων που έχουν ήδη υλοποιηθεί και περισσότερα από δέκα τρισεκατομμύρια για μικρά προγράμματα εξοπλισμών, λειτουργικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, αγορές αναλώσιμων ειδών και μισθών και συντάξεων αξιωματικών.
1244725 Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει το ποσοστό τού 8% στο σύνολο των προσλήψεων, αλλά ταυτοχρόνως θα υπάρξουν ρυθμίσεις που θα είναι αυστηρότερες όσον αφορά τις διαδικασίες για την επιλογή των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ θα βελτιώνουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος.
1247351 Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές με τους φορολογούμενους-χρήστες του προγράμματος, προκειμένου, όπως σημείωνε αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, το σύστημα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ανθρώπων που θα το χρησιμοποιούν και συγκεκριμένα όσων πραγματοποιούν εισαγωγές-εξαγωγές εμπορευμάτων.
1248616 Μερικές φορές δυσκολεύομαι να καταλάβω τη βάση της κριτικής, τόσο της Ν. Δ. όσο και των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης, καθώς οι οπτικές γωνίες εναλλάσσονται ανάλογα με τις ανάγκες της πολιτικής συζήτησης.
1240466 Έτσι, έστω κι αν οι ίδιες απουσίαζαν στην Ιρλανδία για τις ανάγκες της περιοδείας τους, το όνομα του συγκροτήματός τους ακούστηκε και χειροκροτήθηκε τρεις φορές στην κατάμεστη αίθουσα του Λος Άντζελες:
1244724 -Ανακοινώνεται σήμερα η τροποποίηση του νόμου που αφορά τις προσλήψεις ατόμων με ειδικές ανάγκες.
1137820 Το Νόμπελ, βλέπετε, έχει πια τις δικές του ανάγκες, τις οποίες ο Ελύτης δεν έχει αντίρρηση να ικανοποιήσει, αφού, όπως έχει πει, «με το κύρος που διαθέτει, συγκεντρώνει την προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης επάνω σε έργα που οι φραγμοί των γλωσσών τα κρατούν, δυστυχώς, απομονωμένα».
1243357 β) Από αυτό το ποσό, μόνο τα 70 εκ. δραχμές ξοδεύονται για τις ανάγκες του Μουντομπάσκετ!
1252483 Σήμερα υπάρχει κόπωση στον κόσμο, ο οποίος πράγματι διερωτάται εάν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες για τη σταθεροποίηση και για την κοινωνική συνοχή.
1252949 Σήμερα υπάρχει κόπωση στον κόσμο, ο οποίος πράγματι διερωτάται εάν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες για τη σταθεροποίηση και για την κοινωνική συνοχή.
1126338 Να ψωνίζετε τα προϊόντα που έχετε πραγματικά ανάγκη και να μη δημιουργείτε τεχνητές ανάγκες.
1230695 Τα επαγγέλματα του μέλλοντος είναι αυτά που σχετίζονται με την ανακύκλωση, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τη διοίκηση παραγωγικών επιχειρήσεων και μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, την προώθηση τροφίμων, τον αθλητισμό, τις βιβλιοθήκες, τη στατιστική, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις ασφάλειες, την κατεργασία του ξύλου, το χειρισμό βαρέων μηχανημάτων, το φινίρισμα προϊόντων, τα σφαγεία κ. ά.
1238809 Οι βασικές διατροφικές ανάγκες του ανθρώπου δεν αλλάζουν χειμώνα - καλοκαίρι.
1248271 Αυτό συνεπάγεται την υπογραφή συμβολαίου στο οποίο το Δημόσιο θα περιγράφει επακριβώς τις ανάγκες που θα κληθεί να καλύψει το συγκεκριμένο έργο.
1256043 Οι ανάγκες της οικονομικής πολιτικής, αλλά και η υποχρέωση προσαρμογής προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα, επιβάλλουν τη μείωσή τους.
1127539 Οι εκπαιδευτικοί έχουν στις μέρες μας να αντιμετωπίσουν μια καινούργια πραγματικότητα, επισήμανε χθες η ψυχίατρος Μαρία Ασημάκη, συνεργάτιδα του Ελληνικού Σεξολογικού Ινστιτούτου, όσον αφορά καινούργιες ανάγκες της εκπαίδευσης, καινούργιους τρόπους προσέγγισης και καινούργιες προσωπικές σχέσεις σε θέματα που μέχρι σήμερα ο καθένας μας θα μπορούσε να έχει αυστηρά στατικές απόψεις.
1137615 Κρατάει, όμως, ο κ. Μπερνς κλειστή τη θέση των ΗΠΑ για τις ανάγκες του παιχνιδιού, που αποκαλύπτονται με τις δηλώσεις Φόλεϊ για το επίμαχο θέμα των τουρκικών παραβάσεων και παραβιάσεων στο Αιγαίο.
1126467 «Πολλοί μίλησαν και μιλούν για την ύπαρξη συγκεκριμένου "κέντρου''. Κάποιοι ίσως να ονειρεύονται και αυτά στα οποία αναφέρεστε. Αλλά αυτές οι λογικές βρίσκονται μακριά από τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και τις πραγματικές ανάγκες του. Κοιτάξτε, κάποιοι προσπαθούν να μετατρέψουν τα πολιτικά τους αδιέξοδα σε αδιέξοδα του ΠΑΣΟΚ. Αυτές είναι λογικές αυτοκαταστροφής που δεν προσφέρουν τίποτα και σε κανέναν. Δεν θα τους ακολουθήσουμε. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ας πάρουν τις αποφάσεις τους. Ο πραγματικός κίνδυνος για τον Κώστα Σημίτη, για το ΠΑΣΟΚ, για την κυβέρνησή του, δεν βρίσκεται σ' αυτούς τους ξεπερασμένους μηχανισμούς. Ο κίνδυνος υπάρχει αν δεν δώσουμε με την πολιτική μας τις απαντήσεις που προσδοκά ο ελληνικός λαός».
1259896 Θα τολμούσα δε να προτείνω να εκλέγονται απευθείας οι κηδεμόνες, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται και οι ανάγκες διαφοροποίησης διαφόρων βουλευτών.
1260587 Η ρήξη αυτή μεταξύ των δυο πλευρών, απ' ό, τι φαίνεται, φέρνει ακόμη σε πιο δυσχερή θέση τους Αλβανούς, που ήδη ζουν μίζερα, ενώ όσοι κτηματίες έχουν εποχική παραγωγή (π. χ. τομάτα) κάλυψαν τις ανάγκες σε εργατικά χέρια, απασχολώντας άτομα απ' τα γύρω χωριά, όπως συνέβαινε παλιότερα.
1258149 Όλες οι ανάγκες θα καλυφθούν».
1253286 Αφ' ετέρου κι εάν ακόμη υπάρχουν πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα ικανοποιηθούν με τη δημιουργία των αντίστοιχων επενδύσεων, δεδομένου ότι το ελευθέρως κινούμενο διεθνές κεφάλαιο πρέπει να εξασφαλίσει, βραχυπρόθεσμα και με μικρό ρίσκο, υψηλές αποδόσεις στην παραγωγική διαδικασία.
1267991 Ένα γκρέιντερ κι ένα απορριμματοφόρο ζήτησαν από τον Δημ. Αβραμόπουλο και τον Βούλη Λαζαρίδη οι Αγιορείτες για τις ανάγκες της Αθωνικής Πολιτείας.
1269286 H καινοτομία έγκειται στο ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα καθορίζουν πλέον τον αριθμό των ανθρώπων που θα εκδίδονται στην περιφέρειά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
1254357 Επίσης υπαινίχθηκε ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, λέγοντας ότι τέτοιες ανάγκες πρέπει να τεκμηριώνονται.
1264308 Είναι δηλαδή σαφές ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν οι άνθρωποι με τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους, τις αγωνίες τους και τις ελπίδες τους.
1259723 • Τα γνωστικά αντικείμενα θα είναι τα ίδια ή θα προσαρμόζονται περισσότερο στις τοπικές ή ειδικές ανάγκες και προτεραιότητες;
1258018 Το θετικό γεγονός των προκλήσεων του 21ου αιώνα είναι ότι η ιδεολογική μας προσέγγιση για μια ανθρωποκεντρική παιδεία που αναπτύσσει την προσωπικότητα του ατόμου και οι ανάγκες της ίδιας της οικονομίας για την παραγωγή, ταυτίζονται.
1255206 Πηγές της Κεντρικής Τράπεζας απέδιδαν την αύξηση των επιτοκίων στην προσδοκία των επενδυτών ότι θα υπάρξουν υψηλές δανειακές ανάγκες του Δημοσίου, ενώ δεν υπάρχει καν ζήτηση για βραχυχρόνιους τίτλους.
1267977 «Αντιμετωπίζετε τις ανάγκες της ζωής κατά τρόπο επιτυχή.
1260891 Δεν του λέμε πως πηγαίνουμε σ' αυτή την πορεία με παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα στο ναδίρ, με ανέτοιμο τραπεζικό σύστημα, με απρόσφορες υποδομές, με χρονίζουσες ανάγκες διαρθρωτικών αλλαγών και με μια δημόσια διοίκηση βαθύτατα αντιπαραγωγική και αποδιοργανωμένη.
1269445 Για το κτηματολόγιο, για τα μητρώα ναυπηγείων, για τη μέριμνα και απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών που ρυθμίζει θέματα προσλήψεων ατόμων με ειδικές ανάγκες και για τις κρατικές προμήθειες.
1271542 Οι συνολικές ανάγκες του οργανισμού υπολογίζονται σε 67,2 δισ. δρχ., ενώ τα έσοδά του είναι μόλις 38,8 δισ. δρχ.
1271379 Το σίδερο και το τσιμέντο το συναντήσαμε αργότερα στο υπόγειο του Εθνικού Θεάτρου και στο νέο χώρο της Πειραματικής Σκηνής («Άδειος χώρος») που διαμορφώθηκε με μεράκι, είναι αλήθεια, για τις ανάγκες των θεατρικών αναζητήσεων.
1264596 Ακόμα, ως προϊστάμενοι του προσωπικού κάθε υπηρεσίας και βαθμίδας που θα το αξιολογούν και θα το κατευθύνουν ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου, είναι υπεύθυνοι για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας, τη δημιουργία προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, τη θέσπιση κινήτρων για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό.
1271742 Προβλήματα που ξεκινούν με το χαρακτηρισμό άτομα με ειδικές ανάγκες που δίνει η πολιτεία στους διαβητικούς και φτάνουν ως την αποπομπή από το στράτευμα για τους άνδρες και την αδυναμία πρόσληψής τους στο Δημόσιο στη συνέχεια.
1259833 H ελληνική πλευρά λέγεται πως ζήτησε δωρεάν μαχητικά F-16 ώστε, αναβαθμισμένα, να τα χρησιμοποιήσει (10 περίπου κομμάτια) για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, όπως έχουν ζητήσει οι Αμερικανοί και να έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων, αίτημα ωστόσο που λέγεται ότι δεν έγινε δεκτό.
1243918 Την οποία έχουμε όταν ένα A πρόσωπο που έχει έναν A ρόλο, εκκλησιαστικό για παράδειγμα, καλείται από τις ανάγκες της κοινωνίας να εκπληρώσει κι έναν άλλο.
1244054 «Είμαστε - είπε - οι μόνοι που ανοίγουμε μέτωπα και προωθούμε τομές και ρήξεις, για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες», αλλά - πρόσθεσε - το κόμμα «αδυνατεί να στηρίξει τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις».
1261057 Με βάση αυτή τη διαπίστωση εφάρμοσε ένα ευέλικτο σύστημα και κατάφερε να στεγάσει 700 εργαζόμενους σε χώρους που είχαν σχεδιαστεί για τις ανάγκες 450 ατόμων.
1273486 Είχε βαφτεί στα χρώματα της αλβανικής Αστυνομίας και εξυπηρετούσε τις ανάγκες του αστυνομικού τμήματος της Κορυτσάς!
1273538 Χώροι της το εμπόριο γυναικών από τη Βουλγαρία για τις ανάγκες της ελληνικής... επαρχίας καθώς και η διακίνηση ναρκωτικών από τα κεντρικά Βαλκάνια.
1273457 Ότι τα δύο αδέλφια ακόμα και στη φυλακή που βρέθηκαν μετά τις δολοφονίες συνέχισαν να κουμαντάρουν τις δουλειές τους μέσα από το κελί, κλείνοντας συμφωνίες, αλλάζοντας συσχετισμούς, δίνοντας εντολές και γενικώς ήταν άνετοι, όπως δεκάδες άλλοι, να διεκπεραιώνουν τις επαγγελματικές τους ανάγκες.
1261062 Δεν είναι ο νόστος εκείνος που θα τους φέρει κοντά, αλλά και οι πρακτικές ανάγκες, ακόμη και η περηφάνια να μιλάς μια τέτοια γλώσσα.
1270520 Τα ποσά που θα απαιτηθούν για τους τόκους αυξάνουν τις δανειακές ανάγκες, δηλαδή το έλλειμμα, της Γενικής Κυβέρνησης.
1264292 Πίσω όμως από τους αριθμούς, υπάρχουν οι άνθρωποι με τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους.
1232778 Κατ' αρχάς, παρέκαμψε την επιτροπή εμπειρογνωμόνων που είχε διοριστεί από το υπουργείο και όρισε άλλη, δική του, αποκλειστικά για τις ανάγκες της εισαγγελικής έρευνας, αποτελούμενη από χειριστές της πολεμικής αεροπορίας, μηχανικούς, ελεγκτές και άλλους ειδικούς.
1230773 Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι, όπως εκτιμούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, η εισαγωγή του TAXIS αποδεικνύεται ανεπαρκής για τις σύγχρονες ανάγκες εξορθολογισμού του συστήματος.
1230770 Γεωργακόπουλο να συντάξει μελέτη - πρόταση για τη συνολική αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος προσαρμοσμένης, τόσο στις ανάγκες εξορθολογισμού του συστήματος όσο και στην εναρμόνιση του φορολογικού συστήματος στο πλαίσιο της E. E.
1255520 H Πένυ θα ήθελε να ασχοληθεί, τελειώνοντας το σχολείο, με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά - προφανώς επηρεασμένη από το «μικρό παράδεισο» που υποστηρίζει ότι βρήκε - δηλώνει ότι η ιδέα του ωκεανολόγου - ωκεανογράφου «δεν τη χαλάει» καθόλου.
1240693 H εισβολή της πληροφορικής στην καθημερινή ζωή και οι ανάγκες επικοινωνίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλούν τη γλώσσα μας με ρήγματα και συρρίκνωση.
1277537 Ταυτόχρονα, μέχρι τα τέλη του 1998, θα έχει ολοκληρωθεί σχέδιο του ΟΤΕ για τη δημιουργία νέων θυγατρικών εταιρειών ή την επέκταση των υφισταμένων, ώστε σε συνεργασία με ιδιώτες να ασχοληθούν με τις ανάγκες της νέας τεχνολογίας (ψηφιακή τηλεόραση, διαδίκτυο, νέες υπηρεσίες).
1277544 Στόχος είναι να υποστηρίζονται σε ποσοστό 15% οι ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων από την εγχώρια παραγωγή, αντί του σημερινού 4%.
1272023 Οι συνήθειες διαφθείρουν ακόμα και τον πιο τίμιο, όταν δημιουργούν ανάγκες.
1261238 Αφού η εργασία, όσο σκληρή κι αν είναι, δεν του καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης, ο μετανάστης - ιδιαίτερα ο λαθραίος - οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην παρανομία.
1261372 Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι σε αυτή τη μεταβατική περίοδο υπάρχουν προβλήματα και πιεστικές ανάγκες σε πολλούς.
1277703 Τα κονδύλια είναι λιγότερα χρόνο με το χρόνο και οι ανάγκες σε εργατικό προσωπικό δεν καλύπτονται.
1270112 Μάλιστα ο πρώτος τόνισε ότι με το νομοσχέδιο δεν καλύπτονται οι ανάγκες της «Ολυμπιακής» και θεσμοθετείται ένας νέος τύπος εργαζομένων χωρίς δικαιώματα.
1275761 Δεν προτιθέμεθα να μπούμε σε αγορά οπλικών συστημάτων που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας».
1267182 Ο κύριος πρόεδρος ούτε ήρθε ούτε τηλεφώνησε και είχα να τον ρωτήσω αρκετά σχετικά με τις ανάγκες της ομογένειας.
1277514 Ένα νέο μεγάλο πακέτο μετοχοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων επεξεργάζονται με άκρα μυστικότητα στο κυβερνητικό επιτελείο, με βάση τις ανάγκες που αντικειμενικά δημιουργούνται (στόχοι για την ΟΝΕ, κοινοτικοί κανονισμοί κ.λπ.) αλλά και την εμπειρία από τη μέχρι τώρα πορεία των διαρθρωτικών τομών.
1127569 Ο κ. Πασχαλίδης δήλωσε, μετά το τέλος της συνάντησης ότι «στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση όσων έχουν πραγματικές ανάγκες (σ. σ. ενίσχυση στα πρότυπα του ΕΚΑΣ, δηλαδή με συνυπολογισμό και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος) όπως είναι οι άνεργοι, αλλά και άλλες κατηγορίες πολιτών...».
928023 Για την ασφάλεια των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες ένα κουμπί, που πατούν σε περίπτωση κινδύνου, τους συνδέει είτε με γιατρό είτε με την αστυνομία, ανάλογα με την περίπτωση.
928013 Στην έκθεση της Γενεύης παρουσιάσθηκε ένα ολόκληρο σπίτι για άτομα με ειδικές ανάγκες, μέσα στο οποίο - με τη βοήθεια της τεχνολογίας - οι άνθρωποι ζουν ανεξάρτητοι.
1230781 -Τα φορολογικά στοιχεία κατά το μεταβατικό στάδιο είναι δυνατόν να εκδίδονται σε δραχμές ή και σε δραχμές και σε ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε συναλλασσομένου (διπλή αναγραφή τιμών).
928025 Η Φινλανδία και η Σουηδία εμφανίσθηκαν πρωτοπόρες στον τομέα της μέριμνας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1127641 Οι ελλείψεις έγιναν πιο εμφανείς ύστερα από την απόλυση 64 συμβασιούχων αεροσυνοδών που ζητούσαν να παραμείνουν με το σκεπτικό ότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες και το δεδομένο ότι διεθνείς κανονισμοί είναι αντίθετοι με την ύπαρξη εποχιακού προσωπικού σε ειδικότητες που είναι κρίσιμες για την ασφάλεια των πτήσεων.
1280643 Οι στεγαστικές ανάγκες είναι τόσο μεγάλες και τα διαθέσιμα χρήματα τόσο λίγα που πολλές οικογένειες «βολεύονται» με την αγορά ενός μικρού διαμερίσματος 2 δωματίων, 50-60 τ. μ. σε τιμές μέχρι 8,5-9 εκατ. δρχ. ή σε κάπως μεγαλύτερα διαμερίσματα των τριών δωματίων (70 τ. μ. έως 90 τ. μ.), των οποίων οι τιμές ξεκινούν από 13 εκατ. δρχ. και φθάνουν στα 20-22 εκατ. δρχ.
1280634 Τα στεγαστικά δάνεια, πάντως, φαίνεται ότι αποτελούν σήμερα τη μοναδική κινητήρια δύναμη στην αγορά, αφού άνω του 90% των μισθοσυντήρητων οικογενειών προσφεύγουν στις τράπεζες για να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, αγοράζοντας 2άρια και 3άρια διαμερίσματα, στις «λαϊκές» γειτονιές της Αθήνας.
1281331 Ομπρέλα προστασίας, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, απλώνει το υπουργείο Υγείας για να καλύψει τις ανάγκες απομακρυσμένων και άλλων ευπαθών περιοχών της χώρας.
1265278 Τόνισε ότι αυτές οι θέσεις είναι υπεραρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες του νέου αεροδρομίου.
1265250 «Ενώ ξεκίνησαν με ελπίδες, υπάρχει μια αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας», τονίζει στην «E».
1250830 H υπερτιμημένη δραχμή στηρίζει τη θέση της στις ανάγκες των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων να βρουν προσωρινό καταφύγιο μέσα στις συνθήκες νομισματικής αστάθειας που έχει προκαλέσει η ασιατική κρίση και στην «υποχρεωτική» πορεία του νομίσματος προς το ευρώ με υψηλά επιτόκια.
1267734 Ακόμη και η αύξηση σε 32 των ομάδων της τελικής φάσης (για πρώτη φορά στο Μοντιάλ της Γαλλίας) δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της μεγάλης ζήτησης.
4067 Σήμερα οι βασικοί μας στόχοι συμπυκνώνονται στην ποιοτική αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, στη δια βίου εκπαίδευση, στη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, στην προώθηση του επαγγελματικού προσανατολισμού και στην ανταπόκριση της παρεχόμενης παιδείας στις υφιστάμενες μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες, στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
852478 Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι το 1993 ο πληθωρισμός θα βρίσκεται στο 12%, το δημόσιο χρέος θα αναλογεί στο 116% του Εθνικού Προϊόντος, ενώ οι δανειακές ανάγκες θα παραμείνουν στο 10%.
848344 Μάνος έρχεται με το πρόγραμμά του και προσανατολίζει την οικονομική πολιτική προς την κατεύθυνση να έχει επιτευχθεί π.χ. το 1998 ρυθμός πληθωρισμού 4%, δανειακές ανάγκες του Δημοσίου ως ποσοστό του ΑΕΠ 0,7% και δημόσιο χρέος 87% του ΑΕΠ, γιατί να έλθει η Κοινότητα και να μην εγκρίνει ένα τέτοιο δεσμευτικό πρόγραμμα;
1264231 Εταιρείες οι οποίες αντελήφθησαν πρώτες τις ανάγκες τις αγοράς - ή σε αρκετές περιπτώσεις τις δημιούργησαν - επιτυγχάνοντας ραγδαία άνοδο των πωλήσεών τους.
1249553 Άλλοτε, λέει, τα χρήματα τού τα έδινε για να τον συντρέξει στην αποπεράτωση ενός θρησκευτικού έργου και άλλοτε πάλι για να του καλύψει προσωπικές του ανάγκες.
1251451 H αεροπορική άσκηση που πραγματοποίησε το ΝΑΤΟ στον εναέριο χώρο Αλβανίας και Σκοπίων, πέρα από τις διεθνείς της παραμέτρους και τα αμφίβολα αποτελέσματα, υπήρξε μια δοκιμασία ετοιμότητας των δύο χωρών να ανταποκριθούν στις ανάγκες συνεργασίας με έναν στρατιωτικό οργανισμό, την παρέμβαση του οποίου ζητούσαν εναγωνίως.
72766 Τέτοιο εργαλείο είναι ο καθορισμός των δρομολογίων με βάση τις ανάγκες και σε συνδυασμό με τις δυνατότητες κάθε λιμανιού για υποδοχή μεγάλων πλοίων, πυκνότητα δρομολογίων που να αποκλείει τη σύμπτωση των αφίξεων και αναχωρήσεων.
848382 Έλλειμμα της τάξεως του 20% ή έστω και 18% σημαίνει, πρώτον, πολιτική αποτυχία αφού αποδεικνύει ότι βρίσκεται στην εξουσία μια κυβέρνηση ανίκανη να ελέγξει τα ελλείμματα - δεύτερον, ένα τόσο υψηλό έλλειμμα αργά ή γρήγορα θα πυροδοτήσει νέα έκρηξη του πληθωρισμού - τρίτον, θα κρατήσει υψηλά τα επιτόκια αφού οι ανάγκες χρηματοδότησης του ελλείμματος θα είναι μεγάλη και, τέταρτον, θα στείλει ανησυχητικό μήνυμα στους διεθνείς οργανισμούς αλλά και τη διεθνή χρηματαγορά, γεγονός που θα επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.
856779 Η πώληση των τίτλων αυτών από τις τράπεζες εξαρτάται από το ύψος των τίτλων του Δημοσίου που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους και τις ανάγκες τους σε "ρευστό".
857992 Φιλοδοξία της Eureko είναι να ανακαλύπτει τις νέες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς της Ευρώπης και να δημιουργεί ασφαλιστικά προγράμματα που θα τις καλύπτουν.
856781 Τα προϊόντα αυτά προσφέρονται κυρίως στα πλαίσια των υπηρεσιών private banking, δηλαδή των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχουν οι τράπεζες, χρησιμοποιώντας διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία, για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της υψηλής πελατείας τους.
859235 Σε όλες τις ως τώρα εκλογικές χρονιές οι αποκλίσεις του εκάστοτε προϋπολογισμού του κράτους ήταν τεράστιες και οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου χειροτέρευαν με ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από τα άλλα (μη εκλογικά) χρόνια
1277420 Έτσι, η σημερινή διάρθρωση δεν ανταποκρίνεται στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες που είχε θέσει ο επενδυτής όταν «κατασκεύαζε» το επενδυτικό του πρόγραμμα.
1280045 Ετέθησαν επ' ακροατηρίω το Μακεδονικό, το Κυπριακό, το αν οι Βλάχοι είναι κακοντυμένοι και ατημέλητοι ή όχι, η ευφυΐα των Ποντίων, το αν οι ασκούμενοι δικηγόροι εξυπηρετούν ή όχι δευτερεύουσες ανάγκες των γραφείων όπου ασχολούνται κι άλλα, πιθανά κι απίθανα...
1280581 H θεατρική διασκευή του κειμένου, αν και «δεν άλλαξε ούτε ένα "και'', έχει δύο "αιρετικά'' στοιχεία: το ένα είναι η μετατόπιση τμημάτων του έργου πίσω - μπρος για τις ανάγκες της θεατρικής οικονομίας και το άλλο η απόδοση του αφηγητή, πίσω στους ήρωές του και του γυναικείου χορού πίσω στον Παπαδιαμάντη».
848129 Να ενισχυθούν οι εισαγωγές και να καλύψουν πιο άνετα και πιο φθηνά τις ανάγκες τους τα ευπορότερα στρώματα του πληθυσμού;
777117 Για τις ανάγκες του προσωρινού του ρόλου είχαν τρυπήσει το δεξιό πλευρό του και είχαν ανοίξει είσοδο για το κοινό
1277217 Σε ένα άρθρο του, το 1930, ο Τζον Μέιναρντ Κέινς προέβλεπε ότι στο τέλος του αιώνα - στις μέρες μας δηλαδή-τρεις ώρες εργασίας την ημέρα θα ήταν αρκετές για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων των ανθρώπων.
673894 Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ότι στο επόμενο διάστημα θα καλύψει άνετα τις ανάγκες του, τόσο με διεθνή δάνεια με ευνοϊκούς όρους όσο και με την έκδοση ομολόγων και εντόκων γραμματίων με χαμηλότερα από τα σημερινά επιτόκια, ενώ οι ελληνικές τράπεζες δεν θα μπορέσουν, λόγω του ανταγωνισμού της διεθνούς αγοράς, να επαναλάβουν κινήσεις όπως αυτή στις αρχές Σεπτεμβρίου που απαίτησαν για την αγορά ομολόγων zero coupons επιτόκιο κατά δύο μονάδες υψηλότερο.
671045 Και, κυρίως, με ποιον τρόπο η εγχώρια βιομηχανία θα υποχρεωθεί να παράγει δικά της προϊόντα υψηλής τεχνολογίας; "β)" Πώς θα διασφαλίζεται η προμήθεια των υλικών που είναι σήμερα γνωστά αλλά και εκείνα που θα προκύψουν στην επόμενη πενταετία - η εξέλιξη της τεχνολογίας στις τηλεπικοινωνίες είναι ταχύτατη - σε συμφέρουσες τιμές; "γ)" Πώς θα διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα των υλικών και οι χρόνοι παράδοσης με βάση τις ανάγκες εκσυγχρονισμού του OTE; "
673915 Συγκεκριμένα από τη στιγμή που οι ανάγκες του Δημοσίου δεν επιτρέπουν πραγματική μείωση των έμμεσων φόρων η προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού "αναγκαστικά" θα βαρύνει την εισοδηματική πολιτική, η οποία δεν μπορεί πλέον να ξεφύγει όπως επιμένουν οι οικονομικοί ιθύνοντες από τα όρια του "2% συν 2%" στην καλύτερη περίπτωση, καθώς ολόκληρος ο προϋπολογισμός έχει στηριχθεί στην πρόβλεψη ότι το Δεκέμβριο του 1998 ο πληθωρισμός θα έχει πέσει στο 2,5%.
1284222 Το δίκτυο ανασχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς και όχι με βάση τη διαθεσιμότητα του στόλου, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
1309690 Οι ανάγκες της επικαιρότητας θα επέβαλαν μάλλον έναν άλλο τίτλο, όπως λ. χ. «ένας αρχιεπίσκοπος για την τρίτη χιλιετία».
1267331 Έχουμε πολλές ανάγκες».
1288611 Με τις ελεγχόμενες κρίσεις ο πωλητής δημιουργεί ανάγκες στους αγοραστές και στη συνέχεια έρχεται και τις καλύπτει.
1288702 Τι θα πει ότι γνωρίζει καλά τις ανάγκες του Σώματος και γι' αυτό δεν έχει αστυνομικούς να τον προστατεύουν;
1062492 Οι λειτουργικές ανάγκες και οι δράσεις του ΣΑΕ χρηματοδοτούνται από την Ελληνική
1291557 Όμως, όσο κι αν έχει τρωθεί η εμπιστοσύνη προς τις κυβερνητικές επιλογές, ορισμένες αλήθειες είναι αυταπόδεικτες και οι αδήριτες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, επιβάλλουν τη λήψη σκληρών μέτρων.
1287020 Είπε, δηλαδή, ότι 92.000 άτομα με ειδικές ανάγκες δικαιούνται επιδομάτων, ενώ στους 360.000 ανέρχονται όσοι λαμβάνουν επιδόματα για πολύτεκνους.
1292102 Μέσα στο '97 αξιοποιήθηκαν μόνο 32 δότες καρδιακών μοσχευμάτων, ενώ οι ανάγκες σε ολόκληρη την Ελλάδα ξεπερνούν τις 100 μεταμοσχεύσεις και σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα ο αριθμός των διαθέσιμων δοτών θα έπρεπε να ξεπερνά τους 120-130.
1261855 Μαζί με το γυμναστή που είχε προσλάβει για τις ανάγκες της φυσικής κατάστασης των Αφρικανών, τον Πιερ Μανκοβσκί, ο οποίος εξήρε την «ηρωική αντίσταση αυτών των γνήσιων μαχητών με το κίνητρο, με το πάθος και με την αγάπη για το ποδόσφαιρο», που ωστόσο «έμειναν έξω από ένα λάθος του διαιτητή».
1300039 Τον κακό μας τον καιρό θα περιμένουμε, αφού ο προϋπολογισμός θα είναι, όπως είπε και στην κυβερνητική σύσκεψη, ρεαλιστικός, τουτέστιν προσαρμοσμένος στις ανάγκες της καταιγίδας της διεθνούς οικονομικής κρίσης, την οποία θα πληρώσουν οι συνήθεις πελάτες των κρατικών ταμείων.
1287026 Κι αυτό γιατί, όπως είπε, είμαστε η μόνη χώρα η οποία, εκτός των ατόμων με ειδικές ανάγκες, περιλαμβάνει και τους πολύτεκνους και αναγνωρίζει σε κάποια πρόσωπα την ιδιαίτερη συμβολή που είχαν στους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία.
1068970 Είχε φτιάξει μονάχη της μία πρόχειρη στον πίσω τοίχο του πολυβολείου έσκαψε ένα λάκκο, πήρε μια σανιδοκασσέλλα, της έκανε ένα άνοιγμα στον πάτο, τη στερέωσε ανάποδα πάνω στον λάκκο, τα 'φραξε γύρω-γύρω με χαρτόνια, κι εκεί κάναν τις ανάγκες τους.
1287014 Με αυστηρότερα κριτήρια θα χορηγούνται στο εξής τα επιδόματα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
1287018 Σύσσωμη η αντιπολίτευση επέκρινε το νομοσχέδιο με τα επιχειρήματα ότι αφ' ενός δεν υπάρχει καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αφ' ετέρου ότι διά αυτού η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει κοινωνικό προφίλ εν όψει των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών.
1069354 Τον λοιπό ρουχισμό τον χάρισα στις γειτόνισσες που είχαν ανάγκες.
1294811 Τι θα κάνετε γι' αυτό και για τις άλλες ανάγκες του νησιού;
38410 Και αφού προέβλεψε εκλογές το φθινόπωρο, τόνισε ότι χρειάζεται η αυτοκριτική όλων, από τον πρόεδρο ως το νεότερο βουλευτή, για να σφυρηλατηθεί η ενότητα και ν' ανταποκριθούμε στις ανάγκες του κόμματος. - Η Ντ.
1289341 Ο επίσης πρώην υπουργός ουσιαστικά έχει κόψει τις γέφυρες επανόδου του στη Ν. Δ. αφού όπως λέει κατ' ιδίαν στους συνομιλητές του, η σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών.
1305932 Για τις σκηνικές ανάγκες του έργου θα χρησιμοποιηθούν κατασκευές της Yoko Οno από τη συλλογή της έκθεσης «Exit».
1289578 Για την αξιοπιστία των προαγωγών στις κορυφαίες θέσεις της δικαστικής ιεραρχίας, η Εταιρεία Δικαστικών Μελετών, ύστερα από διεξοδική διαλεκτική μελέτη του προβλήματος, είχε προ ετών καταλήξει στην ακόλουθη πρόταση: να καταργηθούν οι θέσεις των προέδρων και αντιπροέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, καθώς και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ώστε ν' αποκοπεί ο ομφάλιος λώρος που διατηρεί την εξάρτηση της Δικαιοσύνης από τις ανάγκες και τις πρακτικές της μικροκομματικής.
1257430 Το κράτος - εμπρηστής αδυνατεί ή δεν θέλει (άρα ενεργεί σκόπιμα) να βάλει τάξη στα δάση, στη δημόσια γη, στις ακτές, αδυνατεί ή δεν θέλει να τιμωρήσει τους καταπατητές, αδυνατεί ή δεν θέλει να τηρήσει το Σύνταγμα και να εφαρμόσει τους νόμους, τους οποίους τροποποιεί κατά το δοκούν και δι' ιδίαν πελατειακή σχέση ή (τελευταία) για εισπρακτικές ανάγκες (αρκεί να σωρεύονται στο ταμείο δισ. κι ας είναι από το ξεπούλημα όχι μόνο δημοσίων επιχειρήσεων αλλά και της δημόσιας γης).
1305680 Στην περιοχή υπάρχουν τρία νοσοκομεία, που έχουν βασικές ελλείψεις υποδομής αλλά ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στις ανάγκες.
1310242 Τα άμεσα οικονομικά συμφέροντα της Μόσχας και οι άμεσες στρατιωτικές ανάγκες της Αθήνας βοηθάνε τους ηγέτες των δύο χωρών να «ανακαλύψουν» ξανά τη βαθύτερη τάση σύγκλισης των γεωπολιτικών τους συμφερόντων και τη «συμπληρωματικότητα» των ρόλων που μπορούν να παίξουν.
1308361 Εξάλλου, εν όψει της έκδοσης των ομολόγων, χθες, παρατηρήθηκαν στη χρηματαγορά αυξημένες ανάγκες σε δραχμές.
1308792 Τότε, πριν από 76 χρόνια, το κράτος λειτουργούσε και με τα πενιχρά μέσα της εποχής αντιμετώπιζε τις ανάγκες των πολιτών του.
1305256 Οι πελάτες των τραπεζών, ωστόσο, θα έχουν να κερδίσουν επίσης, πέρα από τα χαμηλότερα επιτόκια, καλύτερες υπηρεσίες και νέα προϊόντα από τις τράπεζες, που θα καλύπτουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τις κάθε είδους ανάγκες τους (δανειοδοτήσεις, επενδύσεις κ. λπ.)».
1294106 Από την πλευρά τους οι εργοδοτικοί φορείς τάσσονται υπέρ των ρυθμίσεων, σημειώνοντας ότι θα επιφέρουν μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος κατά 3% με 4% και βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της προσαρμογής του εργασιακού χρόνου στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
1305384 Αφού, όμως, τώρα τείνει να καταστεί θέμα σοβαρής συζήτησης μέσα σε διπλωματικούς κύκλους, νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε καθαροί στο ότι για όσο χρόνο θα χρειάζεται να χρησιμοποιούμε ολόκληρο το νησί για στρατιωτικούς σκοπούς - οι στρατιωτικοί επιτελείς υπολογίζουν τα επόμενα δέκα ή δεκαπέντε χρόνια - η διχοτόμηση δεν θα ανταποκρίνεται στις στρατιωτικές μας ανάγκες, εκτός εάν οι πολιτικές εξελίξεις μεταξύ των τριών εμπλεκόμενων χωρών είναι τόσο σταθερές (...) (που) δεν θα υπάρχει η ανάγκη για διχοτόμηση».
1289681 Μπορεί να είναι αξιοκρατικό το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), θα πρέπει όμως να βρεθεί τρόπος να γίνει και ευέλικτο, ούτως ώστε να καλύπτονται πιο γρήγορα οι ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως εκείνες οι ανάγκες που δεν παίρνουν παράταση.
1296896 - Εγώ την είδα από την πρώτη στιγμή με βάση τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, της ανάδειξης, δηλαδή, ενός δημάρχου που θα καταπιαστεί σοβαρά με τα προβλήματά του.
7795 Η μεγιστοποίηση των ικανοτήτων του, η προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες για τη δημιουργία μιας αυτοτροφοδοτούμενης οικονομίας.
1295469 - Σήμερα η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ έχουν όραμα και σχέδιο για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ανάγκες της νέας εποχής, που προέρχονται από την παγκοσμιοποίηση της αγοράς, την ενοποίηση της Ευρώπης, τις ανακατατάξεις σε διεθνές επίπεδο.
1300258 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινωνική αρωγή στην Ελλάδα περιορίζεται σε συγκεκριμένο αριθμό ειδικών προγραμμάτων και για συγκεκριμένες ομάδες, όπως πολυμελείς οικογένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες, θύματα φυσικών καταστροφών και ηλικιωμένους.
1300209 Το βασικό στοιχείο στην επιτυχία των προηγούμενων ετών ήταν το δέσιμο του ΠΑΣΟΚ με το λαό, με τις κοινωνικές δυνάμεις, η ταύτιση με τις ανάγκες του, τις ελπίδες του, τα οράματα και τις προσδοκίες του.
1291849 Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων αποφάσισε να διαθέσει χρηματικό ποσό ενός εκατομμυρίου δραχμών στο παράρτημα Ιωαννίνων του Κέντρου Προστασίας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΕΛΕΠΑΠ) και να ονομάσει οδό της πόλης με το όνομά του.
1308151 Σε ένα κράτος αξιόπιστο και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα κράτος οργανωμένο, δεν χρειάζονται ούτε καν επισκέψεις υπουργών για να εκδηλωθεί ενδιαφέρον και να καλυφθούν οι ανάγκες πληγέντων είτε από πυρκαγιές ή από σεισμούς, πλημμύρες και θεομηνίες.
1314773 Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι ο αποβιώσας, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των προεδρικών εκλογών, είχε διαθέσει, όπως αναφέρεται, σεβαστό ποσόν χρημάτων για τις ανάγκες του προεκλογικού αγώνα του υποψηφίου του ΑΚΕΛ, Γιώργου Ιακώβου.
1309599 Ακόμη συζήτησαν, για τον τρόπο αντιμετώπισής τους, ώστε να μπορεί το στάδιο να ανταποκριθεί όχι μόνο στις ανάγκες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ, αλλά και στην καθημερινή του χρήση.
1315205 Αποδεικνύει ξεκάθαρα πόσο μακριά από τα προβλήματα, τις αντιλήψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες των νέων βρίσκονται οι πολιτικοί όλων των παρατάξεων.
1303074 Σημείωσε ακόμη ότι τη νέα χρονιά θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή (και μέσα από το νέο προϋπολογισμό) στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις (χαμηλόμισθοι, συνταξιούχοι και άτομα με ειδικές ανάγκες).
1314942 - «Κάναμε τις μεταγραφές που έπρεπε, σύμφωνα με την καθοδήγηση του προπονητή και τις ανάγκες που είχε η ομάδα» είπε ανάμεσα σε άλλα χθες, σε δηλώσεις του, σε ιδιωτικό ραδιοσταθμό, για το εν λόγω θέμα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Γιώργος Λούβαρης.
1315439 Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Κώστας Γείτονας δήλωσε χθες ότι καμία περικοπή δεν υπάρχει στις εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών, ενώ με τα ποσά που έχουν εγκριθεί μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των νοσοκομείων.
1309210 Στις εθνικές θα κινούνται αυτοκίνητα της Τροχαίας και της Άμεσης Δράσης με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ θα ίπταται και ένα ελικόπτερο της ΕΛ. ΑΣ. ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.
1309602 Ο υφυπουργός Αθλητισμού αποκάλυψε επίσης ότι στις δύο συναντήσεις του με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, έδωσε στην ΕΟΚ έκτακτη επιχορήγηση ύψους 150 εκ. δραχμών για τις ανάγκες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ.
1302244 Οι ανάγκες του Έλληνα μετανάστη για την ελληνική παιδεία συνεχώς αυξάνονται.
1310978 Επιπλέον το χθεσινό βήμα της Εθνικής «μπορεί να είναι το πρώτο μιας σειράς επόμενων ανάλογων κινήσεων συγχωνεύσεων ή εξαγορών από το γίγαντα αυτό αν οι ανάγκες το απαιτήσουν».
1309291 3. Νομίζω πως κάθε φορά η Εκκλησία προσαρμόζεται προς τις ανάγκες του λαού της που είναι το πλήρωμά της, που είναι ο λόγος της υπάρξεώς της και που είναι και ο λόγος της δραστηριότητάς της.
1309318 Αναπροσαρμόζουμε συνεχώς την τακτική μας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής».
1297289 Σε όλα τα σενάρια ελήφθησαν υπόψη οι στρατιωτικές ανάγκες της Αγγλίας, οι υφιστάμενες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα γεωγραφικά σύνορα, οι υδάτινοι πόροι, τα μεταλλεία και ο ορυκτός πλούτος, ο πληθυσμός και τα λιμάνια.
1311444 Μ' αυτά τα λεφτά η ΠΑΕ (υπερ) καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της επόμενης περιόδου, οπότε όλα τα λεφτά από το Λονδίνο αφορούν τρία σκέλη: προπονητή, μεταγραφές και ανανεώσεις συμβολαίων.
1313002 Προληπτικά αποφασίστηκε να εκκενωθούν το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο, το Κέντρο Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Μέριμνα», ενώ υπήρχαν και προτάσεις εκκένωσης και του νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος που βρίσκεται στην περιοχή.
1309211 Για άλλη μια φορά θα ισχύσουν οι γνωστές μονοδρομήσεις και οι παραχωρήσεις επιπλέον λωρίδων κυκλοφορίας, ανάλογα με τις ανάγκες της εξόδου και της εισόδου.
1301944 Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης θα στεγαστεί σε κτίριο που μπορεί ν' ανταποκριθεί στις πολλαπλές ανάγκες του.
1312126 Όπως έγινε γνωστό, κάθε ανάλυση στοιχίζει περίπου 2,5 χιλιάδες δραχμές και κατά τις εκτιμήσεις των αρμοδίων απαιτούνται γύρω στα 15 εκατομμύρια το χρόνο για να καλύψει το εργαστήριο και τις ανάγκες αυτές, ανάγκες τις οποίες κάλυπτε συνεχώς επί 54 ολόκληρα χρόνια μέχρι πριν από μερικές μέρες.
1315759 Με αντικειμενικό σκοπό, τα χρήματα που θα μπουν στα ταμεία να αξιοποιηθούν για τις όποιες μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας.
1297147 Στο ότι ο δήμος απέκτησε τα οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας με χρήματα του ΥΠΕΧΩΔΕ πιστοποιεί με δηλώσεις της η πρώην αντιδήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος Ήρα Βαλσαμάκη: "Τα εκατό εκατομμύρια που ενέκρινε με απόφασή του ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ να χορηγηθούν στο Δήμο Αθηναίων για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας όπως προκύπτει από μαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του δήμου Αθηναίων αλλά και από τα σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα, διετέθησαν για την αγορά αυτοκινήτων και μοτοσικλετών της Δημοτικής Αστυνομίας.
1312126 Όπως έγινε γνωστό, κάθε ανάλυση στοιχίζει περίπου 2,5 χιλιάδες δραχμές και κατά τις εκτιμήσεις των αρμοδίων απαιτούνται γύρω στα 15 εκατομμύρια το χρόνο για να καλύψει το εργαστήριο και τις ανάγκες αυτές, ανάγκες τις οποίες κάλυπτε συνεχώς επί 54 ολόκληρα χρόνια μέχρι πριν από μερικές μέρες.
1300277 Μπορεί βέβαια να τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις για παιδικούς σταθμούς και κέντρα φύλαξης παιδιών, που έφτασαν να λειτουργούν από τις 5.30 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, αλλά οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της πολιτικής ήταν τραγικές, αφού τετραπλασιάστηκαν οι άστεγες μονογονεϊκές οικογένειες, που εξαρτώνται πλέον για τις πρωταρχικές τους ανάγκες από την ιδιωτική φιλανθρωπία.
1280829 -H κυβέρνηση επιδιώκει να έχουμε «ένα πιο λειτουργικό δημόσιο τομέα, που παρέχει ποιότητα υπηρεσιών προς όλους και επικεντρώνει την πρόνοια σε όσους έχουν πραγματικές ανάγκες», είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Πασχαλίδης, σε συνέδριο με θέμα «Επανεπροσέγγιση του ευρωπαϊκού οράματος».
1284224 Ταυτόχρονα, μέχρι το φθινόπωρο θα καταγραφούν οι ανάγκες για τις πτήσεις εξωτερικού, ενώ ειδικά για τις υπερπόντιες θα υπάρξει σχεδιασμός ανάλογα και με την επιλογή του στρατηγικού συμμάχου.
1309904 Ορισμένοι ενδιαφέρονται για τις σομόν σελίδες των εφημερίδων (συνήθως αναφέρονται στις επιχειρήσεις και το Χρηματιστήριο) και όχι για τις ανάγκες της κοινωνίας.
1075702 Μιλάει ο διερμηνέας, λέει πως σήμερα κιόλας θα πρέπει να μεταφέρουν αλλού το συσσίτιο και τα μαθήματα, το σχολικό κτήριο θα το χρειαστούνε για στεγαστικές ανάγκες του γερμανικού στρατού κατοχής.
1289681 Μπορεί να είναι αξιοκρατικό το σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), θα πρέπει όμως να βρεθεί τρόπος να γίνει και ευέλικτο, ούτως ώστε να καλύπτονται πιο γρήγορα οι ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως εκείνες οι ανάγκες που δεν παίρνουν παράταση.
1295328 Όπως είπε στην «E» ο εκ των δωρητών Νίκος Παπαγεωργίου, από την ερχόμενη Δευτέρα το ακτινοδιαγνωστικό κέντρο του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις ανάγκες των άλλων νοσοκομείων της πόλης.
1308337 Οι αυξημένες ανάγκες του Δημοσίου για εξόφληση του χρέους, κατά το προσεχές πεντάμηνο, υπολογίζονται συνολικά σε 4,43 τρισ. δρχ. (κατά μέσο όρο σε 800 δισ. δρχ. ανά μήνα) και αποτελούν τη βασική αιτία των εξελίξεων στην πολιτική δανεισμού του υπουργείου Οικονομικών.
1087070 Πράγματι, είναι ακριβώς η ενισχυμένη λειτουργικότητα ενός προϊόντος μέσω της διαμόρφωσής του, αυτό το πάντρεμα της φόρμας και της λειτουργικότητας, που συνεισφέρει στην οικονομική σπουδαιότητα των σχεδίων των διαφόρων προϊόντων, καθώς ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες του αγοραστικού κοινού.
1087232 Περιορίζοντας ωστόσο το συμπέρασμά του στο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση παρά τον έλεγχο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων στην παράγωγη αγορά των τηλεοπτικών προγραμμάτων, η άρνησή τους δεν αποτελούσε κατάχρηση, καθώς ο καταναλωτής μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του αγοράζοντας όλες τις μεμονωμένες εκδόσεις και οι επιχειρήσεις αυτές (: τα κανάλια) αποτελούσαν οι ίδιες ανταγωνιστές στην σχετική αγορά, ο ΓΕ προβληματίζει καθώς επιδεικνύει την εύνοιά του στον τομέα του copyright, αντιδιαστέλλοντας την περίπτωση αυτή με εκείνη που πραγματεύτηκε το ΔΕΚ στην υπόθεση Volvo v.
1087234 Τονίζει πράγματι ότι η περίπτωση Magill διαφέρει από την περίπτωση που ο αυτοκινητοβιομήχανος αρνείται να προμηθεύσει ή να χορηγήσει άδεια για την κατασκευή ανταλλακτικών, όπου ο καταναλωτής δεν έχει εναλλακτική λύση για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και είναι επομένως υποχρεωμένος να αγοράσει ένα νέο αυτοκίνητο.
695802 Βέβαια, κύριος άξονας των δραστηριοτήτων της Ουνέσκο παραμένουν η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και οι επιστήμες, αλλά προκύπτουν καινούργιες ανάγκες για ηθικό πλαίσιο, που είναι σε θέση να το βάλει η Ουνέσκο.
631159 Για τις ανάγκες του ρόλου της, απώλεσε τρία χρόνια από την ηλικία της - έγινε 24 από 27 - ψήλωσε οκτώ πόντους - ορθώθηκε στο 1 μέτρο και 77 εκατοστά, από 1 και 69 - απέκτησε καλιφορνέζικη προφορά στα αγγλικά.
1314667 Γι' αυτές ακριβώς τις ανάγκες το μοναστήρι διαθέτει τηλέφωνο, φαξ, ακόμη και... κινητό.
1317724 Αλλά οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.
1325218 Με βάση αυτές τις δηλώσεις θα καταγράφουν οι ανάγκες σε αίθουσες και θα γίνει η κατανομή του διδακτικού προσωπικού.
1325487 «Οι χώρες της Δύσης, με την προτροπή και την καθοδήγηση των ΗΠΑ, συνέβαλαν και συνέπραξαν, με κάθε τρόπο και μέσο, στην ανατροπή ενός καθεστώτος το οποίο, χωρίς να είναι άμοιρο ευθυνών, παρείχε τουλάχιστον κάλυψη στις βασικές κοινωνικές ανάγκες των πολιτών.
1317731 Μόνο που, να, δεν έχει γίνει οργανωμένα γιατί έτσι κι αλλιώς δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη αυτά τα πράγματα, όπως παίρνονται οι αποφάσεις, χώρια που είναι πολλές οι ανάγκες και οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν και παραμένουν κενές».
1318126 Ο παραγωγός θα πρέπει να πείθει τον υποψήφιο αγοραστή ότι καλύπτει ανάγκες του και όταν δεν υπάρχουν ανάγκες, να του τις δημιουργεί, ώστε ο αγοραστής να σπεύδει να τις καλύψει πληρώνοντας.
1318126 Ο παραγωγός θα πρέπει να πείθει τον υποψήφιο αγοραστή ότι καλύπτει ανάγκες του και όταν δεν υπάρχουν ανάγκες, να του τις δημιουργεί, ώστε ο αγοραστής να σπεύδει να τις καλύψει πληρώνοντας.
1318127 Μετά την κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων και τον τερματισμό του ψυχρού πολέμου, θα έπρεπε απολύτως λογικά να περιοριστούν οι ανάγκες για πολεμικούς εξοπλισμούς.
1318389 Ο Δίκαιος είναι ο νέος τεχνοκράτης που όλα γι' αυτόν είναι ζήτημα σκέψης, λειτουργεί χωρίς ένστικτο σύμφωνα με τις ανάγκες που φέρνει η γνώση.
1286647 Αλλάζουν οι πρακτικές και προσαρμόζονται στις ανάγκες.
1318128 Και όμως, κατάφεραν οι παραγωγοί όπλων, με τη δημιουργία και τη συντήρηση τοπικών κρίσεων, να μην περιοριστούν οι ανάγκες για εξοπλισμούς.
1319424 H αξία του εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που «δυτικό» κανάλι ξεκινά πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες του ρωσικού κοινού - και μόνο.
1319273 Ευτυχώς - για την αξιοπρέπεια των ατόμων αυτών - όσοι μετέχουν στον ίδιο διάλογο δεν τους αποκαλούν ανθρώπους με «special needs» (με «ειδικές ανάγκες», όπως συνηθίζεται, συνειδητά ή μη, ν' αποκαλούνται με περίσσια δόση κοινωνικού ρατσισμού εδώ στα μέρη μας και όχι μόνο...).
1319603 Ο εισαγγελέας εκτιμά ότι χρειάζονται κάθε μήνα 1.200 με 1.400 γραμμάρια ηρωίνης για να καλυφθούν οι «ανάγκες» των κρατουμένων, ενώ το ποσόν που τζιράρεται μόνο στον Κορυδαλλό κάθε χρόνο για διακίνηση ναρκωτικών κυμαίνεται από 800 εκατομμύρια μέχρι 1 δισ. δραχμές.
1319376 Από την άλλη πλευρά το συγκεκριμένο προϊόν διαμορφώνεται κατά τέτοιον τρόπο, σαν να επρόκειτο για προσφορά ειδικά προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες του κάθε ταξιδιώτη - συνοδευόμενη τόσο από εγγύηση αναψυχής όσο και από τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες σε περίπτωση ακύρωσης.
9284 Σίγουρα δεν θα είναι οι κυβερνήσεις που αποδιαρθρώνονται και καταρρέουν, απομακρυσμένες όλο και πιο πολύ από τις ανάγκες του κόσμου.
1319953 Οι οικονομικοί στόχοι μείωσης των λειτουργικών δαπανών ήδη έχουν κριθεί ανέφικτοι, 500 εργαζόμενοι από το τεχνικό και ιπτάμενο προσωπικό αποχώρησαν, δημιουργώντας απίστευτα κενά και φθάσαμε να νοικιάζουν αεροπλάνα με ξένα πληρώματα όσο όσο για να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες.
1321937 H νομιμοποίηση θα γίνεται με αίτηση του αυθαίρετα κατέχοντος εντός 6 μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου και εφόσον καταβληθεί το τίμημα της νομιμοποίησης - εξαγοράς, το οποίο θα προσδιορίζεται με βάση τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, ίσως με εκπτώσεις από την αντικειμενική αξία για διάφορες κατηγορίες πολιτών (π. χ. πολύτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κ. λπ.).
1320611 Και με 1,5 δισ. διαθέσιμο κονδύλι για προπονητή και μεταγραφές, ποσόν που μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.
1325181 "Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε χθες ότι στηρίζει τις κινητοποιήσεις των νοσοκομειακών γιατρών, καθώς θεωρεί ότι το καθεστώς των εφημεριών των νοσοκομείων πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές τους ανάγκες, έτσι ώστε η παροχή των υπηρεσιών τους να είναι η καλύτερη δυνατή.
1317097 Παρ' όλα αυτά, η δραχμή πιέστηκε χθες, καθώς ορισμένοι «παίκτες» της αγοράς συναλλάγματος βρέθηκαν ακάλυπτοι σε μάρκα, με συνέπεια να κλείσουν τις θέσεις τους σε δραχμές καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε μάρκα.
139799 Σε ένα ιδανικό εθνικό εργασιακό μοντέλο, οι εργαζόμενοι καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της αγοράς, έτσι ώστε οι προσωπικές τους επαγγελματικές προτιμήσεις να ταυτίζονται με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.
1311171 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του Συλλόγου της Αθήνας, που αριθμεί 1.200 μέλη, έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και ότι θα δώσουν τα χρήματα για το παράβολο, που είναι 1000 δραχμές, σε σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
1329914 Οι αστυνομικοί λ. χ., αρκετοί από τους οποίους εξαναγκάζονται ν' ασκούν κρυφά και δεύτερο - ιδιωτικό - επάγγελμα, ακόμη και ως σερβιτόροι, επειδή οι πενιχρές αποδοχές τους δεν καλύπτουν τις οικογενειακές τους ανάγκες, δεν είναι έκθετοι, εξίσου με τους δικαστές, στον πειρασμό να δεχθούν τα δώρα ή τα σταθερά επιδόματα των μεγιστάνων, που εμπορεύονται την πανάκριβη νυχτερινή ζωή των νεόπλουτων, αλλά και τα ναρκωτικά, ακόμη και το εμπόριο όπλων;
1330587 Εκκενώθηκαν το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο και το Κέντρο Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.
1331734 Όπως και χθες έγραψε η «E», με το νομοσχέδιο που αντικαθιστά το ν. 1648/86 για την πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες, εισάγεται το σύστημα των μορίων, «προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στη σειρά πρόσληψης, ταυτοχρόνως με την πολύμορφη βοήθεια που παρέχεται στα άτομα εκείνα που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια», δηλώνει στην «E» ο υφυπουργός Εργασίας - Κοινωνικών Ασφαλίσεων Χρ. Πρωτόπαπας.
1331739 • Τα ανάπηρα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 60%, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση από οποιαδήποτε χρόνια σωματική ή πνευματική πάθηση ή βλάβη (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του ΟΑΕΔ.
1333109 Πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες των συναλλασσομένων σε ευρώ και το αγοράζουν πουλώντας το «παλιό» τους ή όποιο νόμισμα έχουν.
1331926 Εκατό εισιτήρια ζήτησε και θα πάρει για τις ανάγκες των οπαδών της η Ρέιντζερς, η οποία έρχεται Κυριακή απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν θα προπονηθεί στην Τούμπα Κυριακή ή Δευτέρα.
1321584 Αλλά και πολλά μπλοκ πολυκατοικιών για τις ανάγκες της στέγασης, απ' αυτά που στεγάζουν και 200 οικογένειες και που μάλλον η κατάθλιψη είναι το κύριο χαρακτηριστικό τους.
1322876 Οπότε τα συναισθήματα, οι απόψεις, τα φωνητικά είναι εκφραστικές μας ανάγκες που έχουν καθαρά σχέση με την εδώ ζωή μας.
1324196 Όμως υπάρχουν και άλλες αδήριτες ανάγκες.
1335546 Η τελευταία διαταραχή στο δημόσιο νοσοκομείο, είπε ο εκπρόσωπος του Συνασπισμού, με την περικοπή πόρων και την προσπάθεια να προσδιορίσει τις πραγματικές ανάγκες στο χώρο της υγείας, με μέτρα διοικητικά και λογιστικά, αποδεικνύει ότι το πρόβλημα και η ουσία της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση Σημίτη δεν είναι η έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής, αλλά η δεξιόστροφη πολιτική που ασκεί και η αποδόμηση του κοινωνικού κράτους που επιτυγχάνει.
1322325 Σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές, άτομα προερχόμενα από ορισμένες ισλαμικές χώρες εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην πόλη Κούκες και ήρθαν σε επαφή με στελέχη του «ΑΣΚ», τα οποία και ενημέρωσαν ότι προτίθενται να καλύψουν από εδώ και στο εξής τις ανάγκες της οργάνωσης των Αλβανών τού Κοσσυφοπεδίου σε όπλα.
1343309 Είναι αξιέπαινοι κάποιοι συνάνθρωποί μας, οι οποίοι, παρά τις ειδικές τους ανάγκες, θέτουν εαυτούς στην κρίση του εκλογικού σώματος και διεκδικούν την εκλογή τους με σκοπό να προσφέρουν στα κοινά.
1343506 Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται οδοί ήπιας κυκλοφορίας, που επιτρέπουν την πρόσβαση και εξυπηρετούν τις μεταφορικές ανάγκες των κατοίκων ελαχιστοποιώντας τη διέλευση, ξένης προς την οδό, κυκλοφορίας.
1343607 β) Σεβασμός στον πολίτη σημαίνει σεβασμός στις ανάγκες του, τις υλικές και τις πολιτισμικές, και στην αξιοπρέπειά του.
1326180 Όταν ο Μπερίσα ήταν στην εξουσία, κατά πληροφορίες της «E», είχε κλείσει συμφωνίες με τους Γερμανούς, στους οποίους έδωσε την εκμετάλλευση των ορυχείων χρωμίου, με αναλογία 81 τοις εκατό των Γερμανών και 19 τοις εκατό των Αλβανών, γεγονός που σημαίνει ότι λόγω του ότι το χρώμιο είναι βασικό υλικό παραγωγής στην αμυντική βιομηχανία, οι Γερμανοί, κατά τις σχετικές εκτιμήσεις, έχουν έτσι εξασφαλίσει τις ανάγκες τους στην αμυντική βιομηχανία για τα προσεχή 100 χρόνια.
1091061 Η κατασκευή του Orchid πήγασε από τις ανάγκες μας.
1338056 Γι' αυτό όλο και λιγότεροι υποβάλλουν αιτήσεις για τα φοιτητικά δωμάτια, υποχρεώνοντας τις οικογένειες να καλύψουν από το υστέρημά τους τις στεγαστικές ανάγκες των παιδιών».
1340828 «Το σημείο εκκίνησης είναι ο πολίτης και οι ανάγκες του».
1341390 Στόχος των διασταυρώσεων, τόσο στο ΦΠΑ όσο και στο εισόδημα, αποτελεί η ενίσχυση των εσόδων του προϋπολογισμού (σ. σ. ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αύξηση των αποδόσεων ΦΠΑ) μέχρι το τέλος του χρόνου, αφού την περίοδο αυτή «αυξάνουν» οι ανάγκες.
1341397 Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της εταιρείας, θα υπερκαλυφθούν οι μεταφορικές ανάγκες της Κρήτης για την επόμενη δεκαετία, αφού με βάση αυτά τα δεδομένα οι «Μινωικές» θα πετύχουν τον τριπλασιασμό της μεταφορικής δυναμικότητας των πλοίων της σε Ι. Χ., σε επιβάτες και φορτηγά οχήματα και την εξυπηρέτηση όχι μόνο της γραμμής Ηρακλείου αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.
1342070 Στην πρώτη προεκλογική περίοδο του '89 είχε επισκεφθεί τον Αλευρά στενός φίλος του, προσφέροντάς του επιταγή (με έξι μηδενικά) για τις ανάγκες του εκλογικού του αγώνα.
1334269 Επίσης δημιουργούνται νέες πινακίδες για την κυκλοφορία οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά και για την επισήμανση οχημάτων που χρησιμοποιούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες.
1342390 Πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια, όχι με την παλιά μορφή που το Δημόσιο απορροφούσε την ανεργία προσλαμβάνοντας ανειδίκευτους, αλλά ανταποκρινόμενους στις σύγχρονες ανάγκες.
1311689 Θέση για 230 αυτοκίνητα στην πλατεία Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι εξασφαλίζει για τις ανάγκες του εμπορικού κέντρου ο αντιδήμαρχος οδοποιίας Νίκος Σαμαλής.
1356168 H Ρωσία, που εισάγει το 60% των φαρμάκων που χρειάζεται, έχει αποθέματα για να καλύψει τις ανάγκες της μόνο για τρεις μήνες, δήλωσε ο Άντον Κατλίνσκι, επικεφαλής της Υπηρεσίας Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας, και πρόσθεσε ότι εξετάζονται τρόποι για τη δημιουργία αποθεματικού φαρμακευτικών σκευασμάτων ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες σε μια πιθανή κρίση.
1337949 H... «επιχείρηση στέγη για τον Καποδίστρια», όπως θα μπορούσε να ονομαστεί η συγκεκριμένη φάση του προγράμματος χρηματοδότησης από το υπουργείο Εσωτερικών, φιλοδοξεί να εξασφαλίσει κτίρια επαρκή για τις αυξημένες ανάγκες των νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
1337961 Πρόκειται για λεωφορεία, απορριμματοφόρα, φορτηγά, εκσκαφείς κ.λπ., που αγοράστηκαν για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των νέων δήμων.
1339806 Έτσι, στον πρώτο κατάλογο που έχει αρχίσει να σχηματίζεται θα μελετηθεί το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα των οποίων οι τιμές μπορούν να ελεγχθούν (π. χ. φάρμακα, παιδικές τροφές, αγροτικά μηχανήματα, μηχανήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες) και υπηρεσίες (όπως τα τιμολόγια του ΟΤΕ, της ΔΕΗ και του νερού).
1357171 Ο αγώνας που κάνουν σήμερα οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι για να έχουν τα νοσοκομεία, και ο κόσμος βέβαια, επαρκή αριθμό γιατρών μέσα στις μέρες της εφημερίας και στις μικρές και στις μεγάλες, ώστε να εξασφαλίζονται οι ανάγκες της δημόσιας υγείας.
1341723 Προωθεί το δημοτικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, στέκεται δίπλα στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, τους άστεγους, τους ναρκομανείς, τους φορείς του AIDS.
1341170 Καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο υποσχέθηκε ο νέος πρωθυπουργός της Ρωσίας, δηλώνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν, αλλά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι κοινωνικές ανάγκες και ευαισθησίες.
1357228 Από την άλλη, τα υπουργεία Οικονομικών και Υγείας ανακοινώνουν ότι για όλες τις αιτιολογημένες ανάγκες θα δοθούν επιπλέον πιστώσεις ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα.
1371058 Αποδεικνύει ο καθηγητής Σεν ότι προϋπόθεση μιας κοινωνίας της οικονομίας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών είναι η δημοκρατία.
1357286 Προσδιορίσαμε ένα ποσό πιστώσεων που θεωρούμε ότι καλύπτει τις ανάγκες και ζητήσαμε από τα νοσοκομεία να τα μετατρέψουν σε ένα πρόγραμμα, να επισημάνουν αιτιολογημένα σε ποιες ειδικότητες, σε ποια τμήματα δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες και δεσμευτήκαμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες.
1357320 Είναι σε θέση το υπουργείο, πολύ καλύτερα από τον πρόεδρο και από τις διοικήσεις του εκάστοτε νοσοκομείου, να ξέρει τις πραγματικές ανάγκες ανά τμήμα και κλινική;
1357238 Μεταθέσαμε το μεγάλο μέρος των αποδοχών στις τακτικές, ώστε ο γιατρός να αμείβεται ανάλογα με την κανονική εργασία που κάνει και κρατήσαμε για επιπλέον αμοιβές μόνο εκείνες που αντιστοιχούσαν στις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων, των ασθενών και φυσικά λύσαμε κι ένα άλλο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, το πρόβλημα των ειδικευομένων.
1365339 Στις αναπτυσσόμενες χώρες 1,3 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες.
1354616 Έχασαν οι κάτοικοι της Περαίας την πρώτη δικαστική μάχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την εγκατάσταση ραντάρ στην περιοχή που θα καλύπτει τις ανάγκες του κρατικού αερολιμένα της Θεσσαλονίκης.
1357011 Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το βαρύ χειμώνα, η κυβέρνηση διαμόρφωσε ένα απόθεμα έκτακτης βοήθειας σε τρόφιμα, το οποίο υπολογίζεται να διαρκέσει για δύο εβδομάδες και να καλύψει τις ανάγκες του ενός τρίτου του ρωσικού πληθυσμού.
1355579 Όμως, αυτό ουδόλως τον εμπόδισε να προσαρμοστεί αμέσως στις ανάγκες του παιχνιδιού της Λάρνακας.
1368449 H λογική περί «μηνυμάτων», οι λογαριασμοί του τελικού «ταμείου», οι προσθαφαιρέσεις κερδών - απωλειών μπορεί να υπακούουν σε εσωτερικές ανάγκες συνοχής των κομμάτων και της στρατηγικής τους και είναι ευλόγως ερμηνεύσιμες παράμετροι των πολιτικών πρακτικών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του πολιτικού ανταγωνισμού όμως, με τις προσεγγίσεις αυτές γίνονται κρίσιμες αφαιρέσεις στοιχείων που αναδεικνύονται καθοριστικά μέσα από τις εκλογές αυτές για το γενικότερο πολιτικό και κομματικό σύστημα.
1367568 Ο K. Καραμανλής, ο οποίος τόνισε ότι είναι ώρα ευθύνης για όλους και ότι το μήνυμα προς τη Ν. Δ. είναι να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της, υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει πως οι διαχωριστικές γραμμές κατέρρευσαν, διότι τις απέρριψαν οι πολίτες, ότι οι πολίτες προέταξαν το συμφέρον και τις ανάγκες της κοινωνίας και διάλεξαν τους πιο ικανούς
1357286 Προσδιορίσαμε ένα ποσό πιστώσεων που θεωρούμε ότι καλύπτει τις ανάγκες και ζητήσαμε από τα νοσοκομεία να τα μετατρέψουν σε ένα πρόγραμμα, να επισημάνουν αιτιολογημένα σε ποιες ειδικότητες, σε ποια τμήματα δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες και δεσμευτήκαμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες.
1343487 H εξήγηση που έδωσαν οι καταστηματάρχες για τη μείωση του τζίρου ήταν ότι «ο κόσμος δεν διαθέτει τόσα, αφού το εισόδημά του καταναλώνεται σε βασικές ανάγκες».
1343833 Επομένως, εδώ χρειάζεται να διεκδικήσει ο δήμος από το υπουργείο Εσωτερικών κονδύλια για στήριξη και ανάπτυξη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες.
1373509 Όταν, όμως, οι πολίτες βλέπουν ότι αποκλείονται καθημερινά από το σημερινό «δημόσιο» χώρο που μονοπωλείται από τους επαγγελματίες πολιτικούς, όταν στερούνται της δυνατότητας να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες τους, που αφήνεται σήμερα στις δυνάμεις της αγοράς και όταν συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν ούτε καν το δικαίωμα να επέμβουν στη διαδικασία της καθημερινής επιδείνωσης της ποιότητας ζωής, λόγω της αναπόφευκτης υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλει η δυναμική της αγοράς, θα ήταν αφύσικο να μην παύσουν ν' ασχολούνται με αυτό που περνά σήμερα για πολιτική.
1382225 «Το τέλος της δεύτερης χιλιετίας βρίσκει τη Γη και τους κατοίκους της απειλούμενους από μια ανάπτυξη χωρίς μέτρο που μήτε το φυσικό περιβάλλον σέβεται, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου αλλοιώνει...
1384167 Αυτό που πέτυχαν οι «κιτρινόμαυροι» (... ασπρόμαυροι, όπως οι Ολλανδοί στο Άρνεμ, ειδικά χθες για τις ανάγκες της περίστασης) ήταν ν' ανασκευάσουν τη μίζερη εικόνα που έβγαζαν από το 1-2 ως το 1-3, να μαζέψουν από κάτω - σαν... ρώγες - μερικές από τις τελευταίες εντυπώσεις.
1382242 Με πρόσχημα τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων και τις ανάγκες «ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων» και με τις προκλητικές ευλογίες των υπουργείων Πολιτισμού και ΠΕΧΩΔΕ, η τουριστική εταιρεία «ΕΣΤΡΕΛΙΑ A. E.», που έχει ενοικιάσει τα «Αστέρια», σχεδιάζει:
1360338 Οι αναπληρωτές του συλλόγου της Αθήνας έχουν ήδη δηλώσει ότι θα απέχουν από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που θα γίνει στις 12 Ιουνίου και έχουν ανακοινώσει ότι τα χρήματα από το παράβολο, που στοιχίζει 1.000 δραχμές, θα τα διαθέσουν σε ένα σχολείο της Αττικής για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
1371949 Δεν μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες όταν δημιουργούν, ούτε να τους συμπαρασταθεί όταν έχουν ανάγκες.
1377104 Θα αντιστεκόταν στον πειρασμό ή θα υπηρετούσε τις ανάγκες της ενημέρωσης;
1355985 Ο Άρης προπλήρωσε 7.000 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών του, που θα καταλάβουν θέσεις στις θύρες 7 και 8, ενώ στον ΠΑΟΚ αντιστοιχούν 20.000 περίπου εισιτήρια, που είναι προς διάθεση και των οποίων το μεγαλύτερο μέρος πήγε στους φανατικούς.
1357286 Προσδιορίσαμε ένα ποσό πιστώσεων που θεωρούμε ότι καλύπτει τις ανάγκες και ζητήσαμε από τα νοσοκομεία να τα μετατρέψουν σε ένα πρόγραμμα, να επισημάνουν αιτιολογημένα σε ποιες ειδικότητες, σε ποια τμήματα δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες και δεσμευτήκαμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες.
1336400 Σε ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε ορισμένα νοσοκομεία για τις πιστώσεις και τα προγράμματα εφημεριών, ο υπουργός απάντησε πως «οι περιπτώσεις αυτές συζητούνται με τα νοσοκομεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου προκειμένου να διαπιστωθούν οι πραγματικές ανάγκες τις οποίες εμείς καλύπτουμε».
1356168 H Ρωσία, που εισάγει το 60% των φαρμάκων που χρειάζεται, έχει αποθέματα για να καλύψει τις ανάγκες της μόνο για τρεις μήνες, δήλωσε ο Άντον Κατλίνσκι, επικεφαλής της Υπηρεσίας Φαρμάκων του υπουργείου Υγείας, και πρόσθεσε ότι εξετάζονται τρόποι για τη δημιουργία αποθεματικού φαρμακευτικών σκευασμάτων ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες σε μια πιθανή κρίση.
1342391 Προσλαμβάνοντας εξειδικευμένο προσωπικό που θα καλύπτει αυτές τις νέες κοινωνικές ανάγκες».
1343853 Προτείνουμε τη δημιουργία ευρύτερου οργάνου από φορείς της πόλης, που θα επεξεργαστεί προτάσεις που να βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες και μαζί με τους ΟΤΑ να διεκδικήσουν από την πολιτεία τα απαιτούμενα κονδύλια για τη λειτουργία των χώρων.
1364309 H ανάπτυξη ειδικοτήτων οργανώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιφέρειας.
1344390 Έχει να διανύσει ακόμη πολύ δρόμο η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να γίνει ουσιαστικά αυτοδιοίκηση, δηλαδή να έχει πλήρη ανεξαρτησία στις αποφάσεις και επαρκείς δικούς της πόρους, ώστε να εκτελεί έργα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών.
1365461 «Δεν μπορούν να εγκριθούν προσλήψεις στην "Ολυμπιακή'', όταν δεν έχει σταθεροποιηθεί η εταιρεία και δεν ξέρουμε αν οι ανάγκες σε προσωπικό είναι πραγματικές, τη στιγμή που και η επιτροπή που τις εισηγείται είναι αναξιόπιστη».
1384043 Στη χθεσινή γενική συνέλευση αποφασίστηκε να συνέλθει η επιστημονική επιτροπή και αφού ακούσει τις πραγματικές ανάγκες του κάθε τμήματος, να προτείνει νέο πρόγραμμα εφημεριών στο Δ. ς. του «Αγλαΐα Κυριακού».
1354046 Ο «Ντίντης» ήταν ένας «αίλουρος», ένας «ταχυδακτυλουργός», «ένα ευλύγιστο άτομο», που «με το χέρι του στην κάμερα έγραφε γραμμές ποίησης», λέει ο Ντίνος Δημόπουλος και θυμάται ένα πλάνο της ταινίας «Οι ουρανοί είναι δικοί μας» (1953), που ήταν και η πρώτη του σκηνοθεσία, για τις ανάγκες του οποίου ο Αριστείδης Καρύδης - Φουκς «γύρισε ανάποδα».
1355006 Και με 1,5 δισ. διαθέσιμο κονδύλι για προπονητή και μεταγραφές, ποσόν που μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.
1384080 «Τα ποσά δεν καλύπτουν τις ανάγκες των γιατρών», συμπληρώνει ο αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Ιωάννης Βακής.
1374519 Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή τη μείωση του προσωπικού στην Τεχνική Βάση όπου γίνεται η συντήρηση των αεροσκαφών (οι εργαζόμενοι έχουν μειωθεί από 1.800 το 1993 σε λιγότερους από 1.000) και τις αυξημένες ανάγκες του στόλου, η «Ολυμπιακή» θα ήταν υποχρεωμένη να στείλει πέντε αεροσκάφη στο εξωτερικό για να τα έχει σε πτήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1353130 Στο προγραμματικό επίπεδο, όπως διακήρυσσαν στο αρχικό τους πρόγραμμα, αίτημα ήταν «μια νέα οικονομική τάξη, προσανατολισμένη προς τις ανθρώπινες ανάγκες, που θα είναι οικολογική, κοινωνική και δημοκρατική».
1390524 Πόσο μάλιστα όταν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
1366690 Σε περίοδο λιτότητας, η κυβέρνηση βρίσκεται υποχρεωμένη εκ των πραγμάτων να καλύψει με επιπλέον ποσά στον προϋπολογισμό τις ανάγκες που δημιουργεί το κίνημα των μαθητών.
1385479 Αρκετοί ήταν οι φωτογράφοι που κάλυψαν με ευαισθησία και χωρίς συμπλέγματα «δύσκολες» ομάδες αναγνωστών, όπως αυτοί με προβλήματα όρασης ή με ειδικές ανάγκες.
1386367 Στο διάστημα αυτό δεν έγιναν ούτε επεκτάσεις ούτε χωροθετήσεις νέων, λες και η περίφημη ελληνική φύση είχε καλύψει τις ανάγκες προστασίας της.
1385072 Οι Άγγλοι, που τελευταία ακούνε για λεφτά και ανάγκες της ΑΕΚ και σφυρίζουν κλέφτικα, θα πληρώσουν την αποζημίωση που θα συμφωνηθεί όταν έρθει η ώρα του αποχωρισμού.
1366790 Εκείνο που ενοχλεί είναι ο κομπασμός περί επάρκειας και αποτελεσματικότητας του ελληνικού κράτους, το οποίον δήθεν καλύπτει όλες τις ανάγκες των ακριτών έως και τα ακραία νησιά.
1389004 «Με εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των νέων για δημιουργική απασχόληση, σύγχρονη μόρφωση και ποιότητα ζωής.
1389114 «Με εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των νέων για δημιουργική απασχόληση, σύγχρονη μόρφωση και ποιότητα ζωής.
1366423 Τότε είχε πει ότι αυτό που τον ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι «ν' αλλάξει η συμπεριφορά του κόσμου απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες».
1366427 Και φαίνεται ότι ο Νίκος έπεισε με το πάθος του για τη ζωή, με την αγάπη του για τους συμπολίτες του, με το ενδιαφέρον του για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1377400 Είναι αμφίβολο π. χ. αν η νομισματική πολιτική του κ. Γκρίνσπαν ωφελεί την Πολιτεία της Βόρειας Ντακότας - διότι η νομισματική του πολιτική διαμορφώνεται σε σχέση με τις ανάγκες των μεγάλων βιομηχανικών Πολιτειών, ενώ αντίθετα αγροτικές περιοχές, όπως η Βόρεια Ντακότα, δεν έχουν την αρμόζουσα για αυτές πολιτική επιτοκίων ή αύξηση της νομισματικής προσφοράς.
1383995 Για τις κινητοποιήσεις τώρα ο υπουργός ανέφερε ότι το σύστημα των πραγματικών εφημεριών εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας των νοσοκομείων σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι στο παρελθόν.
1366433 Είναι επίσης ταμίας στο Δ. Σ. του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με ειδικές ανάγκες.
1378822 Γίνεται έτσι φανερή η ανάγκη, τα μεσαιωνικά τείχη να περιοριστούν στην οπωσδήποτε γοητευτική - αλλά ξένη προς τις σύγχρονες ανάγκες μας - μουσειακή τους διάσταση, έτσι ώστε να γίνουν σεβαστές - επιτέλους - και στην Εκκλησία μας η δημοκρατική αρχή και οι δικαιοκρατικές διαστάσεις.
1382915 Αυτά, όμως, όχι νωρίτερα από τα μέσα του 1999, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο χρόνο για να εκτιμήσουμε τις ανάγκες μας.
1392177 «Σε μια εποχή που το ΝΑΤΟ αναδιαρθρώνεται, προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες του διεθνούς συστήματος, η εγκατάσταση ρωσικών οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε έδαφος της Συμμαχίας θα έχει ανυπολόγιστες πολιτικές συνέπειες.
1389051 «Με εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των νέων για δημιουργική απασχόληση, σύγχρονη μόρφωση και ποιότητα ζωής.
1393536 -Αναδιάρθρωση και γεωγραφική ανακατανομή αστυνομικών υπηρεσιών και προσωπικού σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες αστυνόμευσης.
1378039 ΠΩς να πειστούν, όμως, οι μαθητές όταν, όχι μόνον η διδασκαλία, αλλά ούτε και τα σχολικά βιβλία - τα χαρακτηρίζουν ακατανόητα - ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος;

Προηγούμενη Σελίδα    Επόμενη Σελίδα     (Σελίδα 3 σε σύνολο 5 σελίδων - 1000 προτάσεις σε σύνολο 5000 προτάσεων)