Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο και ακαδημαϊκό Πανεπιστήμιο - Απoρρίπτουμε τα νομοθετήματα απαξίωσης και υποβάθμισης
Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. - A.E.I.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ
Hellenic Federation of University Teachers' Associations

πρωτοσέλιδο - πλοήγηση

ενημέρωση - δημοσιεύματα

θεσμικά - οικονομικά

οι θέσεις του κλάδου

πάγια στοιχεία ενημέρωσης

κείμενα διαλόγου

σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

αποφάσεις ακαδημαϊκών οργάνων

στο εσωτερικό των ΑΕΙ

σύλλογοι

ανακοινώσεις συλλόγων

παρατάξεις

το Καταστατικό της ΠΟΣΔΕΠ

επικοινωνία με τα μέλη της Δ.Ε. και της Ε.Γ.

οι παλαιότερες ιστοσελίδες της ΠΟΣΔΕΠ

ΠΟΣΔΕΠ
Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, τηλ./fax. 210.3629556
URL: http://www.ntua.gr/posdep
e-mail: posdep@cs.ntua.gr

Πρόεδρος Λ. Απέκης: 210.7722990
lapekis@central.ntua.gr


Γραμματέας Π. Γεωργιάδης: 210.7722093
pangeorg@central.ntua.gr

ιστοσελίδες που ενδιαφέρουν

εντεταλμένοι διδάσκοντες με σύμβαση ΠΔ 407/80

  η ιστοσελίδα των Διδασκόντων Π.Δ. 407

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού κ' Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΕΔΙΠ) Α.Ε.Ι.

  η ιστοσελίδα της ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ

Εργαζόμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ)

  Υλικό σχετικό με τους Υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που επιδιώκουν τη μετάταξή τους σε ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ
Υπόμνημα ΙΔΑΧ ΕΜΠ προς ΠΟΣΔΕΠ (Ιαν. 2006)

σύνοδοι Πρυτάνεων

  Οι Σύνοδοι των Πρυτάνεων

 

ομοσπονδίες εκπαιδευτικών Ελλάδας

ΔΟΕ Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας
ΟΛΜΕ Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης ΕΚπαίδευσης
ΟΣΕΠ - ΤΕΙ Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Προσωπικού ΤΕΙ
ΟΙΕΛΕ Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκαπιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας

  η ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ γα τη συνεργασία με ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ

 

εκτός Ελλάδας

σύλλογοι Διδασκόντων δείτε σελίδα και σελίδα του Συλλόγου ΔΕΠ - ΕΜΠ

τα κόμματα

ΔΗΚΚΙ Θέσεις για την Παιδεία
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Θέσεις για την Παιδεία
ΚΚΕ Θέσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση
ΔΑΠ - ΝΔΦΚ Προτάσεις για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Νέα Δημοκρατία το κυβερνητικό πρόγραμμα για την Παιδεία, Ανώτατη Εκπαίδευση