Χαλκίδα

Έχει 70.000 κατοίκους περίπου, βρίσκεται στα κεντρικά της νήσου Εύβοιας,

είναι η πρωτεύουσα της και το διοικητικό της κέντρο.

Aπέχει από την Aθήνα 82 χλμ.