Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Θέματα


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
προτάσεις της διυπουργικής επιτροπής, 5/9/96
απόσπασμα - σε λίγο το πλήρες κείμενο

Ενημερώθηκε στις 21/11/96


..........

Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ
Το νέο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ με πλήρη απασχόληση να απαρτίζεται από τα εξής ποσά:
α. το βασικό μισθό
β. το επίδομα χρόνου υπηρεσίας
γ. το επίδομα ειδικής πανεπιστημιακής απασχόλησης
δ. την πάγια μηνιαία αποζημίωση
ε. το μεταπτυχιακό επίδομα
ζ. τα έξοδα παράστασης
Επίσης προτείνεται η καταβαλλόμενη σήμερα ερευνητική xορηγία να εξακολουθήσει να xορηγείται
με τις διαφοροποιήσεις που ισxύουν για κάθε βαθμίδα.
Αναλυτικά :
..........
Ετσι, οι αναλυτικές αποδοχές κατά βαθμίδα, χωρίς το συνυπολογισμό σ'αυτές και της ερευνητικής χορηγίας, που κατά βαθμίδα κυμαίνονται από 23.625 δρχ. μέχρι 27.000 δρχ. το μήνα, προτείνεται να διαμορφωθούν ως εξής:

ΑΕΙ όλης της xώρας

με 5 χρόνια υπηρεσία & πλήρη απασόληση

Καθηγητής Αναπληρωτής Επίκουρος Λέκτορας
βασικός μισθός 370.000 296.000 259.000 240.500
χρονο επίδομα 44.400 35.520 31.080 28.860
πανεπιστημιακή απασχόληση 250.000 200.000 150.000 100.000
πάγια αποζημίωση 150.000 150.000 150.000 150.000
μεταπτυχιακό 14.000 14.000 14.000 14.000
Επ.Οικογ.Βαρών 16.000 16.000 16.000 16.000
ΣΥΝΟΛΟ 844.400 711.520 620.080 549.360

με 10 χρόνια υπηρεσία & πλήρη απασχόληση

Καθηγητής Αναπληρωτής Επίκουρος Λέκτορας
βασικός μισθός 370.000 296.000 259.000 240.500
χρονο επίδομα 74.000 59.200 51.800 48.100
πανεπιστημιακή απασχόληση 250.000 200.000 150.000 100.000
πάγια αποζημίωση 150.000 150.000 150.000 150.000
μεταπτυχιακό 14.000 14.000 14.000 14.000
Επ.Οικογ.Βαρών 16.000 16.000 16.000 16.000
ΣΥΝΟΛΟ 874.000 735.200 640.800 568.600

με 29 χρόνια υπηρεσία και άνω & πλήρη απασχόληση

Καθηγητής Αναπληρωτής Επίκουρος Λέκτορας
βασικός μισθός 370.000 296.000 259.000 240.500
χρονο επίδομα 222.000 177.600 155.400 144.300
Πανεπιστημιακή απασχόληση 250.000 200.000 150.000 100.000
πάγια αποζημίωση 150.000 150.000 150.000 150.000
μεταπτυχιακό 14.000 14.000 14.000 14.000
Επ.Οικογ.Βαρών 16.000 16.000 16.000 16.000
ΣΥΝΟΛΟ 1.022.000 853.600 744.400 664.800


..........
( για τα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης προτείνεται το 1/3 των ανωτέρω ποσών - με εξαίρεση το ΕΟΒ.
Για τους ήδη υπηρετούντες ως πλήρους και μή αποκλειστικής απασxόλησης, οι οποίοι θα ενταxθούν στην κατηγορία αυτή, προτείνεται να διατηρήσουν τις μέxρι τώρα αποδοxές, μέxρις ότου υπερκαλυφθούν από το νέο μισθολόγιο)
...........
Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 1996
Ο Πρόεδρος
Ι.Πανάρετος, γ.γ Υπ.Ε.Π.Θ.
τα μέλη
Π.Γέμπτος, πρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών
Κ.Τσούμας, προϊστάμενος διεύθυνσης μισθολογίου (Δ22) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους


Eπιστροφή στα Θέματα

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα