Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας
Natural Language Processing Laboratory

ανακοινώσεις - announcements

μαθήματα - courses

έρευνα - research

δημοσιεύσεις - publications

συνέδρια - conferences

ενδιαφέροντες σύνδεσμοι - interesting links

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας - επικοινωνία

Research Group Members -Contacts

Η Εκπαίδευση μπορεί να παραμείνει δημόσια και δωρεάν!

Στη σελίδα αυτή φιλοξενούνται παραδείγματα πρακτικών και μεθόδων που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υπηρετήσουν μέρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας, αναδεικνύοντάς την ως κοινωνικό αγαθό και το Πανεπιστήμιο ή το Σχολείο που την υπηρετεί πραγματικά δημόσιο και δωρεάν:

  • Διευρύνοντας τα όρια του κλασικού Πανεπιστημίου / Σχολείου (ως προς τον χώρο και τον χρόνο)
  • Δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους πολίτες επιθυμούν (και μπορούν) να το επισκεφθούν ελεύθερα (δωρεάν) και να επι-κοινωνήσουν, εκτός από τους φοιτητές / μαθητές
  • Στερεώνοντας στη σημερινή εποχή τον δημόσιο και συλλογικό χώρο του Πανεπιστημίου, καθιστώντας τον 'ασύμφορο' στην όποια επιχειρηματική εκμετάλλευσή του (αλλοτρίωση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορία υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης κλπ).   Παρόμοια, το Σχολείο παραμένει στον δημόσιο χώρο μακριά από κάθε λογής εκμετάλλευση ιδιωτικού συμφέροντας, είτε ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων είτε κρατικοδίαιτων ετιαριών που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα.

 

παραδείγματα / υλικό για πανεπιστημιακές σπουδές 

Διδασκαλία Unix - ΤΕΙ Σερρών
Εφαρμογές GPS - ΤΕΙ Σερρών

παραδείγματα / υλικό για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

από τον Υπερκινητικό Δάσκαλο

από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο