Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και ακαδημαϊκό Πανεπιστήμιο - Απoρρίπτουμε τα νομοθετήματα απαξίωσης και υποβάθμισης
Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. - A.E.I.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ
Hellenic Federation of University Teachers' Associations

πρωτοσέλιδο - πλοήγηση

ενημέρωση - δημοσιεύματα

θεσμικά - οικονομικά

οι θέσεις του κλάδου

πάγια στοιχεία ενημέρωσης

κείμενα διαλόγου

σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

αποφάσεις ακαδημαϊκών οργάνων

στο εσωτερικό των ΑΕΙ

σύλλογοι

ανακοινώσεις συλλόγων

παρατάξεις

το Καταστατικό της ΠΟΣΔΕΠ

επικοινωνία με τα μέλη της Δ.Ε. και της Ε.Γ.

οι παλαιότερες ιστοσελίδες της ΠΟΣΔΕΠ

ΠΟΣΔΕΠ
Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, τηλ./fax. 210.3629556
URL: http://www.ntua.gr/posdep
e-mail: posdep@cs.ntua.gr

Πρόεδρος Λ. Απέκης: 210.7722990
lapekis@central.ntua.gr


Γραμματέας Π. Γεωργιάδης: 210.7722093
pangeorg@central.ntua.gr

νόμοι - νομοσχέδια - υπουργικές αποφάσεις

νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, "υπό ψήφιση" σχέδια νόμου
Η ιστοσελίδα της Βουλής
Το Νομοσχέδιο για τα Κολλέγια (17-07-08)

Τα νομοσχέδια και οι ΝΟΜΟΙ που κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν μεταξύ Ιουνίου 2004 και Αυγούστου 2008
Νόμος 3549:  σελίδα (Εκλεκτορικά, Συγγράμματα, Εσωτ. Κανονισμός, 4ετή προγράμματα κ.λπ.)
Δελτίο Τύπου (ΥπΕΠΘ, 20-02-07)
Ψήγματα του Νόμου Πλαισίου (πηγη: διαρροή, 10-06-06)
Δηλώσεις Μ. Γιαννάκου (13-06-06), Δηλώσεις Θ. Ρουσόπουλου (13-06-06)

Το προσχέδιο, Δελτίο Τύπου ΥπΕΠΘ (21-06-06)
Μεταπτυχιακά: Προσχέδιο Νόμου ΥπΕΠΘ προς ΕΣΥΠ (17-07-07) - Διαβιβαστικό ΕΣΥΠ (17-07-07)
Μεταπτυχιακά τελευταία (υπό ψήφιση) εκδοχή 13-06-08: δείτε σελίδα
Το (αντι)Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο Πετραλιά (Μάρ 2008)
Υπουργική Απόφαση "Μετονομασία -Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίων Ιατρικής Αθηνών και Δημοκριτείου" {ΦΕΚ 852 -1 Ιουνίου 2007}
Τροπολογία στο ΠΔ 407/80 (κατατίθεται στο νομοσχέδιο για την έρευνα): Κείμενο τροπολογίας και Έκεση Λογιστηρίου του Κράτους.
Έρευνα: Νόμοι, Νομοσχέδια, Οδηγίες - Αποφάσεις Ε.Ε. - Θέσεις, Πληροφορίες (σελίδα) - Ψηφισθέν Νομοσχέδιο (δες σελίδα)
 
Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ - Προσχέδιο Νόμου, Αιτιολογική Έκθεση
Για την αναθεώρηση του Συντάγματος (άρθρο 16) δες σελίδα
Η Νομοθεσία - Νομολογία για την εκλογή - εξέλιξη μελών ΔΕΠ - ΑΕΙ,
Ν. Σπυρόπουλος, Προϊστ. Δ/σης Διοικ. Γεωπονικού Παν/μίο Αθηνών, Σεπ. 2005 {pdf, ~ 1MB}
 
Αποδοχές και συντάξεις μελών ΔΕΠ - ΕΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ (δες επίσης σελίδα)
 • Το Σχέδιο Νόμου για το νέο μισθολόγιο (4 Νοε. '03) - Η εισηγητική έκθεση, ο ψηφισθείς Νόμος (26-11-2003)
 • N. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003): Μισθολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων - Ειδικά Μισθολόγια (διακαστικών - πανεπιστημιακών)
 • N. 3075/2002 (ΦΕΚ 297/5-12-02): Συνταξιοδοτικό - Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας {pdf}- άρθρο 10 δ
 • Σύσταση Επιτροπής Διαλόγου Κυβέρνησης με ΠΟΣΔΕΠ {13-09-2002} (pdf) - Το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για τα μισθολογικά των μελών ΔΕΠ (html, doc)
 • Προεδρικά Διατάγματα για τη μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών ΕΕΔΙΠ (ΠΔ 117) και ΕΤΕΠ (ΠΔ 118) {pdf}
 • ΝΟΜΟΣ 2530/97 ΦΕΚ 218/23-10-97 {doc, pdf} - Υπηρεσιακή κατάσταση και μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ - Εισηγητική Έκθεση, Συγκριτικοί Πίνακες
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην αλλοδαπή (pdf, ~1,6 MB)
 
«Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» - ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, εκδοχή 18-01-05, εκδοχή 02-03-05 (Εισηγ. Έκθεση, Νομοσχέδιο), η άποψη του ΤΕΕ, Ψήφισμα Τμ. ΗΥ - Παν. Κρήτης, Παρατηρήσεις ΑΣΚΤ (17-02-05), ψηφισθείσα εκδοχή
Συζήτηση για την Παιδεία "προ Ημερήσιας Διάταξης" (Πρακτικά Βουλής 18-11-04: doc, html)
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Περί Δια Βίου Μάθησης", εκδοχή: Οκτ. 2004, Ιαν. 2005, Μάρ. 2005 - Σημεία Ενημέρωσης (ΥπΕΠΘ, 13-01-05),
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις (Αιτιολογική Έκθεση, Σχ. Νόμου, Έκθεση Γεν. Λογ. Κράτους), Εκδοχή Μαΐου 2005 - Πρακτικά Βουλής (14-05-06), Ψηφισθείσα εκδοχή: Νόμος 3369/ ΦΕΚ Α' 171/06.07.2005
Νόμος "σκούπα" (ίδρυση νέων τμημάτων, θέματα ανώτατης εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων: τετράμημος ο έλεγχος νομιμότητας διορισμού στο ΥπΕΠΘ): Νόμος (pdf), Εισηγητική Έκθεση (pdf).
Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής: Αναστολή διαδικασίας εκλογής (14-06-04) - Ανακλήσεις Προκήρυξης 43 θέσεων μελών ΔΕΠ - ΕΠΕΑΕΚ (22-02-05): 1, 2
Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α., 15 Οκτ. '03): Ο Νόμος - Η εισηγητική έκθεση - Η Έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. (Αφορά τη Β-βάθμια Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση.)
Τα νέα Τμήματα ΑΕΙ - ΤΕΙ (2004 - 2006).
Σχέδιο Νόμου για τις Βιβλιοθήκες και άλλες Διατάξεις (καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετονομασίες Τμημάτων) - Εισηγητική Έκθεση. Η τελική του μορφή (όπως ψηφίστηκε)

Προσχέδιο Νόμου για την Αξιολόγηση - Διασφάλιση Ποιότητας και τη Δια Βίου Εκπαίδευση - Εισηγητική Έκθεση - Κωδικοποίηση Αξιολόγησης ανά την Ευρώπη

Σχέδιο Νόμου για τη Διασφάλιση Ποιότητας - Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος

 
ειδικοί λογαριασμοί (ΕΛΕ)
 • Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας (Π.Δ.432-1981)
 • Τροποποίηση της απόφασης Β1/819 για τη Σύσταση Ειδικών Λογαρασμών Έρευνας (ΦΕΚ Αριθ. ΚΑ/679/22.08.96),
  Οργάνωση και λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών (30-12-1997), Υπ. Απόφαση για Ειδικούς Λογαριασμούς (ΦΕΚ178-2002)
 
ΝΟΜΟΣ 3027/2002 (Ο.Σ.Κ., θέματα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ) - Εiσηγητική Έκθεση
ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (Ανωτατοποίηση των ΤΕΙ)
ΝΟΜΟΣ 2683/1999 Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
ΝΟΜΟΣ 2517/97 ΦΕΚ 160/11-8-97 (Εκλογή και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ) {doc, pdf}
ΝΟΜΟΣ 2454/97  ΦΕΚ 7/30-1-97 (Επαναφορά σε ισχύ του άρθρου 7 παρ 1. του Ν.2083/92) {htm}
Νόμος 2083 / 1992 (Μεταπτυχιακές Σπουδές)
 
Ο Νόμος 1404/1983 (δομή και λειτουργία ΤΕΙ)
Ο Νόμος Πλαίσιο 1268/82 (με τις τροποποιήσεις του)
Ο Νόμος Πλαίσιο 1268/82 (με τις τροποποιήσεις του, πηγή Τράπεζα Νομικών Πληροφορικών ΔΣΑ)
πρώτη σελίδα, η τρίτη σελίδα του πρωτοτύπου)
Προεδρικό Διάταγμα 407 / 1980 (με παρατηρήσεις)
Ο ιδρυτικός Νόμος του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (1977) και οι τροπολογίες του
Το Άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος

TREATY ON EUROPEAN UNION - Official Journal C 191, 29 July 1992
Σχέδιο Συνθήκη - Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (pdf: ελλ, eng)
Nόμους, θεσμούς και διακηρύξεις οργανισμών (ΕΕ, ΟΟΣΑ, Μπολόνια) μπορείτε να βρείτε επίσης στις ιστοσελίδες: