Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και ακαδημαϊκό Πανεπιστήμιο - Απoρρίπτουμε τα νομοθετήματα απαξίωσης και υποβάθμισης
Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. - A.E.I.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ
Hellenic Federation of University Teachers' Associations

πρωτοσέλιδο - πλοήγηση

ενημέρωση - δημοσιεύματα

θεσμικά - οικονομικά

οι θέσεις του κλάδου

πάγια στοιχεία ενημέρωσης

κείμενα διαλόγου

σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

αποφάσεις ακαδημαϊκών οργάνων

στο εσωτερικό των ΑΕΙ

σύλλογοι

ανακοινώσεις συλλόγων

παρατάξεις

το Καταστατικό της ΠΟΣΔΕΠ

επικοινωνία με τα μέλη της Δ.Ε. και της Ε.Γ.

οι παλαιότερες ιστοσελίδες της ΠΟΣΔΕΠ

ΠΟΣΔΕΠ
Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, τηλ./fax. 210.3629556
URL: http://glotta.ntua.gr/posdep
e-mail: posdep@cs.ntua.gr

Πρόεδρος Λ. Απέκης: 210.7722990
lapekis@central.ntua.gr


Γραμματέας Π. Γεωργιάδης: 210.7722093
pangeorg@central.ntua.gr

πάγια στοιχεία ενημέρωσης - πηγές

Magna Carta Universitatum (σελίδα)
η Διαδικασία Μπολόνια (σελίδα)
Αναφορά Λισαβόνας 2006 {pdf, 1MB}
Έρευνα (σελίδα)
Μεταπτυχιακά προγράμματα των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ (σελίδα ΥπΕΠΘ)
Χρηματοδότηση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Δίδακτρα (σελίδα)
Ο ρόλος των Πανεπιστημίων (κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Απάντηση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, Θέσεις Ομοσπονδιών Ευρώπης
Αναγνώριση - ισοτιμία πτυχίων - επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΑΕΙ - ΤΕΙ (σελίδα)
ιδιωτικά "πανεπιστήμια" (ΚΕΣ, ΕΕΣ, Κολέγια, Παραρτήματα) (σελίδα)
Εποχικοί Διδάσκοντες (casual teachers)
Κείμενα (αγγλ.) για ενώσεις, νομοθεσία, πρακτικές
  Κείμενα για την Ελλάδα (Συμβασιούχοι Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80, πρακτικές, κινήσεις, διακηρύξεις)
Δια Βίου Εκπαίδευση (σελίδα)
το Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο (σελίδα)
Μελέτες - Έρευνες
The academic experience of students in English universities - Bahram Bekhradnia, Carolyn Whitnall and Tom Sastry, Higher Education Policy Institute, October 2006
Transformation of Public Research Universities: Annotated Bibliography
Ο.Ο.Σ.Α. (κείμενα, εκθέσεις, σύνοδοι) - Σύνοδος Υπουργών Παιδείας ΟΟΣΑ (Αθήνα, 27-28/06/06)
  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα - Μελέτη του ICAP (2005) {pdf, 1,88 MB}
  Έρευνα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες αιχμής το 2005-2007 - Μελέτη Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών {pdf, 964KB}
  Δημόσια Χρηματοδότηση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Συγκριτική μελέτη 10 χωρών, Frans Kaiser - Hans Vossensteyn - Jos Koelman {doc, 1.4 MB}
  Globalization, human rights and education, Jacques Hallak, International Institute for Educational Planning - UNESCO Nov. 1999 {pdf}
Education International (E.I.) - Higher Education and Research Policy
PISA 2006: Pedagogical or political? (04-12-2007)
Κείμενα διαλόγου
Ο πραγματικός διάλογος στα Πανεπιστήμια (Αποφάσεις - Ψηφίσματα ακαδημαϊκών οργάνων, Ημερίδες, Συνέδρια, Κείμενα - Επιστολές)
Αξιολόγηση, Δια Βίου Εκπαίδευση, Ακαδημαϊκή Ελευθερία, Ιδιωτικοποίηση, Εμπορία Υπηρεσιών Εκπαίδευσης: GATS - WTO, Το Πανεπιστήμιο στην εποχή των Νεοφιλελευθέρων
Αξιολόγηση και Δια Βίου Εκπαίδευση
Πανεπιστημιακά Συγγράμματα (καταγγελίες για σκάνδαλο)

Οι παλαιότερες ιστοσελίδες της ΠΟΣΔΕΠ

Θέσεις - Αποφάσεις του κλάδου στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της ΠΟΣΔΕΠ

για την περίοδο από το Ε' μέχρι το ΣΤ' τακτικό Συνέδριο του κλάδου http://www.upatras.gr/posdep/ (επιμέλεια Δ. Ζώης)

για την περίοδο από το Γ' μέχρι το Ε' τακτικό Συνέδριο του κλάδου http://posdep.physics.upatras.gr/posdep-frozen.htm (επιμέλεια Γ. Κοσμόπουλος)