Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και ακαδημαϊκό Πανεπιστήμιο - Απoρρίπτουμε τα νομοθετήματα απαξίωσης και υποβάθμισης
Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. - A.E.I.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ
Hellenic Federation of University Teachers' Associations

πρωτοσέλιδο - πλοήγηση

ενημέρωση - δημοσιεύματα

θεσμικά - οικονομικά

οι θέσεις του κλάδου

πάγια στοιχεία ενημέρωσης

κείμενα διαλόγου

σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

αποφάσεις ακαδημαϊκών οργάνων

στο εσωτερικό των ΑΕΙ

σύλλογοι

ανακοινώσεις συλλόγων

παρατάξεις

το Καταστατικό της ΠΟΣΔΕΠ

επικοινωνία με τα μέλη της Δ.Ε. και της Ε.Γ.

οι παλαιότερες ιστοσελίδες της ΠΟΣΔΕΠ

ΠΟΣΔΕΠ
Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, τηλ./fax. 210.3629556
URL: http://www.ntua.gr/posdep
e-mail: posdep@cs.ntua.gr

Πρόεδρος Λ. Απέκης: 210.7722990
lapekis@central.ntua.gr


Γραμματέας Π. Γεωργιάδης: 210.7722093
pangeorg@central.ntua.gr

σύλλογοι μελών ΔΕΠ

Σύλλογοι μέλη ΠΟΣΔΕΠ

e-mail

Ι Ο Ν Ι Ο - συνεργασία των δύο συλλόγων

 

papabas@otenet.gr,
papavassiliou@dflti.ionio.gr

kostasaggelakos2003@yahoo.gr,
kokkonas@ionio.gr

Α Θ Η Ν Α - Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ

 

Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ε.Μ.Π. .

mathan@central.ntua.gr
diak@chemeng.ntua.gr

Σύλλογος ΔΕΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Δ.Σ.

ckits@aua.gr

Σύλλογος Διδασκόντων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

dr_stavrianeas@hotmail.com

Σύλλογος Διδασκόντων Ν.Ο.Π.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύλλογος ΔΕΠ Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών . . ΔΣ

ctsoumak@nurs.uoa.gr
psourtzi@nurs.uoa.gr

Σύλλογος Διδασκόντων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών

siafaka@chem.uoa.gr

Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού & Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστ. Αθηνών

mmarida@phed.uoa.gr

Σύλλογος Διδασκόντων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Σύλλογος ΔΕΠ Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ενιαίος Σύλλογος ΔΕΠ Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

rpanag@media.uoa.gr
gplios@media.uoa.gr

Σύλλογος ΔΕΠ Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών
Κ. Σκορδούλης τηλ: 210.3688033
kfassoul@primedu.uoa.gr
Σύλλογος Διδασκόντων Παντείου Πανεπιστημίου
Σύλλογος Διδασκόντων Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών
Α Ι Γ Α Ι Ο

 

syldid@aegean.gr
tina.zormbala@aegean.gr

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α

 

ppol@uth.gr
bkotz@uth.gr

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

 

Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δ.Σ. (28-06-06) .

dpapadim@cc.uoi.gr
konbass@cc.uoi.gr

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α

 

karnavou@topo.auth.gr
ynkrest@civil.auth.gr

Σύλλογος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Σύλλογος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας .

kdinas@uowm.gr
atsapakid@uowm.gr

Θ Ρ Α Κ Η

 

Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

sophievidali@yahoo.gr
akarafil@eled.duth.gr

Ενιαίος Σύλλογος ΔΕΠ Πολυτεχνικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Σ. Ιούνιος 2007) .
Κ Ρ Η Τ Η

 

Σύλλογος Διδασκόντων Πολυτεχνείου Κρήτης (ΧΑΝΙΑ) - (ΔΣ Οκτώβριος 2007.) sdep@isc.tuc.gr
Ενιαίος Φορέας Διδασκόντων Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Ενιαίος Φορέας Διδασκόντων Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης (ΡΕΘΥΜΝΟ)  
Ενιαίος Φορέας Διδασκόντων Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Ενιαίος Σύλλογος Καθηγητών Πανεπιστημίου Κρήτης (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ

 

Σύλλογος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πάτρας
Σύλλογος Διδασκόντων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου .
 

Σύλλογοι συνεργαζόμενοι με την ΠΟΣΔΕΠ

e-mail

Ενιαίος Φορέας Διδασκόντων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) (Δ.Σ. Ιουν. 2007)
 

Σύλλογοι μη μέλη ΠΟΣΔΕΠ

e-mail

Σύλλογος ΔΕΠ Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Συνέλευση Διδασκόντων Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού κ' Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού κ' Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.

Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.

 

Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. (ΕΕΔΙΠ Ι)

Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (Ε.Ε.Ε.)

 


Κ Υ Π Ρ Ο Σ

 

Ένωση Ακαδημαϊκού Προσωπικού Κύπρου