ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ
κατά τη συνάντηση με το ΥΠΕΠΘ στις 22/5/1998

Όσον αφορά τους δύο ήδη ισχύοντες νόμους (για την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ και για το Πανεπιστημιακό Μισθολόγιο) εξακολουθούμε να εμμένουμε στις πάγιες θέσεις μας οι οποίες πρέπει και πάλι να συζητηθούν και οι οποίες επιγραμματικά συνίστανται στα εξής: Σχετικά με άμεσες ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης των δύο προαναφερθέντων νόμων προτείνουμε τα εξής:
 1. Να παραταθεί κατά 6 μήνες η προθεσμία που δίνεται σε Βοηθούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες για την ολοκλήρωση του Διδακτορικού και την υποβολή αίτησης για εξέλιξη με εσωτερικές διαδικασίες.
 2. Να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη ΕΔΠ που εκπονούν διδακτορικό να παίρνουν εκπαιδευτικές άδειες.
 3. Με απόφαση του οικείου Τομέα και του Τμήματος να ανατίθεται αυτόνομη διδασκαλία μαθήματος σε μέλη ΕΔΠ.
 4. Να εκπροσωπούνται τα μέλη ΕΔΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων και των Τμημάτων.
 5. Οι Λέκτορες να έχουν το δικαίωμα αυτοδύναμης διδασκαλίας και επίβλεψης (ως κύριοι επιβλέποντες) διδακτορικών διατριβών.
 6. Να παραταθεί η θητεία των μελών ΔΕΠ που δεν είναι μόνιμα, έχει λήξει η θητεία τους, αλλά χωρίς δική τους υπαιτιότητα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μετάταξης ή κρίσης.
 7. Να χορηγούνται τα επιδόματα του νέου μισθολογίου στα μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται σε εκπαιδευ- τικές ή αναρρωτικές άδειες.
 8. Οι 6 ώρες διδασκαλίας να υπολογίζονται σαν ο μέσος όρος της ετήσιας απασχόλησης των μελών ΔΕΠ.
 9. Ως πανεπιστημιακοί χώροι (για την παρουσία των μελών ΔΕΠ) να νοούνται οι χώροι άσκησης των Πανεπιστημιακών καθηκόντων.
 10. Να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για τον έλεγχο νομιμότητας των διορισμών μελών ΔΕΠ στους 2 μήνες.
 11. Οι διορισμοί να γίνονται με τη σειρά που έρχονται στο Υπουργείο.
 12. Να λυθεί το θέμα που σχετίζεται με τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής καλών τεχνών και την αμοιβή τους από τις εκθέσεις.

επιστροφή στην αρχική σελίδα του ΣΔΕΠ