Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022 ... Διαδικτυακές Συναντήσεις - Τρίτη, 19:00 - 21:00 ... Η επόμενη συνάντηση: 11/01/2022

Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μεταπτυχιακά

Παράσταση κ' Επεξεργασία Γλωσσικής Γνώσης (332)

(2021-2022)

 

Διαδικαστικά Υποχρεώσεις σπουδαστών, Μη υποχρεωτική / επιθυμητή προαπαιτούμενη Γνώση
Εισαγωγικό Σημείωμα Πολύ συνοπτική περιγραφή των θεματικών περιοχών του μαθήματος
Θεματικές Περιοχές Ενδεικτικός κατάλογος θεματικών περιοχών του μαθήματος με αναφορές


Από την 1η Διάλεξη
 • Παρουσίαση Κλασικής Γλωσσικής Γνώσης
 • Σημειώσεις Γ. Μαΐστρου - "Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας"
 • άσκηση - puzzle
 • Μια άσκηση, ένα puzzle και παράδειγμα ... 'άρρητης γνώσης'
  Από την 2η Διάλεξη
 • Παρουσίαση Δημιουργικής Γραφής
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ - Ι. Τύρου
 • Εισαγωγικό Σημείωμα
 • άσκηση - "η νεαρή γαρίδα"
 • Συμπληρώστε μία παράγραφο, ως το "τέλος" της ιστοριούλας αυτής...
  Από την 3η Διάλεξη
 • Συνέχιση για τη Δημιουργική Γραφή
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ - Ι. Τύρου
 • Βιβλιογραφία αναφορές (State of the Art)
 • άσκηση-3
 • Τα συνοδευτικά αρχεία
  Από την 4η Διάλεξη
 • Αναφορά σε υπολογιστικά συστήματα επισημείωσης κειμένων με γλωσσικά στοιχεία, Συστήματα στατιστικής επεξεργασίας
 • Οδηγός Μελέτης - Αναφορές
 • Από την 5η Διάλεξη
 • Αναφορά στους ανακλαστικούς νευρώνες (mirror neurons) - Σχέση λόγου-κίνησης
 • Οδηγός Μελέτης - Υλικό και Αναφορές
 •