Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Ειδήσεις


Συγκριτικοί Πίνακες Μισθολογίων

Ενημερώθηκε στις 10/9/97

Η επεξεργασία των κειμένων ανήκει στον Γιώργο Λιτσαρδάκη lits@vergina.eng.auth.gr


ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Συνολικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές πανεπιστημιακών
20ετούς προϋπηρεσίας, σήμερα. (ΨΑΛΙΔΑ 1:2.10)
 
 
 
Β.Μ.  Χρονοεπ. Οικογ. Ερευν. Μετ.  Ειδ.Συνθ. 18.000 Α.Τ.Α.  35%(15%) Σύνολο 
Καθηγητής  120.000 60.000 16.000 20.000 21.000  40.000 18.000 232.364 150.627 677.981 
Αναπληρωτής 105.000 52.500 16.000 12.000 21.000 35.000 18.000 211.455 133.509 604.464 
Επίκουρος 85.000  42.500  16.000  10.000  21.000  29.000 18.000 189.515 116.030 527.045 
Λέκτορας  75.000 37.500  16.000  5.000  21.000  22.000 18.000 175.801 103.530 473.831 
Ε.Δ.Π.  63.500  31.750  16.000      12.000 18.000 146.148 35.942 323.345 
Ε.Ε.Π.  78.000  39.000  16.000        18.000  161.060 38.550 350.610 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Συνολικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές πανεπιστημιακών πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης 20ετούς προϋπηρεσίας, με βάση την πρόταση κ.κ. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, ΤΣΟΥΜΑ, ΓΕΜΠΤΟΥ. (ΨΑΛΙΔΑ 1 : 2.49!)
 
 
 
  Β.Μ.  Χρον/δομα  Οικογ. Παν. Απασχ.  Μετ/Διδ  Πάγια αποζ.  Σύνολο  αύξηση 
Καθηγητής 370.000 148.000 16.000 250.000 14.000 150.000  948.000 40% 
Αναπληρωτής 296.000  118.400 16.000 200.000  14.000  150.000 794.400  31% 
Επίκουρος  259.000 103.600 16.000 150.000 14.000  150.000 692.600 31% 
Λέκτορας  240.500  96.200 16.000  100.000 14.000  150.000 616.700  30% 
Ε.Δ.Π.  203.500 81.400 16.000 50.000   30.000 380.900 18% 
Ε.Ε.Π. 203.500 81.400  16.000 50.000   30.000 380.900 8%  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Συνολικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές πανεπιστημιακών πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης 20ετούς προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για το μισθολόγιο (10/9/97).
 
 
 
Β.Μ.  Χρον. Οικογ. Παν. Απασχ.  Μ/πτ  Βιβλ.  Ερευν. Σύνολο  αύξηση 
Καθηγητής 375.000 150.000 24.000 200.000 18.000 140.000  110.000 1.017.000 50% 
Αναπληρωτής 325.000 130.000 24.000 180.000  18.000  90.000 100.000 897.000  48.5% 
Επίκουρος  275.000 110.000 24.000 160.000 18.000  60.000 90.000 737.000 40% 
Λέκτορας  250.000  100.000 24.000 140.000 18.000  60.000 80.000 672.000  42% 
Ε.Δ.Π.-ΕΕΠ 225.000 90.000 24.000 60.000   30.000   429.000 33-22% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Συνολικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές δικαστικών 20ετούς προϋπηρεσίας, με μία μισθολογική προαγωγή [πριν το νέο τους μισθολόγιο].
 
 
 
Β.Μ.  Χρον. Οικογ.  Ε.Ε.Σ.  ΑΤΑ  Σύνολο  Διαφορά Ε.Σ.Υ.  Γεν.Σύνολο 
Αρεοπαγίτης  160.000 64.000  16.000 48.000 234.426  522.426 409.920  932.346 
Εφέτης 120.000 48.000 16.000 48.000 196.029  428.029 358.160 786.189 
Πρ. Πρωτοδικών  100.000 40.000 16.000 48.000 176.831  380.831 358.160 738.991 
Πρωτοδίκης 85.000 34.000 16.000  48.000 162.433  345.433 327.103 672.538 
Παρ. Πρωτοδ. 70.000 28.000 16.000 48.000 148.035  310.035 306.400  616.435 

Τα στοιχεία προέρχονται από το νομοσχέδιο για το μισθολόγιο (10/9/97), την πρόταση της διυπουργικής επιτροπής (9/96) και ανακοίνωση της Πανεπιστημιακής Αλληλεγγύης (5/97).


Eπιστροφή στις Ειδήσεις

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα