ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1/1/2003)

Βασικός Χρόνια Υπ. % Χρονοεπ Χρονοεπίδομα Διδ. Προετ. Βιβλιοθήκης Ερευνητικό Μεταπτ. Δ.ωρα/μήνα Επιδ/Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ
Λέκτορας 920,79 € 0 0 0,00 € 410,86 € 176,08 € 234,78 € 52,82 € 153,47 € 48,7% 1.948,80 €
Επίκουρος 1.012,87 € 0 0 0,00 € 469,55 € 176,08 € 264,12 € 52,82 € 168,81 € 48,7% 2.144,25 €
Αναπληρωτής 1.197,03 € 0 0 0,00 € 528,25 € 264,12 € 293,47 € 52,82 € 199,50 € 48,8% 2.535,19 €
Καθηγητής 1.381,19 € 0 0 0,00 € 586,94 € 410,86 € 322,82 € 52,82 € 230,20 € 49,9% 2.984,82 €
Λέκτορας 920,79 € 5 12 110,49 € 410,86 € 176,08 € 234,78 € 52,82 € 171,88 € 45,9% 2.077,71 €
Επίκουρος 1.012,87 € 5 12 121,54 € 469,55 € 176,08 € 264,12 € 52,82 € 189,07 € 45,9% 2.286,05 €
Αναπληρωτής 1.197,03 € 5 12 143,64 € 528,25 € 264,12 € 293,47 € 52,82 € 223,45 € 45,9% 2.702,78 €
Καθηγητής 1.381,19 € 5 12 165,74 € 586,94 € 410,86 € 322,82 € 52,82 € 257,82 € 47,0% 3.178,19 €
Λέκτορας 920,79 € 15 32 294,65 € 410,86 € 176,08 € 234,78 € 52,82 € 202,57 € 41,8% 2.292,56 €
Επίκουρος 1.012,87 € 15 32 324,12 € 469,55 € 176,08 € 264,12 € 52,82 € 222,83 € 41,9% 2.522,39 €
Αναπληρωτής 1.197,03 € 15 32 383,05 € 528,25 € 264,12 € 293,47 € 52,82 € 263,35 € 41,9% 2.982,08 €
Καθηγητής 1.381,19 € 15 32 441,98 € 586,94 € 410,86 € 322,82 € 52,82 € 303,86 € 43,0% 3.500,46 €
Λέκτορας 920,79 € 23 48 441,98 € 410,86 € 176,08 € 234,78 € 52,82 € 227,13 € 39,1% 2.464,44 €
Επίκουρος 1.012,87 € 23 48 486,18 € 469,55 € 176,08 € 264,12 € 52,82 € 249,84 € 39,1% 2.711,46 €
Αναπληρωτής 1.197,03 € 23 48 574,57 € 528,25 € 264,12 € 293,47 € 52,82 € 295,27 € 39,1% 3.205,53 €
Καθηγητής 1.381,19 € 23 48 662,97 € 586,94 € 410,86 € 322,82 € 52,82 € 340,69 € 40,2% 3.758,29 €
Λέκτορας 920,79 € 29 60 552,47 € 410,86 € 176,08 € 234,78 € 52,82 € 245,54 € 37,2% 2.593,35 €
Επίκουρος 1.012,87 € 29 60 607,72 € 469,55 € 176,08 € 264,12 € 52,82 € 270,10 € 37,3% 2.853,26 €
Αναπληρωτής 1.197,03 € 29 60 718,22 € 528,25 € 264,12 € 293,47 € 52,82 € 319,21 € 37,3% 3.373,11 €
Καθηγητής 1.381,19 € 29 60 828,71 € 704,33 € 498,90 € 440,21 € 52,82 € 368,32 € 43,4% 4.274,47 €
Πλήρης Σύν.σήμερα Σύν/αποδ. Σύνταξη 1/7/2004 Σύν/αποδ.
Λέκτορας 1.470,91 56,72% 1.758,52 67,81%
Επίκουρος 1.622,11 56,85% 1.950,80 68,37%
Αναπληρωτής 1.910,82 56,65% 2.280,59 67,61%
Καθηγητής 2.226,91 52,10% 2.719,94 63,63%